Figur of Sweden

Dry needling

Jag erbjuder professionell dry needling, en effektiv terapeutisk teknik som involverar noggrann användning av tunna nålar för att behandla muskelrelaterad smärta och förbättra rörelseomfång.

Rebecca Figur

Naprapat och massageterapeut i Nyköping

Jag är Rebecca Figur, naprapat och massageterapeut, och min passion ligger i att hjälpa människor uppnå bättre hälsa och välbefinnande.

Med en holistisk syn på vården strävar jag efter att skapa skräddarsydda behandlingar som tar hänsyn till varje individs unika behov. Mitt mål är att inte bara behandla symptom utan att identifiera och behandla roten till problemet. Genom att lyssna och förstå mina patienter vill jag ge dem verktygen och stödet för att återfå och bibehålla en smärtfri och rörlig vardag.

naprapat

Vad är Dry needling?

Dry needling är en behandlingsmetod inom fysioterapi och naprapati som använder fina nålar för att behandla triggerpunkter i musklerna för att lindra smärta och förbättra muskelfunktionen.

Till skillnad från akupunktur, som har sina rötter i traditionell kinesisk medicin, är dry needling baserat på modern vetenskaplig forskning om muskelsmärta och triggerpunkter.

Metoden innebär att tunna nålar placeras strategiskt i triggerpunkter eller smärtområden i musklerna. Dessa nålar syftar till att minska muskelspänning, öka blodflödet och främja läkning. Genom att stimulera dessa punkter strävar man efter att släppa på spänningar och minska smärta, vilket kan bidra till förbättrad rörlighet och funktion.

Dry needling används ofta som en del av en omfattande behandlingsplan för muskuloskeletala problem som till exempel muskelsmärta, spänningar och vissa typer av kronisk smärta. Det är viktigt att behandlingen utförs av utbildade och certifierade terapeuter för att säkerställa korrekt teknik och säkerhet för patienten.

Dry Needling vs Akupunktur: Likheter och skillnader

Dry Needling, traditionell kinesisk akupunktur och västerländsk akupunktur använder alla tunna nålar för behandling. Trots deras unika ursprung och inriktningar delar de likheten att de använder nålar för att minska smärta och förbättra funktionen. 

Dry Needling och  västerländsk akupunktur fokuserar på muskelfysiologi och behandlar specifika punkter för att lindra muskelspänningar och lindra smärta, medan  traditionell kinesisk akupunktur strävar efter att påverka kroppens energiflöden för att stödja läkning och hälsa.

Hur fungerar Dry needling?

Dry Needling är en terapeutisk metod som involverar att använda tunna nålar för att behandla muskelsmärta och förbättra muskelfunktion. Genom att noggrant placera dessa nålar i triggerpunkter eller områden med ökad muskelspänning, strävar Dry Needling efter att minska spänningar i musklerna, öka blodflödet och främja läkning. Genom denna stimulans av musklerna syftar behandlingen till att lindra smärta och förbättra rörligheten, vilket kan hjälpa till att återställa normal muskelfunktion.

Varför och när använder vi Dry needling?

Dry Needling används ofta för att behandla olika muskuloskeletala tillstånd och för att lindra smärta. Genom att fokusera på triggerpunkter eller områden med ökad muskelspänning, kan Dry Needling vara effektivt för att minska smärta och förbättra rörligheten i många olika situationer.

 • Muskelsmärta och spänningar: Används för att behandla smärta och spänningar i olika muskelgrupper, inklusive nacke, rygg, axlar och ben.
 • Idrottsrelaterade skador: Effektivt vid behandling av idrottsrelaterade skador såsom tennisarmbåge, löparns knä och muskelsträckningar.
 • Kronisk smärta: Används som en del av behandlingsplanen för att hantera kronisk smärta, inklusive fibromyalgi och långvariga muskuloskeletala besvär.
 • Posturala problem: Kan hjälpa till att korrigera posturala obalanser och lindra smärta som orsakats av felaktig kroppshållning.
 • Rehabilitering efter skador: Används som en del av rehabiliteringen för att förbättra muskelfunktionen och återställa rörlighet efter olika typer av skador.
 • Spänningshuvudvärk och migrän: Kan användas för att minska frekvensen och intensiteten av spänningshuvudvärk och migränrelaterad smärta.

Dry Needling kan vara en mångsidig behandlingsmetod för att adressera olika muskulära problem och smärttillstånd, och används ofta som en del av en omfattande behandlingsplan för att förbättra patientens välbefinnande och funktion.

Vanliga åkommor och besvär som kan lindras med Dry Needling

Här är några exempel:

Ryggsmärta

Genom Dry Needling riktas behandlingen ofta mot musklerna kring ländrygg och säte. Genom att noggrant placera tunna nålar i specifika triggerpunkter i dessa områden kan spänningar och knutar i musklerna behandlas direkt

Nacke- och axelsmärta

Dry Needling är en behandlingsmetod som ofta riktar sig mot musklerna kring nacke , axlar och skuldra för att behandla besvär i dessa områden. Genom att noggrant placera tunna nålar i specifika triggerpunkter i dessa muskler kan spänningar och knutar behandlas direkt.

 

Detta fokuserade tillvägagångssätt kan bidra till att minska smärta, förbättra muskelfunktionen och öka rörligheten i nacke och axlar. Det är en metod som ofta används för att lindra problem såsom spänningar, styvhet eller smärta som kan vara relaterade till arbetsrelaterade belastningar eller andra orsaker.

Huvudvärk

Vid behandling av huvudvärk med Dry Needling fokuserar man ofta på att placera nålar i musklerna kring nacke och axlar. Genom att rikta in sig på specifika triggerpunkter i dessa områden kan spänningar och muskelknutar behandlas direkt. Denna metod kan vara effektiv för att minska smärta och spänningar som kan vara relaterade till spänningshuvudvärk eller andra former av huvudvärk.

 

Genom att lösa upp spänningar och förbättra muskelfunktionen i dessa områden kan Dry Needling bidra till att lindra huvudvärk och förbättra livskvaliteten för dem som lider av dessa besvär.

Idrottsskador

Dry Needling är en behandlingsmetod som ofta används för att behandla idrottsskador genom att fokusera på musklerna som är påverkade. Genom att placera tunna nålar i specifika triggerpunkter i dessa muskler kan man behandla spänningar och knutar som kan uppstå till följd av idrottsrelaterade skador.

 

Detta fokuserade tillvägagångssätt kan bidra till att minska smärta, förbättra muskelfunktionen och påskynda återhämtningen hos idrottare. Dry Needling kan användas för att behandla en rad idrottsskador såsom muskelsträckningar, ligamentskador eller överansträngda muskler

Andra besvär

Här är en punktlista med fler besvär som kan lindras med Dry Needling:

 • Tennisarmbåge (lateral epikondylit): Genom att behandla musklerna kring armbågen kan Dry Needling minska smärta och öka rörligheten vid denna vanliga överbelastningsskada.
 • Fibromyalgi: Dry Needling kan hjälpa till att minska smärta och spänningar hos personer som lider av fibromyalgi genom att behandla triggerpunkter i musklerna.
 • Plantar fasciit: Genom att rikta nålarna mot musklerna i foten kan Dry Needling lindra smärta och öka rörligheten för personer som lider av denna vanliga orsak till hälsmärta.
 • Patellofemoralt smärtsyndrom: Genom att behandla musklerna kring knät kan Dry Needling bidra till att minska smärta och förbättra funktionen hos dem som lider av detta knäbesvär.
 • Frossa: Dry Needling kan hjälpa till att minska spänningar och öka avslappningen hos personer som upplever muskelspänningar till följd av stress eller ångest.

Dessa är några exempel på olika besvär där Dry Needling har använts som en behandlingsmetod för att minska smärta, förbättra muskelfunktionen och främja läkning. Det är dock viktigt att diskutera specifika tillstånd och behandlingsalternativ med en kvalificerad vårdgivare för att avgöra om Dry Needling är en lämplig metod för att lindra symtomen och främja återhämtning.

Dry needling som komplement till en mångsidig behandlingsplan

Dry Needling används ofta som en integrerad del av en omfattande behandlingsplan för att hantera muskuloskeletala besvär och lindra smärta. Genom att komplettera andra terapier såsom fysioterapi, träning och ergonomisk rådgivning kan Dry Needling bidra till att förbättra behandlingsresultaten.

I många fall integreras Dry Needling för att komplettera andra behandlingsmetoder och förstärka deras effektivitet. Till exempel kan Dry Needling användas i kombination med fysioterapi för att minska muskelspänningar och förbättra rörlighet, vilket kan optimera rehabiliteringen efter skador.

Att inkludera Dry Needling som en del av en omfattande behandlingsplan möjliggör en mångsidig och målinriktad strategi för att adressera muskulära problem. Detta tillvägagångssätt, där olika terapier samverkar för att maximera behandlingsresultaten, kan ge en mer holistisk och effektiv lösning för att hantera smärta och förbättra funktionen i muskuloskeletala systemet.

Hur mår man efter en dry needling-behandling?​

Efter en dry needling-behandling kan reaktionerna variera från person till person. Många upplever omedelbara fördelar, medan andra kan känna sig lite ömma eller uppleva en känsla av trötthet. 

Att dricka tillräckligt med vatten och undvika överansträngning eller tunga aktiviteter direkt efter behandlingen kan hjälpa till att minimera eventuella obehag. Om någon smärta eller obehag kvarstår eller om du har frågor eller bekymmer efter behandlingen, är det alltid klokt att kontakta din vårdgivare för råd och ytterligare vägledning.

Här är några exempel:

 • Omedelbar lättnad: Vissa personer upplever omedelbar lindring från smärta eller obehag i området som behandlats.
 • Mild ömhet eller träningsvärk: Det är vanligt att känna sig lite öm eller ömhet i området där nålarna har applicerats. Detta kan likna en muskelvärk och tenderar att minska inom några timmar till ett par dagar.
 • Trötthet eller avslappning: Eftersom behandlingen kan påverka nervsystemet kan vissa människor känna sig trötta eller mer avslappnade efteråt.
 • Tillfällig förbättring följt av återkommande symptom: Ibland kan det finnas en initial lättnad från symtom följt av en återgång till tidigare obehag innan fördelarna blir mer långvariga.
 • Kortvarig blödning eller blåmärken: Ibland kan det uppstå små blödningar vid de ställen där nålarna har satts in, vilket kan leda till mindre blåmärken. Detta är dock inte alltid fallet.

 

Risker och biverkningar: Vad du behöver veta

Forskning kring Dry Needling visar på dess potentiella effektivitet för att lindra smärta och förbättra muskelfunktionen i olika muskuloskeletala tillstånd. Studier har föreslagit att Dry Needling kan vara gynnsamt vid behandling av smärta och spänningar i muskler samt vid hantering av vissa muskuloskeletala besvär.

Även om det finns stödjande bevis för dess effektivitet, är forskningsläget kring Dry Needling fortfarande under utveckling. Många studier pekar på dess positiva effekter, särskilt vid behandling av muskelsmärta och spänningar. Emellertid behövs ytterligare forskning för att förstå mekanismerna bakom Dry Needlings verkan samt för att fastställa dess exakta effektivitet och dess eventuella fördelar gentemot andra behandlingsmetoder.

Fortsatt forskning och kliniska studier är avgörande för att tydligare definiera användningsområdena för Dry Needling, förbättra behandlingens protokoll och förstå dess långsiktiga effekter. Trots det pågående forskningsarbetet visar tidigare studier på positiva resultat, vilket ger stöd åt dess användning inom muskuloskeletala behandlingar.

I nuläget finns jag på Naprapatlandslaget i Nyköping

Adress Norrköpingsvägen 13, 611 38 Nyköping (Google Maps)
Öppettider: Måndag – fredag: 07-18
Vi har även öppet vissa helger.
Akuta tider varje dag!

Vanliga frågor

Vad är en triggerpunkt / muskelknut?

En triggerpunkt är en specifik och öm plats eller nod i en muskel som ofta orsakar obehag eller smärta inte bara lokalt utan även på avstånd från själva punkten, vilket kallas refererad smärta. Dessa känsliga punkter kan utvecklas på grund av flera faktorer såsom överansträngning, dålig hållning, skador eller långvarig stress. De kan ge upphov till en rad symtom, inklusive ömhet, spänning och minskad rörlighet. Genom behandlingar som dry needling eller massage kan triggerpunkter behandlas för att minska smärta och förbättra muskelfunktionen. Att förstå dessa punkters orsaker är viktigt för en effektiv behandling och hantering av symtomen.

 

Aktiv eller latent muskelknut
Aktiva triggerpunkter är smärtsamma områden i musklerna, medan latenta triggerpunkter inte ger omedelbar smärta vid tryck. Båda kan behandlas för att lindra obehag med metoder som massage eller triggerpunktsterapi.

 

Behandling av muskelknutor kan inkludera olika metoder som stretching, massage, triggerpunktsterapi och dry needling.

Triggerpunktsterapi och Dry Needling är två metoder som riktar sig mot att inaktivera triggerpunkter i musklerna. Genom att antingen applicera tryck manuellt eller använda tunna nålar fokuserar dessa metoder på att minska spänningen och främja avslappning i de specifika områdena, vilket kan bidra till att lindra smärta och förbättra muskelfunktionen.

Vilken utbildning har terapeuterna som utför dry needling?

Vanligtvis krävs en grundläggande utbildning inom hälsovård eller medicin för att bli behörig att utföra dry needling. Därefter krävs ofta specialiserad utbildning eller certifiering i själva tekniken.

Utbildningen fokuserar på anatomisk kunskap, muskuloskeletal bedömning och förståelse för triggerpunkter. Målet är att lära terapeuterna att korrekt identifiera och behandla dessa triggerpunkter med hjälp av nålningstekniker.

Certifieringsprogrammen kan variera i längd och omfattning, men de inkluderar vanligtvis både teoretisk undervisning och praktisk träning. Efter att ha slutfört utbildningen och uppfyllt certifieringskraven kan terapeuter få behörighet att utföra dry needling som en del av sin behandlingspraxis.

Vad händer innuti muskelknuten vid Dry Needling?

Vid Dry Needling, när nålen placeras inuti en muskelknut eller triggerpunkt, skapas en lokal reaktion. Det kan initiera flera fysiologiska svar:

 1. Muskelavslappning: Nålen kan orsaka en reflex som leder till minskad spänning i den överaktiva muskeln eller triggerpunkten.
 2. Ökat blodflöde: När nålen sätts in kan det resultera i en ökad blodcirkulation till området, vilket främjar läkning och tar bort avfallsprodukter från muskeln.
 3. Främjande av läkningsprocesser: Nålens placering kan initiera en kaskad av kemiska reaktioner som frisätter kroppens naturliga smärtlindrande ämnen, som till exempel endorfiner, och främjar vävnadsreparation.
 4. Minskning av smärta: Genom att stimulera nervändar kan Dry Needling minska smärtan i området och blockera smärtsignaler till hjärnan.

Dessa effekter kan variera beroende på patientens individuella respons och hur muskeln reagerar på behandlingen. Men generellt sett är målet med Dry Needling att åstadkomma muskelavslappning, förbättra cirkulationen och främja kroppens naturliga läkningsprocesser för att minska smärta och förbättra funktionen i det behandlade området.

Gör det ont att få Dry needling?

Smärtupplevelsen vid dry needling kan variera från person till person. Många beskriver en känsla av obehag eller en stickande känsla när nålen sätts in i huden, medan andra kan känna minimalt eller inget obehag alls.

Det är vanligt att känna en kortvarig stickande eller tryckande känsla när nålen når triggerpunkten i muskeln. Vissa personer upplever ömhet eller en känsla av muskelryckningar när triggerpunkten behandlas.

Smärtan är vanligtvis kortvarig och försvinner oftast snabbt efter att nålen har placerats. Många personer rapporterar att det obehag de upplever under behandlingen är överkomligt och värt de fördelar de får från dry needling, såsom smärtlindring och förbättrad rörlighet.

Det är dock viktigt att kommunicera öppet med din terapeut om du upplever någon obehagskänsla under behandlingen. En kvalificerad terapeut kommer att anpassa behandlingen efter dina behov och komfortnivå för att säkerställa en så behaglig upplevelse som möjligt.

Hur länge tar varje session och hur många sessioner kan behövas för att uppnå önskad effekt?

Längden på varje dry needling-session kan variera beroende på flera faktorer, inklusive det område som behandlas, antalet triggerpunkter som måste behandlas och din individuella respons på behandlingen. Vanligtvis varierar en session från 15 till 30 minuter, men det kan ta längre tid om flera områden ska behandlas eller om det krävs mer detaljerad behandling.

Antalet sessioner som krävs för att uppnå önskad effekt kan också variera. För vissa kan en enda session ge lindring, medan andra kan behöva flera sessioner för att uppnå önskad effekt. Det beror på flera faktorer, inklusive svårighetsgraden av problemet, hur länge det har funnits och hur väl kroppen svarar på behandlingen.

Ibland rekommenderas en serie av flera sessioner med en viss tidsmässig intervall för att ge kroppen tid att svara på behandlingen och för att uppnå långsiktiga fördelar. Din terapeut kommer att skapa en behandlingsplan och ge dig en uppfattning om antalet sessioner som kan behövas för ditt specifika tillstånd baserat på din respons på behandlingen och målen för terapin. Att ha realistiska förväntningar och följa terapeutens rekommendationer kan vara avgörande för att uppnå önskade resultat.

Vad kan jag förvänta mig känna under och efter behandlingen?

Under en dry needling-behandling kan du förvänta dig olika känslor och reaktioner beroende på din individuella tolerans och hur din kropp reagerar. Här är några vanliga upplevelser:

 • Stickande eller tryckande känsla: När nålen sätts in kan du känna en stickande eller tryckande känsla vid platsen för triggerpunkten eller längs muskeln.
 • Muskelryckningar: Vissa kan uppleva muskelryckningar, särskilt om en aktiv triggerpunkt behandlas.
 • Ömhet eller obehag: Det är vanligt att känna en viss grad av ömhet eller obehag när nålen når och behandlar triggerpunkten.

Det är viktigt att notera att reaktionerna varierar och att en del personer kan uppleva mindre eller inget obehag alls. Att hålla sig hydrerad och undvika överansträngning efter behandlingen kan hjälpa till att minimera eventuella obehagskänslor. Om du har några frågor eller oro, är det viktigt att diskutera detta med din terapeut för ytterligare vägledning och råd.

Finns det några specifika förberedelser jag behöver göra innan behandlingen?

Innan en dry needling-behandling kan det vara bra att vidta vissa förberedelser för att optimera din upplevelse och resultat. Här är några förslag på vad du kan göra inför behandlingen:

 1. Var informerad: Se till att du har en klar bild av vad dry needling är och vad du kan förvänta dig under behandlingen. Fråga din terapeut om du har några specifika bekymmer eller frågor.
 2. Klädsel: Ha på dig bekväma kläder som gör det enkelt att komma åt de områden som ska behandlas. Ibland kan det krävas att du klär av dig till underkläder eller bär löst sittande kläder beroende på vilket område som ska behandlas.
 3. Ät och drick: Undvik att äta tunga måltider precis innan behandlingen för att undvika obehag. Att vara välhydrerad kan också vara fördelaktigt.
 4. Var avslappnad: Försök att vara avslappnad och ta några djupa andetag innan behandlingen för att minska spänningar.
 5. Kommunikation: Informera din terapeut om eventuella medicinska tillstånd, allergier eller om du tar några mediciner. Detta kan vara viktigt för att anpassa behandlingen efter dina behov och för att undvika eventuella komplikationer.
 6. Frågor och förväntningar: Ta chansen att ställa frågor och diskutera dina förväntningar med din terapeut innan behandlingen så att ni båda är på samma sida.

Att vara förberedd och kommunicera öppet med din terapeut kan hjälpa till att skapa en mer bekväm och effektiv behandlingsupplevelse för dig.

Kan jag kombinera dry needling med andra behandlingsmetoder för att förbättra mina resultat?

Dry needling är en behandlingsmetod som fokuserar på att lindra muskelsmärta och förbättra rörlighet genom att applicera fina nålar på triggerpunkter i musklerna. Genom att stimulera dessa punkter kan muskelknutor och spänningar behandlas för att minska smärta och öka funktionen. Ofta kombineras dry needling med andra terapier som fysioterapi eller stretching för att ge mer omfattande resultat. Att diskutera med en terapeut om kombinationer av behandlingar kan vara nyckeln till att optimera fördelarna med dry needling för dina individuella behov.

Vad är kostnaden för varje session och täcks det av min försäkring?

Kostnaden för varje dry needling-session kan variera beroende på olika faktorer, inklusive din plats, terapeutens prissättning, behandlingens omfattning och längd. Generellt sett kan en session kosta någonstans från ett par hundra till flera hundra kronor.

När det gäller försäkringsdailyser kan täckningen variera avsevärt mellan olika försäkringsbolag och policynivåer. Vissa försäkringsbolag kan delvis täcka kostnaderna för dry needling om det anses medicinskt nödvändigt eller om det ingår i specifika vårdplaner eller terapier. Det är dock viktigt att kontrollera med ditt försäkringsbolag innan behandlingen för att få information om vilka typer av terapier och behandlingar som täcks samt eventuella begränsningar eller krav för att få ersättning.

Det rekommenderas starkt att du kontaktar både din terapeut för att få en uppfattning om behandlingskostnader och ditt försäkringsbolag för att förstå eventuell täckning innan du genomgår dry needling-behandlingar för att undvika oönskade ekonomiska överraskningar.

Finns det några specifika riktlinjer eller åtgärder jag bör vidta efter behandlingen för att optimera resultaten eller minimera obehag?

Det finns några riktlinjer och åtgärder som kan hjälpa till att optimera resultaten och minimera obehag efter en dry needling-behandling:

 1. Vila och återhämtning: Ge kroppen tid att återhämta sig efter behandlingen. Undvik tung fysisk aktivitet eller överansträngning direkt efteråt för att minska risken för ökad ömhet eller obehag.
 2. Drick vatten: Att hålla sig vätskebalanserad kan hjälpa till att minska eventuell ömhet eller trötthet efter behandlingen.
 3. Undvik att överbelasta behandlade områden: Försök att undvika överdrivet tryck eller manipulation av de behandlade områdena för att minska risken för ökad känslighet eller obehag.
 4. Använd värme eller kyla: Applicera värme eller kyla på det behandlade området kan hjälpa till att lindra eventuell ömhet eller svullnad. Vissa föredrar värme medan andra föredrar kyla. Prova och se vad som fungerar bäst för dig.
 5. Följ terapeutens rekommendationer: Din terapeut kan ge specifika riktlinjer eller övningar att följa efter behandlingen för att optimera resultaten. Det kan inkludera stretchingövningar eller andra rehabiliteringsmetoder.
 6. Kommunicera eventuella reaktioner: Om du upplever något ovanligt eller om obehaget fortsätter eller förvärras efter behandlingen, kontakta din terapeut för råd och ytterligare vägledning.

Att följa dessa riktlinjer kan bidra till en mer bekväm och framgångsrik behandlingsupplevelse efter dry needling. Det är också viktigt att komma ihåg att reaktioner kan variera från person till person, så det är alltid bra att lyssna på din egen kropp och anpassa aktiviteter efter behov.