Figur of Sweden

Kraften i Law of Attraction: Så manifesterar du dina önskningar

Har du hört talas om Law of Attraction? Det är en riktigt fascinerande teori inom personlig utveckling och andlighet som kan ha en enormt positiv inverkan på våra liv. 

Det handlar om att använda kraften i våra tankar och känslor för att attrahera positiva erfarenheter och omständigheter i våra liv.  

Detta är verkligen inte något man har något att förlora på att tro på – tvärtom, vi skulle säga att man har allt att vinna på att praktisera Law of Attraction. Genom att fokusera på positiva tankar och känslor kan vi uppnå våra mål och skapa ett mer positivt och meningsfullt liv. 

Snabbfakta

 • Attraktionsprincipen säger att liknande attraherar liknande, där positiva tankar lockar positiva upplevelser.
 • Fokus bör ligga på det du vill ha, snarare än det du inte vill ha.
 • Tänka, känna, handla: Positiva tankar bör kopplas till positiva känslor och handlingar mot dina mål.
 • Visualisering innebär att se dig själv redan ha uppnått ditt mål i din inre syn.
 • Tacksamhet för det du redan har är viktigt.
 • Upprepa positiva bekräftelser regelbundet för att stärka din tro.
 • Tro på din förmåga att uppnå dina mål är avgörande.
 • Ta aktiva och inspirerade steg mot dina mål.
 • Tålamod är en dygd; var uthållig och håll fast vid dina strävanden.
 • Universets kraft: Tro på att universum samverkar för att hjälpa dig att nå dina mål.

Vad är Law of Attraction? En introduktion till teorin bakom manifestering ​

Många av oss har upplevt situationer där vi har använt Law of Attraction, kanske helt omedvetet, där du attraherar positiva situationer, människor och saker till våra liv. Till exempel kanske du visualiserade att du önskar ha en hälsosam och kärleksfull relation, och sedan möter du någon som passar perfekt för dig. Eller så kanske du önskar dig en möjlighet att förbättra din karriär, och plötsligt dyker det upp ett jobb som är precis vad du letar efter. Dessa händelser är inte slumpmässiga, utan snarare ett resultat av vår förmåga att attrahera det vi vill ha genom att sända ut rätt signaler till universum. 

Genom att fokusera på positiva tankar och känslor, ökar vi vår vibration och sänder ut signaler till universum om vad vi vill ha i livet. Detta kan sedan leda till att vi attraherar människor, situationer och saker som matchar våra önskningar. Men det är viktigt att komma ihåg att Law of Attraction inte är en quick fix eller en garanti för att allt vi önskar ska komma till oss utan ansträngning. Istället handlar det om att skapa en positiv inställning och öppna upp för möjligheter som kan hjälpa oss att nå våra mål och skapa positiva förändringar i våra liv. 

Men vad menas med Law of attraction?

Tanken är att allt i universum är uppbyggt av energi, inklusive våra egna tankar och känslor och med detta så kan man manifestera och attrahera allt man drömmer om i livet. Det negativa är att alla negativa tankar manifesterar negativa erfarenheter i livet också. Därför är det väldigt viktigt att vara medveten om sina tankar och arbeta på att hålla dom så positiva som det går.   

Vi tror verkligen att Law of Attraction kan vara en kraftfull teknik för att skapa ett mer positivt liv och uppnå våra önskningar. Så varför inte ge det en chans och se hur det påverkar ditt liv?! Vi har i alla fall använt oss av Law of attraction i många år, och vad vi kan se så fungerar det! 

Lagarna inom Law of attraction

Det finns flera olika lagar som anses vara en del av Law of Attraction, och varje lag fokuserar på en specifik aspekt av hur vi kan attrahera det vi önskar i livet.  

Här är några av lagarna: 

 • Positivt tänkande  
 • Visualisering 
 • Tro och tillit 
 • Tacksamhet 
 • Intention 

Dessa lagar kan hjälpa oss att förstå de grundläggande principerna bakom Law of Attraction och ge oss verktyg för att attrahera det vi vill ha i livet. Genom att tillämpa dessa principer kan vi öppna upp oss för nya möjligheter och uppleva mer glädje och uppfyllelse i livet. Läs mer om hur du använder lagarna nedan. 

Att använda Law of Attraction i praktiken: Steg för steg guide

Att medvetet arbeta med att höja sin egna frekvens kan vara en långsam process, men det finns många tekniker som kan hjälpa till. Några exempel kan vara meditation, yoga, andningstekniker och visualisering och har visat sig vara effektiva verktyg för att öka sin positiva energi och höja sin frekvens. 
 
Här nedan kommer en steg-för-steg guide för att hjälpa dig att komma igång. Det är viktigt att komma ihåg att det kan ta tid och att det kräver tålamod och övning för att få resultat, men med rätt inställning och fokus kan du uppnå dina mål.

1. Bestäm vad du vill ha och dröm stort

Att bestämma vad du vill ha är ett viktigt första steg när du använder Law of Attraction för att manifestera dina önskningar. Genom att drömma stort och inte begränsa dig själv, skapar du en öppenhet för möjligheter och potential. Det kan vara lätt att falla i fällan att tro att vissa mål är omöjliga att uppnå, men genom att ta bort begränsningar och tänka stort kan du öppna upp för oväntade lösningar och vägar till framgång. 

Att göra en lista över dina önskningar kan hjälpa dig att visualisera och konkretisera dina mål. Men det är också viktigt att prioritera och fokusera på de viktigaste önskningarna för att undvika att bli överväldigad eller distraherad. När du vet vad du vill ha och fokuserar på det, kan du också lättare identifiera möjligheter och signaler från universum som kan hjälpa dig att nå dina mål. 

Kom ihåg att universum är en kraftfull källa till hjälp och stöd för att manifestera dina önskningar, men du är den som måste ta initiativet och bestämma vad du vill ha. 

2. Visualisering: Skapa en bild av din önskan för att manifestera den

Genom att lära dig att visualisera och skapa en bild av din önskan i ditt sinne kan du locka till dig det du vill ha. När du visualiserar din önskan, se till att du gör det på ett så levande och känslomässigt sätt som möjligt. 

Ta dig tid och använd alla dina sinnen: Börja med att skapa en bild av din önskan i ditt sinne. Försök att använda alla dina sinnen när du visualiserar. Fokusera på alla detaljer, hur det ser ut, hur det känns, hur de luktar och hur de låter. Försök att tänka på det på ett positivt sätt och fokusera på hur det skulle kännas att ha din önskan uppfylld. Försök att vara närvarande i stunden och slappna av. 

Föreställ dig i nuet och var positiv: För att göra din visualisering ännu mer kraftfull, tänk på det som om det redan har uppfyllts. Tänk på det som om du redan har det och känna känslan av glädje och tacksamhet. När du visualiserar på detta sätt, skapar du en stark känslomässig koppling till din önskan, vilket gör det lättare för dig att manifestera den. Försök att undvik negativa tankar eller känslor som kan dra ner dina vibrationer. 

Öva regelbundet och var tålmodig: Försök att visualisera varje dag, gärna på morgonen eller innan du går och lägger dig på kvällen. Ju mer du visualiserar, desto mer kraftfull blir manifestationen och desto bättre blir du på att skapa en tydlig bild i ditt sinne. Det kan ta tid att lära sig visualisera och få resultat från Law of Attraction. Var tålmodig med dig själv och fortsätt öva.

3. Tacksamhet: Att vara tacksam för vad du har kommer ge dig mer att vara tacksam för

Ju mer du är tacksam, desto fler saker kommer du att ha att vara tacksam för. Tacksamhet är en kraftfull teknik som kan hjälpa dig att manifestera dina drömmar och mål. Så fortsätt att uttrycka tacksamhet varje dag och se hur det leder till mer att vara tacksam för i ditt liv. 

Skriv ner det du är tacksam för: Fokusera på det du är tacksam för varje dag för att göra tacksamhet till en daglig vana. Du kan börja med att skriva ner minst tre saker du är tacksam för varje dag. Detta hjälper dig att fokusera på det positiva i ditt liv och ger dig en känsla av tacksamhet. Att sätta ner det på papper eller i en tacksamhetsdagbok kan också hjälpa dig att verkligen reflektera över vad du är tacksam för. 

Några exempel på vad du kan uttrycka tacksamhet för kan vara allt från små saker som en god kopp kaffe till större saker som hälsa, kärlek eller tacksamhet för det du har och för de människor som finns i ditt liv. Försök att fokusera på det positiva och undvik att fastna i negativa tankar eller känslor. Tänk på allt som du har istället för det du saknar eller önskar dig. 

4. Positiva affirmationer: Att tänka positivt är nyckeln till att attrahera positiva resultat

Positiva affirmationer är en viktig del av Law of Attraction och kan hjälpa dig att tänka positivt och locka till dig det du vill ha. Affirmationer är positiva uttalanden om dig själv eller ditt liv som du upprepar för att förstärka en positiv självbild och tro på din förmåga att uppnå dina mål. 

Genom att använda positiva affirmationer, kan du ändra ditt tankesätt och fokusera på det du vill ha istället för vad du inte vill ha. När du upprepar positiva affirmationer, skapar du en stark känslomässig koppling till det du vill ha, vilket hjälper dig att attrahera positiva resultat. 

För att skapa positiva affirmationer, börja med att identifiera vad det är du vill ha i ditt liv. Formulera sedan en positiv uttalande om denna önskan som om det redan har uppfyllts. Upprepa affirmationen för dig själv regelbundet, gärna dagligen, för att förstärka den positiva känslan och tron på att du kan uppnå det du vill ha. 

Exempel på positiva affirmationer kan vara: 

 • Jag har allt jag behöver för att uppnå mina drömmar.
 • Jag har kärlek, glädje och rikedom i mitt liv.
 • Jag drar till mig allt positivt som jag föreställer mig.
  Universum svarar alltid positivt på mina intentioner och önskningar.
 • Jag är en magnet för framgång och välstånd.
 • Varje dag lockar jag till mig nya möjligheter och positiva erfarenheter.
 • Jag förtjänar allt gott som livet har att erbjuda.
 • Min positiva energi attraherar likasinnade och lyckliga människor till mitt liv.
 • Jag är i harmoni med universum, och det stöder mig i mina strävanden.
 • Jag är tacksam för allt som jag redan har, och ännu mer är på väg till mig.
 • Jag släpper taget om rädslor och tvivel och omfamnar tilltron till mina drömmar.
 • Jag är skaparen av mitt eget öde och jag väljer att skapa ett liv fyllt av glädje och framgång.

Genom att upprepa dessa affirmationer, sänder du ut en positiv energi som lockar till sig mer av det du vill ha. 

Positiva affirmationer kan hjälpa dig att tänka positivt och fokusera på det du vill ha. Ju mer du använder positiva affirmationer, desto mer tror du på din förmåga att uppnå dina mål och desto mer attraherar du positiva resultat i ditt liv. 

Vi har sammanställt en lista med 101 positiva affirmationer som du kan läsa här 

5. Tro och tillit: Att ha tro på att din önskan kommer att uppfyllas

Du måste tro och ha tillit på att din önskan kommer att uppfyllas och att ha tillit till universum eller högre krafter för att hjälpa dig att manifestera det du vill ha. 

Tro är den kraft som driver Law of Attraction, eftersom det är tro som ger dig energi och motivation att fortsätta arbeta för att uppnå dina mål. Om du inte tror på att din önskan kan uppfyllas, är det svårt att sända ut en positiv energi och attrahera det du vill ha. 

Tillit handlar om att släppa taget och lita på att universum eller högre krafter kommer att hjälpa dig att uppnå dina mål. Det handlar om att ha tillit till att saker och ting kommer att falla på plats på rätt tid och plats. Genom att ha tillit till universum, kan du minska stress och oro och istället fokusera på att sända ut en positiv energi och göra det du kan för att uppnå dina mål. 

6. Handling: Att ta små steg mot att manifestera dina önskningar

Att ta aktiva steg är en avgörande del av Law of Attraction. Det är viktigt att du agerar för att manifestera dina önskningar, oavsett hur stora eller små de är. När du har identifierat din önskan och visualiserat den är det dags att börja ta handling genom att göra en lista över vad som behöver göras, forska, ta kontakt med personer som kan hjälpa dig, eller utföra andra aktiviteter som leder dig närmare ditt mål. 

Genom att ta aktiva steg sänder du ut en stark energi till universum som visar att du är redo att ta emot det du vill ha. Universum kommer att stödja dig och hjälpa dig att manifestera dina önskningar ju mer du tar handling. Kom ihåg att handling inte behöver vara perfekt, det handlar om att ta steg, även om de är små och ibland kan verka oviktiga. Genom att ta dessa steg bygger du momentum och sänder ut en positiv energi som hjälper dig att uppnå dina mål. 

7. Ta hjälp av mindfulness

Mindfulness kan vara till hjälp när man använder Law of Attraction eftersom det hjälper oss att bli mer medvetna om våra tankar och känslor och på så vis kan vi välja att fokusera på det som gör oss lyckliga och uppnå våra största drömmar. När vi är medvetna om vad vi tänker och känner kan vi använda Law of Attraction mer effektivt genom att fokusera på positiva tankar och känslor och undvika negativa. Mindfulness kan också hjälpa oss att uppnå ett tillstånd av harmoni och inre frid, vilket är en viktig del av att tillämpa Law of Attraction.  

Vill du lära dig mer om mindfulness så kan du läsa mer här

8. Var uppmärksam på universums signaler ​

Universum kan kommunicera med oss på många olika sätt, men det är inte alltid så enkelt att uppfatta dess signaler och tecken. Det kan kräva en stark intuition och en öppenhet för att förstå vad som är rätt väg att ta för att uppnå våra mål.

Ibland kan det kännas som en tillfällig slumpmässighet eller en plötslig möjlighet som dyker upp, och det är då det är viktigt att vara uppmärksam och ta tillfället i akt.

Det är också viktigt att påpeka att universums signaler inte alltid är tydliga och lätta att förstå. Ibland krävs det mod och beslutsamhet för att ta steget och följa sin intuition.

Men genom att vara uppmärksam på universums signaler och tecken, kan vi navigera i riktning mot våra önskningar och mål och uppleva positiva förändringar i vårt liv.

Och det bästa av allt är att det är värt att försöka, för vi har inget att förlora, bara allt att vinna. 

Law of attraction handlar inte om att livet ska vara som en dans på rosor

Law of Attraction handlar inte alltid om att få allt att gå smidigt och enkelt i livet. Ibland kan det innebära att man förlorar saker eller personer på vägen till ens drömmar och mål. Det kan vara svårt att förstå eller acceptera när det händer, men det kan också vara en del av den större planen för ens liv. Att mista ett jobb kan exempelvis ge dig möjlighet att söka och få ett nytt jobb som faktiskt är ditt drömjobb. En relation som går i krasch kan leda dig till din själsfrände eller hjälpa dig att hitta en djupare förståelse för dig själv.

Ibland kan förluster och svårigheter vara en vägvisare mot det som verkligen är meningsfullt och viktigt för ens personliga utveckling och tillväxt. Att lita på processen och tro på att det som händer är till för ens högsta bästa är en viktig del av att tillämpa Law of Attraction i ens liv. Allt har en mening. 

Hindren i Law of Attraction: Självbegränsande övertygelser och hur man övervinner dem

Även om Law of Attraction kan vara ett kraftfullt verktyg för att uppnå dina önskningar, kan självbegränsande övertygelser vara ett hinder för att tillämpa det effektivt. Självbegränsande övertygelser är negativa tankar som begränsar din potential och hindrar dig från att nå dina mål. 

Ett vanligt självbegränsande övertygelse är att ”jag förtjänar inte att ha det jag vill ha” eller ”jag kommer aldrig att lyckas”. Dessa tankar kan hindra dig från att fokusera på det positiva och kan till och med få dig att ge upp innan du ens har försökt. 

För att övervinna självbegränsande övertygelser är det viktigt att först identifiera dem. Det kan vara till hjälp att skriva ner dina negativa tankar och utmana dem med positiva affirmationer istället. Till exempel, om du tänker ”jag kommer aldrig att lyckas”, kan du ändra det till ”jag är kapabel att nå mina mål om jag arbetar hårt och tror på mig själv”. 

Att visualisera sig själv lyckas och uppleva sina önskningar kan också hjälpa till att övervinna självbegränsande övertygelser. Genom att fokusera på det positiva och att tro på att det är möjligt, kan du ändra din inställning och öppna upp för nya möjligheter. 

En annan viktig del av att övervinna självbegränsande övertygelser är att omge dig med positiva och stöttande människor. Att ha människor som tror på dig och stöttar dig kan ge dig det självförtroende och styrka du behöver för att övervinna hinder och nå dina mål. 

Till slut, det är viktigt att komma ihåg att övervinna självbegränsande övertygelser kan ta tid och kräver tålamod och konsekvent arbete. Men genom att fokusera på det positiva, utmana negativa tankar och omge dig med positiva människor, kan du övervinna hindren i Law of Attraction och uppnå dina drömmar. 

Att undvika falska önskningar när du använder Law of Attraction

När du använder Law of Attraction är det avgörande att du är tydlig med vad du verkligen vill ha, annars kommer de inte att uppfyllas. Det kan vara svårt att veta exakt vad det är man önskar och det är lätt att fastna i falska önskningar som inte leder till den önskade lyckan. Det är viktigt att tänka djupare, lär känna dig själv, om vad som verkligen gör dig lycklig och uppfyller dina behov. Om du till exempel önskar en viss position på ett jobb, bör du vara säker på att det verkligen är det du vill ha och inte bara en högre lön eller social status. Att önska felaktigt kan leda till en känsla av tomhet och frustration, och kan hindra dig från att uppnå dina verkliga drömmar. 

För att undvika falska önskningar är det viktigt att vara ärlig mot dig själv och att fokusera på dina innersta önskningar och mål. Reflektera över vad som verkligen gör dig lycklig och vad som ger dig en meningsfull tillvaro. Ibland kan det krävas att du ställer dig själv svåra frågor och vågar omvärdera vad som verkligen är viktigt för dig. När du väl har hittat dina innersta önskningar och mål, kommer det att bli lättare att använda Law of Attraction på rätt sätt och uppnå fantastiska resultat. 

Historian bakom law of attraction

Tanken om att ens mentala tillstånd kan påverka ens liv och verklighet funnits i tusentals år och förekommer i olika kulturer och traditioner runt om i världen. Law of Attraction kan ses som en modern tolkning av denna grundläggande princip, och den har blivit mer välkänd och populär i modern tid tack vare den ökade medvetenheten om personlig utveckling och självförbättring.  

Till exempel, inom buddhismen, lärs det att tankar och handlingar påverkar karmiska resultat, och att positiva tankar och handlingar kan leda till positiva resultat och lycka i livet. 

Inom hinduismen, tros det att ens mentala inställning och intentioner påverkar ens karma och livsöde, och att meditation och visualisering kan hjälpa till att skapa positiva förändringar i ens liv. 

Inom den gamla egyptiska religionen, praktiserades tanken om att ens tanke, ord och handlingar hade kraften att påverka ens liv och efterliv. 

Historien bakom Law of Attraction sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet och är förknippad med den nya tankeskolan eller New Thought-rörelsen. Denna rörelse uppkom som en reaktion på det traditionella religiösa tänkandet och betonade vikten av individers mentala tillstånd och deras förmåga att påverka sin egen verklighet. 

En av de mest kända förespråkarna för Law of Attraction var författaren Napoleon Hill, vars bok ”Think and Grow Rich” (1937) anses vara en av de mest inflytelserika böckerna inom personlig utveckling. Hill menade att tankar har en direkt påverkan på ens handlingar och att ens mentala inställning kan bestämma ens framgång eller misslyckande. 

En annan framträdande figur inom New Thought-rörelsen var författaren och talaren Neville Goddard, som betonade kraften i visualisering och mental bildskapande för att manifestera ens önskningar. 

Sedan dess har många andra författare och talare, såsom Rhonda Byrne (författaren till ”The Secret”), Jack Canfield (författare till “The success principles”), Bob Proctor och Esther Hicks, populariserat och spridit budskapet om Law of Attraction till en bredare publik. 

Idag är Law of Attraction en välkänd princip inom personlig utveckling och självförbättring, och många människor runt om i världen har använt dess principer för att förbättra sina liv och uppnå sina mål. 

Vanliga frågor

Hur kan jag veta om jag använder Law of Attraction på rätt sätt?

Det finns några tecken som kan tyda på att du använder Law of Attraction på rätt sätt. Du kan till exempel känna dig mer positiv och optimistisk, du kan uppleva fler synkroniciteter och du kan börja attrahera mer av det du vill ha i ditt liv.

Vad ska jag göra om jag inte ser resultat?

Att använda Law of Attraction kräver tålamod och konsistens. Det kan ta tid att se resultat, så det är viktigt att inte ge upp. Om du inte ser resultat kan du prova att förfina dina mål, visualisera mer kraftfullt eller öva på att vara mer tacksam.

Kan Law of Attraction användas för att förbättra mina relationer?

Ja, Law of Attraction kan användas för att förbättra dina relationer. Genom att fokusera på positiva tankar och känslor om dina relationer kan du attrahera mer kärlek, glädje och harmoni i dem.

Kan Law of Attraction användas för att nå mina karriärmål?

a, Law of Attraction kan användas för att nå dina karriärmål. Genom att fokusera på positiva tankar och känslor om din karriär kan du attrahera mer framgång, möjligheter och tillfredsställelse.

Vad är "The Secret" och hur är det relaterat till Law of Attraction?

"The Secret" är en bok och en film skapad av Rhonda Byrne som populariserade konceptet Law of Attraction genom att förklara hur positiva tankar kan attrahera positiva resultat i ens liv. Den utforskar principerna bakom Law of Attraction och ger exempel på hur människor kan använda dem för att förbättra sitt liv och uppnå sina mål.

Dela den här artikeln:

Summering

Law of Attraction är definitivt värt att prova eftersom du har inget att förlora, bara allt att vinna. Skulle Law of attraction inte fungera så som sägs, så är det ett faktum att när man är en positiv och avslappnad person så kommer du att locka till dig mer positiva händelser till ditt liv. Människor dras till positiva personer, och de vill ge tillbaka till dem och hjälpa dem. Så även om du inte tror på Law of Attraction, kan du fortfarande dra nytta av att leva livet med en positiv inställning och öppenhet för nya möjligheter.