Figur of Sweden

Ont i bröstkorgen

Bröstsmärta kan variera från mildt obehag till intensivt tryck i bröstet. Orsakerna bakom detta obehag kan vara många och variera från muskelstamning till allvarligare tillstånd. Att förstå orsakerna är nyckeln för korrekt behandling och lindring.

Bröstsmärta kan vara oroande, men de flesta gånger är det ofarligt. Ändå är det viktigt att känna igen varningssignaler från kroppen. I de flesta fall behöver bröstsmärta inte omedelbar vård. Men om du upplever kraftig, ihållande smärta eller obehag i bröstkorgen, kan det vara tecken på ett allvarligare tillstånd som kräver snabb medicinsk uppmärksamhet.

Att förstå att bröstsmärta är ett symptom är viktigt då orsakerna kan vara varierande och personspecifika. Om du upplever återkommande eller ihållande smärta i bröstkorgen är det viktigt att söka hjälp hos naprapat för att fastställa den exakta orsaken och få lämplig behandling. Att dokumentera episoder av bröstsmärta kan hjälpa naprapaten att identifiera utlösande faktorer och underlätta en korrekt diagnos.

Vilka symtom kan man uppleva vid smärta i bröstkorgen?

Symtom vid smärta i bröstkorgen kan variera beroende på orsaken till smärtan. Här är några vanliga symtom som kan följa med bröstsmärta:

 • Stickande eller skärande smärta
  Smärtan kan vara skarp, stickande eller skärande och kan vara lokaliserad till ett specifikt område eller stråla ut.
 • Tryckande eller molande smärta 
  Smärtan kan vara mer tryckande ell:er molande, och den kan vara diffus eller känns som ett band runt bröstkorgen.
 • Andningssvårigheter
  Vissa människor kan uppleva svårigheter att ta djupa andetag eller smärta som förvärras vid inandning eller utandning.
 • Strålning till andra områden
  Smärtan kan ibland stråla ut till nacke, käke, armar eller rygg.
 • Ångest eller oro
  Bröstsmärta kan ibland orsaka ångest eller oro

Det är viktigt att komma ihåg att symtomen kan variera avsevärt beroende på den underliggande orsaken till bröstsmärtan. Om du upplever bröstsmärta och är osäker på orsaken eller om symtomen är allvarliga eller ihållande, är det viktigt att söka medicinsk hjälp för en noggrann utvärdering och diagnos.

Om du upplever bröstsmärta och har något av följande symtom, är det viktigt att omedelbart kontakta din vårdcentral, en öppen jourmottagning eller akutmottagning

 1. Andnöd eller svårigheter att andas: Speciellt om det inte är kopplat till fysisk ansträngning.
 2. Plötslig och allvarlig smärta: Särskilt om det är ihållande och inte avtar med vila.
 3. Illamående eller kräkningar: Särskilt om det är oförklarligt och sammanfaller med bröstsmärtan.
 4. Smärta som strålar ut till armar, nacke eller käke: Detta kan indikera hjärtrelaterade problem.
 5. Svårigheter att tala eller förståtal: Det kan vara ett tecken på en allvarlig medicinsk nödsituation, till exempel en stroke.
 6. Extrem svaghet, yrsel eller förvirring: Om detta inträffar tillsammans med bröstsmärta kan det indikera ett allvarligt medicinskt tillstånd.

Vad är orsaken till smärta i bröstkorgen?

Det finns flera olika orsaker till att får smärta i bröstkorgen. De vanligaste faktorerna kan vara: 

 • Hållning och muskelspänningar 
  Hållning och muskelspänningar utgör vanliga orsaker till bröstsmärta. En dålig hållning, särskilt vid långa perioder framför datorn eller vid ovana rörelser, ökar belastningen på bröstmusklerna och kan orsaka spänningar eller överansträngning. Det skapar en framåtlutad position när axlarna rullar framåt, vilket ytterligare belastar bröstkorgen och kan skapa muskelobalans och obehag. Dessa spänningar förvärras om axlarna ständigt hålls upphöjda eller om du ofta sitter i en position som inte låter musklerna slappna av helt. Detta kan skapa tryck över bröstet eller smärta som strålar ut i axlar eller armar.
 • Överansträngning av bröstmusklerna
  Överansträngning av bröstmusklerna kan uppstå vid tunga lyft eller intensiv fysisk aktivitet. Det kan resultera i en brännande eller sträckande känsla i bröstet, särskilt om musklerna plötsligt belastas efter en period av inaktivitet.
 • Kompensationsmönster | Svaga muskler
  Kompensationsmönster uppstår ofta när vissa muskelgrupper är svaga eller underutvecklade, vilket tvingar andra muskler att ta över deras arbete. I fallet med bröstmuskulaturen kan svaghet i ryggmuskulaturen leda till att musklerna framifrån, som bröstmusklerna, kompenserar för denna brist. Det innebär att de framre musklerna får ta på sig en större del av belastningen och ansträngningen än de är avsedda för. Detta kan skapa ojämnhet i muskelfunktionen och öka risken för överansträngning och smärta i bröstkorgen. 
 • Revbenslåsningar
  Revbenslåsningar kan resultera i stelhet eller begränsad rörlighet i revbenen, vilket kan vara smärtsamt och göra vardagliga aktiviteter svårare. Dessa låsningar innebär en minskad rörlighet mellan revbenen och deras fästen i ryggraden eller bröstbenet, vilket kan ge upphov till obehag eller ömhet i området samt smärta eller obehag vid djupandning.
 • Muskelinflammation eller skada 
  Inflammation eller skada i de interkostala musklerna mellan revbenen kan också orsaka bröstsmärta, särskilt vid vissa rörelser.
  Costokondrit: Detta tillstånd innebär inflammation i de broskiga föreningspunkterna mellan revbenen och bröstbenet och kan orsaka ömhet och smärta i bröstet.
 • Nervrelaterade orsaker
  Nervrelaterade orsaker till bröstsmärta kan uppstå på grund av kompression eller inflammation i nervbanor, vilket kan utlösa obehag eller smärta i bröstområdet.
 • Psykologiska faktorer | Stress, Ångest
  Ångest, stress eller panikattacker, kan ibland ge upphov till bröstsmärta. Ångest och stress kan resultera i fysiska reaktioner i kroppen, inklusive muskelspänningar och ökad känslighet för smärta. Människor som lider av hög ångest eller regelbunden stress kan uppleva smärta eller obehag i bröstområdet utan någon fysisk skada eller sjukdom.
 • Andra medicinska tillstånd
  • Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD): Denna åkomma orsakas av magsyra som irriterar matstrupen och kan leda till smärta som strålar ut mot bröstet. Det är vanligt att känna en brännande känsla i bröstet, särskilt efter måltider eller när man ligger ner.
  • Lungproblem: Tillstånd som lunginflammation, lungemboli eller andra lungrelaterade sjukdomar kan orsaka bröstsmärta, speciellt vid djupa andetag. Dessa tillstånd kan göra att bröstkorgen känns tung och smärtan kan förvärras vid andningsförsök.
  • Hjärtrelaterade orsaker: Det är avgörande att utesluta hjärtrelaterade problem när det gäller bröstsmärta. Angina och hjärtinfarkt kan ge symtom som bröstsmärta eller tryck, som ofta åtföljs av andnöd eller obehag i käken eller armarna. Om smärtan är ihållande eller stark, särskilt om den upplevs tillsammans med andra symtom på hjärtproblem, krävs omedelbar medicinsk bedömning.

Revbenslåsning

Revbenslåsning, även kallat intercostal muskelstramning, är ett tillstånd där det förekommer en minskad rörlighet eller låsning mellan revbenen och ryggraden eller bröstbenet.

Symtom vid detta tillstånd kan vara:

 • Smärta, obehag
 • Känsla av stelhet i bröstkorgen.
 • Smärta och svårigheter att ta djupa andetag.

Orsakerna till revbenslåsning kan variera:

 • Uppstå till följd av skador
 • Överansträngning av musklerna mellan revbenen
 • Plötsliga rörelser som resulterar i en felaktig positionering av revbenen.

Behandlingen för revbenslåsning kan innefatta:

 • Vila
 • Lämpliga sträckningsövningar
 • Manuell terapi (ledmanipuation) hos naprapat för att återställa normal rörlighet i bröstkorgen.

Det är viktigt att få en korrekt diagnos för att utesluta andra allvarliga medicinska tillstånd som kan orsaka liknande symtom.

Tietze syndrom

Tietze syndrom är ett tillstånd som kännetecknas av svullnad och ömhet i brosket som förbinder revbenen med bröstbenet. Denna svullnad kan orsaka smärta och ömhet i bröstkorgen, särskilt i de övre revbenen. Smärtan kan vara intensiv och tenderar att öka med djupa andetag, hosta eller rörelse.

Det är ett relativt ovanligt tillstånd och orsaken till Tietze syndrom är inte alltid tydlig, men det antas vara relaterat till inflammation i brosket. Smärtan kan ibland misstas för smärta i hjärtat på grund av likheten i symtomen.

Tietze syndrom varierar i längd från person till person. För vissa är det kortvarigt, några veckor, medan det för andra kan vara långvarigt, pågå månader eller år. Behandlingens effekt kan också påverka varaktigheten. Eftersom det är individuellt är det svårt att exakt förutsäga hur länge det kommer pågå.

Symtom vid detta tillstånd kan vara:

 • Svullnad och ömhet i brosket som förbinder revbenen med bröstbenet.
 • Smärtan är vanligtvis lokaliserad till de övre revbenen
 • Smärtan kan förvärras av djupa andetag, hosta eller rörelse.

Orsakerna till Tietze syndrom är inte helt fastställd
Men det antas att tillståndet kan uppstå på grund av inflammation i brosket som förbinder revbenen med bröstbenet. Ofta finns det ingen tydlig utlösande faktor för inflammationen.

Behandlingen för Tietze syndrom fokuserar oftast på att lindra smärta

 • antiinflammatoriska läkemedel
 • vila
 • fysioterapi.
 • Naprapat besök – mjuk vävnadsbehandling, manuell terapi, sträckningsövningar och ergonomiska anpassningar för att minska obehaget.

Samarbetet med en naprapat kan leda till en skräddarsydd behandlingsplan, anpassad efter individuella behov och symtom. En korrekt diagnos är viktig för att utesluta andra potentiellt allvarliga medicinska tillstånd som kan ge liknande symtom.

Hur undersöker man smärtan i bröstkorgen?

Vid en undersökning fokuserar naprapaten på att fastställa orsaken genom en grundlig muntlig bedömning av symtom och hälsotillstånd. Genom en hands-on approach utvärderas spända muskler och andra dysfunktioner, anpassat efter individuella symtom som rörlighet och styrka. Denna integrerade undersökning tillsammans med medicinsk historik är avgörande för att exakt fastställa diagnos och behandlingsplan, där målet inte bara är symtomlindring utan även att adressera den underliggande orsaken för optimal effektivitet.

Naprapaten strävar efter en detaljerad medicinsk anamnes som inkluderar patientens identitet, smärtsymtom och deras beteende, debut av smärtan i relation till möjliga trauman eller överbelastning, eventuell obehagskänsla kring revben, bröstben och bröstryggen, samt faktorer som kan påverka smärtan. Dessutom söker naprapaten information om tidigare skador eller trauma som kan relatera till den aktuella situationen.

En naprapatundersökning kan omfatta olika tester och tekniker för att bedöma olika hälsomässiga aspekter i området.

 • Inspektion av nacke, axlar och bröstrygg: För att utesluta att smärtan inte härstammar från andra områden. Rörligheten och muskelspänningarna bedöms.
 • Inspektion av hållning: För att identifiera eventuella samband med patientens besvär
 • Bedömning av rörlighet och stabilitet i bröstryggen: Tester utförs för att bedöma rörlighetsbegränsningar eller tecken på instabilitet.
 • Utvärdering av muskelstyrka och funktion: För att identifiera överansträngda eller försvagade muskler samt avvikelser i muskelfunktionen.
 • Nervsträckstester: för att identifiera eventuella påverkade nerver.

Genom en noggrann bedömning skapar naprapaten en individuell behandlingsplan för att lindra smärta och förbättra funktionen hos patienter med bröstsmärta. Undersökningsprocessen varierar beroende på naprapatens metoder och patientens specifika behov. Målet är att erbjuda optimal vård genom en skräddarsydd behandlingsplan som effektivt tar itu med smärtans källa och främjar återställande av optimal funktion.

Läs mer här om hur ett naprapatbesök går till

Behandling av bröstsmärta

Om bröstsmärtan inte är relaterad till en mer allvarlig sjukdom som kräver läkemedelsbehandling, fokuserar naprapaten vanligtvis på att normalisera nervsystemets funktion. Detta kan inkludera mobilisering eller justering av stela leder, muskelbehandling och medicinsk akupunktur.

Beroende på patientens behov och bakgrund väljer naprapaten den mest lämpliga behandlingsmetoden för att lindra besvären och förbättra patientens tillstånd.

För att förbättra patientens tillstånd och lindra smärtan kan också stressreducerande aktiviteter, träningsövningar samt råd om sömn, kost och motion inkluderas som en del av behandlingsplanen för att förebygga framtida besvär.

Tips och råd vid smärta i bröstkorgen

 1. Andningsövningar: Fokusera på djupa, lugna andetag kan ibland lindra smärta och minska ångest som kan förvärra symtomen. Prova att andas in långsamt genom näsan, hålla andan i några sekunder och andas sedan ut genom munnen.
 2. Avslappningstekniker: Meditation, progressiv muskelavslappning eller yoga kan hjälpa till att minska muskelspänningar och lindra smärta i bröstkorgen.

  Läs mer om mindfulness här

 3. Värmebehandling: En varm dusch eller en värmekudde kan minska muskelspänning och lindra smärta.
 4. Vila: Ta det lugnt och undvik att belasta bröstet. Att hitta en bekväm position, till exempel att sitta upprätt eller ligga ner med kuddar under huvudet och knäna, kan hjälpa till att minska obehag.
 5. Övningar och fysisk aktivitet: Motion kan stärka musklerna runt bröstkorgen och minska smärtan på lång sikt. Träning av bröstryggen kan också vara fördelaktig för att lindra smärta i bröstkorgen under fysisk aktivitet. Genom att stärka musklerna i bröstryggen kan du förbättra hållningen och minska spänningar som kan bidra till obehag vid fysisk ansträngning.

  Några övningar som kan hjälpa vid smärta i bröstkorgen. Se övningar nedan!

 6. Kost och livsstil: Vissa livsmedel eller drycker kan förvärra symtomen. Försök att undvika koffein, starka kryddor och fet mat om de tenderar att utlösa smärta för dig.
 7. Stresshantering: Stress kan förvärra smärtupplevelsen. Att hantera stress genom att praktisera mindfulness, yoga eller att tillämpa andra avslappningstekniker kan hjälpa till att minska smärtan

Kom ihåg att självhjälpsmetoder inte alltid fungerar för alla typer av värk i bröstkorgen, och om du har svåra eller återkommande besvär bör du kontakta en naprapat för en ordentlig utvärdering och lämplig behandling.

Här är några övningar som kan vara fördelaktiga för att minska smärtan i bröstkorgen

1. Sidoliggande rotationer

 • Ligga på sidan med utsträckta ben.
 • Böj dina armar i en vinkel på cirka 90 grader framför dig.
 • Lyft långsamt den övre armen uppåt och följ med ögonen samtidigt som du försiktigt roterar din överkropp.
 • Försök att hålla nedre delen av kroppen stilla och rikta blicken mot den övre armen för att öka rörelseomfånget
 • Återgå till startposition genom att sänka den övre armen tillbaka till den ursprungliga positionen på sidan av kroppen.
 • Upprepa övningen i en jämn och kontrollerad rörelse. Byt sida.

2. Ligga diagonalt på en foam roller

 • Ryggliggande position. Placera en foam roller från nedre delen av ryggen till axlarna, längstmed ryggraden.
 • Du kan böja knäna och placera fötterna i golvet för extra stabilitet eller sträcka ut benen längs golvet, beroende på vad som känns mest bekvämt.
 • Låt armarna vila avslappnat åt sidorna, med handflatorna uppåt. Detta kommer att sträcka ut bröstkorgens muskler och öppna upp bröstkorgen.
 • Medan du ligger i denna position, fokusera på djupa andetag. Andas in långsamt genom näsan och låt bröstkorgen fyllas med luft. Känn hur luften expanderar i bröstkorgen när du andas in. Sedan andas långsamt ut genom munnen och känn hur spänningar släpper i bröstkorgen.
 • Försök att slappna av så mycket som möjligt under denna position. Tillåt kroppen att sjunka ner över foam rollern och släppa spänningar i musklerna runt bröstkorgen och ryggraden.

I nuläget finns jag på Naprapatlandslaget i Nyköping

Det är inte alltid lätt att själv veta vad sin smärta beror på. Genom att boka en tid hos en naprapat kan du få professionell hjälp att undersöka och utreda vad som orsakar dina besvär. De kan även ge dig råd och behandling för att hjälpa dig att må bättre.

Adress Norrköpingsvägen 13, 611 38 Nyköping (Google Maps)
Öppettider: Måndag – fredag: 07-18
Vi har även öppet vissa helger.
Akuta tider varje dag!

Vanliga frågor

Hur vet jag att min bröstsmärta beror på musklerna?

Det är viktigt att notera att bröstsmärta kan ha flera orsaker och att fastställa att smärtan beror på musklerna kan vara svårt utan en medicinsk utvärdering. Här är några tecken som kan tyda på att bröstsmärtan är relaterad till musklerna:

1. Smärtans natur: Om smärtan är lokaliserad till ett specifikt område och förvärras av rörelse eller tryck kan det indikera muskelspänning eller överansträngning.

2. Tidigare fysisk ansträngning: Om du nyligen har utfört ovanlig eller intensiv fysisk aktivitet som kan ha belastat bröstmusklerna (till exempel lyfta tunga föremål, ovana träningsövningar för bröstmusklerna) kan smärtan vara relaterad till detta.

3. Reaktion på rörelse eller tryck: Om smärtan ökar när du rör dig på ett visst sätt eller om den blir värre när du trycker på ett specifikt område av bröstkorgen kan det tyda på muskelspänning.

4. Inga andra symptom: Om smärtan inte åtföljs av andra symtom såsom andningssvårigheter, yrsel, eller domningar i armar eller bröst kan det tyda på en mindre allvarlig orsak.

Dessa indikationer pekar på möjligheten att smärtan kan vara muskelrelaterad, men det är viktigt att inte försumma andra potentiellt allvarliga orsaker till bröstsmärta, såsom hjärtrelaterade problem eller andra medicinska tillstånd. Om du är osäker på smärtans ursprung eller om den är ihållande eller kraftig, är det bäst att söka medicinsk vård för en noggrann bedömning och diagnos.

Är det farligt med smärta i bröstkorgen?

Bröstsmärta kan ha olika orsaker. Ibland är det inte farligt, som vid muskelspänningar eller matsmältningsproblem. Men vissa gånger kan smärtan vara ett tecken på allvarliga tillstånd som hjärtproblem eller lungsjukdomar.

Om smärtan är intensiv, åtföljs av andningssvårigheter, strålar ut i armar, nacke eller rygg, är det viktigt att söka omedelbar medicinsk hjälp. Det är bäst att få professionell bedömning för att utesluta allvarliga orsaker till bröstsmärtan.

När bör jag besöka en naprapat för min smärta i bröstkorgen?

Om du upplever smärta i bröstkorgen och misstänker

 • att den kan vara muskelrelaterad eller relaterad till rörelseapparaten
 • om smärtan är ihållande, förvärras av rörelse eller har en muskelrelaterad karaktär

En naprapat hjälpa med behandling och rådgivning för att lindra smärtan samt ge specifika övningar för att stärka musklerna runt bröstkorgen. Det är viktigt att söka hjälp om du tror att smärtan är muskelrelaterad och inte har andra allvarliga symtom som andningssvårigheter eller bröstsmärtor relaterade till hjärtat eller lungorna.

Kan massage eller träning hjälpa mot smärta i bröstkorgen?

Både massage och träning kan potentiellt bidra till lindring av vissa typer av smärta i bröstkorgen, speciellt om smärtan är relaterad till muskelspänningar eller muskuloskeletala problem. Här är hur de kan hjälpa:

1. Massage: En mjuk och riktad massage kan hjälpa till att lösa upp muskelspänningar och öka blodcirkulationen i området kring bröstkorgen. Detta kan lindra spänningar och minska obehaget i musklerna. Massage kan också främja avslappning och minska stress, vilket i sin tur kan bidra till att minska smärtan.

2. Träning: Måttlig träning kan stärka musklerna runt bröstkorgen och förbättra flexibiliteten, vilket kan minska risken för muskelspänningar och smärta. Övningar som fokuserar på att stärka bröst-, rygg- och axelmusklerna kan bidra till en bättre hållning och minska belastningen på bröstkorgen.

Det är dock viktigt att komma ihåg att innan man börjar med massage eller träning för att hantera bröstsmärta, speciellt om smärtan är ihållande eller intensiv, är det klokt att rådgöra med en läkare eller annan kvalificerad vårdgivare. Detta är för att säkerställa att smärtan inte beror på något allvarligt medicinskt tillstånd som kräver annan behandling.

Vidare kan vissa övningar eller massageformer vara kontraindicerade beroende på orsaken till smärtan. Professionell rådgivning kan hjälpa till att bestämma vilken typ av träning eller massage som är lämplig och säker för att hantera bröstsmärtan.

Snabblänkar

Dela den här artikeln