Figur of Sweden

Köpvillkor

  Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

  Tillämplighet

  Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget.

  Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida

  Beställning

  För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Figur of Sweden lider ekonomisk skada, polisanmäls. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

  Betalning

  Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer med 59kr.

  Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning

  Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 9,5% per månad från förfallodagen. Figur of Sweden reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Figur of Sweden att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

  Leverans och avbeställning

  Beställningar mottagna före kl. 12.00 på måndag till torsdag kommer att behandlas samma dag, för leverans inom 5 arbetsdagar. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag.

  Leverans sker per post.

  I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Figur of Swedens köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

  Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Figur of Sweden eller Scandinavian Herbs AB antigen per e-post eller brevledes.

  Äganderättsförbehåll

  Alla varor förblir Figur of Swedens eller Scandinavian Herbs AB egendom tills dess full betalning erlagts.

  Ansvar för fel

  Produkterna skickas direkt från Scandinavian Herbs AB och Scandinavian Herbs eller Figur of Sweden ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor Scandinavian Herbs AB/Figur of Sweden bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatibilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

  Reklamationsvillkor och ångerrätt

  Scandinavian Herbs AB säljer alla produkter med 100% återköpsgaranti. Om produkterna inte uppfyller dina krav eller om du av någon anledning inte är nöjd med innehållet, kontakta då din återförsäljare (Figur of Sweden) eller Scandinavian Herbs för ev. byte till någon annan produkt eller för att få pengarna tillbaka. Denna garanti gäller under obegränsad tid, om ej bäst före datum är passerat, och minst halva innehållet av produkten ska finnas kvar. Behållaren får inte vara skadad. Du som kund står för returfrakten.

  OBS! Kontakta alltid oss på Scandinavian Herbs AB innan ni returnerar en beställning.

  Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Scandinavian Herbs AB reklamationsavdelning på telefon 0171-440030, via e-post kundtjanst@scandinavianherbs.se eller via Scandinavian Herbs AB hemsida www.scandinavianherbs.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett reklamationsformulär.

  Vid samtliga fall då en vara returneras till Scandinavian Herbs AB skall kunden först ha erhållit ett reklamationsformulär. Defekta produkter som returernas till Scandinavian Herbs AB bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas.

  Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Scandinavian Herbs AB för erhållande av ett reklamationsformulär. Returfrakten bekostas av konsumenten.

  Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

  Om en vara är transportskadad skall Scandinavian Herbs AB kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

  Outlöst försändelse

  För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Scandinavian Herbs AB, debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka Scandinavian Herbs AB kostnader för transport och administration.

  Transportskadat gods

  Om en vara från Scandinavian Herbs AB skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, DHL 0771–345345) dock senast inom 7 dagar.

  Force Majeure

  Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighet beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Scandinavian Herbs AB kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Scandinavian Herbs AB och Figur of Sweden befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

  Övrigt

  Scandinavian Herbs AB och Figur of Sweden förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Scandinavian Herbs AB och Figur of Sweden rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Scandinavian Herbs AB eller Figur of Sweden skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.