Figur of Sweden

Ont i armbågen

Armbågssmärta är ett vanligt problem som kan uppstå av olika anledningar. Det kan bero på överansträngning, felaktig rörelse eller muskelspänningar.

Två av de mest välkända tillstånden som påverkar armbågen är tennisarmbåge och golfarmbåge. Båda dessa tillstånd är relaterade till överansträngning av senor och muskler i armbågsområdet och är vanliga bland idrottare och personer som utför repetitiva rörelser i sitt arbete.

Att uppleva smärta på antingen utsidan eller insidan av armbågen är inte ovanligt och kan ha olika orsaker. Smärtan varierar i typ och intensitet och kan åtföljas av olika problematiska symptom.

För att lindra smärta och återfå normal funktion är det viktigt att fastställa den specifika orsaken till smärtan och utforma en lämplig behandlingsplan. En naprapat kan hjälpa dig att lindra besvären.

Vanliga symtom vid armbågssmärta

Symtomen vid armbågssmärta kan variera beroende på den underliggande orsaken, men några vanliga symtom kan inkludera:

 • Smärta på utsidan av armbågen | Tennisarmbåge: 
  Många beskriver smärtan som ömhet eller värk vid det hårda benutskottet på armbågens utsida. Smärtan kan förvärras vid överhandsgrepp, lyftande av föremål från sidan eller ovanifrån. Vardagliga uppgifter som att bära matkassar kan också vara besvärliga.

 • Smärta på insidan av armbågen | Golfarmbåge: Ömhet och värk på insidan av armbågen, vid det motsatta benutskottet. Smärtan kan accentueras vid underhandsgrepp, såsom att lyfta föremål underifrån. Handskakningar och andra aktiviteter som involverar handen kan också vara smärtsamma.

 • Svullnad: Armbågen kan bli svullen och öm vid beröring.
 • Begränsad funktion & minskad rörlighet: Svårigheter att böja eller sträcka ut armbågen helt kan förekomma och påverka vardagliga aktiviteter som att lyfta föremål, använda en datormus eller utföra arbetsrelaterade uppgifter. 
 • Begränsad styrka: Det kan bli svårt att greppa och lyfta föremål på grund av smärtan i armbågen.
 • Domningar och stickningar: Nervpåverkan kan resultera i domningar eller stickningar i händer och fingrar.

Kom ihåg att symtomen kan variera beroende på individ och orsak. Vid ihållande eller svåra symtom är kan det vara klokt att konsultera en naprapat för korrekt diagnos och lämplig behandling.

Om du upplever smärta i armbågen och har något av följande symtom, är det viktigt att omedelbart kontakta din vårdcentral, en öppen jourmottagning eller akutmottagning

 • Kraftig smärta i armbågen.
 • Rodnad och svullnad som sprider sig snabbt.
 • Hög feber i samband med smärta i armbågen, vilket kan indikera en infektion.
 • Begränsad rörlighet i armen eller svårigheter att använda armen.
 • Om du har en kraftig skada i armbågen, som en olycka eller ett fall.

Dessa symtom kan indikera allvarliga tillstånd eller komplikationer som kräver omedelbar medicinsk uppmärksamhet. Det är viktigt att inte ignorera sådana tecken och söka professionell vård så snart som möjligt för en korrekt diagnos och behandling.

Vad är orsaken till att man får smärta i armbågen?

Det finns olika riskfaktorer och orsaker som kan påverka förekomsten av armbågssmärta. Dessa kan inkludera exempelvis:

 • Repetativ belastning & Överansträngning
  Många vardagliga aktiviteter, särskilt de som kräver repetitiva rörelser, kan vara källan till överansträngning och muskelskador i armbågen. Tillstånd som tennisarmbåge, golfarmbåge, distal biceps- eller tricepsskada är ofta resultatet av dessa upprepade belastningar och ibland även traumatiska händelser. Det är viktigt att vara medveten om att sådana skador även kan vara kopplade till problem i nacken eller axelområdet, vilket kan komplicera diagnosen och behandlingen av armbågssmärta. Att vara uppmärksam på kroppens signaler och variera rörelsemönster kan bidra till att förebygga överansträngning och minska risken för smärta och skador i armbågen.
 • Instabilitet i armbågen | Svaga muskler
  Instabilitet i armbågen inträffar vanligtvis när de omgivande musklerna och strukturerna som stabiliserar leden blir försvagade. Det kan resultera i en känsla av att armbågen är instabil och kan ”hoppa ur led”. Denna tillstånd kan åtföljas av smärta, svullnad och nedsatt rörlighet i armen, och det kräver vanligtvis behandling för att återställa stabiliteten i leden.
 • Trauman | Frakturer, Luxationer, Brosk- och Ligamentskador
  Direkta skador på armbågen, som fall, slag eller olyckor, kan orsaka smärta och skador, inklusive frakturer, luxationer och ligamentskador. Broskskador i armbågsleden kan uppstå vid slitage och leda till smärta och nedsatt rörlighet. Frakturer och armbågsluxation innebär att benen bryts eller förlorar normal position, vilket resulterar i smärta, svullnad och nedsatt rörlighet. Sådana skador kräver omedelbar medicinsk uppmärksamhet och behandling.
 • Skador på collateralligamenten
  Skador på armbågens collateralligament kan orsaka smärta och instabilitet i armbågen. Sådana skador leder ofta till besvär vid rörelse, och inom idrottsvärlden refereras ibland till laterala collateralligamentsskador som ”Goalie’s elbow”.
 • Nervskador
  Nervskador i armbågen kan resultera i symtom som domningar, stickningar, svaghet eller smärta i armen och handen. Att säkerställa en korrekt diagnos och lämplig behandling är avgörande för att återställa normal nervfunktion. Ibland kan dessa nervskador ha sitt ursprung i nackregionen, vilket betonar vikten av att utvärdera nacken som en möjlig källa till problemen.
 • Slemsäcksinflammation | Bursit
  Bursit är en separat åkomma som kan uppstå i armbågen. Bursit innebär inflammation av en vätskefylld säck, kallad en bursa, som finns mellan senor och ben i lederna för att minska friktionen och underlätta smidig rörelse.
  Inflammation i denna bursa, såsom olecranonbursit, kan orsaka smärta och svullnad i armbågen.

Tennisarmbåge | Lateral epikondylit 

Tennisarmbåge, även känt som lateral epikondylit, är en vanlig orsak till smärta och obehag i armbågen. Trots dess namn är det inte bara idrottare som drabbas av detta tillstånd; det kan påverka vem som helst som utför upprepade rörelser som belastar underarmens muskler och senor. Här är några nyckelkomponenter relaterade till tennisarmbåge:

Vanliga symtom vid tennisarmbåge är:

 1. Smärta: Smärta är den mest framträdande och karakteristiska symptomet vid tennisarmbåge. Smärtan är oftast lokaliserad till området på utsidan av armbågen, nära senfästet.

 2. Smärta vid grepp och tryck: Smärtan förvärras vanligtvis när du greppar eller klämmer något, som att hålla i en racket, skruva en flaska eller lyfta tunga föremål.

 3. Ömhet: Området runt senfästet på utsidan av armbågen kan kännas ömt och ömtåligt.

 4. Svaghet: Vissa personer med tennisarmbåge kan uppleva svaghet i handen och handleden på grund av påverkan på musklerna och senorna.

Orsaken till Tennisarmbåge uppstår vanligtvis på grund av:

 • Överansträngning: Att överanvända underarmens muskler och senor genom intensiv fysisk aktivitet eller tunga lyft kan utlösa tennisarmbåge.
 • Sportaktiviteter: Upprepade handledsrörelser som krävs i sporter som tennis, golf och kraftsport kan öka risken för tennisarmbåge.

 • Arbete: Yrken som kräver upprepade rörelser av underarmen och handleden, såsom att lyfta, skruva, skriva eller använda verktyg, kan öka risken för att utveckla detta tillstånd.

 • Otillräcklig teknik: Att använda felaktig teknik eller utrustning när du utför aktiviteter som involverar handleden och underarmen kan öka risken.

 • Åldrande: Åldrande kan minska kroppens förmåga att återuppbygga skadade vävnader och därmed öka risken för tennisarmbåge.

Behandlingen vid tennisarmbåge utförs av en naprapat och kan inkludera flera olika metoder för att lindra smärta, minska inflammation och främja läkning. Här är några vanliga behandlingsmetoder som en naprapat kan använda:

 1. Utvärdering och diagnos: En noggrann utvärdering är avgörande för att fastställa en korrekt diagnos av tennisarmbåge och bedöma svårighetsgraden av tillståndet. Detta innefattar en grundlig undersökning för att säkerställa att diagnosen är korrekt och att rätt behandlingsstrategi kan utvecklas.
 2. Manuell terapi: En naprapat kan använda manuell terapi för att behandla smärtan och öka rörligheten i armbågen. Det kan inkludera specifika manipulations- och stretchtekniker.
 3. Träning och rehabilitering: Naprapaten kan utforma ett individanpassat träningsprogram som fokuserar på att stärka muskler och senor i armen och förbättra rörligheten. Detta hjälper till att förebygga framtida besvär.
 4. Ergonomisk rådgivning: Naprapaten kan ge råd om ergonomi, inklusive korrekt arbetsställning och tekniker för att minska överbelastning på armbågen.
 5. Elektroterapi: Vissa naprapater använder elektroterapi, som TENS (transkutan elektrisk nervstimulering), för smärtlindring och förbättring av cirkulationen.
 6. Stötbehandling: Stötbehandling, såsom extrakorporeal stötvågsterapi (ESWT), kan användas för att främja läkning och minska smärta vid tennisarmbåge.
 7. Laserterapi: Laserterapi, eller lågeffektlaserterapi, kan användas för att stimulera cellernas läkningsprocess och minska inflammation i armbågen.
 8. Rådgivning om livsstilsförändringar: En naprapat kan också ge råd om livsstilsförändringar, inklusive aktivitetsanpassningar och strategier för att undvika överansträngning.

Det är viktigt att notera att behandlingen kan variera beroende på patientens specifika behov och symtomens svårighetsgrad. Naprapaten kommer att skräddarsy en behandlingsplan som är lämplig för varje enskild individ. 

Slemsäcksinflammation | Olecranonbursit 

Bursit i armbågen, även känd som olecranonbursit, är ett tillstånd där den vätskefyllda slemsäcken (bursan) som finns i armbågsområdet blir inflammerad. Bursor finns i kroppen för att minska friktionen mellan senor, muskler och ben när de rör sig. Olecranonbursan sitter precis över armbågens benutskott och hjälper till att skydda och smörja området.

Symtomen vid bursit kan inkludera:

 1. Smärta: Smärta i området över armbågens benutskott är ett vanligt symtom.
 2. Svullnad: Den inflammerade bursan kan orsaka svullnad i armbågen, vilket kan göra det svårt att böja eller röra armen.
 3. Rodnad och värme: Huden över det drabbade området kan bli röd och kännas varm vid beröring.
 4. Ömhet: Området kan vara ömt när det trycks på eller vid beröring.
 5. Begränsad rörlighet: Svullnad och smärta kan påverka armbågens rörlighet, vilket kan göra det svårt att böja eller sträcka ut armen helt.

Symtomen kan variera i intensitet och kan försämras vid överansträngning eller tryck på armbågen. 

Orsaker och riskfaktorer för bursit inkluderar:

 • Direkta skador på armbågen, såsom slag eller stötar.
 • Kontinuerlig tryck och friktion mot armbågen, särskilt hos personer som ofta lägger tyngd på sina armbågar.
 • Infektion i bursan, vilket kan vara en ovanlig orsak till bursit.

Behandlingen av bursit kan vara:

 • Vila: Att undvika överansträngning och tryck på armbågen kan vara en viktig del av behandlingen.
 • Antiinflammatoriska läkemedel: Att äta en kur med antiinflammatoriska mediciner kan minska inflammationen.
 • Dränering: I fall av infekterad bursit kan det vara nödvändigt att dränera vätska och eventuellt behandla med antibiotika.
 • Fysioterapi: Fysioterapi kan hjälpa till att förbättra rörligheten i armbågen och stärka de omgivande musklerna.

Hur undersöker man armbågssmärta?

Vid en armbågsundersökning fokuserar naprapaten på att fastställa exakt orsak för att skapa en passande behandlingsplan. Vid första besöket genomförs en grundlig muntlig bedömning av symtom och hälsotillstånd, inklusive medicinsk historia, livsstil och aktiviteter .

Inom manuell medicin används en hands-on approach för att utvärdera spända muskler och andra kroppsdysfunktioner. En precisa fysisk undersökning med specifika tester anpassas efter symtomen, inklusive rörlighet, styrka och potentiella problemområden. 

Denna integrerade undersökning, tillsammans med medicinsk historik, är central för att fastställa en exakt diagnos. Naprapaten strävar inte bara efter symtomlindring utan också att identifiera och behandla den underliggande orsaken för optimal effektivitet. 

I den medicinska anamnesen samlar naprapaten information om patientens identitet, smärtnivå, debut, smärtbeteende, och eventuella tidigare skador.

Vid undersökning av armbågen är det viktigt att utesluta nack- och axelrelaterade orsaker. Det inkluderar inspektion av hållning och tester för rörlighet, stabilitet, muskelstyrka, och nervpåverkan.

Genom noggrann bedömning får naprapaten en omfattande förståelse av patientens armbågsproblem och skapar en anpassad behandlingsplan för att minska smärta och förbättra axelledens funktion. Undersökningsprocessen varierar beroende på naprapatens tillvägagångssätt och patientens behov. Det övergripande målet med detta manuella helhetsperspektiv är att erbjuda optimal vård och lindring för patienter med armbågsmärta, och resultaten används för att skräddarsy en effektiv behandlingsplan för att adressera smärtans källa och främja återställandet av optimal funktion. 

Behandling av armbågssmärta

När det kommer till behandling av armbågssmärta, anpassar naprapaten strategin efter patientens specifika behov med målet att lindra smärta och förbättra funktionen i armbågen. Beroende på orsaken till smärtan och patientens individuella situation kan olika behandlingsmetoder användas. 

Genom att sammanföra informationen från din medicinska historik och undersökningen kan naprapaten skapa en heltäckande bild av din situation och fastställa den mest lämpliga behandlingsplanen.  

Vanliga behandlingsmetoder vid armbågssmärta inkluderar:

 1. Manuell terapi: Naprapaten kan använda manuell terapi för att behandla spända muskler och leder i armbågen. Detta kan inkludera manipulativa tekniker för att återställa normal rörlighet.
 2. Rehabilitering och träning: En individanpassad träningsplan kan utformas för att stärka de omgivande musklerna och förbättra rörligheten i armbågen.
 3. Ergonomisk rådgivning: Naprapaten kan ge råd om arbetsställning och aktivitetsanpassningar för att undvika överbelastning.
 4. Laserterapi: Lågeffektlaserterapi kan användas för att minska inflammation och främja läkning i det drabbade området. 
 5. Stötbehandling: Extrakorporeal stötvågsterapi (ESWT) kan användas för att främja vävnadsläkning och minska smärta.

Naprapaten anpassar behandlingen utifrån patientens behov och bakgrund för att uppnå de bästa resultaten och lindra smärtan i armbågen samt förbättra patientens övergripande hälsa och välbefinnande.

Tips och råd vid armbågssmärta

Självhjälp vid armbågssmärta kan vara en viktig del av behandlingen och kan hjälpa till att lindra smärta samt främja återhämtning. Här är några självhjälpsåtgärder som kan vara användbara:

 1. Vila och undvik överansträngning: Ge din armbåge tillräcklig vila och undvik aktiviteter som kan förvärra smärtan. Det kan innebära att du begränsar repetitiva rörelser eller tunga lyft.
 2. Isbehandling: Applicera is på det smärtsamma området i 15-20 minuter flera gånger om dagen. Isen kan hjälpa till att minska inflammation och lindra smärta.
 3. Stretchingövningar: Följ eventuella stretchövningar eller rörelser som rekommenderas av din naprapat för att förbättra rörligheten i armbågen.
 4. Ergonomisk anpassning: Se till att din arbetsstation eller aktiviteter har ergonomisk utrustning för att undvika överbelastning av armbågen.
 5. Användning av skydd: Om det är nödvändigt, använd ett stödbandage eller armbågsskydd för att minska belastningen på armbågen under aktiviteter.
 6. Smärtlindrande medel: Vid behov kan du använda receptfria smärtlindrande läkemedel som ibuprofen eller paracetamol, men det är viktigt att följa doseringsanvisningarna.
 7. Sömn och återhämtning: Se till att du får tillräcklig sömn och vila för att stödja kroppens naturliga läkningsprocess.
 8. Rätt kost och näring: En balanserad kost med tillräckligt med näringsämnen kan stödja kroppens förmåga att läka och reparera sig.
 9. Stresshantering: Att hantera stress och spänningar kan hjälpa till att minska smärta, särskilt om stress har en koppling till dina symtom.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa åtgärder bör utföras i samråd med en naprapat eller annan vårdgivare för att säkerställa att de är lämpliga för din specifika situation. Självhjälpåtgärder kan vara en kompletterande del av din behandlingsplan för att främja läkning och minska smärta i armbågen.

Här är några enkla övningar att börja med för att lindra smärtan kring armbågen och förbättra dess rörlighet

1. Rodd med gummiband:

 • Stå med rak rygg. Fäst gummibandet i en fast punkt framför dig (ev. dörrhandtag) och håll andra änden av bandet med handen på den smärtsamma armen.
 • Böj armen i 90 graders vinkel, håll armbågen nära sidan av kroppen och sträck sedan ut armen framåt.
 • Upprepa rörelsen i en kontrollerad och mjuk rörelse.
 • Upprepa 10-15 gånger i 2-3 set.

2. Gummibandets ”Hammer curl”:

 • Stå med fötterna på gummibandet och håll bandets ändar med händerna. Dina armar ska vara ner längs sidorna av kroppen.
 • Håll handlederna raka och dra upp bandet genom att böja armbågarna, håll övre armarna stilla. Sträck sedan ut armarna igen.
 • Gör 12-15 repetitioner i 2-3 set.

3. Handvridningar med gummiband:

 • Fäst gummibandet i en fast punkt framför dig, håll den ena änden i varje hand. Dina armar ska vara böjda vid armbågen och hållas nära kroppen.
 • Rör långsamt händerna utåt åt varje sida, samtidigt som du håller gummibandet sträckt.
 • Återgå långsamt till startpositionen.
 • Upprepa rörelsen 10-15 gånger i 2-3 set.

Kom ihåg att göra övningarna med kontroll och utan att orsaka smärta. Om smärtan ökar under övningen, sluta genast och rådgör med en naprapat för en mer anpassad behandlingsplan.

I nuläget finns jag på Naprapatlandslaget i Nyköping

Det är inte alltid lätt att själv veta vad värken i armbågen beror på. Genom att boka en tid hos en naprapat kan du få professionell hjälp att undersöka och utreda vad som orsakar din armbågssmärta. De kan även ge dig råd och behandling för att hjälpa dig att må bättre. 

Adress Norrköpingsvägen 13, 611 38 Nyköping (Google Maps)
Öppettider: Måndag – fredag: 07-18
Vi har även öppet vissa helger.
Akuta tider varje dag!

Vanliga frågor

Orsaken till min armbågssmärta - Vart sitter felet?

Armbågssmärta kan ha olika orsaker, och det är viktigt att identifiera var felet sitter för att kunna behandla det effektivt. Här är några möjliga orsaker till armbågssmärta:

 1. Tennisarmbåge | Lateralepikondylit|
  Smärta på utsidan av armbågen.
  Orsakas av överansträngning av underarmens muskler och senor, vanligtvis på grund av repetitiva rörelser.
 2. Golfarmbåge | Medialepikondylit 
  Smärta på insidan av armbågen. Orsakas av överansträngning av underarmens muskler och senor på insidan av armbågen, ofta relaterad till repetitiva rörelser.
 3. Distal biceps- eller tricepsskada 
  Smärta och svaghet i överarmsmuskulaturen. Orsakas av skada på biceps- eller tricepssenan i den nedre delen av överarmen, vanligtvis förekommer vid tunga lyft eller överansträngning.
 4. Nack- eller axelproblem Armbågssmärta kan vara en följd av problem i nacken eller axelområdet. Beror vanligtvis på en nervpåverkan eller muskeldysfunktion i överkroppen som kan stråla ut till armbågen.
 5. Repetitiv belastning och överansträngning
  Smärta vid upprepade rörelser eller överansträngning. Orsakas av upprepade vardagliga aktiviteter eller arbetsuppgifter som sätter stress på armbågen.

Genom att boka en tid hos en naprapat kan du få professionell hjälp att undersöka och utreda orsaken till din armbågssmärta. Detta är avgörande för att få en korrekt diagnos och skräddarsydd behandling som tar hänsyn till dina specifika symtom och förhållanden. En erfaren naprapat kan fastställa den exakta orsaken till din smärta och utveckla en lämplig behandlingsplan för att hjälpa dig på bästa sätt.

När behöver jag söka hjälp för mina armbågsbesvär?

Du bör överväga att söka hjälp från en naprapat om:

 1. Smärtan är ihållande: Om armbågssmärtan varar i mer än några dagar och inte förbättras med vila eller enklare egenvård.
 2. Begränsad rörlighet: Om du upplever svårigheter med att böja eller sträcka ut armbågen helt, vilket påverkar din dagliga funktion.
 3. Återkommande besvär: Om du tidigare har haft återkommande eller långvariga problem med armbågen.
 4. Obehag vid vardagliga aktiviteter: Om smärtan hindrar dig från att utföra vardagliga uppgifter som att lyfta föremål, använda en datormus eller utföra arbetsrelaterade uppgifter.
 5. Symtom försämras: Om dina symtom försämras trots egenvård och försök till smärtlindring.

En naprapat kan genomföra en noggrann undersökning, fastställa en diagnos och skapa en behandlingsplan anpassad efter dina individuella behov. Det är alltid klokt att söka professionell hjälp om du är osäker eller om besvären inte förbättras på egen hand.

Kan min armbågssmärta komma från nacken?

Ja, det är möjligt att armbågssmärta kan vara kopplad till problem i nacken. Nerver från nackområdet strålar ut genom armen och försörjer också musklerna och vävnaderna runt armbågen. Därför kan problem i nacken, som exempelvis nervkompression, diskbråck eller muskelspänningar, ge upphov till smärta, domningar eller stickningar i armbågen.


Hållningssvårigheter, överansträngning eller repetitiva rörelser som påverkar nacken kan också ha en kaskadeffekt och leda till överbelastning och smärta i armbågen.

Om du upplever armbågssmärta och misstänker att det kan vara kopplat till nackproblem, är det klokt att söka professionell hjälp. En naprapat kan genomföra en undersökning för att bedöma eventuella kopplingar och utforma en behandlingsplan som tar hänsyn till både nacken och armbågen.

Jag jobbar på kontor, kan de ge smärta i armbågen?

Ja, att arbeta på kontor kan vara en bidragande faktor till armbågssmärta, särskilt om du spenderar långa perioder framför en dator. Här är några faktorer som kan kopplas till kontorsarbete och ge upphov till armbågssmärta:

 1. Dålig arbetsställning: Att sitta i en felaktig eller statisk position under långa perioder kan leda till överbelastning av armbågsmuskler och ligament, vilket kan resultera i smärta.
 2. Muskelöveransträngning: Upprepade rörelser, som att skriva på tangentbordet eller använda musen, kan överbelasta armbågsmuskler och orsaka smärta.
 3. Muskelobalans: Om du inte har en balanserad styrka och flexibilitet i de muskler som stöder armbågen kan det leda till överbelastning och smärta.
 4. Felaktig skrivhållning: Om du håller din handled i en felaktig position under skrivande eller användning av musen kan det orsaka överbelastning i armbågen.

För att minska risken för armbågssmärta på grund av kontorsarbete kan du vidta följande åtgärder:

 • Se till att byta ställning ofta för att undvika långvarig statisk belastning.
 • Ta pauser och stretcha regelbundet för att minska muskelspänningar.
 • Använd korrekt skriv- och muskikhållning för att undvika överansträngning.
 • Träna och stärk musklerna runt armbågen för att förbättra stabiliteten.

Om du upplever smärta bör du söka råd hos en naprapat för en korrekt diagnos och lämplig behandling.

Kan massage eller träning hjälpa mot smärta i armbågen?

Ja, både massage och träning kan vara användbara för att lindra smärta i armbågen. Här är hur varje metod kan bidra:


Massage:
Massage är en effektiv metod för att lindra armbågssmärta genom att minska muskelspänningar och främja avslappning i armbågsmusklerna. Dessutom bidrar massage till en ökad blodcirkulation till området, vilket främjar läkningsprocessen och kan förbättra övergripande muskelfunktion.


Träning
: En effektiv strategi för att hantera armbågssmärta inkluderar träning med fokus på stärkning, flexibilitet och korrigering av muskelobalanser. Genom att stärka musklerna kring armbågen ökar stabiliteten och minskar risken för överbelastning. Stretchingövningar bidrar till att undvika stelhet och minimera skaderisken. Dessutom kan träning korrigera muskelobalanser och förbättra kroppens biomekanik, vilket är avgörande för att förebygga och lindra armbågssmärta.


För att få optimala resultat är det viktigt att:

 • Konsultera en specialist: Innan du påbörjar något träningsprogram bör du konsultera en naprapatför att få råd om lämpliga övningar och tekniker baserat på din specifika situation.
 • Gradvis öka intensiteten: Om du tränar för att stärka armbågen, börja med lätta övningar och gradvis öka intensiteten för att undvika överbelastning.
 • Kombinera metoder: Många personer finner att en kombination av massage och träning ger bästa resultat för att lindra och förebygga smärta i armbågen.

Tänk på att individuella resultat kan variera.

Kan min smärta förebyggas och hur?

För att förebygga smärta i armbågen och minimera risken för skador kan du överväga följande åtgärder:

 1. Ergonomi: Se till att din arbetsplats och andra miljöer där du spenderar mycket tid är ergonomiskt utformade. Justera arbetsstolen, bordet och skärmens höjd för att undvika översträckning eller onaturliga positioner.
 2. Styrketräning: Träna och stärk musklerna runt armbågen regelbundet. Fokusera särskilt på övningar som stärker underarmen och överarmens muskulatur. Detta kan öka stabiliteten i området.
 3. Stretching: Integrera regelbunden stretching i din rutin för att förbättra flexibiliteten i armbågsområdet. Detta kan hjälpa till att förhindra muskelstelhet och överbelastning.
 4. Variation av rörelser: Undvik att utföra repetitiva rörelser under längre perioder. Byt arbetsposition ofta och variera dina aktiviteter för att minska belastningen på armbågen.
 5. Rätt teknik: När du utför aktiviteter som involverar armarna, som att lyfta eller bära tunga föremål, se till att använda rätt teknik för att undvika överbelastning.
 6. Vila och återhämtning: Ge kroppen tillräckligt med tid för vila och återhämtning, särskilt om du utför aktiviteter som belastar armbågarna. Undvik överansträngning.

Om du upplever återkommande eller långvarig smärta, överväg att konsultera en naprapat. De kan ge individuella råd och behandling baserat på din specifika situation.

Snabblänkar

Dela den här artikeln

I nuläget finns jag på Naprapatlandslaget i Nyköping

Adress: Norrköpingsvägen 13, 611 38 Nyköping (Google Maps)
Öppettider: Måndag – fredag: 07-18
Vi har även öppet vissa helger.
Akuta tider varje dag!