Figur of Sweden

Vägen till att bli naprapat - En dröm går i uppfyllelse

  Rebecca Figur

  Mitt liv har varit en resa fylld av utmaningar, hårt arbete och envist kämpande…

  …men jag är stolt över att kunna säga att allt har lönat sig. Genom åren har jag balanserat studier, yrkesliv och föräldraskap, och jag har lärt mig värdefulla läxor längs vägen.

  Det har inte varit lätt, men det har varit meningsfullt. Jag har följt min passion och strävat efter mina drömmar, och det har tagit mig till platser jag aldrig kunde föreställa mig.

  Här delar jag med mig av mina erfarenheter, från att följa min dröm att bli naprapat till att förena mina yrkesliv som undersköterska och naprapat, och hur jag har lärt mig att skapa balans och inspirera andra till en hälsosammare livsstil.

  Så, låt oss ta en resa tillsammans och se hur allt arbetet, stressen och kämpandet har lönat sig.

  Innehåll

   Utmaningar och framsteg

   Min resa från undersköterska till naprapat

   Mitt yrkesliv började 2007 som undersköterska i både Sverige och Norge, och jag arbetade inom olika sektorer av vården, inklusive sjukhus, rehabilitering, äldreboenden/demensvård och hemtjänst. Åren inom vården lärde mig mycket och jag byggde värdefulla relationer med andra människor. 

   Trots mina erfarenheter och de möjligheter som mitt arbete erbjöd, började jag känna mig alltmer otillfredsställd med de rutinmässiga arbetsuppgifterna. Även om jag fann en känsla av mening i att hjälpa andra som behövde stöd och vård, växte en insikt inom mig att mitt arbete saknade en långsiktig riktning. Det var en känsla som fortsatte att växa, även efter många år inom yrket. Jag längtade efter något större, något som kunde bidra till min egen personliga utveckling och framför allt, till att faktiskt bota människor. 

   Under några år fick jag möjligheten att utforska olika kulturer och dess relation till hälsa i Central- och sydamerika, Indien och Europa. Under dessa äventyr blev djupt imponerad av de varierande sätt som människor hanterade sin hälsa och sitt välbefinnande på. Jag fick insikter i traditionella läkemetoder och alternativa vårdsätt som jag tidigare inte hade någon erfarenhet av från den svenska vården. Att se hur andra kulturer värdesatte hälsa och välbefinnande, och hur de följde helt olika vägar för att uppnå detta, gjorde ett starkt intryck på mig. Jag insåg att jag ville ha möjlighet att påverka människors liv på ett mer direkt och personligt sätt än vad jag kunde uppnå som undersköterska. Denna strävan efter meningsfullhet fick mig att överväga en djärv karriärändring och följa min dröm om att bli naprapat. 

   Det var också under denna tid som jag blev förälder. Att bli förälder är en livsförändrande händelse som väcker nya känslor, perspektiv och ansvar. När jag blev förälder förändrades min syn på livet på ett sätt som jag aldrig hade kunnat föreställa mig. Det var en transformation som inte bara påverkade mig personligen, utan även mina karriärambitioner och min strävan efter att göra skillnad i människors liv. Jag ville heller inte bara vara en omsorgsfull förälder; jag ville vara en förebild som visade mitt barn vikten av att prioritera hälsa och välbefinnande i livet. Så då blev föräldraskapet en katalysator för mitt slutgiltiga beslut att följa min dröm om att bli naprapat.  

   Att studera på högskola som ensamstående förälder

   Balansera mitt åtagande att pendla 28 mil om dagen till och från skolan med mitt ansvar att vara den primära vårdgivaren för mitt barn på heltid var en utmaning som utmanade min förmåga att organisera och hantera min tid som aldrig tidigare. Att stå inför dagliga tidsfrister, jonglera tågtider, förskoletider och skoltider, och samtidigt se till att mitt barn var tryggt och välmående, krävde en nivå av planering och koordination som blev helt nytt för mig.

   Tidspress och stress var ständiga följeslagare, men jag lärde mig att skapa struktur och rutiner som hjälpte mig att klara av båda rollerna. Tyvärr så bodde min familj för långt bort för att jag skulle kunde inte ta hjälp av dem så pass mycket som jag hade önskar under studietiden, därför var stödet från mina skolkamrater ovärderligt och hjälpte mig att överkomma de största hindren. 
    
   Denna erfarenhet har även stärkt min förmåga att hantera stress och tryck. Jag har lärt mig att behålla lugnet och klara av krävande situationer. Dessutom har jag utvecklat förmågan att vara mer närvarande, både som förälder och student. Jag har lärt mig att vara tålmodig och uppmärksam, vilket har fördjupat mina relationer och förbättrat min förmåga att lyssna på andra.
    
   Balansen mellan studier och föräldraskap har även öppnat upp för en starkare känsla av målmedvetenhet och beslutsamhet. Att följa min dröm samtidigt som jag tar hand om mitt barn har gett mig en känsla av prestation och självförverkligande som har stärkt mitt självförtroende och min självkänsla. 
    
   Under min andra termin drabbades Sverige av en pandemi, vilket tvingade skolan att anpassa undervisningen till distansformat. Detta passade mig som förälder bra, eftersom jag ville vara nära min son under hans tidiga barndom. Trots detta krävde vissa kurser fysisk närvaro. 

   Hitta balansen i livet mellan studier, föräldraskap och återhämtning

   Under min resa som ensamstående förälder och student var självvård ofta en bristvara. Att hitta tid för egentid och träning var en utmaning i sig. Ibland kände jag mig överväldigad av kraven från både studierna och föräldraskapet. Trots detta insåg jag vikten av att ta hand om mig själv för att kunna vara en bra förälder och student. Även om jag inte alltid kunde ägna mig åt regelbunden träning eller meditation, så gjorde jag mitt bästa för att inkludera hälsosamma vanor som långpromenader och mindfulnessövningar i min vardag. Dessa stunder av lugn och reflektion hjälpte mig att återhämta mig och behålla balansen mellan mitt ansvar som förälder och mina akademiska åtaganden. 

   Jag lärt mig också vikten av att skapa kvalitetstid med mitt barn. Att finna balansen mellan studier och föräldraskap utgjorde en utmaning i sig, men jag förstod snart att det var avgörande att inte bara vara fysiskt närvarande, utan även att vara mentalt engagerad när jag var med mitt barn. 

   På våra lediga dagar och under loven beslutade jag mig för att helt koppla bort studierna och ägna mig åt att tillbringa egen tid med mitt barn. Vi spenderade mycket tid i naturen, utforskade skogar och vandrade längs stigar, upptäcka naturens skönhet och lära oss om miljöns betydelse. 

   På vår gård odlade vi tillsammans, vilket inte bara var en lärorik upplevelse utan även ett sätt att koppla av och njuta av tiden tillsammans. Att se våra grönsaker och blommor växa gav oss en känsla av prestation och gemenskap. 

   Vi tog också tid att besöka familjen när möjligheten gavs. Dessa besök gav oss möjligheten att upprätthålla starka band med våra nära och kära, och mitt barn fick möjlighet att interagera med släktingar och skapa minnen tillsammans med dem. 

   Våra bilcampingresor runt om i Sverige fortsatte att vara höjdpunkter, där vi kopplade bort från vardagens stress och teknikens distraktioner. Istället fördjupade vi vår koppling till naturen och till varandra. Vi lärde oss om överlevnad i naturen, upptäckte vilda platser och hade långa samtal vid lägerelden. Dessa ögonblick var ovärderliga och gav oss minnen som vi båda kommer att bära med oss för livet. 

   Att prioritera denna egentid med mitt barn hjälpte mig också att ladda upp och återfå energi för mina studier. Det var som att investera i vår relation för att sedan kunna återvända till mina akademiska åtaganden med förnyad kraft och motivation. 

   Naprapatutbildning: En djupdykning i mina studier och praktisk erfarenhet

   Min naprapatutbildning har varit en givande resa som rustat mig för min framtid inom detta område på flera sätt.

   Jag har fördjupat mig inom sex huvudområden:

   • Anatomi
   • Fysiologi
   • Medicin
   • Naprapati
   • Idrottsmedicin
   • Forskningsmetodik 

   Denna breda kunskapsbas har gett mig en solid förståelse för kroppens struktur och funktion. 

   Dessutom har jag förvärvat olika behandlingstekniker inom naprapati, inklusive:

   • Ledmanipulation
   • Ledmobilisering
   • Massage
   • Träning
   • Rehabilitering
   • Ergonomi

   Dessa tekniker hjälper mig att lindra smärta och förbättra rörlighet hos mina patienter. 

   En central del av min utbildning har varit att betrakta individen som en helhet, med hänsyn till både fysiska och psykiska aspekter. Detta synsätt möjliggör skräddarsydda och effektiva behandlingsmetoder som tar hänsyn till patientens livsstil, arbete och psykologiska faktorer. 

   Jag har även lärt mig att kroppens olika delar är sammankopplade och kan påverka varandra. Genom att identifiera och behandla roten till problemet, inte bara symtomen, kan jag bidra till långsiktig läkning istället för tillfällig lindring. 

   Förutom teknisk kompetens har jag tränats i kommunikation och att bygga starka patientrelationer. Att aktivt lyssna på patienternas behov, kommunicera tydligt och skapa en trygg miljö är avgörande för att erbjuda holistisk vård som är anpassad till varje individ. 

   Min utbildning som naprapat är en solid grund för fortsatt lärande och professionell utveckling. Jag är medveten om att kunskapen inom mitt område ständigt utvecklas, och jag är engagerad i att hålla mig uppdaterad genom kurser, workshops och konferenser för att förbättra mina behandlingsförmågor och erbjuda de senaste rönen och metoderna till mina patienter. 
   Här kan du läsa mer om vad en naprapat är

   Framtidsutsikter som naprapat:  Vad är mina planer och drömmar?

   Som naprapat är jag tacksam för de möjligheter som mitt yrke erbjuder. En av mina framtida drömmar är att etablera min egen klinik på hemmaplan, där jag kan skapa min arbetsmiljö precis som jag vill och bygga upp en lojal klientbas.  

   Jag siktar på att specialisera mig inom ett område inom naprapatin, och mina tidigare erfarenheter inom yoga, meditation och andning gör mig särskilt intresserad av att utforska mindfulness som mitt specialområde. Det skulle låta mig bygga expertis och locka klienter med särskilda behov inom detta område. 

   En annan spännande framtidsmöjlighet som naprapat är att samarbeta med andra vårdgivare såsom läkare, fysioterapeuter, dietister och massörer, mfl. Tänk dig att vi skulle kunna arbeta tillsammans under samma tak, kanske till och med inom ramarna av Figur of Sweden. Genom att ingå i ett multidisciplinärt team skulle vi kunna erbjuda våra klienter en helhetsinriktad vård och samtidigt utbyta kunskap och erfarenheter med varandra. Utmaningen här ligger i att etablera och underhålla dessa samarbetsrelationer samt att hitta sätt att effektivt kommunicera och integrera behandlingsmetoder mellan olika yrkesgrupper.  

   En undersköterskas lärdom som naprapat

   Genom att förena mina erfarenheter som undersköterska och naprapat har jag skapat en verkligt berikande och mångsidig professionell resa. Det har gett mig förmågan att hjälpa mina patienter på flera nivåer och på ett sätt som verkligen betyder något.  

   Min tid som undersköterska har varit en ögonöppnare för vårdsektorns utmaningar och de hinder som patienter står inför. Det har gjort mig mer medveten om mina patienters behov och min förmåga att kommunicera effektivt med andra vårdgivare. Dessutom har jag fått möjligheten att utveckla min empatiska förmåga och lyssnande öra genom att vara där för människor i deras mest utmanande stunder, både fysiskt och emotionellt. 

   Som naprapat kan jag nu använda dessa ovärderliga färdigheter för att skapa en miljö där mina patienter känner sig trygga och stöttade. Jag strävar efter att skapa en atmosfär där de verkligen känner sig sedda och hörda, där de vet att deras röster och behov är betydelsefulla och uppmärksammade. 

   Genom att omfamna ett holistiskt synsätt kan jag erbjuda en heltäckande vårdupplevelse som inte bara tar itu med symptom, utan även främjar balans och välbefinnande hos mina patienter. 

   Genom mina erfarenheter som undersköterska har jag lärt mig vikten av att arbeta proaktivt för att förhindra återkommande problem och stödja en övergripande hälsosam livsstil hos mina patienter. Det handlar inte bara om att behandla akuta skador eller bekymmer, utan också om att göra en verklig skillnad genom att inspirera och stödja dem i deras förändringsarbete och att hjälpa dom att upprätthålla en hälsosam livsstil på lång sikt. 

   Min roll som Naprapat i Nyköping

   I dag är jag anställd för att genomföra min legitimationspraktik på Rygg och Ledkliniken i Nyköping. Efter att ha varit borta från Nyköping under en längre tid är det både spännande och berikande att återvända till staden och vara en aktiv del av detta fantastiska team. Jag ser fram emot framtiden med stor entusiasm och ser möjligheten att fortsätta min utveckling som naprapat med spänning. 
    
   Efter att ha avslutat min legitimationspraktik och blivit legitimerad naprapat, planerar jag att öppna min egen lilla klinik hemma och arbeta därifrån 2-3 dagar i veckan, parallellt med en fortsatt anställning på Rygg och Ledkliniken. Det är av stor betydelse för mig att fortsätta ha trevliga kollegor med olika specialiteter och att fortsätta lära mig och växa som vårdgivare. Detta ger mig möjlighet att erbjuda mina patienter den bästa möjliga vården samtidigt som jag fortsätter att utvecklas professionellt. 

    

   Att inspirera andra att följa sin dröm

   Att följa sin passion och drömmar är en ständig drivkraft genom motgångar. Stora mål är som guider i livet, ger oss kraft att övervinna hinder och hålla oss beslutsamma. Dina drömmar är unika och behöver inte vara glamorösa. De ska inspirera och motivera dig, oavsett om de handlar om att förbättra ditt liv, hjälpa andra eller göra en världsförändring. Kom ihåg, dina drömmar är dina vingar som tar dig över hinder mot nya höjder. Ditt inre mod och beslutsamhet är nyckeln till att förverkliga dem, oavsett storlek. 

   Dela den här artikeln:

   Summering

   I min resa från undersköterska till naprapat har jag upptäckt en djup kärlek för att vårda och stötta människor genom deras fysiska utmaningar. Att kombinera mina erfarenheter har öppnat dörrar till en värld av möjligheter och mening. Genom att omfamna ett holistiskt synsätt kan jag erbjuda mina patienter vård som inte bara lindrar deras smärta utan även främjar balans och välbefinnande.
   Välkommen till Rebecca Figur, Naprapat i Nyköping.