Figur of Sweden

Smärta i höften

Symtom, olika typer av smärta, orsaker, behandling och självvård

Smärta i höften är vanligt förekommande och kan vara hinderligt för vardagsaktiviteter. Orsakerna till höftsmärta kan variera betydligt och inkludera en rad faktorer som skador, överansträngning, åldersrelaterade förändringar eller underliggande medicinska tillstånd. Att hantera höftsmärta kräver en grundläggande förståelse för dess möjliga orsaker och lämpliga åtgärder för att lindra obehag och återfå rörligheten.

För vissa kan höftsmärta vara relaterad till skador som muskelsträckningar, ligamentskador eller problem med ledkapseln. Andra kan uppleva smärta på grund av överanvändning vid aktiviteter som kräver mycket höftrörelse. Åldersrelaterade förändringar, såsom artros, är också vanliga orsaker till höftproblem, liksom olika medicinska tillstånd såsom reumatoid artrit eller infektioner.

Identifiering av smärtans orsak är avgörande för att utforma en effektiv behandling och rehabilitering som kan återställa höftens funktion och minska obehaget. Att söka medicinsk hjälp hos en naprapat för att fastställa den exakta orsaken till höftsmärtan kan vara avgörande för en lyckad behandling och återhämtning

Vanliga symtom vid höftsmärta

Höftsmärta kan yttra sig på olika sätt och symptomen kan variera beroende på den underliggande orsaken. Några vanliga symtom vid höftsmärta kan inkludera:

 • Smärta: Ofta lokaliserad till höften, men den kan också stråla ut till ljumskområdet, lår, eller knä.
 • Stelhet: Svårigheter att röra sig eller böja höften, vilket kan göra det besvärligt att gå eller sitta.
 • Nedsatt rörlighet: Minskad rörelseomfång i höften, vilket kan påverka aktiviteter som att böja, lyfta benet eller gå upp för trappor.
 • Svaghet: Minskad styrka i höft- eller benmusklerna kan vara ett följdproblem till smärta och begränsad rörelseförmåga.
 • Knäppande eller klickande ljud: Ljud eller känsla av knäppningar, knäande eller klickande ljud i höften vid rörelse.
 • Svårigheter att belasta: Att uppleva svårigheter att bära tyngd eller belasta höften kan vara ett tecken på smärta eller instabilitet.
 • Svullnad eller ömhet: Svullnad eller ömhet kring höften, särskilt efter fysisk aktivitet eller vid beröring.

Det är viktigt att notera att dessa symtom kan variera i intensitet och kan också bero på olika orsaker till höftsmärta. En exakt diagnos bör fastställas av en medicinsk professionell för att ge rätt behandling och lindring.

Olika typer av smärta i höften

Smärta i höften kan uppstå av olika skäl och variera i karaktär och upplevelse. Här är några typer av smärta som kan uppträda i höften:

 • Skarp eller stickande smärta: En plötslig, skarp smärta kan uppstå vid skador som ligamentskador, muskelstammar eller överansträngning.
 • Dov och molande smärta: En mer konstant, dunkande smärta kan vara följden av överbelastning eller långvarig stress på höftleden och musklerna.
 • Ryggrelaterad smärta: Vissa smärtor som känns i höften kan faktiskt ha sitt ursprung i ryggraden eller i området runt ryggen. Detta kan inkludera smärta från nervpåverkan eller problem med ryggraden som strålar ut till höften.
 • Refererad smärta: Ibland kan smärta från andra delar av kroppen, såsom ryggen eller ljumskområdet, kännas som höftsmärta. Detta kan vara resultatet av smärta som utstrålar från närbelägna områden.
 • Inflammatorisk smärta: Vissa tillstånd som påverkar höftleden, såsom artros eller bursit, kan orsaka smärta som är kopplad till inflammation i leden. Detta kan resultera i ömhet och svullnad.
 • Kronisk smärta: Smärta som varar under en längre tid, vanligtvis mer än 3 till 6 månader, betraktas som kronisk smärta. Detta kan vara associerat med sjukdomar som artros eller reumatoid artrit.

Varje typ av smärta kan indikera olika underliggande problem, och det är viktigt att söka professionell hjälp för en korrekt diagnos och lämplig behandling baserat på den specifika typen av smärta du upplever.

Om du upplever smärta i höften och har något av följande symtom, är det viktigt att omedelbart kontakta din vårdcentral, en öppen jourmottagning eller akutmottagning

 1. Plötslig och svår smärta:Om smärtan i höften plötsligt blir mycket kraftig och intensiv.
 2. Oförmåga att röra benet eller höften: Om du märker att du har svårt att flytta benet eller höften, eller om det känns som att benet inte svarar som det brukar.
 3. Kraftig svullnad eller rodnad: Om höften plötsligt svullnar kraftigt eller området blir väldigt rött.
 4. Feber eller tecken på infektion: Om du upplever feber, frossa eller andra tecken på en eventuell infektion i höftområdet.
 5. Olycka eller skada: Om smärtan i höften uppstår efter en olycka, fall eller traumatisk skada.

Dessa symtom kan indikera allvarliga tillstånd som kräver snabb medicinsk bedömning och behandling.

Vanliga orsaker till att man får ont i höften

Här är några vanliga orsaker till smärta i höften:

 • Muskelobalans & Överbelastning: Ojämn belastning på höftmuskulaturen till följd av viss aktivitet, dålig hållning eller muskelobalans kan leda till smärta och obehag.
 • Höftimpingement: När höftbenet inte passar perfekt in i höftleden, kan det leda till skador och smärta. Detta kan orsaka friktion eller nypning av mjukvävnad runt höftleden.
 • Åldersrelaterade förändringar | Artros: Degenerativa förändringar i höftleden, där brosket som täcker ledytan bryts ned över tid, vilket resulterar i smärta, styvhet och minskad rörlighet.
 • Slemsäcksinflammation | Bursit: Bursit innebär inflammation av en vätskefylld säck som minskar friktionen i lederna. När bursan är inflammerad orsakar det smärta, svullnad och nedsatt rörlighet i höften.
 • Skador: Traumatiska händelser som frakturer, sträckningar, muskel- eller ligamentskador på grund av fall, idrottsskador eller olyckor kan orsaka smärta i höften.
 • Besvär från ländrygg: Höftsmärta kan vara följden av problem eller förhållanden i ländryggen. Nerver som utgår från ländryggen sträcker sig ner till höften, vilket innebär att problem i ländryggen kan stråla ut och orsaka smärta eller obehag i höftområdet. Det är inte ovanligt att smärtan i höften är en följd av komprimerade nerver eller irritation i ländryggen, vilket kan ge symtom som liknar höftproblem.

Att identifiera den specifika orsaken till höftsmärta är viktigt för att få rätt behandling och rehabilitering för att lindra smärtan och återfå normal funktion i knäna.

Trokanterit

Trokanterit är ett av de vanligaste smärttillstånden som påverkar höften. Det innebär inflammation eller irritation av trokanteren, det beniga utskottet på utsidan av lårbenshalsen där flera muskler fäster. Denna åkomma resulterar ofta i smärta och ömhet på utsidan av höften, speciellt när man trycker på området eller utför aktiviteter som involverar rörelse av höften, som att gå eller stå.

Orsakerna till trokanterit kan vara varierande och inkluderar överansträngning av musklerna som fäster vid trokanteren eller irritation på grund av mekaniska problem. Det kan påverka personer i olika åldrar och aktivitetsnivåer, inklusive idrottare och personer som utför repetitiva rörelser som belastar höften.

Behandlingsalternativ för trokanterit kan omfatta vila, användning av antiinflammatoriska läkemedel för att minska smärta och inflammation, stretchingövningar för att öka flexibiliteten och stärka musklerna runt höften. Även justeringar i aktivitetsnivå och manuell terapi hos naprapat kan vara användbara för att hantera och lindra symtomen. För att uppnå bästa resultat är det viktigt att följa råd från en naprapat för en lämplig behandlingsplan.

Höftledsartros / Coxartros

Artros är en progressiv ledsjukdom som påverkar bl.a. höftleden. Detta tillstånd uppstår när brosket som täcker ledytan gradvis bryts ner och förlorar sin flexibilitet och stötdämpande förmåga. Det resulterar i smärta, stelhet och minskad rörlighet i höften.

Symtomen på höftledsartros kan vara smärta vid rörelse, speciellt vid aktiviteter som gång, sittande eller stående under längre perioder. Stelhet i höften kan vara särskilt påtaglig på morgonen eller efter långvarig inaktivitet.

Orsakerna till höftledsartros kan variera och inkluderar åldrande, ärftlighet, övervikt, tidigare skador eller felställningar i höften. Vissa yrkesrelaterade aktiviteter eller sporter som involverar höga belastningar på höften kan också öka risken för artros.

Behandling för höftledsartros fokuserar på att minska smärta och förbättra funktionen i höften. Det kan inkludera läkemedelsbehandling för smärtlindring, fysisk terapi för att stärka musklerna kring höften och förbättra rörligheten samt livsstilsförändringar såsom viktkontroll och anpassning av aktivitetsnivåer.

I vissa fall kan kirurgi, som höftledsbyte, vara nödvändigt för att minska smärta och förbättra livskvaliteten hos patienter med avancerad höftledsartros. Det är viktigt att konsultera en läkare eller en naprapat för att få en korrekt diagnos och en individuell behandlingsplan för att hantera höftledsartros på bästa möjliga sätt.

Undersökning vid smärta i höften

Vid en höftundersökning fokuserar naprapaten på att fastställa den exakta orsaken till smärtan för att skapa en skräddarsydd behandlings- och rehabiliteringsplan.

Vid det första besöket genomförs en grundlig utvärdering av symtom, medicinsk historia, livsstil samt aktiviteter. Det innefattar att samla information om smärtintensitet, debut, smärtans karaktär och tidigare skador.

Genom en hands-on approach inom manuell medicin bedöms spända muskler och kroppens dysfunktioner. En detaljerad fysisk undersökning anpassas efter symtom, inklusive rörlighet, styrka och specifika tester. Innan behandling är det viktigt att utesluta allvarligare tillstånd som kan påverka höften, såsom artrit, ligamentskador eller komplexa diagnoser.

En höftundersökning kan omfatta olika tester och tekniker för att bedöma olika hälsomässiga aspekter i området.

 • Ländrygg och bäcken: Vid undersökningen är det avgörande att först utesluta att smärtan i höften inte härstammar från ländryggen, eller bäckenet.
 • Inspektion av hållningen: Hållningen inspekteras för att identifiera eventuella samband med dina besvär.
 • Minskad rörlighet eller instabilitet i höftleden: Tester används för att bedöma om det finns begränsningar i rörligheten eller tecken på instabilitet i höftleden. Samtidigt utvärderas muskelstyrkan och eventuella avvikelser i muskelaktivitet för att få en övergripande bild av höftledens tillstånd.
 • Överansträngda eller försvagade muskler: Muskelstyrka och eventuell försvagning bedöms genom tester som identifierar överansträngda muskler och avvikelser i muskelfunktionen.
 • Nervsträckstester: Används för att identifiera eventuella nerver som kan vara påverkade och orsaka smärta eller obehag i höftområdet.
 • Ligament- och muskelskador: Tester utförs för att bedöma eventuella skador på ligament eller muskler i höftleden. Detta kan inkludera tester för att identifiera instabilitet eller specifika tecken på skador i dessa vävnader.
 • Pålagringar eller förslitningar i leden: Ultraljud används på vissa kliniker för att upptäcka pålagringar eller förslitningar i höftleden. Ibland kan det också vara nödvändigt att genomföra en röntgenundersökning för att få en mer detaljerad bedömning av eventuella förändringar i leden.
 • Slemsäcksinflammation: Undersökning av området utförs för att upptäcka tecken på slemsäcksinflammation eller andra inflammatoriska tillstånd, vilka vid förekomst kan minska rörligheten.

Denna heltäckande undersökning, tillsammans med medicinsk historik, är central för att fastställa en exakt diagnos. Naprapaten strävar inte bara efter att lindra symtomen utan också att behandla den underliggande orsaken för optimal effektivitet.

Hur behandlar man höftsmärta?

Naprapaten har en specifik inriktning på att behandla höftsmärta genom att återställa nervsystemets normala funktion. Detta innefattar att mobilisera eller justera stela leder, genomföra muskelbehandling och medicinsk akupunktur/Dry needling. Behandlingsmetoden anpassas individuellt utifrån patientens behov för att lindra smärtan i höften och förbättra deras övergripande tillstånd.

Vanliga behandlingsmetoder som kan användas inkluderar:

– Elektrisk nervstimulering (TENS)
– Värmebehandling
– Massage, triggerpunktsbehandling och dry needling
– Mobilisering eller manipulation av ländrygg och höftled för att förbättra rörligheten och minska smärta.
– Stretching- och rehabiliteringsövningar för att stärka området
– Ergonomiska råd för att undvika belastning

Behandlingen skräddarsys alltid efter patientens unika behov för att effektivt minska smärta och förbättra deras allmänna välbefinnande.

Självhjälp vid smärta i höften

Här är några självhjälpsåtgärder som kan hjälpa vid höftsmärta:

 • Värme- och kylbehandling: Applicera en varm ketekudde eller en ispackning på det smärtande området för att minska inflammation och lindra smärta.
 • Stretchingövningar: Genom att utföra stretchingövningar för höften kan du förbättra flexibiliteten och minska spänningar i musklerna runt höftleden.
 • Vikt- och belastningskontroll: Att hålla en hälsosam vikt minskar trycket på höftleden och kan minska smärta och belastning.
 • Anpassa aktiviteter: Var medveten om aktiviteter som kan förvärra smärtan och försök att undvika eller minska dessa för att underlätta läkningsprocessen.
 • Kvalitativ sömn: En bra sömnkvalitet främjar läkning och minskar stress, vilket kan bidra till att minska smärta i höften.
 • Rätt stöd: Användning av kuddar eller kroppsstöd vid sömn eller vila kan minska trycket på höften.

Kom ihåg att dessa tips kan vara till hjälp, men om smärtan fortsätter eller förvärras är det viktigt att söka professionell medicinsk hjälp för en grundlig utvärdering och lämplig behandling.

Här är några enkla övningar att börja med för att lindra smärtan i höften

Sidoliggande musslan: Ligg på sidan och stötta huvudet mot den ena handen. Dra upp benen mot dig så att du böjer i höfter och knän. Lyft det översta knät och rotera benet utåt, medan du håller ihop fötterna. Upprepa på motsatt sida.

Bäckenlyft: Ligg på rygg med böjda knän. Spänn rumpan samtidigt som du lyfter bäckenet och den nedre delen av ryggen från underlaget. Håll i 3-5 sek. Vila lika länge innan du upprepar övningen.

Sidogång m/ gummiband: Stå på golvet med ca en höftbredds avstånd med benen och ett rep runt anklarna. Gå åt sidan, gärna med fötterna något inåtvända och håll spänningen i repet hela tiden.

Enbensböj: Stå på ett ben. Du kan eventuellt lägga det passiva benet bakom det andra för att få stöd under rörelsen. Böj knät till ungefär 90 grader. Försök hålla kroppen så rak som möjligt och blicken framåt. Upprepa med motsatt ben.

I nuläget finns jag på Naprapatlandslaget i Nyköping

Det är inte alltid lätt att själv veta vad smärtan i höften beror på. Genom att boka en tid hos en naprapat kan du få professionell hjälp att undersöka och utreda vad som orsakar din smärta. De kan även ge dig råd och behandling för att hjälpa dig att må bättre. 

Adress Norrköpingsvägen 13, 611 38 Nyköping (Google Maps)
Öppettider: Måndag – fredag: 07-18
Vi har även öppet vissa helger.
Akuta tider varje dag!

Vanliga frågor

När behöver jag söka hjälp för min smärta i höften?

Det är klokt att söka professionell hjälp från en naprapat om:

 1. Smärtan är ihållande: Om smärtan i höften inte förbättras trots vila eller användning av enklare självvårdsåtgärder
 2. Begränsad rörlighet: Om smärtan begränsar din rörlighet och hindrar dig från att utföra vardagliga aktiviteter eller påverkar din livskvalitet.
 3. Upprepade episoder: Om höftsmärtan återkommer regelbundet utan någon uppenbar anledning eller om den återkommer efter en tid av lindring.
 4. Utstrålande smärta: Om smärtan från höften strålar ut till andra områden, som benet eller ljumsken, kan det indikera ett underliggande problem
 5. Tilltagande smärta: Om smärtan blir allt starkare eller mer ihållande över tiden, särskilt om den inte svarar på vanliga självvårdsåtgärder.

Vid höftsmärta som varar eller förvärras, speciellt om den påverkar din dagliga rutin, är det klokt att boka en tid hos en naprapat för en noggrann bedömning och lämplig behandling.

Hur viktigt är det med en bra hållning?

En bra hållning avlastar höftlederna och minskar risken för överbelastning eller skador. Genom att bibehålla korrekt kroppsställning fördelas belastningen jämnt över kroppen och främjar optimal biomekanik för höfterna. Det kan minska risken för smärta och höftrelaterade problem på lång sikt. Träning för stärkning av kärnmusklerna och stretchar för ökad flexibilitet kan hjälpa till att förbättra hållningen och minska belastningen på höfterna.

Jag kompenserar, kan det ge smärta i höften?

Kompensation kan definitivt leda till smärta i höften. När du kompenserar för smärta eller obalans i en annan del av kroppen, såsom ländryggen eller knäna, kan det påverka din hållning och rörelsemönster. Det kan orsaka överbelastning eller överansträngning i höftområdet när du försöker kompensera för den obalansen. Detta kan leda till smärta eller obehag i höftleden och området runt höften. Att adressera kompensationen och söka en balanserad och effektiv rörelse kan minska risken för smärta och problem i höfterna.

Kan massage eller träning hjälpa mot höftsmärta?

Ja, både massage och träning kan vara användbara för att lindra höftsmärta och förbättra höftens rörlighet och styrka. Massage kan hjälpa till att minska spänningar och öka blodcirkulationen i höftområdet, vilket kan lindra smärta och öka flexibiliteten.

Träning är också viktigt för att stärka musklerna kring höften, vilket kan minska belastningen på leden och minska smärta. Styrketräning, stretchingövningar och övningar som fokuserar på att förbättra rörligheten kan vara särskilt fördelaktiga för att stödja höftens hälsa och minska smärta.

Men det är viktigt att träningen är anpassad efter din specifika situation och under övervakning av en professionell tränare eller terapeut för att undvika överbelastning eller skada. Innan du påbörjar någon form av behandling eller träning för höftsmärta, är det klokt att rådgöra med en medicinsk expert för att få rätt vägledning baserat på din individuella situation.

Kan min smärta i höften förebyggas och hur?

Absolut, det finns flera sätt att förebygga höftsmärta:

1. Starka muskler: Träna regelbundet för att stärka musklerna runt höften, inklusive höftböjare, sätesmuskler och baksida lår. Starka och välbalanserade muskler minskar belastningen på höftleden.

2.Rörlighetsträning: Stretchövningar som förbättrar rörligheten i höften kan hjälpa till att minska stelhet och förebygga smärta.

3. Korrekt teknik: Om du tränar eller utför aktiviteter som belastar höfterna är det viktigt att använda rätt teknik för att undvika överbelastning.

4. Undvik långvarigt sittande: Att sitta still under långa perioder kan påverka höfterna negativt. Försök att stå upp och sträcka på dig regelbundet om du har ett stillasittande jobb.

5. Balanserad vikt: Att hålla en hälsosam vikt minskar belastningen på höftleden och kan minska risken för höftproblem.

Korrekt skor: Användning av bra och stödjande skor kan också bidra till att minska stressen på höfterna.

Värm upp ordentligt: Innan träning är det viktigt att värma upp för att förbereda musklerna och minska risken för skador.

8. Rätt sovposition: Att sova i en position som minskar stressen på höfterna kan vara fördelaktigt för att undvika smärta på morgonen.

Att inkludera dessa åtgärder som en del av din dagliga rutin kan bidra till att förebygga höftsmärta och främja god höfthälsa på lång sikt.

Snabblänkar

Dela den här artikeln