Figur of Sweden

Förstå huvudvärk

Huvudvärk är en vanlig åkomma som någon gång påverkar de flesta av oss. Den kan vara en mild, dov värk som gnager i bakgrunden, eller en intensiv, pulserande smärta som hindrar dig från att utföra dina dagliga aktiviteter. Huvudvärk kan ha olika orsaker och klassificeras i olika typer beroende på dess natur och utlösande faktorer.

Huvudvärk är oftast ofarlig, men det är viktigt att känna igen eventuella varningssignaler från din kropp. Normalt sett kräver huvudvärk inte akut vård, men om du upplever en ihållande och kraftig huvudvärk, kan det vara ett tecken på ett mer allvarligt problem och kräver omedelbar medicinsk hjälp.

Det är även viktigt att förstå att huvudvärk är ett symtom, och den underliggande orsaken kan variera från person till person. Om du lider av återkommande eller allvarlig huvudvärk, bör du söka medicinsk rådgivning för att fastställa den exakta orsaken och få lämplig behandling. Att föra en dagbok över dina huvudvärksepisoder kan vara till hjälp för att identifiera utlösande faktorer och underlätta en korrekt diagnos.

Olika typer av huvudvärk

 •  Spänningshuvudvärk: Är den vanligaste typen av huvuvärk och brukar vanligtvis kännas som ett tryck runt hela huvudet. Många liknar det vid att ha ett stramt band runt huvudet. Smärtan varierar oftast från mild till måttlig och kan pågå i några timmar, men ibland kan den vara ihållande och vara där i flera dagar.
  Oftast orsakad av muskelspänningar i nacke och huvud. Stress, minskad rörelse och dålig ergonomi kan vara utlösande faktorer. 
 • Migrän
  Migrän är en vanlig, men plågsam typ av huvudvärk som ofta påverkar din vardag. Det kan ge en kraftig pulserande smärta, illamående, kräkningar och ljuskänslighet. Attacken kan vara ihållande och pågå i upp till tre dygn, men vanligtvis varar den i ungefär ett halvt till ett dygn. Migrän kan vara ärftlig och utlösas av olika faktorer, inklusive vissa livsmedel och hormonella förändringar.
 • Klusterhuvudvärk | Hortons huvudvärk
  Det är en relativt ovanlig typ av huvudvärk, men den är känd för att vara mycket smärtsam. Smärtan är oftast lokaliserad till ena sidan av huvudet med en intensiv, stickande smärta och uppstår i kluster eller grupper under korta perioder, såsom veckor eller månader.
 • Läkemedelsutlöst huvudvärk
  Uppstår som en biverkan av överanvändning av smärtstillande mediciner och kan förvärra huvudvärken.
 • Sinushuvudvärk
  Uppstår på grund av inflammation i bihålorna och orsakar smärta i kinderna, pannan eller runt ögonen.
 • Trigeminusneuralgi
  Är en skarp stickande smärta som påverkar ansiktet. Mycket smärtsam.
 • Akut alarmerande huvudvärk
  Intensiv huvudvärk som man inte upplevt tidigare i kombination med feber. Nackstyvhet. Kan ge neurologiska bortfall, illamående och kräkningar – ALLVARLIG! Uppsök genast sjukhus!

Om du upplever huvudvärk och har något av följande symtom, är det viktigt att omedelbart kontakta din vårdcentral, en öppen jourmottagning eller akutmottagning

 1. Du får plötsligt en intensiv huvudvärk som du inte känner igen  
 2. Du har huvudvärk samtidigt som du har andra symtom, särskilt feber och är stel i nacken  
 3. Du har gjort dig illa och fått ett slag/trauma mot huvudet, du har efter det ont i huvudet och känner dig trött och slö, har yrsel, illamående eller synbortfall.

Vad är orsaken till huvudvärk?

Det finns flera olika orsaker till huvudvärk. De vanligaste faktorerna kan vara: 

 • Stress 
  Stress kan utlösa och förvärra spänningshuvudvärk och migrän genom att öka muskelspänningar i nacke och skuldror samt påverka blodcirkulationen. Dessutom kan stress trigga kroppens ”fight-or-flight”-reaktion, vilket kan leda till ökad blodtryck och orsaka huvudvärk.
 • Besvär med nacken
  Spänningar i nack- och skuldermuskulaturen, kan överföra smärta till huvudet och ge upphov till spänningshuvudvärk. Denna huvudvärk kännetecknas ofta av en tryckande eller molande smärta i nacken och bakhuvudet.
 • Infektion eller inflammation i bihålorna
  Vid en infektion eller bihåleinflammation sker en blockering av bihålans dräneringsvägar och ge ett ökat tryck i huvudet, vilket ofta resulterar i huvudvärk, särskilt i pannan och kinderna. Denna typ av huvudvärk är vanligast vid bihåleinflammation eller bihåncystor.
 • Hormonella förändringar
  såsom de som inträffar under menstruationscykeln eller under graviditet, kan påverka blodkärlen och utlösa huvudvärk hos vissa individer. Detta beror ofta på hormonernas påverkan på kärltonus och blodflöde i huvudet.
 • Vissa livsmedel och drycker
  Kaffe, alkohol eller vissa konserveringsmedel kan trigga igång huvudvärk. Minska på intaget om möjligt.
 • Andra medicinska tillstånd
  Högt blodtryck, sömnapné, eller hormonella obalanser, kan orsaka huvudvärk genom olika mekanismer, inklusive påverkan på blodcirkulation, nervsystem och smärtupplevelse.
 • Miljöfaktorer
  Miljöfaktorer som höga ljud, starkt ljus, dålig luftkvalitet och extrema temperaturer kan utlösa eller förvärra huvudvärk hos vissa personer.

Spänningshuvudvärk

Spänningshuvudvärk är den mest förekommande huvudvärkstypen och brukar vanligtvis kännas som ett tryck runt hela huvudet. Många liknar det vid att ha ett stramt band runt huvudet. Smärtan varierar oftast från mild till måttlig och kan pågå i några timmar, men ibland kan den vara ihållande och vara där i flera dagar. 

Huvudvärk är generellt sett inte farlig, men dess intensitet och frekvens varierar från person till person. Andra symtom och hur ofta det inträffar har också betydelse. 

Huvudvärken kan sitta var som helst i huvudet, inklusive bakhuvudet, över ögonen, pannan och hjässan. Den kan ibland även stråla ner till nacken, käkarna och tinningarna. Oavsett var smärtan känns kan spänningshuvudvärk påverka din livskvalitet, och därför är det viktigt att förstå vad det är och hur det kan påverka dig.


Orsaker till spänningshuvudvärk:
 

 • Stress, Depression och ångest – Hög arbetsbelastning, personliga bekymmer eller oro kan utlösa spänningshuvudvärk. 
 • Problem från nacken – Nedsatt funktion i nackens kotor och muskulatur i nacke, huvud och käkar
 • Dålig hållning – En dålig arbetsställning eller sittande framför en dator i långa perioder kan öka risken för spänningshuvudvärk. 
 • Trötthet – Brist på sömn eller otillräcklig vila kan påverka din huvudvärk.
 • Brist på fysisk aktivitet
 • Synproblem 
 • Käkproblematik 

Dessa faktorer kan interagera och skapa en grogrund för spänningshuvudvärk. Att förstå dem kan hjälpa dig att minska risken för att drabbas av denna typ av huvudvärk. 

Behandlingen av spänningshuvudvärk fokuserar vanligtvis på lederna i nacken, bröstryggen samt muskulära spänningar i nacken och ansiktsmuskulaturen. Placeringen av huvudvärken ger oss värdefull information om vilka strukturer som är påverkade och var i nervsystemet vi kan ingripa.

Om huvudvärken är kopplade till eller påverkas av mentala eller emotionella stressfaktorer, erbjuder vi utöver manuell behandling effektiva stressreducerande aktiviteter, träningsövningar och självhjälpsmetoder. Dessutom tillhandahåller vi råd om sömn, kost och motion för att förebygga framtida besvär. Vi strävar efter att ge dig de verktyg och strategier som behövs för att hantera och minska påverkan av stressrelaterad huvudvärk.

Migrän

Migrän är en vanlig, men plågsam typ av huvudvärk som ofta påvekar din vardag. Migrän är nästan alltid ofarligt, men det kan vara mycket påfrestande eftersom huvudvärken ofta är intensiv och åtföljs av andra besvärliga symtom. Attacken kan vara ihållande och pågå i upp till tre dygn, men vanligtvis varar den i ungefär ett halvt till ett dygn.  

Migrän kännetecknas ofta av:

 • En pulserande smärta som vanligtvis koncentreras till ena sidan av huvudet.  
 • Illamående 
 • Kräkningar 
 • Ljuskänslighet  
 • Vissa människor får så kallad “migränaura”, vilket innebär att de får förvarningssignaler som ljusflimmer, domningar eller synstörningar innan migränattacken börjar. 

Orsaken till migrän kan vara  

 • Ärftlighet – Forskning har visat att om du har släktingar med migrän är det en riskfaktor för att du kan drabbas. Efter ca 40 års ålder brukar migränen minska. 
 • Vissa livsmedel  
 • Hormonella förändringar 
 • Stress och sömnbrist

Dessa faktorer kan samverka och öka risken för migrän. Genom att ha insikt i dessa orsaker kan du vidta åtgärder för att minska risken för att drabbas av migränhuvudvärk.

Behandling av migrän kan omfatta receptbelagda läkemedel som hjälper till att lindra smärta och minska attackernas frekvens. Människor som lider av migrän kan också dra nytta av att undvika utlösande faktorer och genom att ändra sin livsstil för att minska stress och främja god sömnkvalitet.

Hur undersöker man huvudvärk?

Vid en undersökning fokuserar naprapaten på att fastställa orsaken genom en grundlig muntlig bedömning av symtom och hälsotillstånd. Genom en hands-on approach utvärderas spända muskler och andra dysfunktioner, anpassat efter individuella symtom som rörlighet och styrka. Denna integrerade undersökning tillsammans med medicinsk historik är avgörande för att exakt fastställa diagnos och behandlingsplan, där målet inte bara är symtomlindring utan även att adressera den underliggande orsaken för optimal effektivitet.

Naprapaten strävar efter en detaljerad medicinsk anamnes som inkluderar patientens identitet, smärtsymtom och deras beteende, debut av smärtan i relation till möjliga trauman eller överbelastning, eventuell obehagskänsla kring nacke, axlar och bröstryggen, samt faktorer som kan påverka smärtan. Dessutom söker naprapaten information om tidigare skador eller trauma som kan relatera till den aktuella situationen.

En naprapatundersökning kan omfatta olika tester och tekniker för att bedöma olika hälsomässiga aspekter i området.

 • Inspektion av nacke, axlar och bröstrygg: För att utesluta att smärtan inte härstammar från andra områden. Rörligheten och muskelspänningarna bedöms.
 • Inspektion av hållningen: För att identifiera eventuella samband med patientens besvär
 • Utvärdering av muskelstyrka och funktion: För att identifiera överansträngda eller försvagade muskler samt avvikelser i muskelfunktionen
 • Nervsträckstester: för att identifiera eventuella påverkade nerver

Genom en noggrann bedömning skapar naprapaten en individuell behandlingsplan för att lindra smärta och förbättra funktionen hos patienter med huvudvärksproblematik. Undersökningsprocessen varierar beroende på naprapatens metoder och patientens specifika behov. Målet är att erbjuda optimal vård genom en skräddarsydd behandlingsplan som effektivt tar itu med smärtans källa och främjar återställande av optimal funktion.

Läs mer här om hur ett naprapatbesök går till

Behandling av huvudvärk

Om huvudvärken inte är relaterad till en mer allvarlig sjukdom som kräver läkemedelsbehandling, fokuserar naprapaten vanligtvis på att normalisera nervsystemets funktion. Detta kan inkludera mobilisering eller justering av stela leder, muskelbehandling och medicinsk akupunktur.

Beroende på patientens behov och bakgrund väljer naprapaten den mest lämpliga behandlingsmetoden för att lindra huvudvärken och förbättra patientens tillstånd.

För att förbättra patientens tillstånd och lindra huvudvärken kan också stressreducerande aktiviteter, träningsövningar samt råd om sömn, kost och motion inkluderas som en del av behandlingsplanen för att förebygga framtida besvär.

Tips och råd vid huvudvärk

Självhjälp vid huvudvärk kan vara effektivt för att lindra mild till måttlig huvudvärk. Här är några rekommendationer:

 1. Vila: Ta det lugnt och försök vila i en mörk och tyst miljö om möjligt. Avkoppling kan hjälpa kroppen att återhämta sig.

 2. Vätska: Se till att du är välhydrerad genom att dricka tillräckligt med vatten. Uttorkning kan ibland orsaka eller förvärra huvudvärk.

 3. Avslappningstekniker: Använd avslappningstekniker som djupandning, progressiv muskelavslappning eller meditation för att minska stress och spänningar.

  Läs mer om mindfulness här

 4. Måttlig fysisk aktivitet: Ibland kan en lugn promenad eller lätta övningar hjälpa till att lindra spänningar och förbättra cirkulationen.

 5. Använd kyla eller värme: Applicera en kall kompress på pannan eller nacken, eller använd en varm kompress beroende på vad som känns mest lindrande.

 6. Överväg kost och livsstil: Undvik livsmedel och drycker som kan utlösa huvudvärk (till exempel koffein, choklad, alkohol eller vissa kryddor). Se även till att få regelbunden sömn och hantera stress.

 7. Smärtstillande medel: Vid behov kan du använda over-the-counter smärtstillande medel enligt anvisningarna. Vissa medel är specifikt utformade för huvudvärk.

Kom ihåg att självhjälpsmetoder inte alltid fungerar för alla typer av huvudvärk, och om du har svåra eller återkommande besvär bör du kontakta en sjukvårdspersonal för en ordentlig utvärdering och lämplig behandling.

Här är några enkla övningar att börja med för att lindra huvudvärken

1. Ugglan

 • Sitt eller stå med rak rygg. Slappna av i axlarna och låt armarna hänga ner längs sidorna
 • Börja genom att dra ihop skulderbladen bakåt och nedåt som om du försöker stoppa dem i fickorna på dina bakfickor. Detta öppnar upp bröstet och sträcker framåtböjda axlar.
 • Samtidigt, med hakan parallel med golvet, långsamt och kontrollerat, knipa nackmusklerna på baksidan av huvudet som om du försöker skapa en ”dubbelhaka” utan att böja nacken framåt. Det är en subtil knipning snarare än en kraftig böjning.
 • Håll denna position i 5-10 sekunder och slappna sedan av.
 • Upprepa övningen 8-10 gånger.

2. Nacksträckningar: Stärker nackmusklerna genom att:

 • luta huvudet framåt och sedan försiktigt luta det bakåt, åt sidan och vrida huvudet fram och tillbaka åt sidorna.
 • upprepa detta flera gånger.

3. Rodd med gummiband i höjd med dörrhandtag:

 • Sätt gummibandet i dörrhandtaget, Ta tag i gummibandet, långt in.
 • Dra armarna bakåt som i en roddrörelse mot magen med armbågarna intill kroppen
 • Håll positionen för att känna muskelkontraktionen (skulderbladen ska pressas samman)
 • Återgå sedan lugnt till startpositionen.
 • Upprepa övningen

Kom ihåg att göra övningarna med kontroll och utan att orsaka smärta. Om smärtan ökar under övningen, sluta genast och rådgör med en naprapat för en mer anpassad behandlingsplan.

I nuläget finns jag på Naprapatlandslaget i Nyköping

Det är inte alltid lätt att själv veta vad sin huvudvärk beror på. Genom att boka en tid hos en naprapat kan du få professionell hjälp att undersöka och utreda vad som orsakar din huvudvärk. De kan även ge dig råd och behandling för att hjälpa dig att må bättre.

Adress Norrköpingsvägen 13, 611 38 Nyköping (Google Maps)
Öppettider: Måndag – fredag: 07-18
Vi har även öppet vissa helger.
Akuta tider varje dag!

Vanliga frågor

Vad är huvudvärk?

Huvudvärk är en vanlig förekommande besvär som de flesta av oss upplever vid något tillfälle. Det är en smärta eller obehag lokaliserad i huvudets område och kan variera i intensitet, frekvens och orsaker. Det finns olika typer av huvudvärk, och dess påverkan på våra liv varierar beroende på det underliggande problemet.

Ovan kan du läsa om de vanligaste typerna av huvudvärk och de faktorer som kan bidra till deras uppkomst.

Jag vaknar med huvudvärk. Varför?

Om du vaknar med huvudvärk kan det bero på: 

 • lågt blodsocker, vilket kan stressa kroppen och leda till migrän eller spänningshuvudvärk. För att undvika detta kan du prova att äta en liten kvällsmåltid och se om det hjälper, eftersom det kan hålla blodsockret på en stabilare nivå under natten och morgonen. 
 • Kaffeabstinens kan orsaka spänningshuvudvärk. Om du dricker mycket kaffe och upplever att du får huvudvärk som lindras när du dricker kaffe, kan det vara klokt att minska ditt kaffeintag och se om huvudvärken minskar i styrka och frekvens. Koffeinet i kaffe kan också dölja trötthetseffekter, så se till att få tillräckligt med sömn för att undvika huvudvärk 
 • Toxiskt utlöst huvudvärk kan orsakas av alkohol (baksmälla) eller läkemedel. Det är viktigt att vara medveten om att din huvudvärk kan bero på läkemedel, även de du tar för att förebygga huvudvärk. Om du är osäker, bör du prata med din läkare. 
 • Käkproblem kan ofta leda till huvudvärk. nattliga tandgnisslingar eller tandpressning kan generera huvudvärk i tinningar, panna och ögon. Om du upplever sådana besvär, kan avslappningsövningar hjälpa. Ibland kan det vara nödvändigt att konsultera en tandläkare för ytterligare utredning. 
 • Sömnapné: Avbrott i andningen under sömnen kan ibland orsaka huvudvärk när man vaknar. 

Hur vet jag om jag har spänningshuvudvärk?

Om du upplever generell huvudvärk utan "aura" och den verkar vara relaterad till stress, är det troligt att det är spänningshuvudvärk. 

Vad händer i huvudet vid spänningshuvudvärk?

Hjärnan själv har inga smärtreceptorer, vilket innebär att smärtan är mer kopplad till omgivande vävnader, spända muskler och minskad blodcirkulation i området. 

Hur skiljer sig spänningshuvudvärk från andra typer av huvudvärk, som migrän?

Spänningshuvudvärk och migrän är två vanliga typer av huvudvärk, men de skiljer sig åt på flera sätt:

 1. Smärtans karaktär: Spänningshuvudvärk brukar beskrivas som en tryckande, molande smärta som känns som en stram båge runt huvudet. Migrän åtföljs ofta av en pulserande smärta som kan vara mycket intensiv.

 2. Smärtans placering: Spänningshuvudvärk tenderar att vara generell och påverka hela huvudet, medan migrän vanligtvis är ensidig och koncentrerad till en sida av huvudet.

 3. Ytterligare symtom: Migrän åtföljs ofta av illamående, kräkningar, ljus- och ljudkänslighet samt ibland aura, som är neurologiska symptom som uppträder före huvudvärken. Spänningshuvudvärk har vanligtvis färre associerade symtom.

 4. Varaktighet: Spänningshuvudvärk är oftast kortvarig och kan vara kronisk om den förekommer regelbundet. Migränattacker varar vanligtvis längre och kan pågå i flera timmar eller till och med dagar.

 5. Utlösande faktorer: Migrän kan utlösas av olika faktorer, inklusive hormonella förändringar, livsmedel, stress och sömnbrist. Spänningshuvudvärk är ofta kopplad till muskelspänning och stress.

 6. Behandling: Behandlingen varierar beroende på huvudvärkstypen. Spänningshuvudvärk kan ofta lindras med smärtstillande medel och icke-farmakologiska metoder som avslappning och massage. Migrän kräver ibland specifika migränläkemedel och livsstilsförändringar för att förebygga attacker.

Är det farligt med huvudvärk?

Huvudvärk i sig är oftast inte farligt, särskilt när det handlar om spänningshuvudvärk eller migrän som är de vanligaste typerna.
De flesta episoder av huvudvärk är tillfälliga och kan lindras med vila, smärtstillande medel eller manuell behandling.

Får du en ny typ av huvudvärk som du inte känner igen sedan tidigare eller har intensiva typer av huvudvärk så ska det utredas.

Kan spänningshuvudvärk ge yrsel?

Ja, det är vanligt att yrsel och huvudvärk är relaterade till varandra. Ofta är behandlingen liknande för båda besvären; det handlar om att förbättra blodcirkulationen och återställa kroppens normala funktion för att lindra symtomen.

När bör jag besöka en naprapat för min huvudvärk?

Du kan överväga att besöka en naprapat för din huvudvärk om:

 1. Du har återkommande eller långvarig huvudvärk som påverkar din livskvalitet.

 2. Din huvudvärk inte lindras av vanliga smärtstillande medel eller om du vill undvika mediciner.

 3. Du misstänker att din huvudvärk kan vara relaterad till muskelspänningar, felaktig hållning eller rörelsemönster.

 4. Andra orsaker till din huvudvärk har uteslutits genom medicinsk utredning.

Vad kan jag själv göra åt spänningshuvudvärk? 

För att lindra spänningshuvudvärk är det viktigt att minska de spänningar som orsakat den. Om hög stressnivå är en utlösande faktor är den mest långsiktiga lösningen att hantera din stress. Här är några råd för att hjälpa till med din spänningshuvudvärk: 
 

 1. Stressa ner - Lär dig avslappningstekniker som djupandning, progressiv muskelavslappning eller meditation. Dessa metoder kan hjälpa dig att minska stress och spänningar i kroppen. Läs mer om mindfulness
 2. Ta en paus från skärmarna - Användningen av dator- och mobilskärmar kan ibland ha negativa effekter, såsom att man blir mer stillasittande och får ögonbelastning. 
 3. Regelbunden fysisk aktivitet är centrala åtgärder för att minska muskelspänningar, hantera stress, öka blodcirkulationen vilket lindrar och förebygger spänningshuvudvärk.
 4. Sov tillräckligt - Försäkra dig om att du får tillräckligt med sömn. En bra natts sömn kan bidra till att minska spänningar och förhindra huvudvärk. 
 5. Drick vatten - Eftersom du förlorar vätska genom andning och svettning under natten kan det vara fördelaktigt att inleda morgonen med ett glas eller två vatten.
 6. Ät regelbundet för att hålla blodsockernivån på en jämn nivå. 
 7. Undvik triggerfaktorer: Identifiera om det finns specifika triggerfaktorer som utlöser din spänningshuvudvärk, som till exempel koffein, alkohol eller starka dofter. Försök att undvika dessa om möjligt.

Kan massage eller träning hjälpa mot spänningshuvudvärk?

Du kan försöka försiktigt massera ansiktsmusklerna själv för att se om det ger lindring. Alternativt kan du be någon om hjälp med att mjukt massera dina axlar och nacke. 

Träningsövningar för huvudvärk kommer inom kort.

Kan mindfulness hjälpa mot huvudvärk?

Ja, mindfulness har visat sig vara en effektiv metod för att hantera och minska frekvensen av vissa typer av huvudvärk, särskilt spänningshuvudvärk och migrän. Här är några sätt hur mindfulness kan vara till nytta vid huvudvärk:

 1. Stresshantering: Många människor upplever att stress är en utlösande faktor för huvudvärk. Mindfulness, genom avslappningsövningar och medveten närvaro, kan hjälpa till att hantera och minska stress.

 2. Minska spänningar: Mindfulness övningar, inklusive avslappning och medveten andning, kan hjälpa till att minska muskelspänningar i nacke och axlar, vilket är kopplat till spänningshuvudvärk.

 3. Öka medvetenheten om kroppen: Genom att vara medveten om kroppens signaler kan mindfulness hjälpa individer att identifiera och lindra spänningar innan de utvecklas till huvudvärk.

 4. Minska överanalys: För vissa människor kan överanalys och överdriven oro bidra till huvudvärk. Mindfulness kan hjälpa till att minska överanalysen och öka förmågan att hantera oro.

Läs mer om mindfulness här

Snabblänkar

Dela den här artikeln

I nuläget finns jag på Naprapatlandslaget i Nyköping

Adress: Norrköpingsvägen 13, 611 38 Nyköping (Google Maps)
Öppettider: Måndag – fredag: 07-18
Vi har även öppet vissa helger.
Akuta tider varje dag!