Figur of Sweden

Ont i bröstryggen

Att uppleva smärta i bröstryggen kan vara besvärligt och påverka vardagen på olika sätt, från att göra enkla vardagliga rörelser till att påverka sömnen och arbetskapaciteten. Smärtan kan också begränsa rörligheten, vilket resulterar i minskad fysisk aktivitet och påverkar därmed livskvaliteten och den generella välbefinnandet.

Smärta i bröstryggen kan variera från en molande obehagskänsla till skarpa stickningar och kan göra enkla uppgifter eller rörelser besvärliga. Ofta kan orsakerna till smärtan härledas till olika faktorer, som spända muskler, dålig hållning, överansträngning eller till och med stress. För att identifiera och adressera källan till smärtan är det avgörande att noga undersöka och fastställa vad som kan ligga bakom obehaget i detta specifika område av ryggen.

Vanliga symtom vid smärta i bröstryggen

Smärta i bröstryggen kan manifestera sig på olika sätt beroende på den specifika orsaken. Här är några av de vanligaste symtomen som människor kan uppleva vid smärta i bröstryggen:

 • Smärta: Smärta är det mest framträdande symptomet vid besvär i bröstryggen. Smärtan varierar från mild molande till intensiv skarp smärta eller som en brännande känsla. Den kan uppträda i själva bröstryggen eller stråla ut mot revbenen eller mot andra delar av ryggen.

 • Stelhet eller obehag: Känslan av stelhet eller obehag i bröstryggen, vilket kan göra vissa rörelser eller positioner svårare eller smärtsamma.

 • Begränsad rörlighet: Nedsatt rörlighet och stelhet är typiska för personer med besvär i bröstryggen. Det kan vara utmanande att höja armen, rotera axeln eller utföra enkla vardagliga rörelser som att borsta håret eller klä på sig. Stelheten i bröstryggen kan begränsa dessa rörelser och påverka vardagsaktiviteter.

 • Muskelkramper eller spänningar: Känslan av att musklerna i bröstryggen är spända eller att det uppstår kramper vid vissa rörelser.

 • Domningar eller stickningar: Ibland kan smärta i bröstryggen åtföljas av domningar eller stickningar som strålar ut mot armar, revben eller mage.

 • Svaghet: Svaghet i armarna kan vara ett symtom på problem i bröstryggen. När nerverna som utgår från bröstryggen påverkas kan det resultera i svaghet eller förlust av styrka i armarna. Det kan uppstå till följd av tillstånd såsom diskbråck, nervkompression eller andra ryggrelaterade problem som påverkar nerverna som sträcker sig från bröstryggen till armarna.
 • Ömhet vid beröring: Känslighet eller ömhet vid tryck på specifika områden i bröstryggen.

Kom ihåg att symtomen kan variera beroende på individ och orsak. Vid ihållande eller svåra symtom är det viktigt att konsultera en naprapat för korrekt diagnos och lämplig behandling.

Olika typer av smärta i bröstryggen

Smärta i bröstryggen kan variera i typ och intensitet beroende på den underliggande orsaken. Här är några olika typer av smärta som kan upplevas i bröstryggen:

 • Värkande smärta
  Värkande smärta kan kännas som obehag eller tyngd i bröstryggen och är vanligt vid muskelspänningar eller inflammation i musklerna i detta område.
 • Molande värk
  Smärta av molande karaktär kan vara mer långvarig och kan vara resultatet av tillstånd som artros eller kroniska överbelastningsskador i bröstryggen.
 • Brännande smärta
  Brännande smärta kan uppstå vid nervrelaterade problem i bröstryggen och kan kännas som en stickande eller brännande känsla i detta område av ryggen.
 • Skarp huggande smärta
  Man kan uppleva smärta vid hosta eller nysningar, vilket ofta kallas host- eller nys-smärta. Ibland kan detta kännas som en huggande smärta i bröstryggen.
 • Domningar, stickningar och utstrålning
  Om nerver som avgår från bröstryggen är på något sätt påverkade eller komprimerade kan det resultera i domningar, stickningar eller svaghet som strålar ut i armarna eller händerna.

Det är viktigt att identifiera typen av smärta och dess underliggande orsak för att kunna planera rätt behandling och smärtlindring. Om du upplever någon av dessa typer av smärta i bröstryggen eller mellan skulderbladet och den är ihållande eller påverkar din livskvalitet, är det klokt att konsultera en naprapat för en noggrann diagnos och behandling.

Om du upplever smärta i bröstryggen och har något av följande symtom, är det viktigt att omedelbart kontakta din vårdcentral, en öppen jourmottagning eller akutmottagning

 • Kraftig och plötslig smärta i bröstet.
 • Andningssvårigheter eller smärta som förvärras vid inandning.
 • Domningar, stickningar eller förlamning i armar, ben eller i kroppens nedre del.
 • Ovanlig svaghet eller svårighet att kontrollera rörelser.

Dessa symtom kan indikera allvarliga tillstånd som kräver omedelbar medicinsk bedömning och vård.

Vad är orsaken till att man får ont i bröstryggen?

Smärta i bröstryggen kan ha flera olika orsaker, och det är viktigt att fastställa den specifika grundorsaken för att kunna behandla den korrekt. Här är några vanliga orsaker till smärta i bröstryggen:

 • Hållning och muskelspänningar | Överansträngning
  Långvarig dålig hållning vid datorn eller överanvändning av skuldermuskulaturen, antingen i arbete eller idrott, kan leda till smärta och minskad rörlighet i bröstryggen och skulderregionen. Specifika muskelspänningar, som trapezius,  rhomboiderna och infraspinatus, kan förvärra tillståndet och orsaka smärta. En balanserad träning och korrekt hållning kan minska risken för muskelspänningar och främja en hälsosam funktion i axlarna och bröstryggen.
 • Kompensationsmönster | Svaga muskler
  När andra delar av kroppen är svaga eller inte fungerar optimalt, kan bröstryggen kompensera genom att överta en större del av belastningen eller ansträngningen. Detta kan leda till ökad spänning eller överanvändning av bröstryggens muskler, vilket i sin tur kan orsaka smärta eller obehag i området. Att identifiera och stärka dessa svaga områden kan hjälpa till att minska bröstryggens kompensationsbeteende och därmed minska risken för smärta och obehag.
 • Artrit | Artros  
  Bröstryggen är normalt sett inte det primära stället att utveckla artrit eller artros på, men det kan förekomma även i bröstryggen. Om inflammation eller förslitning uppstår i bröstryggen kan det leda till smärta, svullnad och begränsad rörlighet i detta område. 
 • Skador & Trauman
  Skador och trauma i bröstryggen kan vara följden av olyckor, fall eller fysiskt våld. Detta kan resultera i olika typer av skador som frakturer eller muskelskador. Att hantera och behandla dessa skador är viktigt för att främja läkning, återställa rörlighet och minska eventuell långsiktig påverkan på ryggens funktion.
 • Inflammation i senor | Tendinit 
  Inflammation i senor kan också påverka bröstryggen. Det uppstår vanligtvis på grund av överanvändning, skador eller inflammation i senorna som omger bröstryggens muskler. Denna typ av inflammation kan orsaka smärta när ryggen används eller rör sig, vilket kan leda till obehag eller nedsatt rörlighet. 
 • Nerverotskompression | Utstrålning & domningar
  Nerverotskompression i bröstryggen kan resultera i smärta och domningar som sprider sig från ryggen ner mellan skulderbladen eller ut i armen och handen. Denna typ av kompression kan ge upphov till obehagliga känslor som strålar ut längs nerverna och påverkar områdena runt axlarna och armarna.
 • Stress och ångest
  Stress och ångest kan ofta resultera i muskelspänningar och smärta i nacken och axlarna, vilket kan stråla ner mellan skulderbladen.
 • Andra medicinska tillstånd
  Underliggande medicinska tillstånd såsom osteoporos kan orsaka besvär i bröstryggen.

Att identifiera den specifika orsaken är viktigt för att kunna fastställa rätt behandling för att lindra smärtan.

Muskelöveransträngning

Muskelöveransträngning i bröstryggen är ett vanligt förekommande tillstånd som ofta uppstår till följd av olika faktorer. Det kan orsakas av repetitiva rörelser, långvarig dålig kroppshållning, tunga lyft eller en obalanserad träningsrutin. Smärta och obehag i bröstryggen är vanliga symtom som kan vara begränsande i vardagen. För att behandla och förhindra denna typ av överansträngning är det avgörande att förstå orsakerna och ta lämpliga åtgärder för att lindra smärta samt förebygga framtida problem.

Muskler som ofta påverkas inkluderar:

 1. Pectoralis major/minor: Bröstmusklerna är vanliga för överansträngning, särskilt vid repetitiva rörelser som påverkar armarnas rörlighet och bröstets flexibilitet.
 2. Rhomboids: Dessa muskler mellan skulderbladen kan bli överansträngda av dålig hållning och överdriven framåtböjning.
 3. Trapezius: Muskeln som sträcker sig från nacke och axlar till mitten av ryggen kan bli överansträngd vid dålig hållning och tunga lyft.
 4. Latissimus dorsi: Stora ryggmuskler som kan bli överansträngda vid tunga lyft eller när man drar eller lyfter tungt.

För att behandla muskelöveransträngning i bröstryggen rekommenderas följande åtgärder:

 • Manuell terapi: Behandlingar som massage, manipulering eller justeringar utförda av en kvalificerad terapeut eller naprapat för att lindra spänningar och återställa rörelseomfång.
 • Vila: Ge musklerna tillräcklig vila för att återhämta sig från överansträngningen.
 • Is- eller värmebehandling: Applicera is eller värme för att lindra smärta och minska inflammation.
 • Smärtlindring: Användning av antiinflammatoriska läkemedel eller muskelavslappnande medel för att minska smärta och obehag.
 • Gradvis återgång till aktiviteter: Återuppta aktiviteter gradvis och undvik att överbelasta musklerna.
 • Korrigering av teknik: Korrigera felaktig teknik vid träning eller arbete för att undvika framtida överansträngning.

För att undvika muskelöveransträngning i bröstryggen är det viktigt att bibehålla god kroppshållning, utföra regelbunden träning för att stärka musklerna runt ryggraden och undvika överdriven belastning. Användningen av ergonomiska stolar och varierande av arbetsställning kan också minska risken för överansträngning. Regelbunden stretching och undvikande av överansträngning är också fördelaktigt för att förhindra smärta och problem i bröstryggen.

Facettledslåsning

Facettlederna i ryggraden spelar en avgörande roll för rörlighet och stabilitet i ryggen. En facettledslåsning inträffar när en eller flera av dessa små leder låser sig, vilket resulterar i smärta och begränsad rörlighet. Detta tillstånd kan uppstå på grund av olika faktorer, inklusive överansträngning, skador, eller degenerativa förändringar i ryggraden. Symptomen på en facettledslåsning kan variera från mild till svår smärta och kan påverka vardagliga aktiviteter. Att förstå orsakerna och söka lämplig behandling är viktigt för att hantera detta tillstånd effektivt och återfå normal rörlighet och komfort i ryggen.

Facettledslåsning kan orsakas av flera faktorer. De vanligaste inkluderar

 • Överansträngning av ryggen
 • Plötsliga rörelser som belastar lederna
 • Skador efter en olycka eller trauma
 • Degenerativa förändringar som åldersrelaterade förslitningar i ryggraden.

Dessa händelser kan leda till att facettlederna låser sig eller blir inflammerade, vilket resulterar i smärta och rörelsebegränsning.

Behandlingen vid facettledslåsning kan vara:

 • Manuell terapi: Behandlingar som massage, manipulering eller justeringar utförda av en kvalificerad terapeut eller naprapat för att lindra spänningar och återställa rörelseomfång.
 • Vila och aktivitetsanpassning: Att undvika aktiviteter som kan förvärra smärtan och att ge lederna tid att återhämta sig.
 • Fysioterapi: Inriktad träning och rörelseövningar för att stärka musklerna kring ryggraden och förbättra flexibiliteten.
 • Smärtlindring: Användning av antiinflammatoriska läkemedel, smärtstillande medel eller muskelavslappnande medel för att reducera smärta och inflammation.
 • Andra behandlingsformer: Det inkluderar värme- eller kylterapi för att lindra muskelspänningar och främja avslappning. Dessutom kan användning av korrekt kroppshållning och ergonomiska anpassningar hjälpa till att minska belastningen på facettlederna och därigenom minska obehag.

För att undvika att utveckla facettledslåsningar är det viktigt att vidta förebyggande åtgärder. Att bibehålla god kroppshållning, regelbunden träning för att stärka musklerna runt ryggraden och undvika överdriven belastning på ryggen är avgörande. Att använda ergonomiska stolar och justera arbetsställningen kan också minska risken för överbelastning av facettlederna. Att lyfta tunga föremål på rätt sätt och undvika att sitta eller stå i samma position under långa perioder kan också vara förebyggande åtgärder. Regelbunden stretching och att undvika överansträngning kan också vara fördelaktigt för att förhindra facettledslåsningar.

Hur undersöker man smärta i bröstryggen?

Vid en bröstryggsundersökning fokuserar naprapaten på att fastställa orsaken genom en grundlig muntlig bedömning av symtom och hälsotillstånd. Genom en hands-on approach utvärderas spända muskler och andra dysfunktioner, anpassat efter individuella symtom som rörlighet och styrka. Denna integrerade undersökning tillsammans med medicinsk historik är avgörande för att exakt fastställa diagnos och behandlingsplan, där målet inte bara är symtomlindring utan även att adressera den underliggande orsaken för optimal effektivitet.

Naprapaten strävar efter en detaljerad medicinsk anamnes som inkluderar patientens identitet, smärtsymtom och deras beteende, debut av smärtan i relation till möjliga trauman eller överbelastning, eventuell obehagskänsla kring skulderbladet och bröstryggen, samt faktorer som kan påverka smärtan. Dessutom söker naprapaten information om tidigare skador eller trauma som kan relatera till den aktuella situationen.

En naprapatundersökning av bröstryggen kan omfatta olika tester och tekniker för att bedöma olika hälsomässiga aspekter i området.

 • Inspektion av nacke och bröstrygg: För att utesluta att smärtan inte härstammar från andra områden. Rörligheten och muskelspänningarna bedöms.
 • Inspektion av hållning:För att identifiera eventuella samband med patientens besvä
 • Bedömning av rörlighet och stabilitet i bröstryggen: Tester utförs för att bedöma rörlighetsbegränsningar eller tecken på instabilitet.
 • Utvärdering av muskelstyrka och funktion: För att identifiera överansträngda eller försvagade muskler samt avvikelser i muskelfunktionen.
 • Nervsträckstester: för att identifiera eventuella påverkade nerver.
 • Undersökning av ligamentskador, pålagringar, förslitningar och inflammatoriska tillstånd: För att upptäcka eventuella skador eller förändringar i bröstryggen.

Genom en noggrann bedömning skapar naprapaten en individuell behandlingsplan för att lindra smärta och förbättra funktionen hos patienter med bröstsmärta. Undersökningsprocessen varierar beroende på naprapatens metoder och patientens specifika behov. Målet är att erbjuda optimal vård genom en skräddarsydd behandlingsplan som effektivt tar itu med smärtans källa och främjar återställande av optimal funktion.

Läs mer här om hur ett naprapatbesök går till

Behandling av smärta i bröstryggen

Genom att integrera data från din medicinska historik med en omfattande undersökning kan naprapaten skapa en helhetsbild av ditt tillstånd och formulera en skräddarsydd behandlingsplan för att hantera smärta och förbättra rörligheten i bröstryggen och skulderbladet.

Det är viktigt att komma ihåg att en naprapat inte bara behandlar symtomen utan också arbetar med att hitta och behandla den underliggande orsaken till smärtan i axeln.

Denna behandlingsplan kan omfatta en mängd olika metoder, inklusive:

Manuell terapi: Genom manuell terapi, såsom massage, dry needling och justeringar/manipulation, kan naprapater lindra muskelspänningar och rikta in sig på eventuella ledproblem i bröstryggen och skulderbladet.

Anpassning av aktiviteter och vila: Ibland kan vila och undvikande av specifika aktiviteter som utlöser smärta bidra till läkning och återhämtning. Att justera arbetsställning eller träningsrutiner kan också minska överbelastning och främja läkningsprocessen.

Träning: En skräddarsydd träningsregim som fokuserar på att stärka musklerna kring bröstryggen och skulderbladet kan förbättra funktionen och minska smärta. En välstrukturerad träningsrutin är även förebyggande och kan förhindra återkommande smärta.

Självhjälp vid smärta i bröstryggen

Självhjälp kring skulderbladet kan vara en värdefull komponent i att hantera och lindra besvären. Här är några åtgärder och strategier som kan vara till hjälp:

Korrigera hållningen: Fokusera på att bibehålla en god hållning vid sittande och stående för att minska stressen på skulderbladen och bröstryggen.

Rörelse och stretchövningar: Utför mjuka rörelser och stretchövningar för att öka rörligheten och minska spänningar i musklerna runt bröstryggen och skulderbladen.

Ergonomi och arbetsställning: Anpassa arbetsplatsen och sittställningen för att undvika överbelastning och tryck på bröstryggen och skulderbladen under långa perioder.

Värme- och kyla-behandling: Använd varma kompresser eller kylpåsar för att lindra smärta och minska inflammation, beroende på vad som fungerar bäst för dig.

Aktiv vila: Det kan vara viktigt att vila från aktiviteter som utlöser smärta, men samtidigt bibehålla en viss grad av lämplig aktivitet för att främja blodcirkulationen och undvika stelhet.

Styrketräning och rörelseövningar: Utför övningar som fokuserar på att stärka rygg- och axelmusklerna samtidigt som du inkluderar stretcharbeten för att förbättra rörligheten. Se tips på övningar nedan!

Stresshantering: Stresshantering kan vara avgörande för att hantera smärta i bröstryggen. Att praktisera avslappningsövningar som djupandningsövningar, meditation eller yoga kan hjälpa till att minska spänningar i musklerna och främja avslappning. Att skapa en balanserad livsstil med regelbunden sömn, hälsosam kost och regelbunden fysisk aktivitet kan också bidra till att minska stress och lindra smärta i bröstryggen.

Självhjälpsmetoder kan vara effektiva för milda till måttliga fall av smärta i bröstryggen. Men om smärtan är ihållande eller svår är det klokt att söka professionell hjälp från en naprapat för en noggrann diagnos och skräddarsydd behandlingsplan.

Här är några enkla övningar att börja med för att lindra smärtan kring bröstryggen och förbättra dess rörlighet

1. Katt-ko-stretch:

 • Stå på alla fyra och böj ryggen uppåt som en katt, sedan neråt som en ko.
 • Upprepa rörelsen i en lugn och kontrollerad rytm

2. Rygglyft:

 • Ligg på mage och lyft överkroppen uppåt med armarna sträckta ut framför dig.
 • Håll positionen i några sekunder och sänk sedan ner dig till golvet igen.

3. Rodd med gummiband i höjd med dörrhandtag:

 • Ta tag i gummibandets ändar
 • Dra armarna bakåt som i en roddrörelse mot magen med armbågarna intill kroppen
 • Håll positionen för att känna muskelkontraktionen (skulderbladen ska pressas samman)
 • Återgå sedan lugnt till startpositionen. Upprepa övningen för att stärka ryggmusklerna.

4. Backwall slides:

 • Stå med ryggen mot en vägg och böj armarna i en ”L” form vid sidorna.
 • Tryck armarna mot väggen och glid dem uppåt längst väggen så fingerspetsarna nuddar varandra, bibehåll kontakt.
 • Återgå till startposition igen så att skulderbladen pressas samman och neråt mot ”bakfickan” för att sträcka och förbättra hållningar.
 • Upprepa. 

I nuläget finns jag på Naprapatlandslaget i Nyköping

Det är inte alltid lätt att själv veta vad värken kring bröstryggen beror på. Genom att boka en tid hos en naprapat kan du få professionell hjälp att undersöka och utreda vad som orsakar din smärta. De kan även ge dig råd och behandling för att hjälpa dig att må bättre.

Adress Norrköpingsvägen 13, 611 38 Nyköping (Google Maps)
Öppettider: Måndag – fredag: 07-18
Vi har även öppet vissa helger.
Akuta tider varje dag!

Vanliga frågor

När behöver jag söka hjälp för min smärta i bröstryggen?

En naprapat kan vara till stor hjälp om du upplever långvarig smärta i bröstryggen som påverkar din dagliga rutin negativt, eller om du känner att det finns några begränsningar i din rörelseförmåga i området kring bröstryggen.

Orsaken till smärta i bröstryggen - Vart sitter felet?

Smärta i bröstryggen kan ha flera orsaker och platsen för felet kan variera beroende på den specifika situationen. Det kan härledas till muskelspänningar, problem med ryggraden, problem med revbenen eller bröstet, ligamentskador, eller till och med nerverotskompression. En exakt diagnos är viktig för att identifiera var felet sitter och för att skapa en effektiv behandlingsplan.

Kan min smärta i bröstryggen komma från nacken?

Absolut, smärta i bröstryggen kan ha sitt ursprung i nacken. Dålig hållning eller problem i nacken kan leda till överkompensation från andra delar av ryggen, inklusive bröstryggen, vilket kan orsaka smärta och obehag där. Att behandla nackproblemen kan i vissa fall bidra till att minska smärtan i bröstryggen.

Jag kompenserar. Kan det ge smärta i bröstryggen?

Ja, kompensation i kroppen kan definitivt orsaka smärta i bröstryggen. När en del av kroppen kompenserar för en annan del som inte fungerar optimalt, kan det leda till överbelastning eller ojämn belastning på bröstryggen, vilket i sin tur kan orsaka smärta och obehag i det området. Det är viktigt att identifiera och adressera dessa kompensationsmönster för att minska risken för smärta och förbättra kroppens balans och funktion.

Kan besvär i bröstryggen ge huvudvärk?

Ja, det är möjligt att besvär i bröstryggen kan orsaka huvudvärk. Ibland kan spänningar och obalans i muskler och ligament i bröstryggen, särskilt om de påverkar nervsystemet, bidra till spänningar och smärta som strålar uppåt och orsakar huvudvärk. Det är inte ovanligt att smärta från en del av kroppen kan avspegla sig som obehag på ett annat ställe. Att ha god hållning och se till att bröstryggen inte är spänd eller överbelastad kan bidra till att minska risken för relaterade smärttillstånd, inklusive huvudvärk.

Hur viktigt är det med en bra hållning?

En bra hållning spelar en nyckelroll när det handlar om att förebygga och lindra smärta i bröstryggen. Genom att ha en bra hållning bibehåller du en korrekt ryggradsposition, vilket minskar belastningen på ryggmuskulaturen och ligamenten i bröstryggen. Det bidrar till att undvika överbelastning och minskar risken för muskelspänningar och smärta. En stabil och balanserad hållning är därför en viktig del i att hantera och förebygga bröstryggssmärta.

Är det farligt med smärta i bröstryggen?

I de flesta fall är smärta i bröstryggen inte farligt i sig själv. Det kan vara ett resultat av överansträngning, dålig hållning, eller muskelspänningar. Emellertid finns det några tillstånd som kan orsaka smärta i bröstryggen som kan kräva medicinsk uppmärksamhet. Till exempel kan problem med inre organ som hjärtat eller lungorna manifestera sig som smärta i bröstkorgen. Det är viktigt att överväga andra symptom eller om smärtan är plötslig, skarp och intensiv. Generellt sett är bröstryggssmärta oftast inte farligt, men det är alltid klokt att söka medicinsk rådgivning om du är osäker eller om smärtan är bekymmersam.

Vad kan jag göra för att lindra min axelsmärta?

Självhjälp vid smärta i bröstryggen

Självhjälp kring skulderbladet kan vara en värdefull komponent i att hantera och lindra besvären. Här är några åtgärder och strategier som kan vara till hjälp:


Korrigera hållningen:
Fokusera på att bibehålla en god hållning vid sittande och stående för att minska stressen på skulderbladen och bröstryggen.


Rörelse och stretchövningar:
Utför mjuka rörelser och stretchövningar för att öka rörligheten och minska spänningar i musklerna runt bröstryggen och skulderbladen.


Ergonomi och arbetsställning:
Anpassa arbetsplatsen och sittställningen för att undvika överbelastning och tryck på bröstryggen och skulderbladen under långa perioder.


Värme- och kyla-behandling:
Använd varma kompresser eller kylpåsar för att lindra smärta och minska inflammation, beroende på vad som fungerar bäst för dig.


Aktiv vila:
Det kan vara viktigt att vila från aktiviteter som utlöser smärta, men samtidigt bibehålla en viss grad av lämplig aktivitet för att främja blodcirkulationen och undvika stelhet.


Styrketräning och rörelseövningar:
Utför övningar som fokuserar på att stärka rygg- och axelmusklerna samtidigt som du inkluderar stretcharbeten för att förbättra rörligheten.

Här är några övningar som kan vara fördelaktiga för att stärka musklerna i bröstryggen och förbättra dess rörlighet:

 1. Katt-ko-stretch: Stå på alla fyra och böj ryggen uppåt som en katt, sedan neråt som en ko. Upprepa rörelsen i en lugn och kontrollerad rytm.
 2. Rygglyft: Ligg på mage och lyft överkroppen uppåt med armarna sträckta ut framför dig. Håll positionen i några sekunder och sänk sedan ner dig till golvet igen.
 3. Rodd med gummiband i höjd med dörrhandtag: Ställ dig med ryggen mot dörren eller den fasta punkten där gummibandet sitter. Ta tag i gummibandets ändar, böj knäna, luta överkroppen framåt och håll ryggen rak med huvudet i linje med ryggraden. Dra armarna bakåt som i en roddrörelse mot magen eller bröstet, håll positionen för att känna muskelkontraktionen och återgå sedan lugnt till startpositionen. Upprepa övningen för att stärka ryggmusklerna.
 4. Backwall slides: Stå med ryggen mot en vägg och böj armarna i en "L" form vid sidorna. Tryckk armarna mot väggen och glid dem uppåt längst väggen så fingerspetsarna nuddar varandra, bibehåll kontakt. Återgå till startposition igen så att skulderbladen pressas samman och neråt mot "bakfickan" för att sträcka och förbättra hållningar. Upprepa. 

Stresshantering
Stresshantering kan vara avgörande för att hantera smärta i bröstryggen. Att praktisera avslappningsövningar som djupandningsövningar, meditation eller yoga kan hjälpa till att minska spänningar i musklerna och främja avslappning. Att skapa en balanserad livsstil med regelbunden sömn, hälsosam kost och regelbunden fysisk aktivitet kan också bidra till att minska stress och lindra smärta i bröstryggen.

Självhjälpsmetoder kan vara effektiva för milda till måttliga fall av smärta i bröstryggen. Men om smärtan är ihållande eller svår är det klokt att söka professionell hjälp från en naprapat för en noggrann diagnos och skräddarsydd behandlingsplan.

Kan massage eller träning hjälpa mot smärta i bröstryggen?

Både massage och träning kan vara användbara metoder för att hantera smärta i bröstryggen. Massage kan lindra spänningar i musklerna och öka blodcirkulationen i området, vilket kan minska smärtan. Å andra sidan kan träning, särskilt övningar som fokuserar på att stärka och stretcha musklerna i bröstryggen och omkringliggande områden, bidra till att förbättra flexibilitet, minska spänningar och lindra smärta över tid.

Kan min smärta förebyggas och hur?

För att förebygga smärta i bröstryggen kan du överväga följande:

 1. Regelbundna underhållsbesök hos en naprapat kan vara en värdefull förebyggande åtgärd mot smärta i bröstryggen. Genom att regelbundet få behandling och råd från en naprapat kan du arbeta med att hålla musklerna och ryggraden i balans, vilket minskar risken för att problem ska uppstå eller förvärras. Det kan hjälpa till att korrigera eventuella obalanser eller spänningar innan de utvecklas till smärtsamma tillstånd.
 2. Träning och rörelse: Regelbunden träning som stärker ryggmusklerna och förbättrar flexibiliteten kan minska risken för bröstryggssmärta. Fokus på styrka, stretching och korrekt kroppshållning i dina träningsrutiner är viktigt.
 3. Rätt kroppshållning: Medvetenhet om din hållning under vardagliga aktiviteter som sittande, stående och lyft kan minska belastningen på bröstryggen. Anpassa arbetsplatsen så att den stöder en god ergonomi.
 4. Lyfttekniker: Använda rätt lyftteknik vid tunga lyft och undvika att lyfta med böjd rygg kan minska risken för skador.
 5. Undvika långvarigt sittande: Ta regelbundna pauser för att röra på dig om du sitter still under längre perioder.
 6. Stresshantering: Stress kan påverka kroppen, inklusive ryggmuskulaturen. Att hantera stress genom avslappningsmetoder som meditation eller yoga kan minska spänningar i musklerna och därmed minska risken för smärta i bröstryggen.
 7. Balanserad kost och hälsosam vikt: Att hålla en hälsosam vikt och äta en balanserad kost kan minska belastningen på ryggraden.

Att arbeta förebyggande med dessa åtgärder kan bidra till att minska risken för smärta i bröstryggen och främja en mer aktiv och hälsosam livsstil.

Snabblänkar

Dela den här artikeln