Figur of Sweden

Ont i ländryggen

Symtom, olika typer av smärta, orsaker, behandling och självvård

Ont i ländryggen är ett vanligt hälsoproblem som många människor upplever vid någon tidpunkt i sina liv. Ländryggen, eller det nedre området av ryggen, bär en betydande belastning och är involverad i många rörelser och dagliga aktiviteter.

Smärta i ländryggen kan variera från mild till svår och kan påverka rörligheten och livskvaliteten för dem som lider av det. Det finns olika orsaker till ländryggssmärta, och förståelsen av symtom, preventiva åtgärder och behandlingsalternativ är avgörande för att hantera detta tillstånd effektivt. Låt oss utforska några aspekter av ont i ländryggen och hur man kan hantera det för en bättre rygghälsa.

Vanliga symtom vid besvär i ländryggen

Vanliga symtom vid ländryggssmärta inkluderar:

 • Smärta och ömhet
  Många upplever smärta eller ömhet i nedre delen av ryggen. Smärtan kan vara konstant eller framträda vid vissa rörelser.

 • Stelhet och Begränsad rörlighet: Efterföljande stelhet kan leda till minskad förmåga att böja, vrida eller lyfta.

 • Ischias: Smärtan kan stråla ner längs säte och ben och kan orsaka domningar eller stickningar.
 • Muskelkramp och Spänningar: Musklerna i ländryggen kan kännas spända eller krampaktiga.
 • Svårigheter vid vissa aktiviteter: Upplevd utmaning i utförandet av vanliga aktiviteter som sittande, stående eller lyftande av tunga föremål.

Att notera är att dessa symtom kan variera från person till person, och en individuell bedömning är viktig för att fastställa en korrekt diagnos och lämplig behandling. Om du upplever ihållande eller svåra symtom är det klokt att konsultera en naprapat för utvärdering, behandling och vägledning.

Olika typer av smärta i ländryggen

Smärta i ländryggen kan variera i typ och intensitet beroende på den underliggande orsaken. Här är några olika typer av smärta i ländryggen:

 • Skarp eller stickande smärta:
  Detta kan vara resultatet av akut skada eller irritation, såsom ett ryggskott eller en muskelsträckning.
 • Dov och värkande smärta:
  Vanligtvis associerad med kroniska tillstånd som degenerativa förändringar i ryggraden eller långvarig överbelastning.
 • Strålande smärta
  Smärta som strålar ut från ländryggen till andra delar av kroppen, som ben eller säte kan orsakas av nervpåverkan, som vid ischias, eller av spända muskler i området.
 • Kronisk smärta
  Långvarig smärta som varar i månader eller år och kan vara kopplad till kroniska tillstånd som artrit eller spinal stenos.
 • Muskelöverkänslighet
  Överkänslighet i musklerna, vilket kan resultera i ömhet och smärta vid beröring.
 • Känsla av stelhet
  En känsla av stelhet och begränsad rörlighet, särskilt efter långa perioder av inaktivitet.
 • Kronisk muskelspänning
  Oavbruten spänning i musklerna, vilket kan bero på långvarig stress eller ångest.
 • Låsningar i lederna
  Känsla av att ryggraden är ”låst” eller att leder inte rör sig smidigt.

Det är viktigt att identifiera den specifika typen av smärta för att kunna utforma en effektiv behandlingsplan. Om smärtan är långvarig eller intensiv är det klokt att konsultera en naprapat för korrekt diagnos och lämplig behandling.

Vanliga orsaker till att man får ont i ländryggen

Här är några vanliga orsaker till ländryggssmärta:

 • Stress och spänningar: Höga nivåer av stress och ångest kan leda till ökad spänning i musklerna i ländryggen, sätesregionen och bäckenet, vilket i sin tur kan resultera i smärta. Den ökade muskelspänningen kan skapa obalanser i kroppen och påverka hållningen, vilket ökar risken för överbelastning och smärta i ländryggen. 

 • Akut ryggskott: Akut ryggskott innebär plötsliga och intensiva smärtsensationer i ländryggen, oftast orsakade av muskelsträckning eller överansträngning. Denna smärtsamma tillstånd uppstår vanligtvis på grund av överansträngning, snabba rörelser eller hållningsproblem, vilket resulterar i muskelkramper och ländryggssmärta.

 • Kompensationsmönster för svaga muskler | För lite träning: Svaga eller obalanserade bål- och ryggmuskler kan öka risken för överbelastning och smärta. Bristande styrka eller obalans i dessa muskler kan skapa kompensationsmönster, vilket i sin tur ökar risken för ländryggssmärta. Otillräcklig fysisk aktivitet och rörelse kan också bidra till ländryggsmärta genom att påverka blodcirkulationen och öka risken för muskelspänningar och stelhet. Regularitet i träning och styrketräning är därför viktiga faktorer för att främja en sund rygg och förebygga smärta.
 • Nervrotsinklämning: Kompression eller klämning av nervrötterna i ländryggen kan orsaka smärta och obehag. Det är viktigt att träna och stärka musklerna för att undvika dessa kompensationer och minimera risken för nervrotsinklämning.
 • Låsningar i ländryggen och SI-leden: Låsningar i ländryggens leder, inklusive sacroiliac (SI)-leden, kan uppstå av olika anledningar, såsom överansträngning, felaktig rörelse, dålig hållning eller kronisk stress. När leder och kotor belastas över deras kapacitet kan de låsa sig för att undvika skada. Det begränsar rörligheten och orsakar smärta.

 • Felaktig hållning och för mycket statiskt arbete: Långa perioder framför datorn eller mobilen i dålig ställning kan leda till muskelspänningar i ländryggen

 • Muskel- och ligamentskador: Överansträngning eller skador på muskler och ligament i ländryggen kan leda till smärta.

Om du upplever smärta i ländryggen och har något av följande symtom, är det viktigt att omedelbart kontakta din vårdcentral, en öppen jourmottagning eller akutmottagning

 1. Om du har problem med att kissa och tömma blåsan ordentligt eller om du upplever svårigheter med tarmfunktionen. 
 2. Förlamning eller svårighet att röra benen.
 3. Kraftig smärta som inte lindras av vila och som kan vara förenad med feber.

Mindre vanliga orsaker till att man får ont i ländryggen

Här är några mindre vanliga orsaker till ländryggssmärta:

 • Hernierad disk | Diskbråck eller diskprolaps  
  En disk i ryggraden kan bukta eller brista och pressa på närliggande nerver, vilket orsakar smärta.
 • Ischias 
  En irritation eller inflammation i ischiasnerven kan ge smärta som strålar från ländryggen ned längs ett ben.
 • Spinal stenos | Förträngningar
  Förträngning av ryggradens kanal kan uppstå med åldern och orsaka smärta och obehag. Drabbar oftast äldre människor.
 • Degenerativa förändringar | Förslitningar
  Slitage och åldersrelaterade förändringar i ryggraden kan leda till smärta och stelhet.
 • Spondylolistes | Kotglidning
  En tillstånd där en ryggkota glider framåt över den nedanför, vilket kan påverka nerver och orsaka smärta.
 • Artrit | Inflammation 
  Muskel- och ledinflammation kan påverka ryggens leder och orsaka smärta.

  Bechterews sjukdom
  (ankyloserande spondylit) är en kronisk inflammatorisk ryggsjukdom som vanligtvis debuterar för män efter 30 års ålder. Den börjar oftast i nedre delen av ryggen och kan orsaka smärta och stelhet, speciellt på morgonen eller efter längre vilotider.
 • Förändringar i ryggradens kurvatur | Skolios
  Tillstånd som skolios kan leda till smärta i ländryggen.
 • Förändringar i organ
  Vissa interna organproblem, som njursten eller infektioner, kan också ge ländryggssmärta.
 • Refererad smärta
  Vissa inre organ, såsom hjärtat, magen eller njurar, kan orsaka smärta som upplevs i ländryggen. Detta kallas refererad smärta och kräver ofta noggrann utvärdering för att fastställa den verkliga orsaken.

Akut ryggskott 

Akut ryggskott är ett tillstånd som kännetecknas av plötsliga och intensiva smärtsensationer i ländryggen. Det inträffar oftast på grund av muskelsträckningar, överansträngning eller plötsliga rörelser. Smärtan kan vara skarp och stark, vilket kan göra vardagliga aktiviteter smärtsamma och utmanande.

Vid akut ryggskott hamnar ofta musklerna i en ständig krampläge, vilket ytterligare förstärker smärtan och kan göra det svårt att röra sig eller utföra normala dagliga aktiviteter.

Den konstanta muskelkrampläget vid akut ryggskott kan resultera i smärta vid specifika vinklar och rörelser i höft och bål. Detta beror på överkänslighet och ökad belastning på de drabbade områdena, vilket kan göra vissa rörelser obehagliga och smärtsamma.

Akut ryggskott kan uppstå av olika skäl, så som:

 • Muskelsträckningar
 • Överansträngning
 • Plötsliga rörelser
 • Livsstilsfaktorer spelar en betydande roll i risken för ryggskott. Höga stressnivåer, bristfällig sömn och andra aspekter av livsstilen kan påverka muskler och ryggrad, öka risken för överbelastning och därmed bidra till uppkomsten av ryggskott

Ryggskott kan ibland lindras temporärt genom självvårdsmetoder såsom värmebehandling, stretchar och smärtstillande medel. Att upprätthålla en god hållning, regelbunden träning och att undvika snabba eller oväntade rörelser som kan överbelasta ryggmusklerna kan också bidra till att lindra och förebygga ryggskott.

Vid akut ryggskott kan en naprapat effektivt lindra dina symtom och förbättra rörligheten i ryggen. Detta kan hjälpa dig att återhämta dig snabbare och minska risken för återkommande besvär.

Behandlingen av akut ryggskott kan vara en kombination av metoder som mjukdelsbehandling, justering av leder, pressur eller dry needling/akupunktur och rekommenderade hemövningar.

Ischias vs. Falsk ischias | Utstrålning i benen

Ischias är en medicinsk term som beskriver smärta som strålar längs ischiasnerven, som är den längsta nerven i kroppen. Smärtan uppträder vanligtvis på ena sidan av kroppen och kan sträcka sig från nedre delen av ryggen genom sätesregionen och ned längs benet.

Äkta Ischias uppstår vanligtvis när nerven kläms eller irriteras, ofta på grund av ryggproblem som diskbråck eller spinal stenos. Symtom kan inkludera smärta, stickningar, domningar och ibland muskelsvaghet. Behandlingen kan innefatta smärtlindring med läkemedel, fysioterapi för att stärka musklerna och förbättra rörligheten, samt användning av värme eller kyla för att minska obehag

Falsk ischias, även kallat piriformissyndrom, uppstår när piriformismuskeln irriterar eller klämmer ischiasnerven istället för problem med ryggraden. Denna muskel, djupt i sätesregionen, kan orsaka smärta, domningar och stickningar längs ischiasnervens bana. Vid överansträngning, trauma eller felaktig sittställning kan symtom uppstå. Behandlingen omfattar manuell behandling av naprapat kring ländrygg och sätesregionen, dry needling, stretching, träningsövningar och ibland antiinflammatoriska läkemedel.

Hur undersöker man smärta i ländryggen?

Vid en ländryggsundersökningen fokuserar naprapaten på att fastställa den exakta orsaken för att skapa en anpassad behandlings- och rehabiliteringsplan.

Vid det första besöket görs en noggrann bedömning av symtom, medicinsk historia, livsstil samt aktiviteter. Anamnesen samlar information om patientens smärtintensitet, debut, karaktär av smärta och tidigare skador.

Genom en hands-on approach inom manuell medicin bedöms spända muskler och kroppens dysfunktioner. En detaljerad fysisk undersökning anpassas efter symtom, inklusive rörlighet, styrka och specifika tester. Innan behandling är det viktigt att utesluta allvarligare tillstånd som diskbråck eller andra komplexa diagnoser.

Denna heltäckande undersökning, tillsammans med medicinsk historik, är central för att fastställa en exakt diagnos. Naprapaten strävar inte bara efter att lindra symtomen utan även att behandla den underliggande orsaken för optimal effektivitet.

Behandling av ländryggsmärta

Naprapaten fokuserar på att behandla ländryggssmärta genom att normalisera nervsystemets funktion. Det inkluderar mobilisering eller justering av stela leder, muskelbehandling och medicinsk akupunktur. Baserat på patientens behov väljs den mest passande behandlingsmetoden för att lindra smärta i ländryggen och förbättra patientens tillstånd.

Behandlingsplanen kan också inkludera stressreducerande aktiviteter, träningsövningar samt råd om sömn, kost och motion för att förebygga framtida besvär.

Vanliga behandlingsmetoder innefattar:

 • Elektrisk nervstimulering (TENS)
 • Värmebehandling
 • Massage, triggerpunktsbehandling och dry needling
 • Nerv- och/eller ledmobilisering eller manipulation av ländryggen och SI-leden
 • Stretching och rehabiliteringsträning
 • Ergonomiska råd
 • Laserterapi och stötvågsbehandling

Behandlingen skräddarsys efter patientens behov för att minska smärtan och förbättra den övergripande hälsan och välbefinnandet.

Självhjälp vid ländryggssmärta

Självhjälp är nyckeln till att förebygga och lindra smärta i ländryggen. Här kommer några tips på vad du kan göra själv:

Variera din sittställning | Tänk Rörelsevariation!
Byt mellan olika sittställningar, inklusive stående, framåtlutad och bakåtlutad, särskilt om du har ett stillasittande jobb. Detta minskar belastningen på ryggen och förbättrar cirkulationen.Värme- eller kylbehandling

Använd värme eller kyla
Värmekudde kan lindra spända muskler och öka blodflödet, medan kylpåse kan minska inflammation vid akut smärta. Testa vilken metod som passar dig bäst.

Ta korta rörelsepauser och rör på dig
Ta regelbundna pauser för att göra enkla rörelser och sträckningar om du har ett stillasittande jobb. Detta ökar rörligheten och minskar stelhet.

Medvetenhet om din hållning och symmetri 
Börja med att vara medveten om din nuvarande hållning. För att hantera ländryggssmärta är det viktigt att undvika att böja huvudet framåt och låta axlarna falla framåt. Fokusera istället på att hålla huvudet i en rak position över dina axlar. 

Om du arbetar vid en dator, se till att din arbetsstation är inställd så att du har en bra arbetsställning. Justera din skärm, stol och tangentbord så att de stöder en bra hållning.

När du bär en väska, försäkra dig om att den är lätt och bärs över båda axlarna. Detta fördelar vikten jämnt och minskar belastningen på ryggraden, vilket minskar risken för smärta.

Stresshantering
Stress kan leda till spända muskler och en dålig hållning. Fokusera på att hantera stress genom avslappningsövningar och andningsövningar.

Regelbunden träning och rörelse
Regelbunden träning och rörelse är nyckeln till att upprätthålla en sund rygg. Genom att stärka och göra musklerna i rygg, säte och bål mer flexibla minskar du risken för ländryggsmärta. Övningar som fokuserar på att stärka dessa muskler kan främja en bättre hållning. Lågintensiva aktiviteter såsom promenader eller simning bidrar till förbättrad blodcirkulation och är fördelaktiga för ryggens hälsa.

För att stödja ryggraden är det viktigt att integrera kärnstärkande övningar. Att bryta längre perioder av stillasittande med regelbunden rörelse är också betydelsefullt. Enkla aktiviteter som promenader och stretcharbeten kan lindra stelhet, främja en god hållning och bibehålla ryggens välbefinnande.

Se övningar nedan!

Här är några enkla övningar att börja med för att lindra smärtan i ländryggen

1. Aktivt bensträck

 • Ligg på rygg med ett ben rakt.
 • Böj det andra benet i 90 grader och greppa knävecket.
 • Sträck benet uppåt mot taket tills det drar i baksidan av låret och vaden.
 • Gör ca 12 repetitioner, byt sedan ben.

2. Extension, liggande på armbågar

 • Lägg dig på mage.
 • Placera armbågarna tätt intill kroppen.
 • Pressa överkroppen uppåt tills tyngden vilar på underarmarna.
 • Ta några djupa andetag.
 • Slappna av helt i rygg- och sätesmuskulaturen.
 • Håll positionen i 5 minuter om möjilgt.

3. Liggande bäckentipp

 • Ligg på rygg med böjda knän.
 • Håll bäckenet i neutral mittställning.
 • Tippa bäckenet framåt för att svanka korsryggen.
 • Tippa sedan bäckenet bakåt för att räta ut svanken.
 • Återgå till neutral mittställning och upprepa.

4. Ryggliggande sidofällningar | ”Vindrutetorkaren”:

 • Ligg på ryggen med böjda knän och armarna utsträckta åt sidorna.
 • Sänk kontrollerat knäna åt ena sidan, känns som en stretch längs kroppens sida.
 • Återgå till mitten och upprepa åt andra sidan.
 • Övningen förbättrar flexibilitet och styrka i sidomusklerna kring ryggraden.

Kom ihåg att göra övningarna med kontroll och utan att orsaka smärta. Om smärtan ökar under övningen, sluta genast och rådgör med en naprapat för en mer anpassad behandlingsplan.

I nuläget finns jag på Naprapatlandslaget i Nyköping

Det är inte alltid lätt att själv veta vad värken i ländryggen beror på. Genom att boka en tid hos en naprapat kan du få professionell hjälp att undersöka och utreda vad som orsakar din ländryggsmärta. De kan även ge dig råd och behandling för att hjälpa dig att må bättre. 

Adress Norrköpingsvägen 13, 611 38 Nyköping (Google Maps)
Öppettider: Måndag – fredag: 07-18
Vi har även öppet vissa helger.
Akuta tider varje dag!

Vanliga frågor

När behöver jag söka hjälp för min smärta i ländryggen?

Att besöka en naprapat för smärta i ländryggen kan vara en bra idé om du upplever mild till måttlig smärta utan några allvarliga symtom. 

En naprapat kan hjälpa dig om du har: 

 1. Kronisk smärta: Om smärtan i ländryggen varar längre än några veckor och inte förbättras med egenvård eller mild träning.
 2. Återkommande eller regelbundna episoder av smärta: Om smärtan i ländryggen återkommer frekvent eller om du upplever upprepade episoder av smärta.
 3. Smärta som påverkar rörelseförmågan: Om smärtan i ländryggen begränsar din rörelseförmåga eller påverkar din vardagliga aktivitet och arbete.
 4. Symtom som strålar ut: Om smärtan strålar ner längs benen, åtföljs av domningar, stickningar eller muskelsvaghet i benen.
 5. Efter en skada: Om smärtan uppstod efter en olycka, skada eller fall och inte förbättras med vila och egenvård.

Naprapater är specialister på att behandla muskuloskeletala problem, inklusive smärta i ländryggen. Om din smärta inte förbättras med egenvård eller om du är osäker på bästa sätt att hantera din smärta, kan ett besök hos en naprapat vara till hjälp för en grundlig bedömning och lämplig behandling.

Orsaken till smärta - Vart sitter felet?

Ibland kan ländryggssmärta härstamma från andra områden i kroppen. Det kan bero på problem i höften, spända muskler i ländryggen/sätet, ledproblem eller även nervrelaterade orsaker. Att hitta källan till smärtan i ländryggen kräver ibland en grundlig bedömning för att fastställa det exakta området som bidrar till obehaget.

Hur viktigt är det med en bra hållning?

En bra hållning är viktig för vår fysiska hälsa eftersom kroppens balans påverkar hur vi fungerar.
Sett bakifrån och framifrån är den mest ideala hållningen när tyngdpunktslinjen delar kroppen i två symmetriska delar. Belastningen är då jämnt fördelad, vilket är viktigt för att undvika besvär. Gravitationen påverkar oss dygnet runt, och det är därför viktigt att sträva efter en balanserad kroppshållning

Jag kompenserar. Kan det ge ländryggssmärta?

Absolut, kompensation i kroppens rörelsemönster kan definitivt påverka ländryggen. Oavsett om det handlar om att stå, gå, problem med knän, fötter eller höfter, kan kompensatoriska rörelser och belastningar på andra områden i kroppen påverka och resultera i smärta i ländryggen.


När ett område i kroppen inte fungerar optimalt, försöker kroppen kompensera genom att överbelasta andra områden för att kompensera. Detta kan öka belastningen på ländryggen och leda till smärta och obehag.


Att korrigera eventuella kompensatoriska rörelsemönster kan vara viktigt för att minska risken för ländryggssmärta och förbättra den övergripande kroppsfunktionen.

Är det farligt med smärta i ländryggen?

Det är vanligtvis inte farligt med ländryggssmärta, men det finns några tillstånd som kräver extra uppmärksamhet bland annat: 

 • Cauda equina-syndromet är ett akut tillstånd där nerverna i cauda equina (nervänden i ryggmärgen i ländryggen) blir komprimerade. Detta kan orsaka symtom som intensiv ryggsmärta, svårigheter att kontrollera blåsan och tarmarna, förlamning i benen och domningar kring underlivet. Cauda equina-syndrom är ett medicinskt nödläge och kräver omedelbar läkarvård för att undvika bestående neurologiska skador.

Vad kan jag göra för att lindra min ländryggsmärta?

Självhjälp är nyckeln till att förebygga och lindra smärta i ländryggen. Här kommer några tips på vad du kan göra själv:

 • Variera din sittställning | Tänk Rörelsevariation!
  Byt mellan olika sittställningar, inklusive stående, framåtlutad och bakåtlutad, särskilt om du har ett stillasittande jobb. Detta minskar belastningen på ryggen och förbättrar cirkulationen.Värme- eller kylbehandling
 • Använd värme eller kyla
  Värmekudde kan lindra spända muskler och öka blodflödet, medan kylpåse kan minska inflammation vid akut smärta. Testa vilken metod som passar dig bäst.
 • Ta korta rörelsepauser och rör på dig
  Ta regelbundna pauser för att göra enkla rörelser och sträckningar om du har ett stillasittande jobb. Detta ökar rörligheten och minskar stelhet.
 • Medvetenhet om din hållning och symmetri 
  Börja med att vara medveten om din nuvarande hållning. För att hantera ländryggssmärta är det viktigt att undvika att böja huvudet framåt och låta axlarna falla framåt. Fokusera istället på att hålla huvudet i en rak position över dina axlar. 
 • Om du arbetar vid en dator, se till att din arbetsstation är inställd så att du har en bra arbetsställning. Justera din skärm, stol och tangentbord så att de stöder en bra hållning.
 • När du bär en väska, försäkra dig om att den är lätt och bärs över båda axlarna. Detta fördelar vikten jämnt och minskar belastningen på ryggraden, vilket minskar risken för smärta.
 • Stresshantering
  Stress kan leda till spända muskler och en dålig hållning. Fokusera på att hantera stress genom avslappningsövningar och andningsövningar.
 • Regelbunden träning och rörelse
  Regelbunden träning och rörelse är nyckeln till att upprätthålla en sund rygg. Genom att stärka och göra musklerna i rygg, säte och bål mer flexibla minskar du risken för ländryggsmärta. Övningar som fokuserar på att stärka dessa muskler kan främja en bättre hållning. Lågintensiva aktiviteter såsom promenader eller simning bidrar till förbättrad blodcirkulation och är fördelaktiga för ryggens hälsa.
 • För att stödja ryggraden är det viktigt att integrera kärnstärkande övningar. Att bryta längre perioder av stillasittande med regelbunden rörelse är också betydelsefullt. Enkla aktiviteter som promenader och stretcharbeten kan lindra stelhet, främja en god hållning och bibehålla ryggens välbefinnande.

Några enkla övningar att börja med:

  1. Stående bakåtböjning | McKenzie: Stå upp och placera händerna på höfterna eller i kors över bröstet. Luta dig långsamt bakåt med en liten båge i ryggen. Håll positionen i några sekunder och återgå sedan till startpositionen.
  2. Ryggliggande sidofällningar | "Vindrutetorkaren": Ligg på ryggen med böjda knän och armarna utsträckta åt sidorna. Sänk kontrollerat knäna åt ena sidan, känns som en stretch längs kroppens sida. Återgå till mitten och upprepa åt andra sidan. Övningen förbättrar flexibilitet och styrka i sidomusklerna kring ryggraden.
  3. Bäckenlyft: Från ryggliggande position, Böj knäna och ha fötterna nära rumpan, lyft höften, skapa en rak linje från knä till axel. Håll positionen några sekunder innan du sänker höften tillbaka till golvet. Det är en effektiv övning för att stärka kärnan och förbättra ryggstabiliteten.
  4. Diagonalt fyrfota: I fyrfota ställning, lyft motsatta arm och ben diagonalt utsträckta (ex. höger arm och vänster ben). Håll positionen i några sekunder och spänn bålmusklerna. Återgå sedan till startpositionen och byt sida. Det är viktigt att hålla kroppen stabil under hela övningen.

Kan massage eller träning hjälpa mot smärta i ländryggen?

Ja, både massage och träning kan vara fördelaktiga för att lindra smärta i ländryggen.


Massage: En mjuk och terapeutisk massage kan bidra till att lösa upp spända muskler och minska muskelspänningar i ländryggen. Genom att minska spänningar och förbättra blodcirkulationen kan massage ge tillfällig lindring från smärta och öka flexibiliteten.


Träning:
Specifika övningar som fokuserar på att stärka och stretcha musklerna i ländryggen och kärnan kan hjälpa till att förbättra ryggens stabilitet och minska smärta på lång sikt. Regelbunden träning kan också förbättra hållningen, stärka musklerna runt ryggraden och minska risken för återkommande smärta.

Kan min smärta förebyggas och hur?

För att förebygga smärta i ländryggen finns det flera åtgärder du kan vidta:

 1. Träning: Regelbunden träning som fokuserar på att stärka bålmusklerna och förbättra flexibiliteten i rygg- och höftmuskulaturen kan minska risken för ländryggssmärta.
 2. Rätt lyftteknik: När du lyfter tunga föremål, böj knäna och håll ryggen rak. Undvik att lyfta och vrida samtidigt.
 3. Rörelsevariation: Variera din kroppsställning regelbundet för att undvika att belasta samma muskler och leder under långa perioder. Anpassa din arbetsplats så att du kan växla mellan stående och sittande arbete, om möjligt. 
 4. Undvik långvarigt stillasittande: Stå upp och sträck på dig regelbundet om du sitter mycket under dagen. Att variera arbetspositioner kan minska belastningen på ryggen.
 5. Kontrollera vikten: Övervikt kan öka belastningen på ryggen, så att upprätthålla en hälsosam vikt kan vara förebyggande.
 6. Balanserad kost och rätt näring: Att ha en hälsosam kost kan stödja ben- och muskelhälsa.
 7. Stresshantering: Stress kan öka spänningar i musklerna, vilket kan påverka ryggen. Avslappningsövningar eller mindfulness kan bidra till att minska spänningar.
 8. Undvik dåliga vanor: Att sluta röka kan vara fördelaktigt eftersom rökning kan påverka blodcirkulationen och påverka ben- och muskelhälsa.

Genom att inkludera dessa vanor i din vardag kan du minska risken för ländryggssmärta och bibehålla en frisk rygg. Vid ihållande eller intensiv smärta är det dock alltid viktigt att konsultera en läkare eller specialist för råd och behandling.

Snabblänkar

Dela den här artikeln