Figur of Sweden

Smärta i bäckenet

Smärta i bäckenregionen är vanligt och kan ha flera ursprung. Denna del av kroppen utgör den nedre delen av bålen, omfattar området runt bäckenbenet och sträcker sig från nedre delen av ryggraden till höftbenen. Den inkluderar muskler, ligament, leder och andra vävnader som samarbetar för att ge kroppen stöd och möjliggöra rörelse.

Bäckenregionen spelar en avgörande roll för kroppens balans, stabilitet och överföring av vikt från överkroppen till benen under rörelse. Obehag eller smärta i detta område kan uppstå av flera skäl, såsom muskelöverbelastning, ligamentskador eller strukturella problem, och kan påverka individens rörlighet och välmående.

Smärta i det här området, från nedre delen av ryggen till höftbenet, kan uppstå på grund av överansträngning, skador eller underliggande medicinska förhållanden. Det kan begränsa rörligheten och påverka vardagliga aktiviteter. Det är därför viktigt att identifiera de specifika orsakerna till smärtan för att kunna erbjuda lämplig behandling och lindring.

 

Vanliga symtom vid smärta i bäckenet

Vanliga symtom vid smärta i bäckenet kan innefatta:

 • Smärta och ömhet: Känslor av obehag, värk eller skarpa smärtor i området runt bäckenbenet eller dess närhet.
 • Begränsad rörlighet: Svårigheter att röra sig fritt eller utföra vissa rörelser på grund av smärta eller styvhet i bäckenområdet.
 • Stelhet: Känsla av styvhet i musklerna eller lederna kring bäckenet, vilket kan begränsa flexibiliteten.
 • Instabilitet: Känsla av osäkerhet eller brist på stabilitet vid stående, gående eller utförande av vissa aktiviteter.
 • Ökad smärta vid aktivitet: Smärta som förvärras när du utför specifika rörelser eller aktiviteter, vilket kan indikera en koppling mellan smärtan och vissa rörelser eller belastningar.

Olika typer av smärta i bäckenet

Smärta i bäckenregionen kan komma i olika former och typer, inklusive:

 • Muskulär smärta: Upplevs som en molande eller värkande känsla och kan bero på muskelöveransträngning, spänningar eller överbelastning av bäckenets muskler.
 • Ledsmärta: Känslan av värk, tryck eller skarpa smärtor i området kring bäckenets leder, exempelvis vid inflammation eller skada i SI-leder (sacroiliacaleder).
 • Neurologisk smärta: Kan yttra sig som stickningar, domningar eller bultande smärta och uppstå till följd av nervkompression eller irritation i bäckenregionen.
 • Refererad smärta: Smärta som upplevs i bäckenet men faktiskt har sitt ursprung i andra områden, såsom ländrygg, höfter eller inre organ.
 • Kronisk smärta: Smärta som varar längre än förväntat och består över en längre tid, vilket kan ha flera underliggande orsaker och kräva en noggrann bedömning för lämplig behandling.

Om du upplever smärta i bäckenet och har något av följande symtom, är det viktigt att omedelbart kontakta din vårdcentral, en öppen jourmottagning eller akutmottagning

 1. Plötslig och intensiv smärta: Om smärtan i bäckenregionen plötsligt blir mycket skarp, svår eller oväntad.
 2. Oförmåga att röra benet eller bäckenet: Om det är svårt att röra benet eller bäckenet normalt, eller om det känns som att musklerna inte svarar som de brukar.
 3. Kraftig svullnad eller rodnad: Om det sker en plötslig och markant svullnad i bäckenregionen eller området runt den blir väldigt rött.
 4. Feber eller tecken på infektion: Om du upplever feber, frossa eller andra tecken på en eventuell infektion i bäckenområdet.
 5. Olycka eller skada: Om smärtan i bäckenet uppstår efter en olycka, fall eller traumatisk skada.

Att notera och agera på dessa symtom kan vara avgörande för att få snabb och lämplig vård för dina bäckensymtom.

Vad är orsakerna till att man får smärta i bäckenet?

Smärta i bäckenområdet kan ha flera orsaker. Här är några vanliga:

 • Överansträngning eller överbelastning: Aktiviteter som kräver upprepade rörelser eller tunga lyft kan leda till muskelbelastning och smärta i bäckenet.
 • Ligamentskador: Skador på ligamenten runt bäckenet kan orsaka smärta, särskilt vid aktiviteter som innebär snabba rörelser eller vridningar.
 • Inflammation: Inflammation i vävnaderna runt bäckenet, såsom bäckenslemhinnan eller musklerna, kan leda till smärta.
 • Artrit: Slitage eller inflammation i lederna i bäckenet kan orsaka smärta och styvhet.
 • Graviditet: Under graviditet kan bäckenet förändras för att förbereda sig för förlossningen, vilket kan orsaka smärta och obehag.
 • SI-ledsproblem: Problem med de sacroiliacaleder som kopplar bäckenet till ryggraden kan orsaka smärta i bäckenregionen.
 • Nervpåverkan: Nervkompression eller irritation kan orsaka smärta som strålar ut i bäckenet från närliggande områden som ländryggen eller höften.
 • Underliggande medicinska tillstånd: Vissa medicinska tillstånd som endometrios hos kvinnor eller inflammatoriska sjukdomar kan orsaka smärta i bäckenet.

Att fastställa den exakta orsaken till smärta i bäckenet kräver ofta en medicinsk utvärdering för att differentiera mellan möjliga orsaker och därigenom fastställa en korrekt diagnos.

Akut SI-ledslåsning | Sacroiliacaledslåsning

Akut SI-ledslåsning inträffar när en led i bäckenet, SI-leden, låser sig eller hamnar i en fixerad position, vilket resulterar i plötslig smärta och rörelsebegränsning. Denna typ av låsning kan uppstå plötsligt utan förvarning och orsakar ibland kraftig smärta i ländrygg och bäcken.

Riskfaktorer och orsaker:

 • Trauma: Plötsliga stötar, fall eller skador kan bidra till att SI-leden låser sig.
 • Graviditet: Förändringar i bäckenet under graviditet kan öka risken för att uppleva SI-ledslåsning.
 • Långvarig stillasittande: Yrken eller aktiviteter som innebär långvarigt sittande eller enstaka, plötsliga rörelser kan öka risken för låsningar.

Symtom och åldersrelaterad smärta:

 • Smärtan kan vara skarp och plötslig i ländrygg och bäcken, strålande ut i höften eller låren.
 • Äldre vuxna kan uppleva SI-ledsrelaterad smärta till följd av åldersrelaterade förändringar i leden.
 • Yngre individer kan vara mer mottagliga för låsningar på grund av ökad fysisk aktivitet eller skador.

Förebyggande åtgärder:

 • Stärkande övningar för bålen och bäckenets muskler kan förbättra stabiliteten.
 • Att undvika plötsliga, kraftiga rörelser och arbeta med rörelsemönster kan minska risken.
 • Anpassa arbetsställningar för att undvika långvarigt sittande eller enstaka tunga lyft.

Om du upplever plötslig smärta i ländrygg eller bäcken som inte går över eller försämras, är det klokt att kontakta en naprapat för bedömning och råd. Att genomgå en medicinsk utvärdering kan hjälpa till att fastställa den exakta orsaken till smärtan och vägleda rätt behandlingsplan.

Symfyssmärta | Symfyspubisdysfunktion (SPD)

Symfyssmärta är ett vanligt problem, särskilt under graviditet, när kroppen genomgår betydande förändringar. Smärtan lokaliserar sig i området kring symfysen, den broskiga förbindelsen som förenar de främre delarna av bäckenbenen. Denna smärta uppstår ofta på grund av ökad belastning och förändringar i bäckenets rörlighet. Symfyssmärtan kan variera från milda obehagskänslor till mer påtaglig smärta, vilket kan begränsa vardagliga aktiviteter och rörelseförmåga.

Riskfaktorer för symfyssmärta inkluderar inte bara graviditet utan även:

 • överansträngning
 • trauma mot bäckenet eller ensidig belastning.

Smärtan kan yttra sig som en molande känsla, ömhet eller ibland skarpa, stickande smärtor i området runt symfysen. För en del individer kan symfyssmärta vara begränsande och påverka vardagliga aktiviteter som att gå, sitta eller resa sig upp.

För att hantera symfyssmärta kan olika behandlingsmetoder användas, inklusive skonsamma övningar för att stärka bäckenets muskler och lindrande tekniker som värmebehandling eller akupunktur. Det är viktigt att följa individuella råd från naprapat för att mildra symtomen och underlätta dagliga aktiviteter under tiden smärtan pågår.

Hur undersöker man smärta i bäckenet?

Vid en naprapatundersökning ligger fokus på att identifiera och förstå den exakta orsaken till smärtan för att skapa en skräddarsydd behandlingsplan och rehabiliteringsprogram.

Vid det första besöket genomförs en noggrann bedömning av patientens symtom, medicinska historia, livsstil och typ av aktiviteter. Genom att samla in information om smärtintensitet, när smärtan började, dess natur och tidigare skador får naprapaten en grundlig förståelse för patientens tillstånd.

Genom en hands-on-metod inom manuell medicin bedöms spända muskler och kroppens dysfunktioner noggrant. En detaljerad fysisk undersökning skräddarsys utifrån patientens symtom och inkluderar bedömning av rörlighet, styrka samt specifika tester. Det är av yttersta vikt att utesluta allvarligare tillstånd, såsom diskbråck eller andra komplexa diagnoser, innan behandling initieras.

Denna omfattande undersökning, tillsammans med patientens medicinska historik, utgör en grundpelare för att säkert fastställa en exakt diagnos. Naprapaten strävar inte bara efter att lindra symtomen utan även att behandla den underliggande orsaken för att optimera behandlingens effektivitet.

Behandling av smärta i bäckenet

Naprapaten anpassar behandlingen av bäckensmärta genom att fokusera på att återställa nervsystemets funktion. Det innefattar mobilisering eller justering av stela leder, muskelbehandling och medicinsk akupunktur. Genom att individanpassa behandlingsmetoderna väljs den mest lämpliga metoden för att lindra smärta i bäckenregionen och förbättra patientens tillstånd.

Vid behandling av smärta i adduktormusklerna är en liknande holistisk strategi avgörande. Att inte bara behandla det specifika smärtområdet utan också beakta omkringliggande områden som ländryggen och höften är kritiskt för effektiv återhämtning. En omfattande behandlingsplan kan inkludera:

 • Stärkande och stretchande övningar
 • Smärtlindring och återhämtning (Värme & Kyla)
 • Elektrisk nervstimulering (TENS)
 • Massage, triggerpunktsbehandling och dry needling
 • Nerv- och/eller ledmobilisering eller manipulation av ländrygg, bäcken och höftled
 • Ergonomiska råd
 • Utbildning i korrekt träningsmetodik för att undvika överbelastning och skador

Behandlingen skräddarsys utifrån patientens behov för att minska smärtan och förbättra den totala hälsan och välbefinnandet.

Tips och råd vid smärta i bäckenet

Självvård kan vara avgörande vid hanteringen av smärta i bäckenregionen. Här är några tips för självhjälp:

Rätt position och ergonomi: Se till att din arbetsplats och sittställning är ergonomiskt korrekt för att minska belastning på bäckenet och ryggen.

Stärkande övningar: Träna regelbundet med övningar som stärker bålmuskulaturen och ger stabilitet åt bäckenet.

Stretching: Utför stretchövningar som fokuserar på höft- och bäckenområdet för att öka flexibiliteten och minska spänningar.

Kontrollera dina rörelser: Var försiktig med tunga lyft eller plötsliga rörelser som kan öka belastningen på bäckenregionen.

Värme och kyla: Använd varma eller kalla kompresser/vetekuddar för att lindra smärta och minska inflammation i området.

Rätt sovställning: Hitta en bekväm sovposition som inte belastar bäckenet och använd eventuellt kuddar för att stötta kroppen.

Kost och motion: En hälsosam kost och regelbunden motion kan bidra till att minska viktbelastningen på bäckenet och förbättra generell hälsa.

Stresshantering: Stress kan förvärra smärta. Använd avslappningsövningar eller andra metoder för att hantera stress.

Rådfråga en specialist: Om smärtan fortsätter eller förvärras trots egenvårdsåtgärder, är det bäst att söka råd från en kvalificerad specialist.

Egenbedömning: Håll koll på smärtan och dess frekvens för att ge en tydligare bild vid en eventuell konsultation med en naprapat.

Här är några enkla övningar att börja med för att lindra smärtan i bäckenet


Sittande bäckenvipp sidovis:
Sitt på en balanskudde eller på en stol med fötterna i golvet och händerna i sidan. Räta dig upp i ryggen och upprätthåll denna ställningen medan du skjuter bäckenet kontrollerat från sida till sida.

Bäckenrotation:Stå på alla fyra med knäna under höfterna och händerna under axlarna. Börja långsamt rotera bäckenet åt höger och sedan åt vänster. Håll ryggen rak och fokusera på att låta bäckenet röra sig kontrollerat.

Sidogång m/ gummiband: Stå på golvet med ca en höftbredds avstånd med benen och ett rep runt anklarna. Gå åt sidan, gärna med fötterna något inåtvända och håll spänningen i repet hela tiden.

Knäböj m/boll mot vägg: Stå med en boll som ryggstöd. Placera fötterna med axelbrett avstånd mellan varandra och pekandes snett utåt. Böj knäna till ungefär 90 graders vinkel, och pressa sedan upp igen. Håll ryggen rak och blicken riktad rakt fram. Se till att knäna pekar i samma riktning som tårna.

Dessa övningar är generella och det är viktigt att anpassa dem efter din egen kropps förmåga och eventuella befintliga smärttillstånd. För mer specifika övningar och råd kan det vara fördelaktigt att konsultera en specialist

 

I nuläget finns jag på Naprapatlandslaget i Nyköping

Det är inte alltid lätt att själv veta vad värken i bäckenet beror på. Genom att boka en tid hos en naprapat kan du få professionell hjälp att undersöka och utreda vad som orsakar din adduktorsmärta. De kan även ge dig råd och behandling för att hjälpa dig att må bättre. 

Adress Norrköpingsvägen 13, 611 38 Nyköping (Google Maps)
Öppettider: Måndag – fredag: 07-18
Vi har även öppet vissa helger.
Akuta tider varje dag!

Vanliga frågor

Jag har ett snett bäcken. Varför?

Att uppleva ett snett bäcken kan vara resultatet av en låsning i SI-leden eller spända muskler på ena sidan av kroppen. Det kan ge känslan av att bäckenet är snett och kan resultera i att ena höften höjs mer, vilket kan skapa en uppfattning om att ett ben är kortare än det andra. Det är ofta en obalans i muskulaturen som orsakar detta snedställda intryck, vilket kan rättas till genom behandling och träning.

Det är mycket ovanligt att bäckenet förskjuts genom att benen rör sig i förhållande till varandra, vilket bara inträffar vid frakturer (benbrott). Dock, när det gäller det funktionella bäckenet, kan det vara synligt att bäckenet är i snedställt läge

Jag har smärta på framsidan i fogen, Vad beror det på?

Symfysrelaterad smärta i bäckenet kan uppstå vid överbelastning i området kring symfysen, där de två höftbenen möts och är omgivna av ledband. Ökad belastning, särskilt under graviditet, när bäckenet genomgår förändringar för att ge plats åt fostret, kan orsaka irritation och smärta i denna led. Hormonella förändringar, särskilt till följd av relaxin, kan öka rörligheten i bäckenet under graviditeten och leda till symfysrelaterad smärta.

 

Även om detta tillstånd är vanligare under och efter graviditet kan liknande smärta förekomma hos män och andra personer. Överbelastning i symfysen och dess omgivande område kan resultera i obehag eller smärta på framsidan av bäckenet. 

Jag får ont i bäckenet när jag går. Varför?

Smärta i bäckenet när du går beror oftast på låsningar i leder eller muskler i området. Det kan orsakas av överansträngning, muskelobalans eller ledproblem. 

För vissa kan promenader bidra till att lindra smärta i bäckenet genom att öka blodcirkulationen och minska muskelspänningarna. Men för andra kan det tillfälligt förvärra smärtan beroende på den underliggande orsaken. Att känna efter hur kroppen reagerar kan vara viktigt för att avgöra om promenader lindrar eller förvärrar smärtan.

Jag får ont i bäckenet när jag sover. Varför?

Nattlig smärta i bäckenregionen kan bero på olika faktorer. Belastningen på bäckenet är annorlunda i vila jämfört med när vi står eller sitter. Smärta kan uppstå vid vridning i sängen om SI-leden är irriterad. Långvarig inaktivitet kan göra kroppen stel. Obehag kan även uppstå på grund av obekväm sömnposition eller långvarigt tryck på bäckenet. Att använda en kudde mellan knäna eller att ändra sömnläge kan ibland lindra detta. Men ihållande eller återkommande smärta bör utvärderas av en medicinsk professionell för att utesluta andra underliggande orsaker.

Kan min smärta i bäckenet komma från höft- och ländryggen?

Smärta i bäckenregionen kan vara kopplad till problem i höft- och ländryggen. Eftersom dessa områden är nära varandra och samverkar i kroppens rörelsemekanik, kan problem i höften eller ländryggen orsaka smärta som strålar ut till bäckenet. Till exempel kan en överbelastning i höften eller en diskprolaps i ländryggen orsaka smärta som känns i bäckenområdet.

En grundlig undersökning av en kvalificerad vårdgivare kan hjälpa till att identifiera och fastställa sambandet mellan smärtan i dessa områden.

Jag kompenserar. Kan det ge smärta i bäckenet?

Kompensation kan leda till smärta i bäckenet. När kroppen kompenserar för obalans eller svaghet i en del av kroppen, kan det påverka hur du går, står eller rör dig, vilket i sin tur kan belasta bäckenregionen på ett sätt som den inte är van vid. Detta kan resultera i smärta eller obehag i bäckenet och området runt det. Att kompensera för exempelvis en obalans i höfterna eller ryggraden kan påverka bäckenets rörlighet och stabilitet, vilket i slutändan kan leda till obehag eller smärta. Att arbeta med att återställa balansen och korrigera kompensationsmönster kan vara viktigt för att lindra smärtan i bäckenet.

Är det farligt med smärta i bäckenet?

Smärta i bäckenområdet kan vara obehaglig och begränsande men är inte alltid farlig i sig. Oftast är det en indikation på en irritation, överansträngning eller en obalans i muskler eller leder. Men om smärtan är ihållande, intensiv eller åtföljs av andra allvarliga symtom såsom feber, svullnad eller oförmåga att röra sig normalt, kan det vara klokt att söka medicinsk bedömning för att utesluta eventuella allvarligare underliggande orsaker.

Allvarligare orsaker till smärta i bäckenområdet kan inkludera:

 • Infektioner: Till exempel urinvägsinfektioner, könssjukdomar eller inflammation i bäckenorganen kan orsaka smärta.
 • Inflammation: Sjukdomar som påverkar tarmen eller matsmältningsorganen, som Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan ge smärta i bäckenregionen.
 • Förändringar i bäckenorganen: Såsom cystor på äggstockarna, prostataproblem eller problem med livmodern.
 • Frakturer: Skador på bäckenbenen eller bäckenlederna kan orsaka smärta och kräver medicinsk bedömning.
 • Njurstensbesvär: Smärtan från njurstenar kan ibland stråla ut och kännas i bäckenområdet.
 • Cancer: Vissa typer av cancer kan manifestera sig med smärta i bäckenområdet.

Om du upplever ihållande eller intensiv smärta i bäckenområdet, särskilt om den är ovanlig för dig eller om den åtföljs av andra symtom, är det klokt att konsultera en läkare för en ordentlig undersökning och utvärdering.

Kan massage eller träning hjälpa mot smärta i bäckenet?

Både massage och träning kan vara fördelaktiga för att lindra smärta i bäckenet.

 • Massage kan hjälpa till att lösa upp spänningar och minska muskelstelhet i området runt bäckenet. Det kan förbättra blodcirkulationen och minska smärtan genom att minska spänningar och öka flexibiliteten.
 • Träning, särskilt övningar som fokuserar på att stärka och stabilisera bäckenbotten, magen och ryggen, kan hjälpa till att förbättra muskelstyrkan och stödet runt bäckenet. Detta kan minska belastningen på leder och ligament, vilket i sin tur kan minska smärta och obehag i bäckenregionen.

Det är dock viktigt att komma ihåg att alla kroppar är olika, så det bästa tillvägagångssättet kan variera beroende på orsaken till smärtan. Att rådfråga en medicinsk professionell eller en terapeut för att få skräddarsydda råd och övningar för din specifika situation är alltid att rekommendera.

Kan min smärta förebyggas och hur?

Att förebygga smärta i bäckenet kan göras genom flera strategier:

 • Stärkande övningar: Träna för att förbättra muskelstyrkan och stabiliteten i bäckenbotten, magen och ryggen. Detta kan minska belastningen på bäckenregionen och minska risken för smärta.
 • Rörelse: Se till att bibehålla en god rörlighet i bäckenlederna och omkringliggande muskler. Undvik att vara för stillasittande och inkludera regelbunden motion i din dagliga rutin.
 • Korrekt teknik och ergonomi: Använd rätt tekniker och ergonomiska positioner när du utför aktiviteter som kan påverka bäckenregionen, såsom lyftning eller sittande.
 • Vikthantering: Hantera din vikt på ett hälsosamt sätt för att minska överbelastning på bäckenlederna.
 • Konsultera en specialist: Om du har tidigare smärta eller är osäker på rätt övningar eller tekniker för att förebygga smärta, är det bra att rådfråga en specialist eller terapeut för skräddarsydda råd.

Att upprätthålla en aktiv och hälsosam livsstil samt vara medveten om god ergonomi i vardagen kan vara väsentligt för att förebygga smärta i bäckenregionen.

När behöver jag söka hjälp hos en naprapat för min smärta i bäckenet?

Det är klokt att överväga att söka hjälp från en naprapat om:

 • Smärtan är ihållande: Om smärtan i bäckenregionen är konstant eller återkommande trots vila eller enklare åtgärder.
 • Smärtan begränsar din rörlighet: Om smärtan hindrar dig från att utföra dagliga aktiviteter eller röra dig normalt.
 • Försämring av smärtan: Om smärtan förvärras över tiden och inte avtar.
 • Tidigare besvär: Om du tidigare haft problem eller skador i bäckenområdet och upplever en återkommande smärta.
 • Osäkerhet: Om du är osäker på orsaken till smärtan eller om den inte förbättras trots egenbehandling.

Att boka en tid hos en naprapat kan ge dig en professionell bedömning och behandling som är anpassad till dina specifika behov och kan hjälpa dig att identifiera och lindra smärtan i bäckenregionen.

Snabblänkar

Dela den här artikeln

I nuläget finns jag på Naprapatlandslaget i Nyköping

Adress: Norrköpingsvägen 13, 611 38 Nyköping (Google Maps)
Öppettider: Måndag – fredag: 07-18
Vi har även öppet vissa helger.
Akuta tider varje dag!