Figur of Sweden

Naprapat: Förbättrar rörligheten och minskar smärta på naturlig väg

Välkommen till en värld där du kan lindra smärta, öka din rörlighet och förbättra din livskvalitet på ett naturligt sätt.

Vi pratar om naprapati – en expertbehandling som kan hjälpa dig att återfå din balans och välmående. Genom att ta hänsyn till dina individuella behov och mål, kan en kvalificerad naprapat hjälpa dig att lindra smärta och behandla en rad olika muskuloskeletala problem. Och det bästa av allt?! Du kan göra det utan behov av smärtstillande mediciner eller andra invasiva behandlingar. Låt oss ta en titt på hur naprapati fungerar och hur det kan hjälpa dig att uppnå din optimala hälsa och välbefinnande. 

Hur jobbar en naprapat? 

En naprapat utför en omfattande process som innefattar undersökning, diagnostisera tillstånd, behandla och rehabilitera smärttillstånd och nedsatt funktion i hela det neuromuskuloskeletala systemet. 

Denne helhetsinriktade vård inbegriper att behandlingen tar hänsyn till såväl leder, skelett, muskler och övriga mjukdelar. Vanligtvis används en kombination av olika manuella behandlingstekniker, inklusive specifika ledbehandlingar såsom ledmanipulation och ledmobilisering, samt mjukdelsbehandlingar så som massage, bindvävstekniker och stretching. Ibland kan man även komprellera de manuella behandlingsmetoderna med tekniker som elektroterpai, till exempel TENS eller stötvåg. Det är värt att notera att många naprapater har vidareutbildning inom områden som akupunktur och dry needling.

En central aspekt av naprapatens arbete är att involvera patienten i sin egen rehabilitering. Av den anledningen inkluderar behandlingen ofta individanpassade träningsprogram och rådgivning om förbättringar i arbetsmiljön. Detta syftar till att uppnå hållbara behandlingsresultat och långsiktiga förbättringar av patientens hälsa

Behandlingen är individanpassad och baseras på patientens behov och symtom. Målet är att hjälpa patienten att återfå rörlighet och minska smärta, samt att förhindra återfall.  

Naprapater är en relativt ny yrkesgrupp i Sverige, men det har funnits i över 100 år i USA. 

Idag är naprapati en välreglerad yrkesgrupp i Sverige och för att få utöva yrket krävs det en fyraårig utbildning. De arbetar ofta i privata kliniker, men de kan också arbeta i sjukvården eller med idrottslag och idrottare.  

naprapat

Naprapat v.s Kiropraktor

Naprapati och kiropraktik är båda typer av hälsoprofessionella som fokuserar på att behandla besvär och smärtillstånd inom muskuloskeletala systemet och rörelseapparaten. Både naprapater och kiropraktorer använder manuell terapi, inklusive ledmanipulation ryggraden och leder, för att  lindra smärta och förbättra rörligheten hos sina patienter. Även om det finns gemensamma inslag i deras tillvägagångsätt, finns det dock påtagliga skillnader i utbildning, behandlingsmetoder och behandlingsfilosofi mellan de två yrkesgrupperna.

Likheter

 1. Fokus på mjukdelsbehandling: Både naprapater och kiropraktorer är specialiserade på att behandla besvär och smärttillstånd som rör muskuloskeletala systemet, inklusive ryggraden, nacken och leder.
 2. Manuell terapi: Både naprapater och kiropraktorer använder manuella terapimetoder för att behandla sina patienter. Detta kan inkludera justeringar, manipulation, stretching och mjukvävnadstekniker.
 3. Smärtlindring: De strävar båda efter att lindra smärta och förbättra rörlighet för sina patienter.

Skillnader

 1. Utbildning och licens: Den största skillnaden ligger i deras utbildning. Naprapater har vanligtvis en kandidatexamen eller masterexamen och genomgår en fyraårig utbildning inom naprapati. Kiropraktorer genomgår en femårig utbildning och är licensierade att praktisera kiropraktik. Licenskraven och regleringen varierar från land till land och till och med från stat till stat. I vissa områden kan både naprapater och kiropraktorer vara licensierade vårdgivare, medan i andra områden kan bara en av dem vara licensierad.
 2. Filosofi och tekniker:
  Kiropraktik är ofta kopplade till att behandla ryggraden. Ryggraden utgör en central del av kroppen och kan ha en inverkan på olika hälsoproblem, antingen direkt eller indirekt. Avvikelser i ryggradens olika områden kan påverka andra delar av kroppen. Den främsta behandlingsmetoden är manuell manipulation, även om andra manuella behandlingsmetoder också används.
  Naprapater har en bredare syn på muskuloskeletala problem (mjukdelsbehandling) och använder en rad olika tekniker så som massage, stretching, triggerpunktsbehandling, inklusive ledmanipulation och rehabilitering, för att förbättra rörligheten.
 
Det är viktigt att notera att både naprapater och kiropraktorer kan vara mycket kompetenta och effektiva vårdgivare, och valet mellan dem kan bero på individuella preferenser, typen av problem du har och tillgänglighet i din region.

Gå inte med värk i onödan!

Har du smärta eller annat besvär så sök absolut hjälp! Att ha värk i kroppen är inte ett normalt tillstånd och bör behandlas. En naprapat kan hjälpa dig med många olika slags problem – såväl akuta som långtidsbesvär.  

Om du lider av smärta eller besvär som påverkar muskler, leder eller ryggraden kan en naprapat vara en lämplig behandlare för dig. Här är några exempel på när det kan vara lämpligt att uppsöka en naprapat: 

 • Om du har ryggsmärta som har varit varaktig eller återkommande under en längre tid. 
 • Om du har nacksmärta eller huvudvärk som beror på spänningar i nacken eller ryggraden. 
 • Om du har idrottsskador eller överbelastningsskador som påverkar muskler, senor eller leder. 
 • Om du lider av ledsmärta eller stelhet i leder som orsakar smärta och begränsar rörligheten. 
 • Om du har muskelbristningar, stukningar eller andra akuta skador som kräver behandling för att lindra smärta och främja läkning. 
 • Om du vill förbättra din kroppshållning eller förebygga skador genom att öka rörligheten och stärka musklerna. 

Naprapater har utbildning och kunskap i att bedöma, diagnostisera och behandla smärta och besvär som påverkar muskler, leder och ryggrad. De använder en individanpassad behandlingsmetod som innefattar manipulering av ryggrad och leder, mjukdelsbehandling, stretching och övningar för att lindra smärta och förbättra kroppsfunktionen. 

kvinna ont i axeln

Vanliga besvär som naprapat kan hjälpa till med 

Naprapati är ett brett verksamhetsområde som behandlar och rehabiliterar många olika typer av smärttillstånd och nedsatt funktion i rörelse- och stödjeorganen – både akuta, subakuta och kroniska som t ex rygg-, axel-, muskel- och ledbesvär.  Bland patienterna så finns såväl yngre som äldre och allt från mindre fysiskt aktiva människor till elitidrottare.  

En naprapat behandlar en rad olika smärttillstånd och besvär som kan påverka muskler, leder och ryggrad. Här är några exempel: 

 • Ryggsmärta: Naprapater behandlar vanligtvis rygg- och ländryggsmärta, inklusive bäckensmärta, ryggskott och ischias. Behandlingen kan innefatta ledmanipulation av ryggkotorna, mjukdelsbehandling, stretching och övningar för att stärka musklerna i ryggen. 
 • Nacke- och axelsmärta: Naprapater kan också hjälpa patienter som lider av nacke- och axelsmärta som nackspärr. Behandlingen kan innefatta massage, ledmanipulation bröstrygg och nackkotorna, mjukdelsbehandling, stretching och övningar för att stärka musklerna kring nacken och skulda. 
 • Huvudvärk: Naprapater kan också behandla huvudvärk som orsakas av spänningar i nacken och bröstryggraden. Men också lindra besvär vid migrän. Behandlingen kan innefatta manipulation av nackkotorna och mjukdelsbehandling i muskulaturen kring nacke och skuldra för att lindra spänningar och öka blodflödet till huvudet. 
 • Ledbesvär: Naprapater kan behandla ledsmärta och andra besvär som påverkar lederna, som till exempel artros och reumatoid artrit. Behandlingen kan innefatta manipulering av lederna, mjukdelsbehandling, stretching och övningar för att förbättra rörlighet och styrka. 
 • Idrottsskador: De är ofta involverade i behandlingen av idrottsskador, som till exempel muskelbristningar, stukningar, inflammationer och överbelastningsskador. Behandlingen kan innefatta massage, stretching, övningar för att förbättra rörlighet och styrka, samt andra tekniker för att lindra smärta och främja läkning. 
 • Andra besvär som:  
  • Frozen shoulder 
  • Revbenslåsning 
  • Yrsel 
  • Tennisarmbåge 
  • Musarm 
  • Domningar och stickningar i armar och händer 
  • Karpaltunnelsyndrom 
  • Diskbråck 
  • Muskelbristningar 
  • Käkledsbesvär 
  • Hälsporre
 1.  

Fördelar med naprapatbehandling 

Naprapati är ett holistiskt synsätt på hälsovård som fokuserar på behandling av sjukdomar i rörelseapparaten  
Metoden saknar biverkningar och ger dig som patient verktyg för att undvika ytterligare hälsoproblem i framtiden 

Det finns flera fördelar med en naprapatbehandling. Här är några av de vanligaste fördelarna: 

 1. Lindrar smärta: En av de största fördelarna med en naprapatbehandling är att den kan lindra smärta. Naprapater använder olika tekniker som manipulering av ryggraden och leder, mjukdelsbehandling och stretching för att lindra smärta och öka rörligheten. 
 2. Förbättrar rörlighet: Naprapatbehandling kan också förbättra rörligheten och funktionen i kroppen genom att lösa upp spänningar och förbättra blodcirkulationen. Detta kan hjälpa till att förebygga skador och förbättra prestationen i idrott eller andra fysiska aktiviteter. 
 3. Stärker musklerna: Naprapater använder ofta övningar för att stärka musklerna, vilket kan hjälpa till att förebygga återfall av smärta och skador. De kan också ge tips och råd om rörelsevariation och kroppsposition för att minska belastningen på musklerna och lederna. 
 4. Individanpassad behandling: En naprapatbehandling är individanpassad och tar hänsyn till din unika situation och dina specifika behov. Naprapaten arbetar tillsammans med dig för att utveckla en behandlingsplan som är anpassad efter dina mål och dina förutsättningar.
 5. Ingen medicinering eller kirurgi: En naprapatbehandling är en icke-invasiv behandling och innebär vanligtvis inte medicinering eller kirurgi. Detta gör det till en säker och effektiv behandling för personer som vill undvika läkemedel eller kirurgi. 

Hur går ett besök till hos en naprapat? 

En naprapat hjälper dig att undersöka, diagnostisera, behandla, rehabilitera och förebygga smärttillstånd och nedsatt funktion i alla delar av rörelseorganen. För att ställa en korrekt diagnos är det viktigt med ledtrådar och information om exempelvis vad det är som har utlöst smärtan, smärtans karaktär, vilka aktiviteter som ökar/minskar smärtan etc. Utifrån informationen naprapaten får utförs en grundlig undersökning och därefter anpassas behandlingen. Ett besök tar ca 30-45 minuter. 

Målet med besöket är att få en tydlig och gemensam förståelse av besväret. 

Behandlingstiden hos naprapaten kan variera avsevärt och påverkas av flera faktorer så som dina specifika behov och symtom. Här är en översikt över vad du kan förvänta dig under en typisk naprapatbehandling: 

 1. Inledande bedömning: Vid det första besöket kommer naprapaten att genomföra en grundlig muntlig bedömning av dina symtom och hälsotillstånd. De samlar in information om eventuella faktorer som kan ha påverkat uppkomsten av dina besvär. De kan därför ställa frågor om din medicinska historia, livsstil, arbete och fysiska aktiviteter. De genomför också  en fysisk grundlig undersökning för att bedöma din rörlighet, styrka och eventuella problemområden. 
 2. Fysisk undersökning: Naprapaten genomför en noggrann fysisk undersökning med specifika tester för att bedöma din rörlighet, styrka och eventuella problemområden som förhoppningsvis leder fram till varför du har besvär.
 3. Diagnos och behandlingsplan: Baserat på din bedömning och diagnostik, kommer naprapaten att utveckla en behandlingsplan som är anpassad efter dina specifika behov. Behandlingsplanen kan inkludera manipulering av ryggrad och leder, mjukdelsbehandling, stretching och övningar för att lindra smärta och öka rörligheten. 
 4. Behandling: Naprapaten kan utföra olika behandlingar under besöket, inklusive manipulering av ryggrad och leder, mjukdelsbehandling och stretching. De kan också ge dig råd om ergonomi och kroppsposition för att minska belastningen på musklerna och lederna. Målet med behandlingarna kan vara minskad smärta, ökad rörlighet och styrka etc.
 5. Uppföljning: Efter din behandling kan naprapaten rekommendera en uppföljning för att bedöma din progress och justera behandlingsplanen om det behövs. De kan också ge dig råd om hur du kan förebygga återfall av smärta och skador genom att göra specifika övningar eller förbättra din kroppsposition.
naprapat

Behandlingsmetoder inom naprapati 

Inom naprapati finns det en rad olika behandlingsmetoder som används för att lindra smärta och återställa rörlighet och funktion i muskuloskeletala systemet. En naprapat använder en kombination av tekniker och metoder beroende på patientens behov och tillstånd. 

En vanlig behandlingsmetod inom naprapati är manipulationsbehandling. Manipulation används för att öka rörligheten i leder och muskler genom att applicera snabba, kontrollerade rörelser på specifika områden. Manipulationsbehandling kan hjälpa till att minska smärta och öka rörligheten genom att lätta på spänningar och återställa normal funktion. 

En annan vanlig metod inom naprapati är mjukdelsbehandling. Denna metod används för att lösa upp spänningar och öka cirkulationen i musklerna genom att applicera tryck och rörelser på mjuka vävnader som muskler och ligament. Mjukdelsbehandling kan också hjälpa till att öka rörligheten genom att minska begränsningar i muskler och bindväv. 

Stretching och terapeutisk träning är också viktiga behandlingsmetoder inom naprapati. Genom att stretcha muskler och leder kan patienten öka rörligheten och minska spänningar i kroppen. Terapeutisk träning används för att öka styrkan och flexibiliteten i musklerna och förbättra kroppens funktion. 

Akupunktur eller Dry Needling kan också användas som en behandlingsmetod inom naprapati. Genom att använda tunna nålar på specifika punkter i kroppen kan dessa två behandlingsmetoder hjälpa till att minska smärta och förbättra kroppens funktion. 

Utöver dessa behandlingsmetoder kan en naprapat också använda sig av andra metoder som t.ex. elektroterapi, laserterapi, tryckvågsterapi/stötvåg och vävnadsbehandling. 

Mindfulness kan ingå som behandlingsmetod inom naprapati

Genom att använda mindfulness i naprapati kan patienter öka sin medvetenhet om sina kroppar och sinnesstämningar, vilket kan leda till bättre självkännedom och lägre stressnivåer. 

En naprapat som använder mindfulness i sin praktik kan hjälpa patienter att upptäcka hur stress och känslomässiga tillstånd påverkar deras kroppar och smärtnivåerna. Genom att utöva mindfulness, kan patienter lära sig att släppa spänningar och fokusera på ögonblicket, vilket kan hjälpa dem att hantera smärta och återhämtning mer effektivt. 

Mindfulness kan också hjälpa patienter att öka sin medvetenhet om sina kroppar och hur de rör sig. Genom att fokusera på sina rörelser och andning, kan patienter lära sig att bli mer medvetna om spänningar och begränsningar i sina muskler och leder. Detta kan hjälpa naprapaten att utveckla mer individualiserade behandlingsplaner för patienten. 

Förutom att använda mindfulness som en del av behandlingen, kan naprapater också rekommendera att patienter fortsätter att öva mindfulness hemma eller på jobbet. Genom att öva mindfulness regelbundet kan patienter öka sin förmåga att hantera stress och återhämtning, vilket kan hjälpa till att förbättra deras totala hälsa och välbefinnande. 

Här kan du läsa mer om mindfulness 

Förväntat resultat av naprapatibehandling 

Syftet med naprapatibehandling är att lindra smärta och återställa normal funktion i muskuloskeletala systemet. Genom att använda olika behandlingstekniker som manipulation, massage, stretching och träning kan naprapater hjälpa patienter att lindra smärta och återställa normal rörelseförmåga. 

Förväntat resultat av naprapatibehandling kan variera beroende på patientens specifika problem, förutsättningar och behandlingsplanen som har utarbetats av naprapaten. Många patienter upplever en lindring av smärta och ökad rörlighet efter bara en behandling. För mer komplexa problem kan det ta flera behandlingar för att uppnå fullständig lindring av smärta och återställande av normal funktion. 

Utöver lindring av smärta och ökad rörlighet kan naprapatibehandling också leda till andra positiva resultat. Till exempel kan behandlingen bidra till att förbättra kroppshållning och förebygga framtida skador genom att korrigera obalanser och dysfunktion i muskuloskeletala systemet. 

Det är viktigt att notera att resultatet av naprapatibehandling kan variera från person till person och att det är viktigt att följa rekommendationerna från naprapaten efter behandlingen för att optimera effekten och undvika framtida problem. 

Förebyggande tips för att undvika besvär som naprapati behandlar 

Att ta hand om kroppen och förebygga skador är viktigt för att undvika besvär som naprapati behandlar. Här är några förebyggande tips som kan hjälpa till att minska risken för smärta och begränsningar i muskuloskeletala systemet: 

 1. Regelbunden motion: Att röra på sig regelbundet kan hjälpa till att öka styrka, flexibilitet och kondition, vilket kan minska risken för skador. Variera din träning och inkludera både styrketräning och kardiovaskulär träning. 
 2. Stretching: Att stretcha regelbundet kan hjälpa till att öka rörligheten i muskler och leder och minska risken för skador. Se till att stretcha både före och efter träning, och stretcha de områden där du har mest spänningar. 
 3. Ergonomi och rörelsevariation: Man skulle kunna säga att vi gått ifrån uttrycket ergonomi lite grann där det tidigare har betonats vikten av att sitta ”rätt” och ha en ”rätt” arbetsställning. Nu uppmanas människor istället att byta position ofta.
  Detta skifte i synen på ergonomi kan ge en ökad förståelse för vikten av att undvika långa perioder av stillasittande.
  När man väljer att stå eller sitta länge och utför samma typ av rörelse regelbundet kan kroppen anpassa sig till den och du kan hamna i en platå där du inte längre utmanar din kropp på samma sätt som tidigare. Därför är det viktigt med  positionsvariation om du vill upprätthålla en hälsosam och aktiv livsstil. 
  Forskning har visat att långvarigt stillasittande kan ha negativa hälsoeffekter, inklusive ökad risk för fetma, hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Genom att uppmuntra människor att byta position ofta, till exempel genom att stå upp och sträcka på sig, ställa sig på en balansbräda, stå på ett ben eller ta korta pauser för att gå runt, kan man minska tiden som spenderas i en stillasittande position. Detta innebär inte att rätt arbetsställning är oviktig, men det har blivit alltmer erkänt att viktigt att undvika långa perioder av stillasittande och
   byta position regelbundet för att undvika hälsoproblem.
 4. Vila: Att ge kroppen tillräckligt med tid att återhämta sig är viktigt för att undvika skador. Se till att få tillräckligt med sömn och vila, och var noga med att inte överbelasta kroppen genom för mycket fysisk aktivitet. 
 5. Kost: Att äta en hälsosam kost kan hjälpa till att stärka kroppen och minska risken för skador. Se till att få i dig tillräckligt med näringsämnen och undvik överdriven konsumtion av socker och processade livsmedel. 

Genom att följa dessa förebyggande tips kan du minska risken för smärta och begränsningar i muskuloskeletala systemet och undvika behovet av naprapatbehandling.

Varför knakar det när naprapaten gör sin behandling

När en naprapat utför en manuell terapi-behandling, som till exempel manipulation eller mobilisering av ryggraden eller leder, kan det ibland hända att det hörs en knakande eller knäppande ljud. Detta ljud är inte farligt och är faktiskt ganska vanligt under manuella terapi-behandlingar. 

Ljudet kommer från små gasbubblor som befinner sig i ledvätskan som omger leden. När leden manipuleras eller mobiliseras, skapas ett vakuum inuti leden, vilket gör att gasbubblorna kollapsar och skapar ljudet. Detta ljud kallas för kavitetsbildning eller kavitetsfenomen. 

Det är viktigt att notera att knäppande ljud under en behandling inte nödvändigtvis innebär att behandlingen har varit effektiv eller att det är en indikation på att något har rättats till. Det är också möjligt att ljudet inte hörs alls under behandlingen, trots att en justering eller manipulation av leden har utförts. Så oavsett knack eller inte så ger det samma behandlingseffekt i leden. 

Varför känner jag mig öm efter en behandling?

Detta beror på att en naprapatbehandling involverar manipulation och stretching av muskler, senor och leder för att lindra smärta och återställa normal funktion. 

När en naprapat arbetar med att manipulera muskler och leder, kan det orsaka små skador på muskelfibrerna och ledbanden, vilket i sin tur kan orsaka inflammation och smärta. Detta är en normal reaktion på behandlingen och kallas ofta för ”terapeutisk smärta”. Terapeutisk smärta är en indikation på att behandlingen har påverkat vävnaden på ett positivt sätt och är en del av den läkningsprocess som sker efter behandlingen. 

Finns det tillfällen när det inte är lämpligt att behandlas av naprapat?

Generellt sett är naprapati en säker behandlingsmetod, men det kan finnas situationer där det är olämpligt att genomgå behandling. Om du lider av cancer eller hjärt-kärlsjukdomar, bör du undvika naprapatibehandlingar. Till exempel kan behandlingar i halsryggen vara riskfyllda vid hjärt-kärlsjukdomar. Om du har befintliga hälsoproblem, är det viktigt att du rådfrågar din läkare och samarbetar med din naprapat för att säkerställa att behandlingen är säker och effektiv.

 • Akuta skador: Om du nyligen har drabbats av en akut skada, såsom ett brutet ben eller en akut ryggskada, bör du först söka medicinsk vård eller akut sjukvård. Naprapati kan vara en del av rehabiliteringsprocessen, men det är viktigt att en läkare har undersökt dig först och fastställt att det är säkert att fortsätta med manuell terapi. 
 • Graviditet: Om du är gravid, bör du informera din naprapat om detta och de kommer att anpassa behandlingen därefter. Vissa tekniker, såsom manipulation av ryggraden, kan vara mindre lämpliga under graviditet på grund av ökad rörlighet i leder och ligament. 
 • Osteoporos: Om du har osteoporos eller annan sjukdom som påverkar skelettet, kan det vara lämpligt att undvika manipulation av ryggraden, som kan öka risken för frakturer. Det finns andra behandlingar som kan tillämpas istället så som ledmobilisering bla. 
 • Blodproppar: Om du har en pågående blodpropp eller en ökad risk för blodproppar, kan naprapati eller andra typer av manuell terapi vara olämpligt. Detta beror på risken för blodproppar att lossna och orsaka allvarliga komplikationer. 
 • Infektioner: Om du har en allvarlig infektion eller feber, kan det vara lämpligt att avstå från naprapati tills du har återhämtat dig. 
 • Hjärt- och kärlsjukdomar: Om du lider av hjärt- eller kärlsjukdomar, kan vissa tekniker som ökar blodflödet och hjärtfrekvensen vara olämpliga. Din naprapat bör känna till din medicinska historia och vilka mediciner du tar för att anpassa behandlingen därefter. 
 • Pågående cancerbehandling: Om du genomgår aktiv cancerbehandling, såsom strålning eller kemoterapi, kan det vara lämpligt att undvika manuell terapi. Naprapati kan ibland vara en del av rehabiliteringsprocessen efter cancerbehandling, men det är viktigt att diskutera detta med din läkare för att undvika eventuella komplikationer. 

Så här hittar du en kvalificerad naprapat 

Att hitta en kvalificerad naprapat är viktigt för att säkerställa en säker och effektiv behandling. Här är några tips för att hitta en kvalificerad naprapat: 

 • Kolla utbildningen: Se till att naprapaten har en utbildning från en auktoriserad naprapathögskola. En auktoriserad naprapathögskola är en högskola som är godkänd av myndigheterna att utfärda examen i naprapati. 
 • Certifiering: Se till att naprapaten är certifierad av Svenska Naprapatförbundet. Certifieringen garanterar att naprapaten har genomgått en gedigen utbildning och har erforderliga kvalifikationer för att utföra behandlingar. 
 • Erfarenhet: Be om referenser eller kontrollera om naprapaten har några recensioner online. Det kan ge dig en bättre uppfattning om naprapatens erfarenhet och kvalitet. 
 • Samarbeta med läkare: Om du har ett specifikt medicinskt tillstånd, är det bra om naprapaten kan samarbeta med din läkare för att säkerställa en samordnad vård. 
naprapat

Vad ingår i en naprapatutbildning?

Utbildningen omfattar fyra års heltidsstudier, tidsmässigt motsvarande 240 högskolepoäng. Drygt hälften av utbildningstiden ägnas åt karaktärsämnet Naprapati som omfattar såväl teoretiska som praktiska delar. Den andra hälften av tiden ägnas åt humanbiologiska, medicinska samt samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen. För att erhålla legitimation och rätten att använda den skyddade yrkestiteln naprapat krävs därutöver praktiska erfarenheter i form av ett års handledd heltidstjänstgöring, nio månader hos legitimerad naprapat och tre månader inom den offentliga hälso- och sjukvården. 

Här är några av de vanliga ämnena som ingår i en naprapatiutbildning: 

 • Anatomi: En omfattande förståelse av människokroppens anatomi och fysiologi är nödvändig för att kunna diagnostisera och behandla muskuloskeletala problem. Detta inkluderar studier av skelettet, musklerna, nerverna och kroppens organ. 
 • Diagnostiska metoder: En naprapat använder en rad olika diagnostiska metoder för att fastställa källan till en patients smärta eller nedsatta rörlighet. Detta kan inkludera manuell undersökning, palpation och andra diagnostiska och neurologiska tester. 
 • Terapeutiska tekniker: Naprapater använder en mängd olika terapeutiska tekniker för att behandla muskuloskeletala problem. Detta kan inkludera manipulation, stretching, massage, akupunktur och andra tekniker för att lindra smärta, öka rörligheten och förbättra funktionen. 
 • Idrottsmedicin – Träning och rehabilitering: En naprapat kan också hjälpa patienter att återhämta sig från skador genom att skapa träningsprogram och rehabiliteringsplaner för att öka styrkan och flexibiliteten. 
 • Medicinsk etik och lagstiftning: En naprapat måste också ha en god förståelse för medicinsk etik och lagstiftning för att säkerställa att deras praktik är säker och etisk. 
 • Klinisk praktik: Redan från termin två har naprapatstudenten praktik på Naprapathögskolans egna skolklinik två dagar i veckan där studenterna får möjlighet att arbeta med patienter under handledning av erfarna naprapater. 

Historien bakom Naprapati

Naprapati är en medicinsk disciplin som har sina rötter i Nordamerika i början av 1900-talet. Naprapati grundades av den tjeckiskfödde Dr. Oakley Smith som efter sin kiropraktorutbildning vidareutvecklade en behandlingsmetod som fokuserade på att återställa normal funktion i det muskuloskeletala systemet. 

Dr. Smith observerade att många av hans patienter hade smärta och begränsningar i rörelseapparaten som inte kunde lösas med traditionell medicin eller med kiropraktiken. Han insåg att problemet ofta låg i muskler, leder och bindväv, och han började experimentera med olika behandlingstekniker för att återställa normal funktion. 

År 1907 öppnade Dr. Smith sin första klinik i Chicago, där han började behandla patienter med sina unika metoder. Han använde tekniker som manipulation, massage och stretching för att lindra smärta och återställa normal funktion. 

Björn J:son Lind förde in Naprapatin till Sverige och grundade Naprapathögskolan 1970 i Stockholm efter själv gått utbildningen vid National College of Naprapathy i Chichago. Sedan dess har naprapati blivit en etablerad medicinsk disciplin i Sverige och många andra länder runt om i världen. 

Idag fortsätter naprapater att använda sig av Dr. Smiths ursprungliga tekniker och metoder, samtidigt som de utvecklar och förfinar nya behandlingsmetoder för att hjälpa patienter att lindra smärta och återställa normal funktion i muskuloskeletala systemet. 

Dela den här artikeln:

Summering

Sammanfattningsvis är naprapati en manuell terapimetod som kan hjälpa patienter med smärta och funktionshinder i kroppen. Det är en välreglerad yrkesgrupp som kräver en fyraårig utbildning, och det är en säker och icke-invasiv behandlingsmetod. Naprapater arbetar med att lindra smärta och förbättra rörligheten i kroppen genom en kombination av olika tekniker. Det är en behandlingsmetod som kan hjälpa patienter med en rad olika besvär och som kan vara en bra alternativ till läkemedel och kirurgi. 
Bor du i Nyköpings områden så kan man boka tid hos mig, Rebecca figur, Naprapat i Nyköping