Figur of Sweden

Smärta i käken

Symtom, olika typer av smärta, orsaker, behandling, självvård, övningar och frågor & svar

Käksmärta är vanligt och kan ha olika orsaker. Det område som innefattar käkleden och dess omgivande vävnader är viktigt för att vi ska kunna tugga, prata och röra munnen. Käkleden är komplicerad och involverar muskler, ledband och benstrukturer som gör det möjligt att öppna och stänga munnen samt tugga.

Käkregionen är vital för att säkerställa en smidig och smärtfri tuggningsprocess samt för att upprätthålla normal tal- och munrörelse. Smärta i detta område kan bero på olika faktorer, såsom temporomandibular joint disorder (TMJ), överansträngning av käkmusklerna, skador eller strukturella problem.

Smärtan kan påverka förmågan att öppna eller stänga munnen ordentligt, tugga maten, eller till och med prata obehindrat. Att identifiera den specifika orsaken till käksmärtan är avgörande för att kunna erbjuda lämplig behandling och lindring

Vanliga symtom vid smärta i käken

Vanliga symtom på käksmärta kan inkludera:

 • Smärta: Smärta eller obehag i käken, vanligtvis i och runt käkleden.
 • Begränsad rörlighet | käklåsningar: Svårigheter att öppna eller stänga munnen helt.
 • Klickande eller knäppande ljud: Ljud som uppstår när man rör käken, ofta i samband med tuggning eller öppning av munnen.
 • Stelhet: Känsla av stelhet eller spänning i käkmusklerna.
 • Huvudvärk: Smärta som strålar från käken till huvudet och orsakar huvudvärk eller migränliknande symptom.
 • Ömhet: Känslighet eller ömhet runt käkleden eller käken, som kan öka vid tuggning eller rörelse av käken.

Olika typer av smärta i käken

Smärta i käken kan variera i typ och intensitet. Här är några vanliga typer av käksmärta:

 • Muskulär smärta: Oftast känns som en molande smärta runt käkleden och kan också orsaka spänningar eller ömhet i käk- och ansiktsmusklerna.
 • Ledrelaterad smärta: Fokuserad smärta i eller runt själva käkleden, ibland åtföljd av klickande, knäppande eller låsningar när du rör på käken.
 • Nervsmärta: En skarp, stickande eller elektrisk smärta längs nerverna i ansiktet eller käken, som kan vara kopplad till nervirritation eller inflammation.
 • Refererad smärta: Smärta som strålar från andra delar av kroppen till käken, till exempel smärta som utstrålar från nacken till käken.
 • Tandrelaterad smärta: Smärta från tänderna eller tandköttet som strålar till käken, vanligtvis på grund av tandproblem som karies eller tandköttsinfektioner.

Om du upplever smärta i käken och har något av följande symtom, är det viktigt att omedelbart kontakta din vårdcentral, en öppen jourmottagning, akutmottagning eller tandläkare

 1. Svår smärta: Om smärtan är intensiv och svårhanterlig.

 2. Inflammation: Om det finns svullnad i ansiktet eller kring käken

 3. Svårigheter att öppna eller stänga munnen: Om du har svårt att röra käken normalt.

 4. Feber eller tecken på infektion: Om du upplever feber eller tecken på en infektion i munnen eller kring käken.

Dessa symptom kan indikera allvarliga tillstånd som infektioner, inflammationer eller skador som kräver omedelbar medicinsk bedömning och vård.

Vad är orsakerna till att man får smärta i käken?

Smärta i käken kan uppstå av olika skäl. Ofta är det relaterat till följande:

 • TMD (Temporomandibular Joint Disorder): En störning i käkleden som kan uppstå på grund av skador, överbelastning eller stress.
 • Käkledsartros: Ledförslitning i käkleden kan resultera i smärta.
 • Nack- och halsmuskulatur: Smärta i käken kan också komma från muskler och vävnader runt nacken och halsen, särskilt om dessa muskler är spända eller överansträngda.
 • Nervproblem: Vissa neurologiska tillstånd kan ibland orsaka smärta i käken.
 • Stress: Stress kan orsaka käksmärta genom att öka spänningen i käk- och ansiktsmuskulaturen
 • Skador eller trauma: Skador på käken eller ansiktet, till exempel en stöt eller en olycka, kan orsaka smärta
 • Tandsjukdomar: Karies, tandlossning eller infektioner i tandköttet kan ge smärta i käken.
 • Tandgnissling eller tänder som inte passar ihop korrekt (malocclusion)

Smärta i käken är ofta en kombination av flera faktorer och kan behöva en noggrann bedömning för att fastställa den exakta orsaken.

Temporomandibulär dysfunktion | TMD

Temporomandibulär dysfunktion, TMD, är en tillstånd som påverkar käklederna och musklerna som styr käkens rörelse. Detta tillstånd kan uppstå av flera olika anledningar och orsakar smärta och obehag runt käken och örat.

Riskfaktorer och orsaker:

 • Tandgnissling eller tandpressning som skapar överbelastning på käken.
 • Skador i käkleden eller musklerna runt käken.
 • Stress och spänningar som kan leda till ökad muskelspänning i käkregionen.
 • Ledsjukdomar eller artros som påverkar käklederna.

Symtom och åldersrelaterad smärta:

 • Smärta runt örat, käken eller ansiktet.
 • Svårigheter att tugga eller öppna munnen helt.
 • Klickande eller knäppande ljud i käken.
 • Svårigheter att stänga eller hålla munnen öppen under längre tid.

Förebyggande åtgärder:

 • Undvika tandgnissling eller tandpressning genom användning av skena på natten.
 • Hantera stress och spänningar med avslappningstekniker för att minska muskelspänningen i käken.
 • Använda ergonomiska arbetspositioner och undvika tugga på hårda föremål.

Om du upplever smärta eller obehag runt käken som inte avtar eller förvärras, är det viktigt att söka hjälp från en tandläkare eller naprapat för en korrekt diagnos och rådgivning om behandlingsalternativ.

Tandpressning | Tandgnissling | Bruxism

Bruxism är ett tillstånd som involverar omedveten tandgnissling eller tandpressning, ofta under nattens sömn. Detta tillstånd kan resultera i obehag och käksmärta, samt påverka tändernas struktur och hälsa på lång sikt.

Riskfaktorer och orsaker:

 • Stress och ångest är ofta kopplade till bruxism och kan bidra till ökad tandgnissling eller pressning.
 • Tandslitage och skador kan orsakas av långvarig bruxism och leda till käkledsproblem.
 • Genetik spelar också en roll, då personer med familjehistorik av bruxism löper en högre risk att utveckla detta tillstånd.

Symtom och konsekvenser:

 • Käksmärta
 • Spända käkmuskler
 • Huvudvärk
 • Påverka sömnkvaliteten och leda till trötthet och obehag på dagen.

Förebyggande åtgärder:

 • Stresshanteringstekniker och avslappningsövningar kan minska risken för bruxism.
 • Användning av skydd för tänder, såsom bettskenor, kan skydda tänderna från skador vid gnissling eller pressning.
 • Regelbunden tandläkarundersökning kan upptäcka tidiga tecken på skador från bruxism och förhindra komplikationer.

Om du upplever regelbunden käksmärta, tandgnissling eller har obehag vid käken under dagen, kan det vara klokt att kontakta en tandläkare för en bedömning och lämpliga råd för att hantera detta tillstånd. Att fastställa orsaken till bruxism kan hjälpa till att utforma en effektiv behandlingsplan och skydda tänderna från långsiktiga skador.

Hur undersöker man smärta i käken?

Vid en naprapatundersökning, särskilt vid käkbesvär, är fokuset att noggrant identifiera orsakerna till smärtan och dess relaterade problem. Den information som samlas in vid det första besöket är avgörande för att skapa en fullständig bild av patientens tillstånd. Det inkluderar att förstå smärtans intensitet, debut och tidigare skador. Vid anamnesen utforskar naprapaten detaljer kring huvudvärk, tandgnissling, käkens känslighet och andra faktorer som bettproblem eller användning av bettskena. De undersöker även möjliga kopplingar till nacksmärta, tidigare tandläkarbesök eller tandreglering och hur mediciner kan påverka tillståndet. Denna information är värdefull för att skapa en effektiv behandlingsplan för käkrelaterad smärta.

Under undersökningen bedöms käkens rörlighet, muskelstyrka och stabilitet med manuell bedömning och olika tester. Genom palpation och tester bedöms musklerna och ledbanden runt käken för att identifiera spänningar eller rörelsebegränsningar.

Den omfattande undersökningen och bedömningen, tillsammans med den insamlade medicinska historiken, är grundläggande för att fastställa en exakt diagnos. Naprapaten strävar inte bara efter att lindra symtom utan även att behandla den underliggande orsaken till smärtan för att optimera effektiviteten i behandlingsplanen. Det kan inkludera manuell terapi, övningar, avslappningstekniker eller råd för att minska käkspänningen och lindra smärtan. Samarbetet mellan patienten och naprapaten är avgörande för att uppnå bästa resultat och hantera käkrelaterad smärta på ett effektivt sätt.

Behandling av smärta i käken

Naprapaten anpassar behandlingen för käksmärta genom att fokusera på att återställa nervsystemets funktion. Det inkluderar mobilisering eller justering av käkleden, behandling av spända käkmuskler och användning av medicinsk akupunktur för att minska smärta och förbättra käkfunktionen.

Vid anamnesen samlar naprapaten in värdefull information för att förstå patientens käkrelaterade problem. Frågor om huvudvärkens karaktär, eventuell tandgnissling, käkens ljud eller känslighet, liksom förekomsten av bettproblem eller användning av bettskena, utforskas. Naprapaten frågar även om eventuella kopplingar till nacksmärta samt om tidigare tandläkarbesök eller tandreglering. Information om smärta och användning av vissa mediciner, såsom antidepressiva eller ADHD-mediciner, samlas också in för att få en mer fullständig bild av patientens käkrelaterade besvär.

Vid behandling av käksmärta är en holistisk strategi central. Utöver att behandla det specifika smärtområdet beaktar naprapaten även de omkringliggande områdena, såsom nacke och ansikte. En omfattande behandlingsplan kan innehålla:

 • Stärkande och stretchande övningar för käk- och ansiktsmusklerna
 • Massage, triggerpunktsbehandling och eventuell dry needling för att lösa upp spänningar i käkmusklerna
 • Mobilisering av käkleden och andra relaterade leder
 • Ergonomiska råd för att minska belastningen på käken
 • Utbildning i rätt tekniker för att undvika överbelastning och främja hälsosamma käkrörelser

Behandlingen skräddarsys efter patientens specifika behov för att minska smärta och förbättra den totala funktionen och välbefinnandet i käken.

Självhjälp vid smärta i käken

Här är några tips för självhjälp vid smärta i käken:

 1. Massage: En mjuk massage av käken och de omkringliggande musklerna kan bidra till att minska spänningar.
 2. Värmebehandling: Använd en varm kompress för att lindra smärta.
 3. Avslappningstekniker: Öva på avslappningsövningar för att minska spänningar i käken och omkringliggande muskler. Djupandningsövningar och mindfulness kan hjälpa till att minska stress, vilket kan lindra spänningar.
 4. Undvik överbelastning: Undvik hårda livsmedel eller aktiviteter som kan överbelasta käken. Försök att undvika att tugga på hårda föremål eller mat som kräver överdriven tuggning.
 5. Käkövningar: Vissa övningar kan hjälpa till att stärka käkens muskler och öka flexibiliteten. Det kan inkludera försiktiga övningar för att öppna och stänga käken eller att försiktigt flytta käken från sida till sida.
 6. Bettskena: Vid tandgnissling eller tandpressning på natten kan en bettplatta, som är anpassad av en tandläkare eller ortodontist, hjälpa till att minska trycket på tänderna och därigenom lindra käkbesvär.
 7. God sömnposition: Se till att du sover på ett sätt som inte belastar käken. Använd en kudde eller ortopedisk kudde för att hålla huvudet och nacken i en bekväm position under sömnen.
 8. Undvik spänning: Var medveten om spänningar i käken under dagen. Försök att undvika att pressa eller bita ihop tänderna. Slappna av käkmusklerna genom att medvetet hålla käken lite isär när du inte äter eller pratar.

Dessa tips kan vara till hjälp för att lindra milda till måttliga käkbesvär. För mer ihållande eller svår smärta är det viktigt att söka professionell medicinsk eller naprapatisk rådgivning för en korrekt diagnos och behandling.

Här är några enkla övningar att börja med för att lindra smärtan i käken

Käkmassage: Applicera lätt tryck på käken med fingertopparna och gör cirkulära rörelser. Börja vid käkleden och arbeta dig ut mot kinderna och tinningarna. Upprepa detta några gånger under dagen för att minska spänningen.

Munöppningsövning: Öppna och stäng munnen långsamt och försiktigt. Gör det här flera gånger under dagen för att gradvis öka käkens rörlighet. Var försiktig så att du inte öppnar för mycket om det gör ont.

Käkstretch: Placera pekfingret mot övre tandraden och tryck försiktigt nedåt samtidigt som du öppnar munnen. Detta hjälper till att stretcha käkmusklerna. Håll positionen i några sekunder och upprepa flera gånger.

Avslappningsövning: Sitt eller ligga ner bekvämt. Slappna av i hela kroppen och fokusera på att slappna av i ansiktsmusklerna, inklusive käken. Andas långsamt och djupt, och försök att slappna av mer för varje utandning.

Dessa övningar bör utföras försiktigt och om du upplever smärta eller obehag, avbryt övningen och sök råd från en medicinsk professionell. Det är alltid bäst att konsultera en specialist för råd och riktlinjer anpassade till dina individuella behov och symtom.

I nuläget finns jag på Naprapatlandslaget i Nyköping

Det är inte alltid lätt att själv veta vad värken i käken beror på. Genom att boka en tid hos en naprapat kan du få professionell hjälp att undersöka och utreda vad som orsakar din adduktorsmärta. De kan även ge dig råd och behandling för att hjälpa dig att må bättre. 

Adress Norrköpingsvägen 13, 611 38 Nyköping (Google Maps)
Öppettider: Måndag – fredag: 07-18
Vi har även öppet vissa helger.
Akuta tider varje dag!

Vanliga frågor

Jag får ont när jag gapar, varför?

Smärta vid gapande kan ha flera orsaker. Det kan vara relaterat till

 • Problem med käken, som temporomandibulär led (TMJ) eller käkleden. Dessa leder kan bli irriterade eller inflammerade på grund av överansträngning eller överdriven användning, till exempel om du tuggar på en hård föremål eller gapar väldigt brett.
 • Muskelspänning eller stress i käk- och ansiktsmusklerna.
 • Att ligga på en obekväm kudde eller ha en dålig sovposition kan också leda till smärta vid gapande på morgonen.

Om smärtan är ihållande eller återkommande kan det vara klokt att konsultera en tandläkare eller en specialist för att få en korrekt diagnos och lämplig behandling.

Det knakar i käken, Vad beror det på?

Knakningar i käken är oftast relaterade till temporomandibulära störningar (TMD), och de exakta orsakerna till detta knakande kan vara flera:

 1. Diskplacering: Käkleden har en disk som fungerar som en stötdämpare mellan käkbenet och skallen. Ibland kan denna disk förskjutas eller hoppa ur sin normala position, vilket kan leda till knakande ljud när käken öppnas eller stängs.

 2. Slitage: Slitage på ledytor eller diskarna i käkleden kan orsaka friktion, vilket resulterar i knakningar eller klickande ljud.

 3. Överansträngning: Överdriven användning av käken, till exempel genom gnissling av tänderna eller att tugga hårt, kan belasta käkleden och orsaka knakningar.

När käken öppnas och stängs, glider diskarna normalt sett fram och tillbaka för att möjliggöra rörelsen. Om diskarna inte rör sig smidigt längs ledytorna kan det orsaka det "sneda" hoppande. Detta kan resultera i det karakteristiska knakande eller klickande ljudet när käken rör sig.

Många människor upplever käkknäppningar eller knakningar utan att det indikerar allvarliga problem.

Det kan bero på

 • temporomandibulära störningar (TMD)
 • stress,
 • överansträngning av käkleden
 • eller andra milda orsaker.

Dock, om knäppningar eller knakningar i käken åtföljs av smärta, obehag, svullnad eller påverkar din förmåga att öppna munnen helt, kan det vara klokt att söka råd från en tandläkare eller en specialist. Ibland kan en professionell bedömning hjälpa till att fastställa orsaken och ge lämpliga råd för att hantera besvären och undvika eventuella framtida problem.

Varför får jag ont när jag tuggar?

Smärta vid tuggning kan ha flera orsaker. En vanlig anledning är problem med temporomandibulära leden (TMJ) eller käkleden. Dessa leder kan bli irriterade eller inflammerade på grund av överansträngning, skada, eller spänning i käkmusklerna.

 

Andra möjliga orsaker inkluderar

 • Käkledsartros, där ledytorna nöts ner, vilket kan orsaka smärta och obehag vid tuggning.
 • Tuggmuskelspänningar på grund av stress eller tandgnissling kan också orsaka obehag vid tuggning.
 • Trigeminusneuralgi kan orsaka intensiv smärta i ansiktet, inklusive tuggmuskulaturen, vilket resulterar i skarpa, stickande eller elektriska smärtattacker. Det kan uppstå vid olika aktiviteter, inklusive tuggning, och beror på irritation eller skada på trigeminusnerven. Smärtan kan vara så svår att den känns olidlig.
 • Felaktig tuggteknik eller att tugga på hårda eller svåra livsmedel kan också leda till smärta eller obehag.

Det är viktigt att observera om smärtan är återkommande eller ihållande och eventuellt söka råd från en tandläkare eller en specialist för att identifiera och behandla det underliggande problemet.

Jag har tandvärk och ont i käken, vad ska jag göra?

Att uppleva tandvärk kan vara oerhört smärtsamt, och det är inte ovanligt att känna en dov smärta som inte bara begränsar sig till den specifika tanden utan sträcker sig ut i det omgivande området. Särskilt visdomständerna kan ibland trycka på närliggande strukturer, vilket kan leda till obehag i käkleden. Om ingen bettfel eller problem från nacken verkar vara den primära orsaken, kan en tandläkare hjälpa till att undersöka tandstatusen.

 

Genom röntgen kan de bedöma tillståndet för visdomständer eller andra tandproblem som potentiellt kan påverka käken.

 

Att få en noggrann tandundersökning kan vara avgörande för att förstå och behandla smärtan som strålar ut från tanden till omkringliggande områden.

Käken har låst sig, Vad ska jag göra?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tempus nisl vitae magna pulvinar laoreet. Nullam erat ipsum, mattis nec mollis ac, accumsan a enim. Nunc at euismod arcu. Aliquam ullamcorper eros justo, vel mollis neque facilisis vel. Proin augue tortor, condimentum id sapien a, tempus venenatis massa. Aliquam egestas eget diam sed sagittis. Vivamus consectetur purus vel felis molestie sollicitudin. Vivamus sit amet enim nisl. Cras vitae varius metus, a hendrerit ex. Sed in mi dolor. Proin pretium nibh non volutpat efficitur.

Inflammation i käken: Orsaker, Symtom, Behandling och förebyggande åtgärder

En vanlig orsak till detta kan vara en infektion i tandköttet eller en tandrot som resulterar i en abscess. Det är viktigt att söka tandläkarvård för en undersökning och eventuell behandling eftersom obehandlade infektioner kan sprida sig och orsaka allvarligare problem. En tandläkare kan fastställa den exakta orsaken till inflammationen och ge rätt behandling för att lindra besvären.

 

Symptom på Käkens Inflammation: Inflammation i käken kan visa sig genom rodnad, svullnad, ömhet och en känsla av värme runt käken. Det kan också åtföljas av smärta vid tuggning eller gapande, samt en känsla av obehag eller begränsad rörlighet i käken.

 

Behandling av Käkens Inflammation: Behandlingen för käkens inflammation kan variera beroende på orsaken. Vanliga metoder inkluderar användning av antiinflammatoriska läkemedel för att minska svullnad och smärta. Ibland kan läkaren även rekommendera vila för att låta käken läka samt applicering av kyla för att minska svullnad.

 

Förebyggande av Käkens Inflammation: För att förebygga inflammation i käken är det viktigt att undvika överansträngning av käken, som att tugga hårt eller gnissla tänderna. God munhygien och att undvika att bita på hårda föremål kan också minska risken för att utveckla käkproblem och inflammation. Regelbunden tandläkarvård och att undvika skadliga vanor kan vara avgörande för att förebygga sådana problem.

 

Det är viktigt att betona att vid tecken på inflammation i käken är det klokt att uppsöka en läkare eller tandläkare för en noggrann bedömning och lämplig behandling

Jag har problem med balansen, hörseln och ont i käken. Behöver jag söka vård?

Om du upplever problem med balans, hörsel eller käksmärta, och märker en påverkan på känseln i ansiktet eller en viss slapphet i mimiken på ena sidan, tillsammans med öron- eller käksmärta samt möjligtvis en ringning i örat, är det klokt att vara uppmärksam.

Detta kan faktiskt vara indikationer på något som kallas akustikusneurom, en ovanlig typ av godartad tumör som utvecklas i innerörat. Då denna typ av tumör växer just i innerörat, kan den påverka både hörsel och balans eftersom de nerver som styr dessa funktioner finns där.

 

Om du upplever dessa symtom är det bäst att genomgå en undersökning hos en specialist inom öron-, näsa- och halsområdet.

Även om det handlar om en godartad tumör, kan en växande sådan skapa skador och behöver behandlas omedelbart. Om du är osäker är det alltid klokt att rådfråga din läkare för vidare utredning och rådgivning.

Är det farligt med smärta i käken?

Smärta i käken kan vara obehaglig och störande, men det är inte alltid farligt.

Ofta är smärta i käken relaterad till

 • temporomandibulära störningar (TMD),
 • överansträngning
 • stress på käkleden och dess omgivande muskler.
 • tandproblem som karies eller tandköttsproblem.

Även om smärta i käken vanligtvis inte är farligt, kan det vara klokt att få det undersökt av en tandläkare eller en specialist om smärtan är svår, långvarig eller åtföljs av andra symtom såsom svullnad, begränsad rörlighet i käken eller problem med att öppna eller stänga munnen ordentligt.

 

Det kan vara viktigt att fastställa orsaken till smärtan för att kunna få rätt behandling och undvika eventuella komplikationer.

Kan massage eller träning hjälpa mot smärta i käken?

Massage och vissa övningar kan vara till hjälp för att lindra smärta i käken, speciellt om det är relaterat till temporomandibulära störningar (TMD) eller överansträngning av käkleden och dess omgivande muskler.

Massagetekniker som fokuserar på att mjuka upp spända muskler kring käken kan bidra till att minska smärtan och förbättra rörligheten. Det är dock viktigt att massagen utförs av någon med kunskap om käkledens anatomi och specifika massagetekniker för att undvika att förvärra problemet.

 

Vissa träningsövningar kan också vara till nytta för att stärka och sträcka musklerna kring käken. Det kan inkludera milda övningar för att öppna och stänga munnen, tuggövningar eller stretching av käkmusklerna.

Innan du börjar med någon form av massage eller träningsprogram för käken är det bäst att rådfråga en specialist eller naprapat som kan ge dig råd om lämpliga tekniker och övningar som passar din specifika situation. Detta kan hjälpa till att undvika att förvärra smärtan eller orsaka obehag.

Kan min smärta förebyggas och hur?

Att förebygga smärta i käken innebär att ta hand om käkleden och dess omgivande strukturer för att minska risken för överansträngning eller irritation. Här är några sätt att eventuellt förebygga smärta i käken:

 1. God Munhygien: Att hålla tänderna rena och tandköttet friskt kan minska risken för tandproblem som kan orsaka käkbesvär.
 2. Undvika Skadliga Vanor: Att undvika att bita på hårda föremål, gnissla tänderna eller hålla käken spänd kan minska stressen på käkleden och dess muskler.
 3. Stresshantering: Stress kan öka spänningen i käk- och ansiktsmusklerna. Strategier som avslappningsövningar, meditation eller yoga kan hjälpa till att minska spänningen i musklerna.
 4. Balanserad Tuggning: Försök att undvika överdriven tuggning eller att tugga på ena sidan av käken för att minimera överansträngning.
 5. Korrekta Sovpositioner: Att undvika att vila huvudet på ett sätt som överbelastar käken under sömnen kan vara fördelaktigt. Användning av en lämplig kudde eller att undvika att vila ansiktet mot kudden kan vara till hjälp.
 6. Regelbunden Rörelse: Att vara medveten om att sitta eller hålla huvudet i en position under lång tid kan påverka käkens muskler. Att sträcka sig och röra på sig regelbundet kan minska spänningen i musklerna runt käken.

Att vara uppmärksam på och undvika överansträngning av käken samt att ha en hälsosam livsstil kan bidra till att minska risken för smärta och problem i käken. Om du har specifika bekymmer eller upplever återkommande smärta är det bäst att rådfråga en specialist för individuella råd och behandling.

När behöver jag söka hjälp hos en naprapat för min smärta i käken?

Att söka hjälp hos en naprapat för smärta i käken kan vara lämpligt om du upplever smärta som är relaterad till muskler, leder eller rörelsefunktionen i käken. Här är några situationer då det kan vara fördelaktigt att söka hjälp av en naprapat:

 • Återkommande Smärta: Om du upplever återkommande smärta i käken som inte förbättras med egenvård eller som påverkar din vardag.
 • Begränsad Rörlighet: Om du har problem med att öppna eller stänga munnen ordentligt på grund av smärta eller begränsad rörlighet i käken.
 • Muskelbesvär: Om smärtan verkar vara relaterad till spända eller ömmande muskler runt käken, ansiktet eller halsen.
 • Stressrelaterad Smärta: Om du tror att smärtan i käken kan vara relaterad till stress eller spänning och du vill utforska avslappningsmetoder eller behandling för att minska spänningen.
 • Behov av Rehabilitering: Efter en skada eller om du behöver rehabilitering för att återställa rörligheten och minska smärtan i käken.

Naprapater har kunskap om muskuloskeletala problem och kan arbeta med manipulativa tekniker, träning och rådgivning för att hjälpa till att minska smärta och förbättra rörligheten i käken. Om du är osäker på om en naprapat kan hjälpa dig med din käksmärta, är det klokt att först konsultera din läkare eller tandläkare för en bedömning och eventuell remiss till en naprapat.

Snabblänkar

Dela den här artikeln