Figur of Sweden

DISC-analysen (personlighetsfärger) för personlig utveckling och självinsikt 

  Vilken färg är du?

  DISC-analysen, eller personlighetsfärgerna som det ibland kallas, har verkligen tagit världen med storm på senare tid. Det är som om vi plötsligt alla fått tillgång till en nyckel som låser upp hemligheterna bakom hur vi interagerar och förstår varandra. Det är en fascinerande resa att utforska de olika nyanserna av våra personligheter och hur de påverkar våra relationer och kommunikation. Genom att dyka djupare in i DISC-analysens värld kan vi upptäcka oväntade insikter och öppna dörrar till en rikare förståelse av oss själva och våra medmänniskor.

  Innehåll

   Snabbfakta

   • Använder fyra huvudtyper för personlighetstyper.
   • Hjälper att identifiera styrkor och svagheter.
   • Ger vägledning för personlig och professionell utveckling.
   • Ger insikter för effektivt samarbete och ledarskap.
   • Vanligt använd inom personalutveckling och rekrytering.
   • Populärt verktyg för förbättrad kommunikation och relationer.

   Vad är DISC-analysen?

   Kanske har du hört talas om DISC-analysen tidigare, eller så är det helt nytt för dig. Oavsett vilket, låt oss ta en djupdykning och upptäcka vad det handlar om och hur det kan påverka ditt dagliga liv.  

   DISC-analysen är en beteendeanalysteknik som syftar till att kartlägga och förstå människors beteenden och personlighetstyper.  

   DISC-analysen är ett system som bygger på idén om att vi alla har olika personlighetsdrag som kan kategoriseras i fyra huvudtyper:  

   • Röd (Dominans)
    Den dominantbaserade personlighetstypen associeras med färgen Röd. Röd symboliserar kraft, självförtroende och fokus på resultat. Personer med dominans som sin främsta personlighetstyp är ofta drivna, bestämda och resultatinriktade. 
   • Gul (Inflytande)
    Personlighetstypen med betoning på inflytande kopplas vanligtvis samman med färgen Gul. Gul symboliserar optimism, social förmåga och entusiasm. Individer med inflytande som sin huvudsakliga personlighetstyp är ofta utåtriktade, entusiastiska och har lätt för att påverka och engagera andra. 
   • Grön (Stabilitet)
    Personlighetstypen med betoning på stabilitet associeras med färgen Grön. Grön symboliserar empati, tålamod och samarbete. Personer med stabilitet som sin främsta personlighetstyp är ofta lyhörda, stabila och inriktade på att skapa harmoni och stabilitet i sina relationer och miljöer. 
   • Blå (Konformitet, analytisk)
    Den konformitetsbaserade personlighetstypen förknippas vanligtvis med färgen Blå. Blå symboliserar noggrannhet, analytiskt tänkande och struktur. Individer med konformitet som sin huvudsakliga personlighetstyp är ofta metodiska, noggranna och har en tendens att följa regler och riktlinjer.  

   och en av dessa personlighetstyper representerar unika egenskaper och beteenden som kan påverka hur vi agerar, kommunicerar och interagerar med vår omgivning. 

   Man är oftast flera personlighetsfärger 

   När vi utforskar DISC-analysen och dess fyra huvudpersonlighetstyper kan det vara frestande att tro att vi enbart kan kategoriseras som en enda färg. Men sanningen är att vi människor är komplexa varelser och har ofta inslag av flera färger inom oss. 

   Det är vanligt att vi visar olika personlighetssidor beroende på vår omgivning, våra roller och våra mål. Till exempel kan en person vara huvudsakligen dominansbaserad på jobbet, där de tar initiativ och är beslutsamma, men samtidigt vara mer stabilbaserad och stöttande i sina nära relationer. Vi kan vara en kombination av färger som smälter samman och skapar vår unika personlighet. 

   Enligt generella observationer inom DISC-analysen följer fördelningen av personlighetstyper ofta en viss trend: 

   • En färg: Cirka 5% av individer har dominerande drag från en färg. 
   • Två färger: Ungefär 60-70% identifierar sig med två färger. 
   • Tre färger: Omkring 20-30% visar egenskaper från tre färger. 
   • Fyra färger: Andelen personer som har drag från alla fyra färgerna är relativt låg och anses vara mindre vanlig. 

   Varför är det så bra att lära sig DISC-analysen och vilka är användningsområdena? 

   Att lära sig DISC-analysen kan vara fördelaktigt på flera sätt. Först och främst ger den förmågan att förbättra kommunikationen och samarbetet i både professionella och personliga relationer. Genom att förstå och anpassa sig till olika personlighetsstilar kan man skapa mer effektiva team och lösa konflikter på ett mer konstruktivt sätt. 

   Inom arbetslivet  

   DISC-analysen användas vid rekrytering och personalutveckling för att matcha personer med rätt roller och arbetsmiljöer där de kan blomstra bäst. Den kan också användas för ledarskapsutveckling och konflikthantering genom att hjälpa ledare att anpassa sin ledarstil efter medarbetarnas behov och preferenser. 

   Relationer 

   Även utanför arbetsplatsen kan DISC-analysen vara användbar för att förbättra relationer inom familjen, kärleksrealtioner, vänskapskretsar och andra sociala sammanhang. Genom att förstå varandras personlighetsdrag kan man skapa starkare och mer harmoniska relationer. 

   Personlig utveckling  

   DISC-analysen ett kraftfullt verktyg för självinsikt och självförbättring. Genom att utforska ens egna beteendemönster och personlighetsdrag kan man identifiera sina styrkor och svagheter samt arbeta med att förbättra sin kommunikationsstil och interpersonella färdigheter. 

   Att känna till ens egen DISC-profil kan hjälpa en att bättre förstå hur man fungerar under stress, hur man tar beslut och hur man relaterar till andra människor. Detta kan ge vägledning för personlig tillväxt och utveckling genom att man kan arbeta med att förstärka sina positiva egenskaper och hantera sina utmaningar mer effektivt. 

   Utöver det kan DISC-analysen också bidra till ökad självmedvetenhet och empati gentemot andra. Genom att förstå att olika personer har olika behov och drivkrafter kan man utveckla en mer öppen och flexibel inställning till interaktioner med andra människor. 

   Röd Person (dominant) 

   Positiva personlighetsdrag 

   • Extrovert.
   • Har en stark vilja att påverka och fatta beslut.
   • Kan vara självsäkra och starka ledare.
   • Kan vara kompetitiva och resultatorienterade.
   • Tar ofta initiativ och är beredda att ta ansvar.
   • Kan vara mer direkta och få-saker-gjorda-orienterade.
   • Trivs ofta i roller där de har makt och ansvar.
   • Kan vara mer självständiga och behöver inte så mycket feedback och uppmuntran från andra.
   • Kan vara mer fokuserade på att uppnå sina egna mål än att bygga relationer.
   • Kan ha lättare att hantera stress och pressade situationer.

   Negativa personlighetsdrag 

   • Kan behöva lära sig att vara mer försiktiga med sin kommunikation för att undvika att såra andra eller skapa konflikter.
   • Kan vara mindre benägna att prata om sina egna känslor och tankar.
   • Kan vara för mycket fokuserade på att vinna och få saker gjorda, och lägga mindre vikt vid relationer och andras känslor.
   • Kan vara hårdhänta och okänsliga i sina beslut och handlingar.
   • Kan vara svåra att samarbeta med eftersom de kan vara för självständiga och sätta sina egna mål för högt.
   • Kan ha svårt att be om hjälp och visa sårbarhet.
   • Kan ha svårt att anpassa sig till förändringar och vara låsta i gamla tankemönster.
   • Kan ha svårt att uppskatta andra människors insatser och ge tillräckligt med beröm och uppmuntran.

   Drivs av 

   • Att uppnå resultat och få saker gjorda.
   • Att vara kompetitiv och vilja vinna.
   • Att ha makt och ansvar och trivas i roller där de kan ta initiativ och ta ansvar.
   • Att utmana sig själv och sina egna begränsningar och lära sig nya saker.
   • Att uppnå personliga mål och prestationer.
   • Att ha en stark självkänsla och tro på sin egen förmåga.
   • Att få uppskattning och beröm från andra.

   Fruktar 

   • Att misslyckas eller inte uppnå sina mål.
   • Att tappa kontrollen eller inte ha möjlighet att påverka och fatta beslut.
   • Att bli sedd som svaga eller inkompetenta.
   • Förändringar och nya situationer.
   • Att inte få tillräckligt med uppskattning och beröm från andra.
   • Att inte vara i centrum eller vara oviktig.
   • Att inte vara den starkaste eller mest kompetenta personen i en grupp. 

   Kommunikationssätt

   Röda personer föredrar en direkt och koncis kommunikation. De är snabba beslutsfattare och vill ha fakta och resultat framför sig. De är vanligtvis framåtsträvande och kan vara kortfattade i sitt språk. De uppskattar att få information på ett effektivt sätt utan onödig detaljrikedom.

   Vill bli bemött  

   • Ge utmaningar och möjligheter att ta ansvar och leda.
   • Ge frihet och självständighet att fatta egna beslut.
   • Respektera personens självständighet och oberoende.
   • Var beredd att stötta och ge feedback, men låt personen få göra sina egna misstag.
   • Var beredd att anpassa sig till personens önskemål och behov.
   • Ge personen möjlighet att uttrycka sin vilja och sin personlighet.

   Passande yrken 

   • Företagsledare
   • Direktör
   • Projektledare
   • Entreprenör
   • Strategisk konsult
   • Advokat
   • Chefsåklagare
   • Överläkare 

   Gul Person (influerande) 

   Positiva personlighetsdrag 

   • Extrovert.
   • Optimistiska och ser det positiva i olika situationer och människor.
   • Övertygande och välformulerad i sin kommunikation.
   • De är utåtriktade och trivs i sociala sammanhang, vilket gör dem till trevliga och engagerade samtalpartner.
   • Ofta entusiastiska och energiska, vilket kan vara smittsamt och inspirerande för andra.
   • Kreativ och flexibel i sin tänkande.
   • Lätt att samarbeta med och ger gärna stöd och uppmuntran till andra.
   • Är vanligtvis flexibla och anpassningsbara, vilket gör dem bra på att hantera förändringar och olika situationer.

   Negativa personlighetsdrag 

   • Benägna att vara för ytliga eller inte ta sig tid att gå djupare in i ämnen eller relationer.
   • De kan vara benägna att fatta snabba beslut utan att noggrant överväga konsekvenserna, vilket kan leda till misstag eller problem.
   • Kan ibland undvika ansvar eller skylla på andra för sina misstag eller problem istället för att ta ansvar för sina handlingar.
   • De kan ha svårt att vänta på resultat eller att hantera långsamma processer, vilket kan leda till frustration eller stress.
   • De kan ha svårt att fokusera på en sak i taget och kan hoppa från idé till idé utan att slutföra uppgifter eller projekt.
   • Kan vara för påverkbara av andras åsikter och kan ha svårt att hålla fast vid sina egna.
   • Kan ha svårt att fatta beslut och kan sakna disciplin och struktur.
   • Kan vara för snabba att lova mer än vad man kan hålla.
   • Kan ha svårt att hantera konflikter och sätta gränser.
   • Kan ha svårt att hantera stress och pressade situationer.
   • Kan vara för fokuserade på sin egen personliga utveckling och lägga mindre vikt vid andras behov och önskemål.

   Drivs av 

   • Sociala interaktioner.
   • Uppmärksamhet och bekräftelse.
   • Roliga och spännande upplevelser.
   • Möjligheten att påverka och inspirera andra.
   • Att uppleva frihet och äventyr.
   • Att bygga och vårda relationer.
   • Att vara kreativ och flexibel i sin tänkande.
   • Att ge stöd och uppmuntran till andra.

   Fruktar 

   • Att bli ignorerad eller bortglömd.
   • Att inte bli uppskattad eller accepterad av andra.
   • Rädsla för ensamhet.
   • Oro för att bli avvisad eller inte omtyckt.
   • Rädsla för att missa roliga och spännande upplevelser.
   • Att bli sedd som ointressant eller oengagerad.
   • Att inte få vara en del av en grupp eller gemenskap.
   • Fruktan för begränsningar och rutiner.

   Kommunikationssätt

   De kommunicerar på ett entusiastiskt och engagerande sätt. De använder ofta berättelser, humor och entusiasm för att förmedla sina tankar och idéer. De gillar när kommunikationen är rolig och interaktiv och uppskattar att få uttrycka sina åsikter och känslor.

   Vill bli bemött 

   • Uppmärksamhet och bekräftelse är viktigt.
   • Lyssnande och respekt för deras idéer.
   • Positivt och uppmuntrande bemötande.
   • Visa entusiasm för deras initiativ och idéer.
   • Delta i roliga och spännande aktiviteter tillsammans.
   • Var beredd att lyssna på personens åsikter och ge feedback.
   • Ge personen möjlighet att få vara i rampljuset och få uppmärksamhet.
   • Var beredd att anpassa sig till personens önskemål och behov.
   • Ge personen möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker.

   Passande yrken 

   • Försäljare
   • Marknadsförare
   • Företagsledare
   • Entreprenör
   • HR-chef
   • Coach eller mentorskap
   • Kundtjänstchef
   • Lärare eller föreläsare 

   Grön Person (stabil) 

   Positiva personlighetsdrag 

   • Introvert.
   • Tålmodig och lojal.
   • Empatiska och förstår andras känslor och perspektiv väl.
   • Benägna att samarbeta och arbeta för harmoni och enighet i grupper och relationer.
   • Är vanligtvis tålamodiga och kan hantera stressiga situationer med lugn och beslutsamhet.
   • De är pålitliga och kan lita på att de fullföljer sina åtaganden och ansvar.
   • De värdesätter sina relationer och strävar efter att skapa och upprätthålla en positiv atmosfär i sina interaktioner.
   • Värderar traditioner och etablerade sätt att göra saker .

   Negativa personlighetsdrag 

   • Kan vara för konservativa och rädda för förändringar.
   • Kan vara för långsamma och försiktiga i sina beslut och handlingar.
   • Kan vara för beroende av rutiner och befintliga strukturer.
   • Kan ha svårt att ta initiativ.
   • Vill undvika konflikter till förmån för att behålla harmoni, vilket kan leda till att de inte uttrycker sina egna behov eller åsikter. 
   • Kan ibland vara för passiva och låta andra ta ledningen eller fatta beslut åt dem, vilket kan minska deras egen självständighet.
   • De kan ha svårt att sätta gränser och säga nej till andra, vilket kan leda till att de överbelastas eller utnyttjas av andra.
   • De kan ibland överanpassa sig till andras behov och önskemål på bekostnad av sina egna, vilket kan leda till att de känner sig förbisedda eller osynliga.

   Drivs av 

   • Drivs av behovet av harmoni och balans i relationer och miljö.
   • Motiverad av möjligheten att hjälpa och stödja andra människor.
   • Drivs av önskan att skapa en positiv och stödjande atmosfär i grupper och sammanhang.
   • Motiverad av möjligheten att lösa konflikter och främja samarbete och förståelse.
   • Drivs av behovet av att känna sig uppskattad och bekräftad för sitt bidrag och sina insatser.
   • Att bygga och vårda långvariga relationer.
   • Att värdera traditioner och etablerade sätt att göra saker .

   Fruktar 

   • Förändringar och ovisshet.
   • Fruktan för konflikter och disharmoni.
   • Rädsla för att bli överkörd eller ignoreras.
   • Oro för att inte kunna uppfylla andras förväntningar.
   • Rädsla för att bli överväldigad av andras behov.
   • Att inte leva upp till förväntningar och ansvar.
   • Att inte få tillräckligt med trygghet och stabilitet.
   • Att förlora relationer och socialt stöd.
   • Att inte få tillräckligt med uppskattning och värde från andra.

   Kommunikationssätt

   De föredrar en avslappnad och vänlig kommunikation. De tar sig tid att lyssna på andra och visa intresse för deras perspektiv. De gillar att få utrymme för reflektion och eftertanke innan de delar sina egna åsikter. Gröna personer kan vara mer långsamma i sin kommunikation och kan behöva tid att tänka och processa informationen.

   Vill bli bemött 

   • Med empati, förståelse och respekt för deras känslor och behov. 
   • De uppskattar när andra lyssnar aktivt på dem och tar deras åsikter och synpunkter på allvar. 
   • Att visa tålamod och att vara icke-dömande är också viktigt.
   • Skapa en lugn och stödjande atmosfär där de känner sig trygga att uttrycka sig själva utan rädsla för att bli kritiserade eller avvisade.

   Passande yrken 

   • Revisor
   • Bokförare
   • HR-medarbetare
   • Arkivarie
   • Kvalitetsledare
   • Databasadministratör
   • Inköpare
   • Sekreterare 
   • Sjuksköterska

   Blå Person (analytisk) 

   Positiva personlighetsdrag 

   • Introvert.
   • Lojal.
   • Analytisk.
   • Är ansvarsfull och pålitlig.
   • Är respektfull mot andra och försöker inte såra eller störa.
   • Är ödmjuk och vill inte sticka ut.
   • Är bra på att anpassa sig till nya situationer och omständigheter.
   • Är bra på att hålla ordning och struktur.
   • De har en hög grad av noggrannhet och detaljfokus.
   • Problemlösare och duktiga på att lösa komplexa uppgifter och utmaningar.
   • En blå person har ofta höga krav på sig själv och en strävan att göra saker rätt.
   • De föredrar att ha en tydlig plan och följa den noggrant för att undvika misstag och felsteg.
   • Blå personer kan vara bra på att förstå och tillämpa regler, policyer och procedurer. 

   Negativa personlighetsdrag

   • Naturligt kritisk mot sig själv och andra.
   • Tendens att bli överdrivet perfektionistisk.
   • Risk för att bli för djupt fördjupad i detaljer och missa det större sammanhanget.
   • Kan vara reserverad eller tillbakadragen i sociala sammanhang.
   • Kan ha svårt att hantera konflikter.
   • Rädd för att göra fel.

   Drivs av

   • Drivs av behovet av ordning, struktur och noggrannhet.
   • Strävar efter att förstå komplexa problem och hitta logiska lösningar.
   • Driven av behovet av att upprätthålla höga standarder och kvalitet.
   • Motiverad av möjligheten att bidra till effektivitet och organisation.

   Fruktar

   • Fruktan för kaos, oordning och brist på kontroll.
   • Rädsla för att göra misstag eller misslyckas med att upprätthålla höga standarder.
   • Oro för att inte kunna förstå eller lösa komplexa problem.
   • Fruktan för att inte ha tillräcklig tid eller resurser för att uppnå mål och deadlines.
   • Att bli sedd som oviktig eller obetydlig.
   • Att skapa konflikter eller såra andra.

   Kommunikationssätt

   De föredrar att få information på ett organiserat och strukturerat sätt. De vill ha tydliga instruktioner och detaljerade förklaringar. De ställer ofta frågor för att klargöra och förstå informationen fullständigt. Blå personer är bra på att uttrycka sig precist och tydligt. 

   Vill bli bemött

   • Ge tydliga instruktioner och förklaringar.
   • Skapa en väl strukturerad omgivning.
   • Ge mycket information och möjlighet att förbereda sig.
   • Var respektfull och lyhörd.
   • Ta den tid som behövs för att ge förklaringar och besvara frågor.
   • Var beredd att anpassa sig till personens önskemål och behov.

   Passande yrken 

   • Forskare
   • Dataanalytiker
   • Jurist
   • Kvalitetskontroll
   • Projektledare
   • Revisor 

   Introvert vs extrovert personlighet 

   Introverta personer är oftast mer inåtvända och tenderar att föredra att spendera tid ensamma eller i mindre sociala sammanhang. De finner energi genom att vara ensamma och får möjlighet att reflektera, bearbeta tankar och ladda om. En vanlig missuppfattningar om introverta är att de är blyga, men i stora sammanhang kan introverta individer känna sig överväldigade av intryck och energier, vilket kan resultera i att de tappar energi och intresse för att delta i konversationer eller aktiviteter. 

   Extroverta personer får energi genom att vara omkring andra människor och delta i sociala aktiviteter. De trivs med att vara i centrum, har en tendens att vara utåtriktade och söker sociala interaktioner för att få energi. Extroverta personer kan också behöva tid för sig själva, men de tenderar att hämta energi genom att vara bland människor. 

   Att framhäva dina naturliga färger är nyckeln till autentisk framgång

   Det är viktigt att omfamna och framhäva våra naturliga personlighetsfärger istället för att försöka anpassa oss till något vi inte är. Att försöka vara någon annan, som att försöka vara mer utåtriktad om man är introvert, kan vara utmattande och inte leda till hållbar lycka eller framgång på lång sikt – det kan i stället resultera i en energidränerande effekt. Om vi till exempel är ”blåa” – metodiska, analytiska och noggranna – kan det vara mer givande att fokusera på att utveckla och förbättra dessa egenskaper istället för att försöka efterlikna en annan färg. Genom att arbeta med våra naturliga styrkor och preferenser har vi större potential att blomstra och uppnå våra mål på ett autentiskt sätt som är mer hållbart och givande för oss på lång sikt. Att omfamna och äga våra unika färger är nyckeln till att uppnå sann personlig och professionell framgång.

   DISC-analys test

   För att ta reda på vilka färger man är så finns det lite olika tillväga gångsätt, vilket ger dig möjlighet att välja den metod som passar bäst för dig.

   Onlineplattformar och webbplatser: Det finns många onlineplattformar och webbplatser som erbjuder DISC-tester. Dessa tester kan vara självutvärderande och ger dig en översikt över dina främsta personlighetsdrag och kommunikationsstilar. Många av dessa plattformar ger även detaljerade rapporter och analyser baserat på dina svar.

   Certifierade DISC-konsulter: Att genomföra testet med hjälp av en certifierad DISC-konsult kan ge en mer personlig och detaljerad analys av dina resultat. Konsulterna är utbildade att tolka testresultaten och ge skräddarsydda rekommendationer för personlig utveckling och förbättring av kommunikationen.

   Tryckta frågeformulär och böcker: Det finns också tryckta frågeformulär och böcker som du kan använda för att göra en DISC-analys. Dessa kan vara ett bra alternativ om du föredrar att genomföra testet offline eller om du vill ha en mer avslappnad miljö för självreflektion. Boken ”Omringad av idioter” serien är riktigt bra böcker.

   Vanliga frågor

   Är DISC-analysen vetenskapligt validerad?

   Även om DISC-modellen inte är baserad på strikt vetenskaplig forskning på samma sätt som vissa andra personlighetstest, har den använts och validerats av många organisationer och yrkesverksamma över hela världen.

   Kan DISC-analysen förändras över tid?

   Personers beteendemönster och preferenser kan förändras och utvecklas över tid beroende på livserfarenheter och omständigheter. Det är viktigt att förstå att DISC-analysen är en ögonblicksbild av ens beteende vid tidpunkten för testet.

   Vem tog fram DISC-analys teorin?

   DISC-analysen utvecklades av psykologen William Moulton Marston på 1920-talet.

   Vilka typer av insikter kan jag förvänta mig att få från en DISC-analys

   En DISC-analys kan ge insikter om din beteendestil och preferenser, din kommunikationsstil, din arbetsstil och hur du interagerar med andra. Det kan också ge förståelse för din motivation, dina styrkor och utvecklingsområden.

   Dela den här artikeln:

   Summering

   ”In många år kände jag mig bristfällig eftersom jag inte passade in i den stereotypa bilden av en social person. Jag trodde att det var normen och att jag var underlägsen. Men när jag stötte på DISC-analysen, började jag sakta förstå min egen personlighet. Jag insåg att jag inte behövde passa in i den gula ramen för att vara framgångsrik eller lycklig. Istället lärde jag mig att omfamna min blå natur och fokusera på mina styrkor. Jag insåg att det är okej att inte vara den som är mest utåtriktad på festen, och istället börja uppskatta och utveckla mina egna kvaliteter. Det var en befriande insikt som tillät mig att sluta pressa mig själv in i situationer som jag visste inte passade mig. Nu kan jag vara mig själv utan att känna mig otillräcklig, och det är en känsla som jag värderar högt.” – Jannica Figur