Figur of Sweden

Ont i axeln

Axelsmärta är en vanlig åkomma som kan påverka människor i alla åldrar och livsstilar. Det kan vara oerhört påverkande i vardagen och kan vara resultatet av olika faktorer, inklusive överanvändning, skador, inflammation eller underliggande medicinska tillstånd. En naprapat kan hjälpa dig att lindra besvären.

Axelbesvär kan variera från milda obehag till mer intensiv smärta och kan starkt påverka rörelseomfånget och din förmåga att utföra enkla uppgifter. Många gånger kan du lindra smärtan på egen hand genom att justera aktivitetsnivåer och använda olika självvårdsmetoder. Men om smärtan blir långvarig, påverkar din livskvalitet och hindrar dig från att utföra dina dagliga uppgifter, är det klokt att ta hjälp av en naprapat för att få en individuell behandlingsplan

De vanligaste orsakerna till axelsmärta inkluderar överanvändning av axlarna i arbete och vardagssysslor, dålig arbetsställning vid skrivbordet eller andra upprepande rörelser, samt skador som kan uppstå vid träning eller andra fysiska aktiviteter.

Vanliga symtom vid axelsmärta

Axelbesvär kan ge upphov till en mängd olika symtom som varierar beroende på den underliggande orsaken. Här är några av de vanligaste symtomen som människor kan uppleva i samband med axelbesvär:

 • Smärta
  Smärta är det mest uppenbara symptomet vid axelbesvär. Smärtan kan variera från mild till intensiv och kan vara skarp, molande eller känna sig som en brännande känsla. Smärtan kan förekomma i axeln själv eller stråla ut i överarmen eller nacken.
 • Begränsad rörlighet och stelhet
  Nedsatt rörlighet och stelhet är vanliga för personer med axelbesvär. Det kan vara utmanande att höja armen, rotera axeln eller genomföra enkla vardagsrörelser som att borsta håret eller klä på sig. Stelhet i axeln kan begränsa dessa rörelser och påverka vardagsaktiviteter.
 • Svaghet
  Svaghet i axelmuskulaturen kan påverka förmågan att utföra vardagliga aktiviteter.
 • Instabilitetskänsla
  Vissa personer med axelbesvär kan uppleva en känsla av instabilitet, som om axeln kan hoppa ur led. Denna känsla beror ofta på svaga muskler i området som normalt stabiliserar leden. Det är viktigt att vara medveten om och rapportera denna typ av symtom för en grundlig bedömning och lämplig behandling.
 • Domningar och stickningar
  Domningar och stickningar i armen och handen kan förekomma på grund av påverkade nerver i axelområdet.
 • Värme och svullnad
  Vid inflammation eller skada kan axeln bli varm, svullen och öm vid beröring.
 • Väsnande eller knäppande ljud
  Väsnande eller knäppande ljud i axeln, känt som krepitation, kan förekomma vid rörelse.
 • Sömnrubbningar
  Axelbesvär kan göra det svårt att sova eftersom smärtan kan förvärras när man ligger ner.

Kom ihåg att symtomen kan variera beroende på individ och orsak. Vid ihållande eller svåra symtom är det viktigt att konsultera en naprapat för korrekt diagnos och lämplig behandling.

Olika typer av smärta i axeln

Smärta i axeln kan variera i typ och intensitet beroende på den underliggande orsaken. Här är några olika typer av smärta som kan upplevas i axeln:

 • Värkande smärta
  Värkande smärta kan vara en känsla av obehag eller tyngd i axeln och är vanlig vid muskelspänningar eller inflammation i axelmuskulaturen.
 • Molande värk
  Molande smärta är vanligtvis mer ihållande och kan orsakas av tillstånd som artros eller kroniska överbelastningsskador. 
 • Brännande smärta
  Brännande smärta kan uppträda vid nervrelaterade problem i axeln och kan kännas som en stickande eller brännande känsla.
 • Skarp smärta
  Skarp smärta är intensiv och plötslig. Den kan uppstå vid skador som stukningar, dislokationer eller frakturer i axeln.
 • Domningar och stickningar
  Domningar och stickningar i axeln, armen eller handen kan uppstå om nerver är påverkade och kan vara ett symtom på tillstånd som impingement eller nerverotskompression.

Det är viktigt att identifiera typen av smärta och dess underliggande orsak för att kunna planera rätt behandling och smärtlindring. Om du upplever någon av dessa typer av smärta i axeln och den är ihållande eller påverkar din livskvalitet, är det klokt att konsultera en naprapat för en noggrann diagnos och behandling.

Om du upplever smärta i axeln och har något av följande symtom, är det viktigt att omedelbart kontakta din vårdcentral, en öppen jourmottagning eller akutmottagning

 1. Akut och svår smärta som inte förbättras med vila.
 2. Tydliga tecken på en allvarlig skada, såsom en dislokation eller fraktur.
 3. Svårigheter att röra armen eller förlust av känsel.
 4. Plötsliga och kraftiga svullnader eller missfärgningar i axeln eller armen.
 5. Andningsbesvär som kan vara kopplade till smärtan.

Vad är orsaken till att man får ont i axeln?

Smärta i axeln kan ha flera olika orsaker, och det är viktigt att fastställa den specifika grundorsaken för att kunna behandla den korrekt. Här är några vanliga orsaker till axelsmärta:

 • Hållning och muskelspänningar | Överansträngning
  Långvarig dålig hållning vid datorn eller överanvändning av axelmuskulaturen i arbete eller idrott kan leda till smärta i axeln. Specifika muskelspänningar, inklusive trapeziusmuskeln och deltamusklerna, kan förvärra tillståndet och orsaka smärta. Medvetenhet om och hantering av dessa faktorer är nödvändiga för att förebygga och lindra axelsmärta. En balanserad träning och rätt hållning kan minska risken för muskelspänningar och främja en hälsosam axelfunktion.
 • Instabilitet och Kompensationsmönster | Svaga muskler
  Axelinstabilitet, kännetecknad av en känsla av att axeln kan ”hoppa ur led,” medför ofta svaghet, smärta och inflammation. Med cirka 20 samverkande muskler är axelområdet komplext konstruerat. När vissa muskler är svaga, kan det skapa kompensationsmönster där andra muskler överbelastas för att kompensera, öka risken för smärta och skador. Aktiv träning och balansering av dessa muskler är avgörande för att upprätthålla en stark och stabil axel, minimering av risken för instabilitet och relaterade kompensationsproblem.
 • Rotator cuff-skador
  Rotator cuff-musklerna och senorna som omger axelleden kan skadas genom överansträngning, skador eller åldersrelaterad nötning. Det kan leda till smärta och nedsatt rörlighet.
 • Artrit och Artros
  Artrit, inklusive artros, kan påverka axelleden och orsaka smärta, svullnad och minska rörligheten.
  Artrit är en allmän term som hänvisar till inflammation i en led, medan artros är en specifik typ av artrit som innebär förslitningar/nedbrytning och förlust av brosk i lederna, vanligtvis i samband med åldrande.
 • Skador & Trauman
  Direkta skador, såsom fall, stukningar, dislokationer eller frakturer i axeln, kan orsaka smärta och kräva akut medicinsk vård.
 • Inflammation i senor | Tendinit 
  Tendinit uppstår vanligtvis på grund av inflammation eller skada på senor i axelmuskulaturen, vilket i sin tur kan orsaka smärta vid rörelse och användning av armen.
 • Slemsäcksinflammation | Bursit
  Bursit är en separat åkomma som kan uppstå i axelområdet. Bursit innebär inflammation av en vätskefylld säck, kallad en bursa, som finns mellan senor och ben i lederna för att minska friktionen och underlätta smidig rörelse.
  Bursan fungerar som en stötdämpare och smörjmedel för lederna. När bursan blir inflammerad, till exempel på grund av överansträgning, kan det orsaka smärta, svullnad och nedsatt rörlighet i axeln. 
 • Impingement | Inklämningar
  Axelsmärta kan uppstå när det finns ett inklämningssyndrom i axelleden, där vävnader nyps mellan ben och senor.
  Muskler som ofta är inblandade i axelimpingement är oftast M.Supraspinatus, M.Infraspinatus och M.Subscapularis. Dessa muskler och deras senor kan bli inflammerade eller irriterade vid impingement, vilket kan orsaka smärta och obehag i axeln.
 • Nerverotskompression | Utstrålning & domningar
  Kompression av nerver i axelområdet kan orsaka smärta och domningar som strålar ner i armen och handen.
 • Systemiska sjukdomar
  Vissa systemiska sjukdomar, såsom kärlsjukdomar eller nervsjukdomar, kan ge upphov till axelsmärta som ett av sina symtom.
 • Stress och ångest
  Stress och ångest kan orsaka muskelspänningar och smärta i nacke och axlar, vilket kan stråla ner i axeln.

Dessa är några vanliga orsaker till axelsmärta, och det är viktigt att få en korrekt diagnos från en specialist för att fastställa den specifika orsaken till smärtan och utforma en lämplig behandlingsplan.

Impingement | Inklämningssyndrom

Impingement i axeln är ett tillstånd som uppstår när vävnader kläms mellan ben och senor i axelleden. Det kan orsaka smärta, obehag och nedsatt rörlighet. De muskler som ofta är involverade i impingement inkluderar supraspinatus, infraspinatus och subscapularis. Dessa muskler och deras senor kan bli inflammerade eller irriterade vid impingement, vilket leder till besvär i axeln.

Orsaker till impingement 

 • Överanvändning av axeln i olika aktiviteter
 • Dålig hållning vid skrivbordet eller andra upprepade rörelser som belastar axeln.
 • Det är också vanligt i idrotter där man utför kast- eller överhuvudrörelser.


Behandling av impingement kan innefatta

 • Relativ vila från provocerande belastning Försök att undvika belastning som framkallar obehag eller smärta. Minska eller undvik statiskt arbete och repetitiv belastning i axelhöjd. Ersätt detta med alternativa aktiviteter såsom promenader, cykling eller gymträning för bål och underkropp.
 • Rehabträning & Fysisk Terapi
  Det är av yttersta vikt att inkludera träning, särskilt riktad mot muskelstyrka och funktion, både för behandling och förebyggande av impingement. Fysisk terapi spelar en central roll i att stärka musklerna som ger stöd åt axeln. Rehabträning bör fokusera på specifik muskelträning, särskilt för den skadade muskeln (t.ex., supraspinatustendinos). Funktionsbaserad träning är essentiell för att förbättra kontroll och funktion i axeln. Dessutom har allmän träning en positiv effekt på smärtlindring och ökad funktion.

 • NSAID
  Läkemedel för att lindra inflammationen. I vissa fall kan kirurgisk ingrepp vara nödvändigt om konservativ behandling inte ger tillräcklig lindring.

Det är viktigt att söka medicinsk rådgivning om du upplever symtom på impingement i axeln, så att en korrekt diagnos och behandlingsplan kan fastställas för att återställa normal funktion och minska smärtan. En naprapat kan hjälpa dig med behandling och rehabilitering av impingement i axeln.

Frozen shoulder

Frozen shoulder, även kallat adhesiv kapsulit, är ett smärtsamt och långvarigt tillstånd som påverkar axelleden och dess rörlighet. Det börjar vanligtvis med smärta och övergår sedan till en gradvis ökande stelhet i axeln, vilket gör det svårt att röra den normalt. Symtomen utvecklas över flera månader, och det kan vara knepigt att identifiera dem som just frozen shoulder i början av tillståndet.

Det utvecklas vanligtvis i tre faser:

Orsakerna till frozen shoulder är varierande:

 • Post-trauma eller spontan debut,
 • Immobilisering
 • Diabetes
 • Endokrina sjukdomar

Behandlingen för frozen shoulder kan vara konservativ behandling samt smärtlindring och rörelseövningar. I vissa fall kan kortisoninjektioner övervägas. Operation kan också vara en möjlig åtgärd.

Under de olika faserna av behandlingen kan olika strategier användas:

 1. Fas 1 Smärta: I den första fasen upplever du gradvis ökande smärta i axeln, och det kan vara mycket smärtsamt. Vilovärk och något nedsatt rörlighet kan förekomma.

 2. Fas 2 Smärta + Stelhet: I den andra fasen fortsätter smärtan, och axeln blir allt stelare. Det blir svårare att utföra vardagliga aktiviteter som att klä sig eller borsta håret. Denna fas varar vanligtvis i 4-12 månader.

 3. Fas 3: ”Upptiningsfas”: I den tredje fasen börjar smärtan gradvis minska, och rörligheten återvänder till axeln. Denna rehabiliteringsfas kan vara långvarig och kan ta 1-2 år.

Om du hittar övningar online för Frozen shoulder, är det viktigt att komma ihåg att alla övningar bör kunna utföras helt smärtfritt!

Vid frozen shoulder är tålamod och ihärdighet nödvändigt för att återfå normal rörlighet i axeln. Det är också viktigt att samarbeta med en naprapat för att utforma en individuell behandlingsplan som passar dina specifika behov och symtom.

För att undvika att utveckla frozen shoulder:

 • Sök vård tidigt: Tidig behandling kan hjälpa till att förhindra att ett fullständigt förlopp till en stel axel utvecklas.
 • Hantera diabetes: Risken att utveckla frozen shoulder ökar om du har diagbetes. Se till att ha kolla på ditt blodsocker.
 • Förebygg skador och undvik operation: VIssa kirurgiska ingrepp kan öka risken för frozen shoulder.

Hur undersöker man smärta i axeln?

Vid en axelundersökningen fokuserar naprapaten på att fastställa den exakta orsaken för att skapa en anpassad behandlings- och rehabiliteringsplan.

Vid det första besöket görs en noggrann bedömning av symtom, medicinsk historia, livsstil samt aktiviteter. Anamnesen samlar information om patientens smärtintensitet, debut, karaktär av smärta och tidigare skador.

Genom en hands-on approach inom manuell medicin bedöms spända muskler och kroppens dysfunktioner. En detaljerad fysisk undersökning anpassas efter symtom, inklusive rörlighet, styrka och specifika tester. Innan behandling är det viktigt att utesluta allvarligare tillstånd som diskbråck eller andra komplexa diagnoser.

En naprapatundersökning av axelleden kan omfatta olika tester och tekniker för att bedöma olika hälsomässiga aspekter i området.

 • Nacke och bröstrygg: Vid undersökningen är det avgörande att först utesluta att smärtan i axeln inte härstammar från nacken eller bröstryggen. Vi utvärderar rörligheten i dessa områden och undersöker muskelspänningar eller obalanser som kan påverka axelleden.
 • Inspektion av hållningen: Hållningen inspekteras för att identifiera eventuella samband med dina besvär.
 • Minskad rörlighet eller instabilitet i axelleden: Tester utförs för att bedöma rörlighetsbegränsningar eller tecken på instabilitet i axelleden. Samtidigt utvärderas muskelstyrka och avvikelser i muskelaktivitet för en övergripande bild av axelledens tillstånd.
 • Överansträngda eller försvagade muskler: Muskelstyrka och eventuell försvagning bedöms, och tester används för att upptäcka överansträngda muskler samt avvikelser i muskelfunktionen.
 • Nervsträckstester: för att identifiera eventuella påverkade nerver.
 • Ligamentskador: Tester för att bedöma om det finns några tecken på ligamentskador i axelleden.
 • Pålagringar eller förslitningar i leden: Många använder ultraljud på kliniken, men det finns också tester för att upptäcka pålagringar eller förslitningar i axelleden. Ibland kan en röntgenundersökning rekommenderas för ytterligare bedömning.
 • Slemsäcksinflammation: Undersökning av området utförs för att upptäcka tecken på slemsäcksinflammation eller andra inflammatoriska tillstånd, vilka vid förekomst kan minska rörligheten.

Denna heltäckande undersökning, tillsammans med medicinsk historik, är central för att fastställa en exakt diagnos. Naprapaten strävar inte bara efter att lindra symtomen utan även att behandla den underliggande orsaken för optimal effektivitet.

Läs mer här om hur ett naprapatbesök går till

Behandling av axelsmärta

Naprapaten fokuserar på att behandla axelsmärta genom att normalisera nervsystemets funktion. Det inkluderar mobilisering eller justering av stela leder, muskelbehandling och medicinsk akupunktur. Baserat på patientens behov väljs den mest passande behandlingsmetoden för att lindra smärta i ländryggen och förbättra patientens tillstånd.

Vanliga behandlingsmetoder innefattar:

 • Vila och anpassning av aktiviteter
 • Elektrisk nervstimulering (TENS)
 • Värmebehandling
 • Massage, triggerpunktsbehandling och dry needling
 • Nerv- och/eller ledmobilisering eller manipulation av nacke, bröstrygg och axelled
 • Stretching och rehabiliteringsträning
 • Ergonomiska råd och vägledning för korrekt träningstektik
 • Laserterapi och stötvågsbehandling

Behandlingen skräddarsys efter patientens behov för att minska smärtan och förbättra den övergripande hälsan och välbefinnandet.

Tips och råd vid axelsmärta

Självhjälp vid axelsmärta kan vara en värdefull komponent i att hantera och lindra besvären. Här är några åtgärder och strategier som kan vara till hjälp:

Värme- och kyla-behandling
Användning av ispackning kan bidra till att minska inflammation och lindra akut smärta i axeln. Å andra sidan kan värmebehandling, som en varm dusch, vetekudde eller varmvattenflaska, hjälpa till att slappna av spända muskler och öka blodflödet till området.

Ergonomi och arbetsställning
Försök att vara medveten om din arbetsställning, särskilt om du har en kontorsjobb som kräver mycket datorarbete. Se till att din arbetsplats är ergonomiskt utformad och försök att hålla axlarna avslappnade och i en neutral position. Ta regelbundna pauser för att sträcka ut och undvika att överbelasta axelmusklerna.

Självmassage
Mjuk självmassage kan vara till hjälp för att lindra spända muskler i axeln. Använd dina fingrar eller en boll för att massera området med mild tryck. Det kan hjälpa till att öka blodcirkulationen och minska smärtan.

Styrketräning och rörlighetsövningar
Ett välplanerat träningsprogram som fokuserar på att stärka de muskler som omger axeln och förbättra dess rörlighet kan bidra till att förebygga återkommande smärta. En naprapat kan hjälpa dig att utforma lämpliga övningar.
Se övningar nedan!

Smärtlindring och antiinflammatoriska medel
Vid behov kan du överväga användning av receptfria smärtlindrande medel eller antiinflammatoriska läkemedel enligt anvisningar för att lindra ev. inflammationsprocess.

Stresshantering
Stress och ångest kan förvärra muskelspänningar och smärta i nacke och axlar. Metoder som meditation, djupandningsövningar och avslappningstekniker kan vara till hjälp för att minska stress och lindra smärta.

Det är viktigt att komma ihåg att självhjälpsmetoder kan vara effektiva för milda till måttliga fall av axelsmärta. Om smärtan är allvarlig eller långvarig, är det klokt att konsultera en naprapat för en noggrann diagnos och behandlingsplan.

Här är några enkla övningar att börja med för att lindra smärtan kring nacken och förbättra dess rörlighet

1. Axelpress med hantlar:
Denna övning fokuserar på att stärka deltamusklerna i axeln.

 • Sitt eller stå med en hantel i varje hand vid axelnivå.
 • Lyft hantlarna rakt upp över huvudet och sänk dem kontrollerat tillbaka till axelnivå.
 • Upprepa övningen i enlighet med din träningsnivå.

2. Externa rotationer med gummiband:

 • Använd ett gummiband och fäst det i brösthöjd, exempelvis i en dörrkarm.
 • Stå med sidan mot dörren och håll bandet med en hand.
 • Dra bandet bort från dörren genom att rotera armen utåt.
 • Denna övning fokuserar på att stärka rotatorkuffmusklerna, vilket är viktigt för axelns stabilitet.

3. Wand-övningar:

 • Ta en stav eller ett liknande föremål med båda händerna, och placera det på axlarna med händerna i axelbredd. Håll föremålet i kontakt med huvudet och tryck uppåt för att aktivera de övre ryggmusklerna.
 • Denna övning hjälper till att förbättra rörligheten i överkroppen och stärka axelns stödjande muskler.

I nuläget finns jag på Naprapatlandslaget i Nyköping

Det är inte alltid lätt att själv veta vad värken i axeln. Genom att boka en tid hos en naprapat kan du få professionell hjälp att undersöka och utreda vad som orsakar din axelsmärta. De kan även ge dig råd och behandling för att hjälpa dig att må bättre.

Adress Norrköpingsvägen 13, 611 38 Nyköping (Google Maps)
Öppettider: Måndag – fredag: 07-18
Vi har även öppet vissa helger.
Akuta tider varje dag!

Vanliga frågor

Vad är orsaken till min smärta?

Axelsmärta kan härledas till flera vanliga orsaker så som:

 • felaktig hållning
 • överansträngda muskler
 • stress
 • skador
 • åldrande och underliggande medicinska tillstånd som rotator cuff-skador, artros eller impingement i axeln.

När behöver jag söka hjälp för min axelsmärta?

En naprapat kan vara till stor hjälp om du upplever att din axelsmärta blir långvarig och påverkar din vardag negativt, samt om du upplever någon form av rörelsebegränsning i axelleden.

Sök akut hjälp om du upplever något av följande:

 1. Svår smärta som inte lindras av vila eller smärtstillande medicin.
 2. En plötslig skada som leder till svår smärta eller nedsatt rörlighet i axeln.
 3. Om du har nedsatt känsel eller domningar i armen eller handen.
 4. Om axeln ser onormalt förvrängd, svullen eller missfärgad.
 5. Om du har svårt att andas i samband med axelsmärtan.
 6. Om du har en känd hjärtsjukdom eller andra allvarliga medicinska tillstånd och upplever axelsmärta.

Dessa symtom kan indikera en allvarlig skada eller ett medicinskt nödläge, och du bör omedelbart söka medicinsk hjälp.

Orsaken till axelsmärta - Vart sitter felet?

Orsaken till axelsmärta kan vara multifaktoriell och bero på olika faktorer. För att fastställa var problemet sitter och vad som orsakar smärtan är det viktigt att genomföra en noggrann medicinsk utvärdering. Smärtan kan ha sitt ursprung i själva axelleden eller komma från andra delar av kroppen, inklusive nacke, rygg eller till och med andra organsystem.

Smärtan kan ha sitt ursprung från:

 • Axelleden
 • Nacken
 • Övre bröstrygg
 • Impingement i axelleden
 • Muskelspänningar
 • Inflammation i senor, muskler eller slemsäckar
 • Systemiska sjukdomar: Ibland kan vissa sjukdomar påverka lederna eller nerverna i kroppen

Kan min axelsmärta komma från nacken?

Ja, axelsmärta kan ha sin källa i nacken. Det är inte ovanligt att smärta som upplevs i axeln faktiskt har sitt ursprung i nacken. Detta fenomen kallas "refererad smärta" och innebär att smärtan i en del av kroppen upplevs på en annan plats. Det kan hända när nervsignalerna från nacken och axeln delar samma smärtbana och smärtan tolkas felaktigt som om den kommer från axeln.

Nackproblem, som till exempel diskbråck eller muskelspänningar, kan överföra smärta till axeln.

Det är därför viktigt att en medicinsk professionell noggrant utvärderar din smärta för att fastställa den exakta orsaken och ursprunget. Ibland kan behandling av nackproblemen lindra axelsmärtan.

Jag kompenserar. Kan det ge axelmärta?

Ja, kompensation i kroppshållningen kan definitivt leda till axelsmärta. När du kompenserar för en dålig hållning eller någon form av obalans i din kropp, kan det innebära att du överbelastar vissa muskler eller områden, inklusive axlarna. Det kan resultera i muskelspänningar, inflammation och smärta i axelområdet.

Kroppen är konstruerad för att fungera bäst när den är i balans och med en korrekt hållning. Om du kompenserar genom att ändra din kroppsställning, kan detta skapa ojämn belastning och öka risken för skador. Det är därför viktigt att arbeta med att korrigera eventuell obalans i din hållning och kroppsställning för att förebygga eller lindra axelsmärta.

Hur viktigt är det med en bra hållning?

En god hållning är avgörande för att förebygga och behandla axelsmärta, särskilt om den är relaterad till felaktig kroppsställning och överbelastning.

En bra hållning innebär att axlarna bör vara i linje med varandra, sett både bakifrån och framifrån. Detta skapar en symmetrisk fördelning av belastningen och hjälper till att undvika besvär. Med gravitationen som konstant påverkan är det viktigt att sträva efter en balanserad kroppshållning.

Är det farligt med axelsmärta?

Axelsmärta är vanligtvis inte farligt, men det kan vara obehagligt och påverka din livskvalitet. Vissa orsaker till smärta är mer allvarliga och kräver omedelbar medicinsk behandling, som skador som frakturer eller dislokationer. Smärta kopplad till medicinska tillstånd som reumatoid artrit kan också kräva specialiserad vård. Det är viktigt att lyssna på din kropps signaler och söka vård vid långvarig eller allvarlig smärta.

Kan massage eller träning hjälpa mot smärta i axeln?

Både massage och träning kan vara användbara verktyg för att hantera och lindra smärta i axeln, beroende på orsaken till smärtan.

 1. Massage: Massage är effektiv för att lindra axelsmärta genom att slappna av spända muskler och öka rörligheten. Det minskar även stress och ångest, som kan påverka smärtan.

 2. Träning: Regelbunden fysisk aktivitet med övningar som stärker axeln och omkringliggande muskler kan förbättra funktionen och minska smärta.

Att kombinera både massage och träning i din vårdplan kan vara en effektiv strategi för att hantera och förebygga axelsmärta.

Kan min smärta förebyggas och hur?

Ja, nacksmärta kan i många fall förebyggas eller minska risken för att den uppstår genom att vidta följande åtgärder:

1. Bibehåll god hållning: Se till att du har en ergonomisk arbetsplats och att du sitter, står och går med rätt kroppshållning. Undvik att sitta framför datorn med rundad rygg eller titta ned i telefonen under längre perioder.

2. Rörelse och stretchövningar: Upprätthåll rörlighet och flexibilitet i nacke och axlar genom att regelbundet utföra stretchövningar och rörelser. Vrid, luta och sträck försiktigt på nacken och axlarna.

3. Styrketräning: Stärk musklerna i nacken och axlarna genom specifika övningar. En stark och balanserad muskulatur ger bättre stöd och minskar risken för spänningar och smärta.

4. Undvik överansträngning: Var försiktig med tunga lyft och överansträngning. Använd korrekt teknik när du lyfter tunga föremål och undvik att belasta nacken onödigt.

5. Stresshantering: Praktisera stresshanteringsmetoder som avslappning och andningsövningar. Stress kan orsaka spänningar i nackmusklerna, så att hantera stressen kan minska risken för smärta.

6. Sovmiljö: Se till att din säng och kudde ger bra stöd åt nacken under sömnen. En ergonomisk kudde och madrass kan vara till hjälp.

7. Regelbunden motion: Att vara i allmänt god fysisk form kan hjälpa till att förebygga nacksmärta. Motionera regelbundet och inkludera övningar som främjar bra hållning och stärker musklerna.

8. Hälsosam livsstil: Att äta en balanserad kost och undvika övervikt kan minska belastningen på nacken. Rökstopp, om tillämpligt, kan också förbättra din övergripande hälsa.

9. Professionell vård: Om du har återkommande eller allvarlig nacksmärta bör du söka professionell vård från en naprapat eller läkare för utvärdering och behandling.

Genom att ta dessa åtgärder kan du minska risken för nacksmärta och främja en hälsosam nackhälsa.

Snabblänkar

Dela den här artikeln

I nuläget finns jag på Naprapatlandslaget i Nyköping

Adress: Norrköpingsvägen 13, 611 38 Nyköping (Google Maps)
Öppettider: Måndag – fredag: 07-18
Vi har även öppet vissa helger.
Akuta tider varje dag!