Figur of Sweden

Smärta i foten

Symtom, olika typer av smärta, orsaker, behandling och självvård

Smärta i foten är ett vanligt problem som kan vara både smärtsamt och begränsande i vardagen. Det finns en mängd olika faktorer som kan orsaka fotsmärta, inklusive skador, överansträngning, felaktiga skor, eller underliggande medicinska tillstånd. Det kan påverka rörligheten, stabiliteten och komforten i dina dagliga aktiviteter, vilket gör det viktigt att förstå orsakerna till smärtan för att kunna hantera den på ett effektivt sätt. Att konsultera en naprapat kan vara avgörande för att fastställa en korrekt diagnos och få rätt behandling för att lindra fotsmärtan.

Fotsmärta kan variera i typ och intensitet beroende på den underliggande orsaken. Det kan sträcka sig från en mild värk till skarp smärta och kan påverka olika delar av foten, inklusive hälen, bollarna, fotvalvet eller tårna. Vissa vanliga orsaker till fotsmärta inkluderar plantar fasciit, hälsporre, hälkuddesyndrom, överansträngningsskador eller problem som påverkar lederna och musklerna i foten. Identifikationen av rätt orsak är nyckeln till effektiv behandling och återställande av normal rörlighet och funktion i foten. Att ta hand om dina fötter genom bekväma skor, anpassad träning och vid behov medicinsk vård kan bidra till att förebygga eller lindra fotsmärtan.

Vanliga symtom vid fotsmärta

Vanliga symtom vid fotsmärta kan vara:

 • Värk: En kontinuerlig eller intermittent smärta i foten.
 • Ömhet: Känslighet eller ömhet vid beröring på specifika områden av foten.
 • Svullnad: En ökad volym eller upphöjning av vävnad i foten.
 • Stelhet: Begränsad rörlighet eller svårigheter att röra foten normalt.
 • Domningar och stickningar: Känsla av domningar, stickningar eller pirrningar som kan indikera nervpåverkan.
 • Minskad styrka: Svårigheter att stödja eller använda foten på grund av en känsla av svaghet.
 • Värme: En ökad känsla av värme i eller runt området med smärta, särskilt vid inflammation eller skada.

Det är viktigt att notera att symtomen kan variera beroende på den underliggande orsaken till fotsmärtan och individuella skillnader. En professionell bedömning hos naprapat kan hjälpa till att fastställa den exakta orsaken och rätt behandlingsmetod.

Olika typer av smärta i foten

Smärta i foten kan variera i typ och intensitet beroende på den underliggande orsaken. Här är några olika typer av smärta som kan upplevas i foten:

 • Värkande smärta: En kontinuerlig, molande smärta som kan vara närvarande hela tiden eller vid vissa rörelser.
 • Skarp smärta: Plötslig, intensiv smärta som kan vara akut och kortvarig eller periodisk.
 • Brännande känsla: En brännande känsla i foten, som ibland kan följas av stickningar eller domningar.
 • Pirrande eller domnande känsla: En känsla av domningar eller pirrningar som kan indikera nervpåverkan eller kompression.
 • Stickande smärta: Kortvarig, skarp smärta som kan uppträda vid specifika rörelser eller tryckpunkter.
 • Tryckande smärta: En känsla av tryck eller tyngd i foten, som ibland kan associeras med svullnad eller en känsla av instabilitet.
 • Strålande smärta: Smärta som strålar från foten till andra delar av kroppen, såsom benet eller angränsande områden.

Varje typ av smärta kan vara relaterad till olika orsaker eller tillstånd och kräver en noggrann bedömning för korrekt diagnos och behandling.

Om du upplever smärta i foten och har något av följande symtom, är det viktigt att omedelbart kontakta din vårdcentral, en öppen jourmottagning eller akutmottagning

 1. Plötslig och intensiv smärta:  Om du upplever en plötslig och svår smärta som inte kan lindras med vila eller enklare åtgärder.

 2. Svår svullnad: Om foten svullnar snabbt och kraftigt utan någon uppenbar orsak.

 3. Inflammation eller rodnad: Om det finns märkbar rodnad eller tecken på inflammation i området.

 4. Feber eller frossa: Om du upplever feber eller frossa samtidigt som du har fotsmärtor.

 5. Nedsatt rörlighet eller förlust av känsel: Om du märker att du har svårigheter att röra foten eller om det finns en förlust av känsel i foten.

  Dessa symtom kan indikera allvarliga tillstånd eller skador som kräver omedelbar medicinsk bedömning och behandling hos läkare.

Vanliga orsaker till att man får ont i foten

Fotsmärta kan ha flera orsaker:

 • Plantar fasciit och hälsporre: Inflammation eller irritation i plantarfascian, den vävnad som sträcker sig under foten från hälbenet till tårna. Det kan orsaka smärta vid hälen, särskilt under belastning.
 • Överansträngning: Långa perioder av stående eller intensiv träning kan överbelasta muskler och leder i foten och orsaka smärta.
 • Skador: Stukningar, frakturer eller andra trauman kan orsaka omedelbar smärta och obehag i foten.

  Stressfraktur: Överansträngning eller upprepad belastning kan resultera i små sprickor i fotbenen, vilket ger smärta och svullnad.

 • Fotvalvsproblem: Plattfot eller högt fotvalv kan leda till felaktig fördelning av vikt och tryck, vilket resulterar i smärta och obehag.
 • Hallux valgus: En vanlig åkomma där stortån böjer sig mot de andra tårna och orsakar smärta och obehag.
 • Slemsäcksinflammation | bursit: Inflammation i en slemhinna som minskar friktionen mellan senor och ben, vilket kan orsaka smärta och svullnad.
 • Nervkompression: Tillstånd som mortons neurom, en komprimerad nerv i foten, kan skapa stickningar, domningar och smärta.
 • Ledproblem: Artros eller andra åkommor relaterade till lederna kan resultera i smärta och styvhet i foten.

Om du upplever ihållande eller allvarlig smärta i foten är det viktigt att söka professionell rådgivning för en korrekt diagnos och lämplig behandling.

Några mindre vanliga orsaker till att man får ont i foten

Dessa faktorer kan ses som något mindre vanliga jämfört med de tidigare nämnda orsakerna till fotsmärta. De förekommer inte lika frekvent men är fortfarande viktiga att överväga vid diagnos av fotsmärta, särskilt om symtomen inte kan förklaras av de vanligare orsakerna eller om det finns specifika riskfaktorer eller tidigare medicinska tillstånd hos patienten.

 • Tendinit
  Inflammation eller irritation i senorna runt fotleden kan orsaka smärta och obehag.
 • Neuropati
  Nervskador kan orsaka smärta, domningar eller stickningar i foten på grund av olika medicinska tillstånd som diabetes eller andra neurologiska problem.
 • Reumatoid artrit
  En autoimmun sjukdom som kan påverka fotlederna och orsaka smärta, svullnad och stelhet.
 • Infektioner
  Vissa infektioner kan påverka fötterna och ge upphov till smärta och svullnad.

Dessa är några ytterligare faktorer som kan bidra till fotsmärta och kan vara värda att nämna beroende på situationen.

Hälseneinflammation | Plantar faciit

Plantar fasciit är en vanlig orsak till smärta i hälen och under foten. Tillståndet uppstår när vävnaden under foten, kallad plantarfascian, blir inflammerad eller irriterad. Smärtan känns ofta som en brännande eller stickande känsla, speciellt vid första stegen på morgonen eller efter vila.

Orsakerna till plantar fasciit kan inkludera överbelastning på foten på grund av aktiviteter som stående, gående eller springande under längre perioder. En annan bidragande faktor är en felaktig gångstil eller obalans i fotens muskler.

Behandlingsalternativ inkluderar:

 • Manuell terapi för att förbättra fotens rörlighet och minska spänningar.
 • Stötvågsbehandling för att minska smärta och främja läkning.
 • Stretchingövningar för att stärka musklerna och öka flexibiliteten.
 • Anpassade sulor eller skor för stöd och lindring.
 • Vila och undvika överbelastning för att underlätta läkning.
 • Justeringar av gångstil och rörelsemönster för att minska påfrestningen på foten.

Att följa råden för behandling, inklusive vila, användning av stödjande skor och utförande av rekommenderade övningar, kan hjälpa till att förebygga återkommande problem och främja långsiktig fotvård. Regelbundna uppföljningar och en balanserad livsstil kan minimera risken för återfall och bibehålla fotens välbefinnande.

Hallux valgus

Hallux valgus är en vanlig fotåkomma som kännetecknas av att stortån böjer sig inåt mot de andra tårna. Detta tillstånd resulterar i en knöl på utsidan av foten vid basen av stortån och kan orsaka smärta, svullnad och ömhet. Oftast uppstår hallux valgus gradvis och kan bero på ärftliga faktorer, användning av trånga skor, eller problem med fotens anatomi.

För att behandla hallux valgus finns flera alternativ:

 • Skoförändringar: Användning av bredare skor med tillräckligt med utrymme för tårna kan minska trycket på det drabbade området.
 • Fotinlägg: Specialdesignade inlägg kan avlasta trycket och korrigera fotens position för att minska smärta.
 • Träningsövningar: Specifika övningar för att stärka fotens muskler och förbättra rörligheten kan lindra obehaget och förhindra ytterligare utveckling av tillståndet.
 • Ortopediska anpassningar: Användning av korrigeringar som tåskydd eller avlastande skydd kan minska smärtan och förhindra skav.
 • Kirurgi: I allvarliga fall kan kirurgi vara ett alternativ för att korrigera felställningen och återställa fotens normala form.

Efter behandling är det viktigt att följa rekommendationerna för att minska risken för återfall och bibehålla fotens hälsa. Det kan innefatta att fortsätta använda anpassade skor eller inlägg, undvika trånga skor och regelbunden uppföljning hos en specialist för att övervaka tillståndets utveckling. Att ta hand om fötterna genom god fotvård och anpassad skoanvändning kan bidra till att minska besvär och främja en bättre livskvalitet.

Hur undersöker man smärta i foten?

Vid en fotundersökningen fokuserar naprapaten på att fastställa den exakta orsaken för att skapa en anpassad behandlings- och rehabiliteringsplan.

Vid det första besöket görs en noggrann bedömning av symtom, medicinsk historia, livsstil samt aktiviteter. Anamnesen samlar information om patientens smärtintensitet, debut, karaktär av smärta och tidigare skador.

Genom en hands-on approach inom manuell medicin bedöms spända muskler och kroppens dysfunktioner. En detaljerad fysisk undersökning anpassas efter symtom, inklusive rörlighet, styrka och specifika tester. Innan behandling är det viktigt att utesluta allvarligare tillstånd som frakturer, ligamentskador eller andra komplexa diagnoser relaterade till foten.

En fotundersökning kan omfatta olika tester och tekniker för att bedöma olika hälsomässiga aspekter i området. 

 • Palpation: Naprapaten känner efter ömhet, svullnad och eventuella oregelbundenheter genom att trycka försiktigt på olika delar av foten.

 • Rörlighetstester: Kontrollerar rörelseomfånget i fotleden och tårna för att bedöma eventuella begränsningar eller smärta vid rörelse.

 • Styrketester: Bedömning av musklernas styrka och funktion i foten för att identifiera svagheter eller obalanser.

 • Gånganalys: I vissa fall kan en bedömning av hur en person går (gångmönster) vara relevant för att identifiera problematiska rörelsemönster eller tryckpunkter.

 • Specifika tester för fotled: Dessa tester används för att rikta in undersökningen och bedöma specifika strukturer eller problem som kan orsaka fotsmärta

Denna heltäckande undersökning, tillsammans med medicinsk historik, är central för att fastställa en exakt diagnos. Naprapaten strävar inte bara efter att lindra symtomen utan även att behandla den underliggande orsaken för optimal effektivitet.

Behandling av smärta i foten

Naprapaten fokuserar på att behandla smärta i foten genom att normalisera nervsystemets funktion. Det inkluderar mobilisering eller justering av stela leder, muskelbehandling och medicinsk akupunktur/dry needling. Baserat på patientens behov väljs den mest passande behandlingsmetoden för att lindra smärtan i foten och förbättra patientens tillstånd.

Behandlingsplanen kan också inkludera stressreducerande aktiviteter, träningsövningar samt råd om sömn, kost och motion för att förebygga framtida besvär.

Vanliga behandlingsmetoder innefattar:

 • Elektrisk nervstimulering (TENS)
 • Värmebehandling
 • Massage, triggerpunktsbehandling och dry needling
 • Nerv- och/eller ledmobilisering eller manipulation av fotled, höftled och ländrygg.
 • Stretching och rehabiliteringsträning
 • Ergonomiska råd
 • Laserterapi och stötvågsbehandling

Behandlingen skräddarsys efter patientens behov för att minska smärtan och förbättra den övergripande hälsan och välbefinnandet.

Tips och råd vid fotsmärta

Självhjälp vid smärta i foten kan inkludera:

Vila och avlastning: Undvik överbelastning av foten och ge den tillräcklig vila för att minska påfrestningen.

Isbehandling: Applicera is på det smärtande området för att minska svullnad och lindra smärta.

Rätt skor: Använd bekväma och stödjande skor som passar bra och ger tillräckligt med stöd åt fotvalvet.

Stretchingövningar: Utför specifika sträckövningar för foten för att öka flexibiliteten och stärka musklerna.

Användning av inläggssulor: Inläggssulor kan bidra till att korrigera fotens biomekanik och minska påfrestningen på smärtområdet.

Smärtlindrande medel: Användning av antiinflammatoriska medel kan bidra till att minska inflammation och lindra smärta.

Observera att dessa åtgärder kan vara till hjälp för mildare fall av fotproblem, men vid ihållande eller allvarlig smärta är det viktigt att konsultera en naprapat för utvärdering och lämplig behandling.

Här är några enkla övningar att börja med för att lindra smärtan i foten

 1. Tåhävningar: Stå upp och lyft dig upp på tårna så högt som möjligt, sedan sakta sänka ner hälen till golvet. Upprepa flera gånger för att stärka vadmuskulaturen och förbättra fotens stabilitet.

 2. Fotvalvslyft: Placera en boll eller en rulle under fotvalvet och rulla den fram och tillbaka med foten. Detta hjälper till att stärka fotvalvets muskler och förbättra fotens flexibilitet.

 3. Handduksgrepp: Placera en handduk på golvet och använd tårna för att greppa och dra in handduken mot dig. Upprepa detta några gånger för att stärka tåmusklerna och förbättra fotens flexibilitet och rörlighet.

I nuläget finns jag på Naprapatlandslaget i Nyköping

Det är inte alltid lätt att själv veta vad värken i foten beror på. Genom att boka en tid hos en naprapat kan du få professionell hjälp att undersöka och utreda vad som orsakar dina fotbesvär. De kan även ge dig råd och behandling för att hjälpa dig att må bättre. 

Adress Norrköpingsvägen 13, 611 38 Nyköping (Google Maps)
Öppettider: Måndag – fredag: 07-18
Vi har även öppet vissa helger.
Akuta tider varje dag!

Vanliga frågor

När behöver jag söka hjälp för min smärta i foten?

Det finns flera indikationer som kan motivera att du söker hjälp från en naprapat för smärta i foten:

 1. Ihållande smärta: Om smärtan varar längre än några dagar eller om den blir allt värre bör du söka professionell hjälp.
 2. Begränsad rörlighet: Om du upplever att din förmåga att röra eller använda foten påverkas av smärtan.
 3. Ökad svullnad eller rodnad: Om foten blir svullen, varm eller rodnad uppträder, särskilt om det är smärtsamt.

Att konsultera en naprapat kan ge dig rätt vägledning för bedömning och behandling av din fotsmärta. De kan erbjuda en individualiserad plan för att hantera och behandla dina specifika problem.

Hur viktigt är det med en bra hållning?

En god hållning är avgörande för fotens hälsa. Fotens hälsa påverkas av kroppens övergripande hållning. En dålig hållning kan leda till obalans och överbelastning av fötterna, vilket i sin tur kan orsaka smärta och andra problem i foten. En bra hållning hjälper till att fördela vikten jämnt över fötterna och minskar risken för överbelastning eller onormala tryckpunkter som kan leda till smärta och skador. Genom att upprätthålla en korrekt kroppshållning, särskilt när du står och går, minskar du risken för att utveckla problem i fötterna och främjar dess hälsa och välbefinnande.

Jag kompenserar. Kan det ge fotsmärta?

Kompensation i kroppens hållning eller rörelsemönster kan definitivt leda till fotsmärta. När du kompenserar för smärta eller obalans på ett område av kroppen, kan det påverka hur du belastar eller rör dig med fötterna. Till exempel, om du har ont i knäna och börjar gå annorlunda för att undvika smärta i knäna, kan det påverka hur mycket belastning och tryck som dina fötter utsätts för.

Detta kan i sin tur orsaka överbelastning eller onormala tryckpunkter på dina fötter, vilket kan leda till smärta eller andra problem. Att korrigera den underliggande orsaken till kompensationen är viktigt för att undvika ytterligare problem och lindra fotsmärtan. Att söka hjälp från en vårdgivare eller specialist kan vara fördelaktigt för att identifiera och behandla orsaken till smärtan.

Kan massage eller träning hjälpa mot smärta i foten?

Ja, både massage och träning kan vara användbara för att lindra och behandla smärta i foten. Massage kan bidra till att minska spänningar i musklerna, förbättra cirkulationen och öka flexibiliteten, vilket kan vara fördelaktigt vid vissa fotproblem. Träning, särskilt specifika övningar för att stärka fotens muskler och förbättra rörligheten, kan bidra till att stödja fotvalvet och minska överbelastning på områden som kan orsaka smärta.

Det är dock viktigt att konsultera en vårdgivare eller specialist för att fastställa den exakta orsaken till smärtan innan du påbörjar någon behandling. Beroende på den specifika diagnosen kan olika typer av massage, stretchövningar och träningsprogram vara mer eller mindre fördelaktiga. Att få rätt behandling som är anpassad till dina behov är avgörande för att hantera smärtan i foten effektivt.

Kan min smärta förebyggas och hur?

Att förebygga smärta i foten innebär att ta hand om dina fötter och vidta åtgärder för att minska risken för skador och överbelastning. Här är några sätt att förebygga smärta i foten:

 1. Bra skor: Använd skor som passar bra och ger tillräckligt med stöd. Se till att skorna är anpassade efter aktiviteten och att de inte är slitna eller har dålig dämpning.
 2. Rätt träning: Stärk fotens muskler och förbättra flexibiliteten genom att inkludera övningar för foten i din träningsrutin. Det kan vara stretching, styrketräning eller balansövningar.
 3. Gradvis ökning av aktiviteter: Undvik plötsliga förändringar i träningsintensitet eller aktivitetsnivåer. Öka gradvis belastningen på fötterna för att ge dem tid att anpassa sig.
 4. Viktbevakning: Att hålla en hälsosam vikt minskar trycket på fötterna och minskar risken för överbelastning.
 5. Vila och återhämtning: Ge dina fötter tillräcklig vila efter intensiv fysisk aktivitet. Låt dem återhämta sig för att undvika överansträngning.
 6. Ergonomi: Använda rätt utrustning och ergonomiska anpassningar, speciellt om du står eller går mycket under arbetsdagen.
 7. Regelbunden vård: Regelbundna fotkontroller hos en vårdgivare eller specialist kan upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede och hjälpa till att förebygga smärta.

Att vara medveten om din fotställning, ta hand om dina fötter och undvika överbelastning är viktiga steg för att förebygga smärta och problem i foten. Om du har specifika bekymmer eller tidigare har haft fotproblem är det bäst att konsultera en vårdgivare för individuell rådgivning och förebyggande åtgärder.

Snabblänkar

Dela den här artikeln