Figur of Sweden

Förstå yrsel

Orsaker, typer, behandling och självvård

Yrsel är ett vanligt men ofta förbiset symtom som kan beskrivas som en känsla av ostadighet, svindel eller en upplevelse av att omgivningen snurrar eller rör sig. Även om yrsel kan upplevas som obehaglig, går den vanligtvis över snabbt och är oftast inte farlig. Det är dock viktigt att ta det på allvar, särskilt om det påverkar din förmåga att utföra vanliga dagliga aktiviteter. 

Det är viktigt att förstå att yrsel inte är en sjukdom i sig, utan snarare ett symtom på olika sjukdomar, tillstånd och störningar i kroppen.

Oavsett vad som är roten till ditt yrselproblem, är det viktigt att komma ihåg att yrsel sällan är en ensamstående sjukdom, utan snarare ett varningssignal från kroppen om underliggande problem och att kroppen inte är i balans.  
Den goda nyheten är att de flesta typer av yrsel kan hanteras och förbättras med rätt diagnos och rätt vård, Därför är det smart att prata med en naprapat, kiropraktor eller fysioterapeut om du upplever yrsel. De kan hjälpa dig att ta reda på vad som orsakar problemet och ge dig de rätta råden för att må bättre. 

Yrsel kan variera kraftigt från person till person, och det är svårt att fastställa ett ”normalt” förlopp. Tidsramen för besvären kan sträcka sig från några timmar till flera månader, och i vissa fall kan det pågå i åratal. Därför är det av största vikt att söka professionell hjälp om dina yrselbesvär inte förbättras. Det finns expertis och behandlingsalternativ tillgängliga för att hjälpa dig att återfå balansen och minska dina yrselbesvär.

Vanliga orsaker till Yrsel 

Det finns flera olika orsaker till yrsel, De vanligaste faktorerna kan vara: 

 • Blodtrycksförändringar
  Yrsel kan uppstå när blodtrycket sjunker plötsligt, särskilt när du reser dig upp snabbt. Det beror på att blodtrycket behöver anpassa sig snabbt när du ändrar kroppsställning, och hos vissa individer kan detta anpassningssystem ibland fungera för långsamt. Även högt blodtryck också orsaka yrsel och kan vara ett tecken på andra underliggande medicinska problem. 
 • Kristallsjuka / Godartad lägesyrsel
  Ger plötsliga och kortvariga episoder av yrsel som uppstår när du utför specifika rörelser, så som att sätta sig upp efter att ha legat ner.
  Om kristallerna i innerörats bågar har lossnat, får hjärnan felaktig information om rörelse, vilket lurar hjärnan att tro att en rörelse äger rum. Yrsel inträffar när hjärnan mottar inkonsekventa signaler från olika sinnen. 
  Behandlingen innebär att kristallerna återförs till rätt plats i innerörat, ofta med hjälp av en procedur som kallas Epley-manöver. Detta hjälper hjärnan att återfå rätt uppfattning om rörelse och eliminerar yrseln. 
 • Stress och emotionell belastning
  Stress, både emotionell och fysisk, kan ge upphov till yrsel. När vi är stressade, aktiverar kroppen sitt ”fight-or-flight”-system, vilket kan påverka blodtrycket och cirkulationen, vilket i sin tur kan resultera i yrsel och en känsla av ostadighet. Starka känslor, oro och sinnesintryck kan också påverka kroppens förmåga att reglera blodtrycket och andra funktioner som är viktiga för balansen, vilket kan ge en känsla av ostadighet och yrsel. Denna obehagliga upplevelse kan ibland utlösa känslor av rädsla.
 • Besvär med nacken 
  När musklerna i nacken blir spända eller kontraherade på grund av olika faktorer som stress, dålig ergonomi eller överansträngning kan det leda till att man också får yrsel. Detta  på grund av att spänningar påverkar balansen och blodcirkulationen i huvudet.
 • Läkemedel
  Vissa mediciner kan ha yrsel som en biverkan. 
  Läkemedel kan göra dig yr eftersom det  påverkar det centrala nervsystemet och kroppens balans. Vissa läkemedel som tas för högt blodtryck eller hjärtsjukdom ge en känsla av ostadighet och yrsel när du reser dig upp. Ändringar av läkemedelsdos eller om du håller på att sluta med ett läkemedel kan också ge tillfällig yrsel. Detta kan vara vanligt bland äldre personer som tar flera olika mediciner samtidigt.  
 • Alkohol och droger
  Alkohol och droger kan ge yrsel eftersom de påverkar nervsystemet och balansen i kroppen. De kan minska förmågan att upprätthålla normal balans och koordination, vilket leder till en känsla av ostadighet och yrsel

Mindre vanliga orsaker till Yrsel

Det finns flera olika orsaker till yrsel, De vanligaste faktorerna kan vara: 

 • Vestibularisneurit
  Ger en plötslig och kraftig yrsel vid huvudvridningar. Man upplever sig ostadig och att omgivningen gungar och ger illamående och kräkningar. Yrseln beror på inflammation i innerörat.
 • Förändringar i hörseln
  Förändringar i hörseln, inklusive öroninfektioner eller skador på hörselsystemet, kan resultera i yrsel. Hörseln och balanssinnet är intimt sammankopplade, och problem med hörseln kan påverka din förmåga att upprätthålla balans. Det kan leda till att du får gradvis hörselnedsättning och tinnitus i det ena örat. Ibland kan det även ge upphov till yrsel och ostadighet.

  Meiners sjukdom: Sjukdom i innerörat som ger återkommande anfall av yrsel, hörselnedsättning och tinnitus. Sjukdomen beror på att trycket i innerörats vätskefyllda gångar inte fungerar som det ska.
 • Yrsel hos äldre: Äldre individer kan uppleva yrsel, och detta kan vara relaterat till åldersrelaterade förändringar i nervsystemet. Minskad nervfunktion kan påverka balans och resultera i känslor av ostadighet. 
 • Yrsel i samband med annan sjukdom
  Vissa sjukdomar eller skador, som virusinfektioner eller öronsjukdomar, hjärnskakning kan leda till yrsel som ett av symtomen. Även virussjukdomar, blodsjukdomar, och tumörsjukdomar kan ge yrsel eftersom dessa påverkar sinnesorganen.
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
  Vissa hjärtsjukdomar kan påverka blodflödet till hjärnan och orsaka yrsel, så som hjärtinfarkt, förändringar i hjärtrytmen eller blodpropp i hjärnan bl.a. Oftast drabbas du av fler andra symtom samtidigt så som  förlamningar och försämrad känsel.
 • Sjukdomar i nervsystemet 
  Tillstånd som multipel skleros (MS), Parkinsons sjukdom och andra neurologiska sjukdomar kan skada nervsystemet och påverka balansfunktionen, vilket resulterar i yrsel.
 • Neuropati ger skador på nervtrådarna, som kan uppstå vid diabetes eller andra sjukdomar, kan påverka balansfunktionen och ge upphov till yrsel. 
 • Migrän och stroke
  Migrän kan ibland orsaka yrsel, och en stroke kan skada hjärnans blodkärl och vävnad, vilket i sin tur kan ge upphov till yrsel.
 • Yrsel utan tydlig orsak
  Ibland kan yrsel uppstå utan en klar underliggande orsak. Detta kan vara frustrerande och kräva en noggrann medicinsk utredning för att utesluta allvarligare problem. 

Om du upplever yrsel och har något av följande symtom, är det viktigt att omedelbart kontakta din vårdcentral, en öppen jourmottagning eller akutmottagning

 • Du har skadat huvudet / slagit i huvudet
 • Du upplever feber tillsammans med öronvärk eller svår huvudvärk.
 • Du har en känsla av stelhet i nacken.
 • Du lider av svår illamående och kräkningar.
 • Din förmåga att ta hand om dig själv är kraftigt nedsatt, och det finns risk för att du kan falla och skada dig.

Hur undersöker man yrsel?

Vid en undersökning fokuserar naprapaten på att fastställa orsaken genom en grundlig muntlig bedömning av symtom och hälsotillstånd. Genom en hands-on approach utvärderas spända muskler och andra dysfunktioner, anpassat efter individuella symtom som rörlighet och styrka. Denna integrerade undersökning tillsammans med medicinsk historik är avgörande för att exakt fastställa diagnos och behandlingsplan, där målet inte bara är symtomlindring utan även att adressera den underliggande orsaken för optimal effektivitet.

Naprapaten strävar efter en detaljerad medicinsk anamnes som inkluderar patientens identitet, smärtsymtom och deras beteende, debut av smärtan i relation till möjliga trauman eller överbelastning, eventuell obehagskänsla kring nacke, axlar och bröstrygg samt faktorer som kan påverka smärtan. Dessutom söker naprapaten information om tidigare skador eller trauma som kan relatera till den aktuella situationen.

En naprapatundersökning kan omfatta olika tester och tekniker för att bedöma olika hälsomässiga aspekter i området.

 • Inspektion av nacke, axlar och bröstrygg: För att utesluta att yrseln inte härstammar från andra områden. Rörligheten och muskelspänningarna bedöms.
 • Inspektion av hållning: För att identifiera eventuella samband med patientens besvär
 • Bedömning av rörlighet och stabilitet i bröstryggen: Tester utförs för att bedöma rörlighetsbegränsningar eller tecken på instabilitet.
 • Utvärdering av muskelstyrka och funktion: För att identifiera överansträngda eller försvagade muskler samt avvikelser i muskelfunktionen.
 • Nervsträckstester: för att identifiera eventuella påverkade nerver.

Genom en noggrann bedömning skapar naprapaten en individuell behandlingsplan för att lindra patientens yrsel. Undersökningsprocessen varierar beroende på naprapatens metoder och patientens specifika behov. Målet är att erbjuda optimal vård genom en skräddarsydd behandlingsplan som effektivt tar itu med smärtans källa och främjar återställande av optimal funktion.

Läs mer här om hur ett naprapatbesök går till

Behandling av yrsel

En naprapat har många olika tekniker för att behandla din yrsel. Om naprapaten identifierar att problemet är relaterat till ditt muskel- och ledfunktionssystem används lämpliga behandlingsmetoder, inkludera led- och muskeltekniken, stretching, Dry needling/Akupunktur och övningar för att lindra din yrsel.

Om besvären beror på Kristallsjuka utgörs en specifik manöver på behandlingsbänken för att få kristallerna på plats igen. Denna övning kan du dessutom göra själv hemma efteråt.

Om naprapaten upplever i undersökning att de inte har möjlighet att hjälpa dig kommer de att vägleda dig om vem du bör kontakta för vidare vård.

Läs mer här om hur ett naprapatbesök går till.

Självhjälp vid yrsel

Här är några självhjälpsåtgärder som kan lindra din yrsel:

 1. Rör dig försiktigt: Undvik snabba eller plötsliga rörelser som kan utlösa yrsel. Sätt dig eller stå upp långsamt och försiktigt.
 2. Håll dig hydrerad: Att dricka tillräckligt med vatten kan bidra till att bibehålla en stabil blodtrycksnivå.
 3. Balansträning: Vissa övningar och balansträning kan hjälpa dig att förbättra din förmåga att upprätthålla balans.
 4. Stresshantering: Om din yrsel är kopplad till stress eller ångest, överväg att använda avslappningstekniker som meditation eller djupandningsövningar.
 5. Undvik alkohol och droger: Vissa substanser kan förvärra yrsel. Att begränsa eller undvika alkohol och olämpliga droger kan vara fördelaktigt.
 6. Använd hjälpmedel: I vissa fall kan det vara användbart att använda stöd som käpp eller rullstol om yrseln gör det svårt att gå.
 7. Förebygg återkommande orsaker: Om du känner till vad som orsakar din yrsel, försök att undvika dessa utlösande faktorer. Till exempel, om du har kristallsjuka, kan du lära dig att utföra Epley-manövern själv för att återställa kristallerna i innerörat.
 8. Kost och motion: Att äta en hälsosam kost och hålla dig fysiskt aktiv kan hjälpa till att förbättra din allmänna hälsa och minska risken för yrsel.

Det är viktigt att komma ihåg att självhjälp inte alltid är tillräckligt för att hantera yrsel, och om du upplever allvarliga eller långvariga symtom, är det viktigt att konsultera en naprapat, kiropraktor, fysioterapeut eller läkare för en korrekt diagnos, undersökning och behandling.

I nuläget finns jag på Naprapatlandslaget i Nyköping

Det är inte alltid lätt att själv veta vad sina yrsel beror på. Genom att boka en tid hos en naprapat kan du få professionell hjälp att undersöka och utreda vad som orsakar dina yrselbesvär. De kan även ge dig råd och behandling för att hjälpa dig att må bättre.

Adress Norrköpingsvägen 13, 611 38 Nyköping (Google Maps)
Öppettider: Måndag – fredag: 07-18
Vi har även öppet vissa helger.
Akuta tider varje dag!

Vanliga frågor

Vad är Yrsel?

Yrsel är en känsla av ostadighet, svindel eller att omgivningen snurrar. Det kan vara ett vanligt symtom med olika orsaker, inklusive problem i innerörat, nervsystemet, hjärt-kärlsystemet eller ångest.


Att fastställa den underliggande orsaken är viktigt för rätt behandling.

Varför upplever jag yrsel?

Yrsel kan uppstå av olika anledningar. Det kan vara relaterat till problem i innerörat, nervsystemet, hjärt-kärlsystemet, eller ångest.

För att fastställa varför du upplever yrsel är det viktigt att konsultera en naprapat, kiropraktor eller en läkare för en grundlig utvärdering och diagnos. De kan hjälpa dig att identifiera den underliggande orsaken och föreslå lämplig behandling eller åtgärder för att hantera yrseln.

Vad händer i huvudet vid yrsel?

Vid yrsel sker flera komplexa processer i hjärnan och det inre örat. Yrsel kan uppstå när det sker en störning i den normala balansprocessen. Här är en förenklad förklaring:

 1. Balansorganet i innerörat: I innerörat finns ett balansorgan som består av små hårceller och vätskefyllda kanaler. Dessa hårceller registrerar huvudets rörelser och position och skickar information till hjärnan.

 2. Signal till hjärnan: När du rör huvudet eller ändrar position, skickar balansorganet signaler till hjärnan för att informera den om din nya position och rörelse.

 3. Central bearbetning: Hjärnan bearbetar dessa signaler och sammanställer informationen för att upprätthålla balans och orientering.

 4. Störningar i signalerna: Yrsel uppstår när det sker någon störning i denna process. Det kan bero på problem i innerörat, skador på nervsystemet eller andra faktorer som påverkar signalerna som skickas till hjärnan.

Yrsel är ofta ett resultat av att hjärnan får förvirrande eller motstridiga signaler från balansorganet, vilket kan ge en känsla av ostadighet, svindel eller att omgivningen snurrar. Orsakerna till sådana störningar kan variera och kräver ofta en noggrann utvärdering av en läkare för att fastställa den exakta mekanismen bakom yrseln.

Är det farligt med yrsel?

Yrsel i sig är vanligtvis inte farlig, men den kan vara ett tecken på underliggande medicinska problem.

Tillfällig och mild yrsel går oftast över av sig själv. Om yrseln är ihållande eller åtföljs av andra oroande symtom, är det viktigt att söka medicinsk vård för att fastställa orsaken och eventuell behandling. Det är klokt att konsultera en professionell om du är bekymrad över yrsel.

När ska jag söka vård hos naprapaten för min yrsel?

Om du har upprepade eller långvariga episoder av yrsel som påverkar ditt dagliga liv och välbefinnande bör du boka en tid hos naprapat.

Naprapater specialiserar sig på muskuloskeletala besvär, inklusive problem med muskler och leder som kan vara relaterade till yrsel. Om du misstänker att din yrsel kan ha en koppling till muskel- eller ledrelaterade orsaker, kan en naprapat utföra en undersökning och erbjuda behandling som kan hjälpa dig att lindra dina besvär.

Det är alltid bra att konsultera med en vårdgivare, inklusive naprapater, om du är osäker på orsaken till din yrsel och hur den kan behandlas.

När behöver jag söka akut vård för min yrsel?

Yrsel kan ibland vara ofarligt och förknippat med tillfälliga situationer, som när du blir yr vid snabba rörelser eller efter resor i båt eller bil. I sådana fall behöver du vanligtvis inte söka vård.

Men om du upplever något av följande, bör du boka tid hos en vårdcentral

 1. Din yrsel försvinner inte.
 2. Yrseln påverkar din förmåga att utföra vardagliga aktiviteter.
 3. Om du tidigare har haft yrsel, men den nu känns annorlunda.
 4. Om din hörsel är påverkad i samband med yrseln.

Om det är helg, vänta inte. Många vårdmottagningar erbjuder möjligheten att kontakta dem via online-plattformar. För snabb hjälp, tveka inte att kontakta en vårdcentral eller jouröppen mottagning så snart som möjligt om något av ovanstående besvär gäller dig.

Kan besvär med nacken ge yrsel?

Många av våra vardagliga aktiviteter kräver god balans, och om du upplever besvär i nacken, kan det påverka nervsignalerna från nacklederna och musklerna, vilket kan leda till en gungande känsla av ostadighet. 

Kan yrsel orsaka andra sjukdomstillstånd?

Yrsel i sig är oftast ett symtom på underliggande medicinska problem och är vanligtvis inte en sjukdom i sig. Därför orsakar yrsel inte direkt andra sjukdomstillstånd. Istället är det andra sjukdomar eller störningar, såsom de som nämndes tidigare, som kan orsaka yrsel.

Kan massage eller träning hjälpa mot yrsel?

Massage och träning kan i vissa fall vara effektiva för att lindra eller förebygga yrsel, särskilt om yrseln är kopplad till spänningar i nacken och övre delen av ryggen. Här är hur de kan vara fördelaktiga:

 1. Massage: Massagetekniker kan hjälpa till att lösa upp muskelspänningar i nacken och axlarna, vilket i sin tur kan minska yrseln. Avslappningsmassage eller specifik nackmassage kan vara användbara i dessa fall.

 2. Träning: Regelbunden fysisk aktivitet kan bidra till att förbättra cirkulationen, stärka muskulaturen och minska stressnivåerna. Det kan vara fördelaktigt för personer som upplever yrsel som en följd av spänningar och stress.

Det är dock viktigt att notera att effekten av massage och träning kan variera beroende på den underliggande orsaken till yrseln. Om yrseln har en annan grundorsak, som problem i innerörat, nervsystemet eller andra medicinska tillstånd, kan dessa åtgärder vara mindre effektiva.

 

Snabblänkar

Dela den här artikeln