Figur of Sweden

Smärta i ljumsken

Symtom, olika typer av smärta, orsaker, behandling och självvård

Smärta i ljumsken är inte ovanligt och kan uppstå av flera olika anledningar. Ljumsken är området mellan buken och lårets övre del och smärta där kan vara resultatet av överansträngning, skada, eller underliggande medicinska tillstånd. 

Oavsett orsaken kan smärta i ljumsken vara besvärande och påverka rörligheten och vardagen för den som drabbas. Att förstå de möjliga orsakerna till smärtan är viktigt för att kunna vidta lämpliga åtgärder för lindring och behandling.

En viktig del av hanteringen av ljumsksmärta är att identifiera specifika utlösande faktorer eller aktiviteter som kan förvärra obehaget. Att notera när smärtan uppstår, om den är kopplad till vissa rörelser eller situationer, kan vara till hjälp vid bedömningen av smärtans orsak.

Vanliga symtom vid smärta i ljumsken

Symtomen på smärta i ljumsken kan variera beroende på den underliggande orsaken. Här är några vanliga symtom som människor kan uppleva:

 • Smärta: Olika typer av smärta kan uppstå i ljumsken, såsom en dov, molande smärta, skarpa och plötsliga smärtor, eller mer kontinuerlig värk. Smärtan kan vara lokaliserad till ljumsken eller sprida sig mot låret eller buken.
 • Stelhet och obehag: Ofta kan det finnas en känsla av stelhet i ljumsken, särskilt efter vila eller specifika rörelser.
 • Svullnad eller ömhet: Området runt ljumsken kan vara ömt vid beröring och ibland kan det förekomma svullnad, särskilt om smärtan är relaterad till en skada.
 • Begränsad rörlighet: Smärtan kan begränsa rörligheten i höften eller benet, vilket kan göra det svårt att utföra vissa rörelser eller aktiviteter.
 • Klickande eller knäppande ljud: Vissa personer kan uppleva klickande eller knäppande ljud vid rörelser relaterade till ljumsken. Detta kan vara ett tecken på vissa tillstånd, såsom labrumskador eller andra strukturella problem.
 • Ökad smärta vid specifika rörelser: Smärtan kan förvärras vid vissa aktiviteter, som att gå, springa, böja sig eller lyfta tyngder.

Symtomen kan variera i intensitet och frekvens beroende på orsaken till smärtan i ljumsken. 

Olika typer av smärta i ljumsken

Smärta i ljumsken kan vara mångfacetterad och variera i karaktär beroende på den underliggande orsaken. Här är några olika typer av smärta som kan upplevas i ljumsken:

 • Skarp och plötslig smärta: Detta kan inträffa vid akuta skador som sträckningar eller tårar i muskler eller ligament i ljumsken. Smärtan kan vara intensiv och plötslig och kan uppstå vid fysisk ansträngning eller rörelser.
 • Dov och molande smärta: Detta kan vara mer kroniskt och kan vara resultatet av överansträngning, långvariga belastningar eller underliggande tillstånd såsom artros eller bursit. Det kan vara ihållande och återkommande.
 • Stelhet och obehag: Smärtan kan vara åtföljd av känslor av stelhet i ljumsken, särskilt efter perioder av vila eller inaktivitet.
 • Brännande eller stickande smärta: Vissa människor kan uppleva en brännande eller stickande smärta i ljumsken på grund av nervpåverkan, till exempel från nervkompression eller irritation.
 • Klickande eller knäppande känsla i höften: Vissa tillstånd, såsom labrumskador eller problem med lederna i höften, kan åtföljas av en känsla av klickande eller knäppande i ljumsken vid vissa rörelser.
 • Refererad smärta: Ibland kan smärta från andra områden, såsom ryggen eller buken, stråla ut till ljumsken och ge en känsla av smärta i detta område.

Att identifiera smärtans specifika karaktär och eventuella mönster som kan relatera till aktiviteter eller rörelser kan vara till hjälp vid diagnostisering och behandling. 

Om du upplever smärta i ljumsken och har något av följande symtom, är det viktigt att omedelbart kontakta din vårdcentral, en öppen jourmottagning eller akutmottagning

 1. Intensiv smärta som inte avtar: Om smärtan är extrem och inte minskar eller om den plötsligt blir väldigt intensiv.

 2. Oförmåga att gå eller belasta benet: Om smärtan är så svår att den hindrar dig från att stödja eller använda benet normalt.

 3. Svullnad, rodnad eller värme i ljumsken: Om det finns tecken på svullnad eller inflammation, särskilt om det är plötsligt eller kraftigt.

 4. Feber: Om smärtan i ljumsken åtföljs av feber, särskilt om det förekommer andra symtom såsom frossa eller allmän sjukdomskänsla.

 5. Kräkningar och illamående: Om smärtan i ljumsken åtföljs av kraftiga och ihållande kräkningar, kan det vara ett tecken på ett allvarligt tillstånd som kräver omedelbar medicinsk uppmärksamhet.

Dessa symtom kan indikera allvarliga tillstånd såsom infektioner, bråck eller andra medicinska akutfall. Att söka snabb medicinsk bedömning är avgörande för att få rätt diagnos och lämplig behandling. Ge detaljerad information om dina symtom och sök hjälp så snart som möjligt för att säkerställa att du får nödvändig vård.

Vad är orsakerna till att man får smärta i ljumsken?

Smärta i ljumsken kan uppstå av olika skäl. Några vanliga orsaker inkluderar:

 • Muskelspänningar och sträckningar: Överansträngning av musklerna kring ljumsken, vanligtvis hos idrottare eller efter intensiv träning, kan leda till smärta och obehag.
 • Svaghet i rygg- och sätesmuskulaturen kan leda till en obalans i muskelstyrkan kring höftregionen. När dessa muskler är svaga kan adduktormusklerna, som är musklerna på insidan av låret, överkompensera för att kompensera för den bristande styrkan. Detta kan leda till överbelastning och överansträngning av adduktormusklerna, vilket i sin tur kan orsaka smärta och obehag i ljumsken
 • Problem med höftleden: Tillstånd som artros eller andra problem i höftleden kan också avspegla sig som smärta i ljumsken.
 • Inflammation: Bursit (inflammation i vätskefyllda säckar i närheten av leder) eller tendinit (inflammation i senor) kan också orsaka smärta i ljumsken.
 • Ljumskbråck: En utbuktning av bukhålans vävnad genom en försvagning i ljumskområdet. Det kan orsaka smärta och obehag, särskilt vid fysisk ansträngning.
 • Lårbenshalsfraktur: En fraktur i översta delen av lårbensbenet kan ibland ge smärta som upplevs i ljumsken.
 • Hernierad disk: Ibland kan smärta från en hernierad disk i ländryggen stråla ut till ljumsken.

Inflammation i muskelsenor | Adduktortendinit 

Adduktortendinit innebär en inflammation i senorna i de muskler som används för att föra låret in mot kroppens mittlinje, vilket kan resultera i smärta, obehag och ibland svaghet i ljumsken och insidan av låret där adduktormusklerna sitter.

Orsakerna till adduktortendinit är ofta kopplade till:

 • överansträngning eller upprepad belastning på adduktormusklerna.
 • Snabba förändringar i träningsvolym eller intensitet kan belasta dessa muskler och orsaka tendinit.
 • Otillräcklig uppvärmning och brist på stretching före träning ökar också risken för skador och tendinit.
 • Yrkesmässiga aktiviteter eller sporter som kräver konstant adduktion eller snabba, upprepad rörelse i detta område kan överbelasta musklerna och öka risken för tendinit.
 • Muskelobalans i höft- och lårområdet öka trycket på adduktormusklerna och därmed öka risken för tendinit.

Genom att identifiera och undvika dessa orsaker kan risken för adduktortendinit minskas. Gradvis ökande träningsvolym, ordentlig uppvärmning och stretching innan träning, samt styrketräning för musklerna runt höft- och lårområdet, kan alla bidra till att förebygga tendinit i adduktormusklerna.

Ljumskbristning

En ljumskbristning inträffar när musklerna i ljumsken sträcks eller överbelastas till den punkt där de delvis eller helt går sönder. Detta tillstånd resulterar vanligtvis i smärta och kan begränsa rörligheten och aktivitetsnivån hos den drabbade individen.

Orsakerna till ljumskbristningar varierar men är oftast relaterade till:

 • Aktiviteter som innefattar plötsliga rörelser eller hög belastning på musklerna i ljumsken.
 • Snabba och oväntade rörelser, som vid vändningar eller accelererande löpning, kan överbelasta och sträcka musklerna i ljumsken, vilket resulterar i bristningar.

Faktorer som kan öka risken för ljumskbristningar inkluderar:

 • Otillräcklig uppvärmning och stretching före fysisk aktivitet samt brist på muskelstyrka och flexibilitet i ljumsken.
 • Återkommande stress på musklerna, särskilt vid idrottsutövande där ljumsken används frekvent eller intensivt, kan också öka risken för bristningar.

För att förebygga ljumskbristningar är det viktigt att ägna tid åt uppvärmning och stretcha innan träning eller fysisk aktivitet. Genom att gradvis öka intensiteten och träningsvolymen och arbeta med att stärka musklerna i ljumsken kan risken för bristningar minskas. Att lyssna på kroppens signaler och undvika överbelastning är också viktigt för att minimera risken för ljumskbristningar. Vid uppkomst av symtom är det viktigt att söka professionell medicinsk bedömning för att fastställa lämplig behandling och återhämtning.

Hur undersöker man smärta i ljumsken?

Vid en undersökningen fokuserar naprapaten på att fastställa den exakta orsaken för att skapa en anpassad behandlings- och rehabiliteringsplan.

Vid det första besöket görs en noggrann bedömning av symtom, medicinsk historia, livsstil samt aktiviteter. Anamnesen samlar information om patientens smärtintensitet, debut, karaktär av smärta och tidigare skador.

Genom en hands-on approach inom manuell medicin bedöms spända muskler och kroppens dysfunktioner. En detaljerad fysisk undersökning anpassas efter symtom, inklusive rörlighet, styrka och specifika tester. Innan behandling är det viktigt att utesluta allvarligare tillstånd som diskbråck eller andra komplexa diagnoser.

Denna heltäckande undersökning, tillsammans med medicinsk historik, är central för att fastställa en exakt diagnos. Naprapaten strävar inte bara efter att lindra symtomen utan även att behandla den underliggande orsaken för optimal effektivitet.

Behandling av ljumsksmärta

Naprapaten fokuserar på att behandla ljumsksmärta genom att normalisera nervsystemets funktion. Det inkluderar mobilisering eller justering av stela leder, muskelbehandling och medicinsk akupunktur. Baserat på patientens behov väljs den mest passande behandlingsmetoden för att lindra smärta i ländryggen och förbättra patientens tillstånd.

Vid behandling av adduktormuskelsmärta är en liknande helhetsinriktad strategi avgörande. Att inte bara behandla det specifika smärtområdet utan även ta hänsyn till de omkringliggande områdena som ländrygg och höft är kritiskt för en effektiv återhämtning. En omfattande behandlingsplan kan innefatta:

Vanliga behandlingsmetoder innefattar:

 • Stärkande övningar och stretchövningar
 • Smärtlindring och återhämtning (Värme & Kyla)
 • Elektrisk nervstimulering (TENS)
 • Massage, triggerpunktsbehandling och dry needling
 • Nerv- och/eller ledmobilisering eller manipulation av ländrygg, bäcken och höftled
 • Ergonomiska råd
 • Utbildning i ev. korrekt träningsteknik för att undvika överbelastning och skador

Behandlingen skräddarsys efter patientens behov för att minska smärtan och förbättra den övergripande hälsan och välbefinnandet.

Självhjälp vid ljumsksmärta

Självhjälp vid ljumsksmärta kan inkludera flera åtgärder för att minska obehag och underlätta återhämtning. Här är några tips:

Vila och Aktivitetsanpassning:

 • Undvik överbelastning, Ge det drabbade området tillräcklig vila och undvik aktiviteter som förvärrar smärtan.
 • Anpassa aktiviteter: Om möjligt, justera eller modifiera aktiviteter som kan belasta ljumsken för mycket.

Kyla och Värme:

 • Använd kyla: Applicera is eller kylpåsar på det smärtande området under de första 48 timmarna för att minska svullnad och lindra smärta.
 • Värmebehandling: Efter de första 48 timmarna kan värme i form av varma duschar eller värmepåsar bidra till att öka blodcirkulationen och minska spänningar i området.

Stretching och Styrketräning:

 • Stretchingövningar: Utför försiktiga stretchövningar för ljumsken och höften för att förbättra flexibiliteten och minska spänningar.
 • Stärkande övningar: När smärtan minskar kan du börja med lätt styrketräning för att stärka de omgivande musklerna. Fokusera på att bygga upp musklerna runt höft- och lårpartiet.

Smärtlindring:

 • Använd antiinflammatoriska medel: Vid behov kan receptfria smärtstillande medel eller antiinflammatoriska läkemedel minska smärtan och inflammationen temporärt.
 • Lokal behandling: Salvor eller geler med antiinflammatoriska egenskaper kan användas lokalt på det smärtande området.

Bära rätt utrustning:

 • Korrekt utrustning: Vid träning eller aktiviteter, se till att använda rätt utrustning och kläder som stödjer höften och ljumsken.

Även om dessa självhjälpsmetoder kan bidra till att lindra ljumsksmärta, är det viktigt att om smärtan är ihållande eller blir värre söka professionell vård för en korrekt diagnos och behandling. Att arbeta tillsammans med en naprapat kan vara avgörande för en effektiv och snabb återhämtning.

Se övningar nedan!

Här är några enkla övningar att börja med för att lindra smärtan i ljumsken

 

Cykling (cirkulationshöjande)

 • Börja med kortare cykelturer och gradvis öka längd eller intensitet.
 • Värm upp före cyklingen för att förbereda musklerna.
 • Cykla med mjuka och kontrollerade rörelser för att undvika spänningar.
 • Avsluta med nedvarvning för att lugna musklerna och främja återhämtning.

Adduktorpress med boll  (statisk styrka & aktivering)

 • Ligg på rygg med böjda knän (45grader) med en boll mellan knäna
 • Pressa ihop benen med aktivering av adduktorerna
 • Håll kvar 30 sekunder – vila 15 sekunder – pressa ihop 30 sekunder
 • Upprepa 10 gånger

Sidliggande benlyft av undre benet (Hölmich övning)

 • Ligg på sidan. Böj på det övre benet och stötta knät mot golvet.
 • Lyft det undre benet rätt upp och sedan rätt ner i en kontrollerad rörelse.
 • Försök ha hälen som högsta punkt under lyftet.

Abduktion av höft med gummiband

 • Fäst bandet runt vristerna.
 • För ena benet utåt sidan med tårna pekande framåt.
 • För det lugnt tillbaka och upprepa. Håll överkroppen stilla under utförandet.

Kom ihåg att göra övningarna med kontroll och utan att orsaka smärta. Om smärtan ökar under övningen, sluta genast och rådgör med en naprapat för en mer anpassad behandlingsplan.

I nuläget finns jag på Naprapatlandslaget i Nyköping

Det är inte alltid lätt att själv veta vad värken i lljumsken beror på. Genom att boka en tid hos en naprapat kan du få professionell hjälp att undersöka och utreda vad som orsakar din adduktorsmärta. De kan även ge dig råd och behandling för att hjälpa dig att må bättre. 

Adress Norrköpingsvägen 13, 611 38 Nyköping (Google Maps)
Öppettider: Måndag – fredag: 07-18
Vi har även öppet vissa helger.
Akuta tider varje dag!

Vanliga frågor

Vad är orsaken till min smärta?

Smärta i ljumsken kan ha flera olika orsaker. Några vanliga orsaker till smärta i ljumsken inkluderar:

 1. Ljumskbråck: Detta uppstår när en del av bukhålan pressas genom en försvagad del av bukväggen. Det kan orsaka smärta och obehag i ljumsken.
 2. Adduktortendinit: Det är inflammation i senorna i musklerna som används för att föra benen in mot kroppens mittlinje. Överbelastning eller överansträngning av dessa muskler kan orsaka tendinit och resultera i smärta i ljumsken
 3. Ljumskmuskelskada: Detta kan inträffa vid översträckning, stamning eller tår i ljumskmuskulaturen, särskilt under fysisk aktivitet eller idrottsutövande.
 4. Höftproblem: Problem med höftleden, såsom höftartros eller bursit, kan också orsaka smärta som känns i ljumsken.
 5. Hernierad disk: Ibland kan smärta från en hernierad disk i ländryggen stråla ut till ljumsken.
 6. Inflammation eller infektion: Inflammation eller infektion i bäckenorganen eller urinvägarna kan ibland ge upphov till smärta i ljumsken.

Dessa är några möjliga orsaker till smärta i ljumsken. Eftersom smärtan kan ha olika orsaker är det viktigt att konsultera en medicinsk professionell för en noggrann utvärdering och diagnos. 

När behöver jag söka hjälp för min ljumsksmärta?

Att veta när man bör söka hjälp för ljumsksmärta hos en naprapat beror på flera faktorer och symtom. Här är några situationer när det kan vara lämpligt att söka hjälp från en naprapat:

 1. Ihållande smärta: Om smärtan i ljumsken inte förbättras eller om den är ihållande trots vila eller milda hembehandlingar kan det vara klokt att få professionell bedömning.
 2. Begränsad rörlighet: Om smärtan begränsar din rörlighet eller påverkar din förmåga att utföra vardagliga aktiviteter kan det vara bra att söka hjälp för att förstå orsaken och få lämplig behandling.
 3. Uppkomst efter skada: Om smärtan i ljumsken började efter en specifik händelse, som en olycka eller fysiskt trauma, kan det vara viktigt att få den undersökt av en naprapat för att bedöma eventuella skador.
 4. Förvärrad smärta: Om smärtan blir värre eller om du märker andra nya symtom som domningar, stickningar eller svårigheter att belasta benet kan det vara skäl att söka professionell bedömning.
 5. Återkommande problem: Om du tidigare haft ljumsksmärta som återkommer med jämna mellanrum, kan en naprapat hjälpa till att identifiera orsaken och ge råd för att förebygga framtida episoder.

Att träffa en naprapat för ljumsksmärta kan vara fördelaktigt för att få en grundlig undersökning och eventuellt behandling för att lindra smärtan. Det är viktigt att lyssna på din kropp och söka professionell hjälp om smärtan inte förbättras eller om den orsakar betydande besvär i din vardag.

Orsaken till ljumskmärtan - Vart sitter felet?

Ljumsksmärta kan ha en bred spektrum av orsaker och det är viktigt att genomföra en noggrann medicinsk bedömning för att fastställa varifrån smärtan härstammar och vad som kan orsaka den. Ibland kan smärtan ha sitt ursprung direkt i ljumskområdet, medan den i andra fall kan komma från andra delar av kroppen, inklusive höften, ryggen eller till och med andra organsystem.

Flera möjliga orsaker till ljumsksmärta kan vara:

 1. Höftleden
 2. Ryggmärgen
 3. Bäckenet
 4. Övre delen av låret
 5. Muskelsträckningar
 6. Inflammation i senor, muskler eller slemsäckar
 7. Nervpåverkan från ryggraden eller bäckenområdet

Ett antal faktorer kan påverka och bidra till ljumsksmärta, och en grundlig bedömning kan hjälpa till att klargöra orsaken till smärtan för att kunna ge rätt behandling och lindring.

Kan min ljumsksmärta komma från ländryggen?

Ja, det är möjligt att ljumsksmärta har sitt ursprung i ländryggen. Det finns en nära koppling mellan ländryggen (det nedre området av ryggen) och ljumskområdet. Ofta kan problem eller skador i ländryggen manifestera sig som smärta i ljumskområdet och vice versa. Detta fenomen kallas "refererad smärta".


Ibland kan tillstånd som ländryggssmärta, diskbråck, spinal stenos eller muskelspänningar i ländryggen skapa en smärta som strålar ut och känns i ljumskområdet. Denna smärta kan vara ihållande eller tillfällig beroende på skadan eller det underliggande tillståndet i ländryggen.

Om du upplever smärta i ljumskområdet och misstänker att den kan ha sitt ursprung i ländryggen är det viktigt att konsultera en medicinsk professionell, såsom en läkare eller naprapat, för en noggrann utvärdering och diagnos. Genom att undersöka sambandet mellan ländryggen och smärtan i ljumsken kan en lämplig behandling föreslås för att hantera och lindra besvären.

Jag kompenserar. Kan det ge smärta i ljumsken?

Kompensation kan definitivt leda till smärta i ljumsken. När kroppen kompenserar för en obalans eller en skada genom att överbelasta andra muskler eller områden, kan detta skapa ökad stress på området runt ljumsken och leda till smärta där.

Till exempel, om du har en svaghet eller obalans i höften, bäckenet eller ländryggen, kan andra muskler, inklusive de i ljumsken, börja arbeta hårdare för att kompensera för denna brist eller obalans. Detta ökade arbete och överbelastning på adduktormusklerna (muskler i ljumsken som för benen in mot kroppens mittlinje) kan orsaka smärta och obehag i ljumsken.

Att adressera och korrigera kompensationsmönster kan vara en viktig del av rehabilitering och smärtlindring. Genom att arbeta med att stärka svaga muskler, förbättra rörlighet och balans samt adressera den underliggande orsaken till kompensationen kan man minska risken för smärta i ljumsken och förbättra kroppens övergripande funktion. Att söka hjälp från en kvalificerad terapeut kan vara fördelaktigt för att skapa en behandlingsplan som fokuserar på att korrigera kompensationsmönster och minska smärtan i ljumsken.

Är det farligt med smärta i ljumsken?

Smärta i ljumsken i sig är inte alltid farligt, men det kan vara ett tecken på underliggande problem eller skada. Smärta är kroppens sätt att signalera att något inte är som det ska, och det är viktigt att ta den på allvar, särskilt om smärtan är ihållande eller återkommande.

Vissa tillstånd som orsakar ljumsksmärta kan vara allvarliga och kräva medicinsk bedömning och behandling. Till exempel kan ljumskbråck, muskelbristningar, ledproblem eller nervpåverkan orsaka smärta i ljumsken. Att ignorera ihållande smärta och inte söka rätt behandling kan leda till försämring eller komplikationer.

Det är viktigt att uppmärksamma och agera på smärta i ljumsken, särskilt om den är svår, begränsar din rörlighet eller påverkar din förmåga att utföra vardagliga aktiviteter. Att konsultera en läkare eller naprapat för en korrekt diagnos och lämplig behandlingsplan är avgörande för att förhindra eventuella allvarligare problem och förbättra ditt tillstånd.

Kan massage eller träning hjälpa mot smärta i ljumsken?

Både massage och träning kan vara användbara för att lindra och förebygga smärta i ljumsken.

 1. Massage: En mjuk och måttlig massage av ljumsken kan hjälpa till att minska spänningar och öka blodcirkulationen i området, vilket kan bidra till att lindra smärta och främja läkning. Massage kan också hjälpa till att slappna av överansträngda muskler och minska spänningar.
 2. Stärkande och stretchingövningar: Att träna och stretcha de muskler som omger ljumsken kan bidra till att stärka och öka flexibiliteten i området. Specifika övningar för att stärka höftmusklerna och adduktormusklerna (muskler som för benen in mot kroppens mittlinje) kan vara särskilt användbara för att minska belastningen på ljumsken.

Det är viktigt att komma ihåg att börja träningen gradvis och att undvika överbelastning, särskilt om smärtan är närvarande. Att rådfråga en  naprapat kan vara fördelaktigt för att få anpassade övningar som är säkra och effektiva för att lindra ljumsksmärta.

Kombinera gärna massage och träning med andra behandlingsmetoder, som vila, isbehandling och eventuellt medicinsk bedömning för att få en heltäckande strategi för att hantera smärtan i ljumsken.

Kan min smärta förebyggas och hur?

För att förebygga smärta i ljumsken kan du ta några åtgärder:

 1. Stärkande övningar: Träna regelbundet för att stärka musklerna runt höfterna och ljumskarna. Fokusera på övningar som stärker både adduktormusklerna och höftmusklerna för att skapa stabilitet och minska risken för överbelastning.
 2. Stretchingrutiner: Inkludera stretchövningar för ljumskarna och höftböjarna i din dagliga rutin för att öka flexibiliteten och minska spänningar i området.
 3. Graduell träningsökning: Om du ökar träningsvolymen eller intensiteten, gör det gradvis för att undvika överbelastning på musklerna.
 4. Korrekt teknik: Använd korrekt teknik och ergonomiska principer när du utför fysisk aktivitet eller tränar för att undvika överbelastning och skador.
 5. Värm upp och svalna ner: Utför uppvärmnings- och nedvarvningsrutiner innan och efter träning för att förbereda musklerna och minska risken för skador.
 6. Balanserad träning: Variera din träning för att undvika överansträngning av specifika muskelgrupper. En balanserad träning kan minska risken för överbelastning och skador i ljumsken.
 7. Rätt utrustning: Använd rätt utrustning och kläder som passar för din aktivitet för att minska risken för skador och överbelastning.
 8. Lyssna på kroppen: Ta pauser om du känner smärta eller obehag och lyssna på kroppens signaler för att undvika överansträngning.

Genom att införliva dessa förebyggande åtgärder i din rutin kan du minska risken för smärta i ljumsken och förbättra din övergripande hälsa och välbefinnande. Att arbeta med en naprapat kan också hjälpa till att skapa en anpassad plan för att förebygga ljumskproblem baserat på dina individuella behov och träningsmål.

Snabblänkar

Dela den här artikeln