Figur of Sweden

Andningssvårigheter

Andningen är en av de mest grundläggande och livsviktiga funktionerna i våra kroppar. Vi är beroende av syre för att överleva, och lungorna är de organ som ansvarar för att förse våra celler och vävnader med den syre som behövs.

Men andningen är mer än bara en automatisk process; den spelar en avgörande roll för vår hälsa och välbefinnande. Att andas rätt är inte bara viktigt för att tillgodose våra fysiologiska behov, utan det påverkar även vår energinivå, stressnivå, och förmågan att hantera olika situationer.

Andningen hos människor involverar ett komplex samspel av muskler i bröst, rygg och magregionen. Dessa muskler är avgörande för att möjliggöra såväl inandning som utandning. Ett framgångsrikt andetag beror på hur väl dessa muskler samverkar och fungerar effektivt tillsammans

En vanlig utmaning, särskilt vid situationer med stress eller andningsrelaterade besvär som hosta och doftallergi, är att hamna i vad som kallas hög och snabb andning. Denna typ av andning resulterar i en ineffektiv användning av många andningsmuskler, vilka med tiden kan bli stela och förlora sin rörlighet. Det är av stor vikt att hantera och korrigera sådana andningsmönster för att bibehålla en sund andningsfunktion

Vilka är de vanligaste symtomen vid andningsproblem?

Andningsbesvär kan ge en mängd olika symtom så som: 

 • Andfåddhet eller andningssvårigheter
  Känslan av att det är svårt att andas, oavsett om det är svårt att få luft eller att du inte kan ta djupa andetag som vanligt.
 • Snabb eller begränsad andning 
  Att andas snabbt och ytligt, eller att känna att bröstet känns begränsat vid varje andetag.
 • Hosta 
  En ihållande hosta, särskilt om den är torr eller åtföljs av slem eller blod.
 • Bröstsmärta vid andning 
  Smärta eller obehag i bröstet som förvärras vid inandning eller utandning.
 • Väsande eller pipande ljud vid andning
  Ljud som liknar väsningar eller pipningar vid andning, vilket kan indikera trånga luftvägar.
 • Yrsel eller svimningskänslor
  Känslor av yrsel eller en känsla av att svimma i samband med andningsproblem.
 • Blåaktig färg runt mun eller fingrar 
  En blåaktig nyans runt munnen eller fingrarna kan vara ett tecken på syrebrist.

Mindre allvarliga orsaker till andningsbesvär

Andningsbesvär har olika orsaker som varierar från person till person och kan inkludera muskelspänningar, nervrelaterade problem och andra mindre akuta tillstånd. Det är viktigt att notera att andningsproblem inte alltid kräver akut medicinsk vård. Att upptäcka och behandla andningsbesvär tidigt kan lindra besvären och förhindra långsiktiga problem med kroppens muskler, nerver och leder.

Nedan följer en lista över möjliga mindre allvarliga orsaker till andningsbesvär och dess associerade symtom:

 • Stress & Ångest
  Stress och ångest kan resultera i snabba och grund andningsmönster som påverkar syreupptaget i kroppen. Detta kan förvärra andningsbesvär.

 • Hållningens betydelse
  Dålig kroppshållning kan negativt påverka andningsmönstret, särskilt om man sitter framåtlutad eller har en svag hållning. Det kan leda till överbelastning i bröst- och nackmuskulaturen och skapa spänningar som påverkar andningsförmågan.

 • Muskulära symtom
  Obalans i muskelgrupperna kan störa den naturliga andningsprocessen. Detta kan orsaka smärta, spänningar och stelhet i nacke, axlar och bröstrygg samt minska rörligheten och flexibiliteten i dessa områden.
 • Ledrelaterade symtom
  Ledrelaterade problem kan öka belastningen på nacke, axlar och rygg, vilket ökar risken för ledsmärta och minskar rörligheten. Muskelspänningar och obalans kan också påverka ledernas rörlighet och flexibilitet, indirekt påverkande andningen.
 • Nervrelaterade symtom
  Andningsbesvär kan ibland ge nervrelaterade symtom i övre delen av kroppen, inklusive stickningar eller domningar i armar och händer. Det kan också leda till minskad styrka, koordination och eventuell utstrålning från axlarna mot händerna.
 • Miljöfaktorer
  Luftföroreningar, allergener och dofter kan trigga andningsproblem, särskilt hos de som är känsliga för sådana ämnen.
 • Rökning
  Rökning kan minska syresättningen i kroppen och påverka andningsmuskulaturen negativt, vilket resulterar i andningsproblem och minskad fysisk uthållighet. Att sluta röka är avgörande för att förbättra andningshälsan.
 • Fysiska problem
  Strukturella problem i lungor eller bröstkorg, såsom astma, KOL, lunginflammation eller skador, kan också påverka andningsfunktionen.

Genom att identifiera och hantera dessa mindre allvarliga orsaker i ett tidigt skede kan man förebygga eller lindra andningsbesvär och undvika långvariga problem med muskler, nerver och leder.

Här är några riktlinjer för när du bör kontakta en läkare istället för att besöka en naprapat vid andningsbesvär:

Kontakta vårdcentral, en öppen jourmottagning eller akutmottagning om du upplever:

 1. Extremt snabb andning 
  Om du plötsligt andas mycket snabbt och känner att du inte kan ta normala, lugna andetag.
 2. Kraftig andnöd
  Om du har svårt att andas, känner att du inte får tillräckligt med luft eller om det är smärtsamt att anda
 3. Blåfärgad hud eller läppar
  Om huden runt munnen eller fingrarna börjar bli blåaktig, kan det vara ett tecken på syrebrist och är en akut situation.
 4. Förvirring eller medvetslöshet
  Om du känner dig förvirrad eller tappar medvetandet i samband med andningsbesvär.
 5. Bröstsmärtor
  Särskilt om smärtan är intensiv och förvärras vid inandning eller utandning.
 6. Andfåddhet eller andningssvårigheter
  Känslan av att det är svårt att andas, oavsett om det är svårt att få luft eller att du inte kan ta djupa andetag som vanligt.
 7. Snabb eller begränsad andning
  Att andas snabbt och ytligt, eller att känna att bröstet känns begränsat vid varje andetag.

 8. Hosta
  En ihållande hosta, särskilt om den är torr eller åtföljs av slem eller blod.

 9. Bröstsmärta vid andning
  Smärta eller obehag i bröstet som förvärras vid inandning eller utandning.

 10. Väsande eller pipande ljud vid andning
  Ljud som liknar väsningar eller pipningar vid andning, vilket kan indikera trånga luftvägar.

 11. Yrsel eller svimningskänslor
  Känslor av yrsel eller en känsla av att svimma i samband med andningsproblem.

 12. Blåaktig färg runt mun eller fingrar
  En blåaktig nyans runt munnen eller fingrarna kan vara ett tecken på syrebrist.

Dessa symtom kan vara indikationer på allvarliga tillstånd såsom lunginfektioner, lungemboli eller hjärtproblem och kräver omedelbar medicinsk bedömning på en akutmottagning eller genom att ringa nödnumret.

Om andningsbesvären är milda och förknippade med muskelspänningar eller om du tidigare har fått diagnos som pekar på muskuloskeletal orsak, kan en naprapat vara lämplig för behandling. Om du är osäker på orsaken till besvären eller om de är kraftiga och plötsliga, sök genast medicinsk hjälp för rätt bedömning och behandling.

Hur undersöker man vad andningssvårigheterna beror på?

När det kommer till att undersöka andningsbesvär, är det viktigt att fastställa den exakta orsaken för att kunna utforma en lämplig behandlingsplan. Vid utredning av andningsbesvär riktas fokus mot att utesluta andra potentiella orsaker och att hitta samband mellan kroppens muskler, leder och nervsystem i förhållande till andningsproblemen.

En naprapat kommer att utföra en noggrann undersökning för att bedöma din andning och identifiera eventuella problemområden. Inom manuell medicin involverar en hands-on approach där naprapaten noggrant letar efter spända muskler och andra dysfunktioner i kroppen. Din medicinska historik och en noggrann undersökning är centrala steg som leder till en exakt diagnos och den mest lämpliga behandlings- och rehabiliteringsplanen

Behandling för andningsproblem

Som naprapat har man en mångsidig tillvägagångssätt för att behandla andningsbesvär beroende på deras underliggande orsaker. Här är hur behandlingen kan se ut beroende på om problemen är kopplade till leder, muskler, revbenslåsning eller andra dysfunktioner:

Ledbaserade andningsbesvär: Om problemen kan kopplas till lederna i bröstryggen eller revbenen kan en naprapat använda justeringstekniker för att återställa normal rörlighet i dessa områden. Genom att korrigera eventuella felställningar och förbättra ledrörligheten kan andningen bli mer effektiv och smärtan minskar.

Muskulära andningsproblem: Om muskelspänningar är orsaken till andningsbesvären, kan naprapaten använda olika tekniker för att lösa upp spänningarna i de involverade musklerna. Det kan inkludera massage, triggerpunktsbehandling, akupunktur/dry needling och stretchingövningar för att förbättra muskelns funktion och minska smärta.

Övriga dysfunktioner: Beroende på den specifika orsaken till andningsbesvären kan naprapaten använda olika metoder och tekniker. Det kan inkludera att förbättra kroppshållningen, träning för att stärka musklerna som är involverade i andningen, samt att ge råd om att undvika utlösande faktorer som kan försämra andningsbesvären.

Här kan du läsa mer om hur ett besök hos naprapaten går till

Tips och råd vid andningsbesvär

Självhjälp vid andningsbesvär kan vara ett värdefullt komplement till professionell vård och terapi. Här är några åtgärder du kan vidta för att hantera andningsproblem på egen hand:

 • Meditation och avslappning
  Praktisera meditation och avslappningstekniker för att minska stress och förbättra ditt andningsmönster. Fokusera på lugna och djupa andetag samtidigt som du visualiserar avslappnande platser eller situationer.
 • Djupandningsövningar och förbättrad andningsteknik
  Träna regelbundna djupandningsövningar för att förbättra din lungkapacitet och syreupptag. Andas långsamt in genom näsan och ut genom munnen för att undvika snabb och ytlig andning.
 • Hållningsmedvetenhet
  Din kroppshållning påverkar din andning. Sträva efter att behålla en upprätt och avslappnad hållning, särskilt om du tillbringar långa perioder framför en dator. Justera din arbetsplats och stol för att främja bättre hållning.
 • Regelbunden träning
  Regelbunden träning stärker din andningsmuskulatur och förbättrar lungkapaciteten, vilket kan bidra till att minska andningsbesvär. Dessutom kan motion även hjälpa till att reducera stress, som ofta är en faktor som påverkar andningen negativt. Särskilt fokus på träning för bröstryggen kan vara fördelaktigt för att undvika att bröstmuskulaturen blir onödigt stram, vilket kan påverka andningen negativt.
 • Undvik utlösande faktorer
  Identifiera specifika situationer, allergener eller ämnen som kan utlösa dina andningsbesvär. Försök att undvika dessa så mycket som möjligt och skapa en miljö som stöder din andningshälsa.
 • Rökavvänjning
  Om du röker, överväg att sluta. Rökning är en betydande orsak till luftvägsproblem och kan förvärra andningsbesvär.
 • Kyla och fukt
  Använd en luftfuktare i ditt hem om du har besvär med torr luft. Skydda ditt ansikte vid kallt väder för att minska risken för försämring av andningsproblem.
 • Kost och vätska
  Ät en balanserad kost som stöder din hälsa och se till att du dricker tillräckligt med vatten. Vissa livsmedel och drycker kan hjälpa till att minska slemproduktionen eller lugna inflammerade luftvägar.
 • Sök professionell hjälp
  Om dina andningsbesvär är ihållande, allvarliga eller försämras, bör du uppsöka professionell vård. En naprapat, läkare eller andningsterapeut kan hjälpa dig att fastställa den underliggande orsaken och skapa en individuell behandlingsplan.

Självhjälpsåtgärder kan vara effektiva för att hantera milda andningsbesvär, men var uppmärksam på kroppens signaler och sök professionell vård vid behov. Andningsterapi är en terapiform som fokuserar på att förbättra andningsmönster och -teknik för att främja fysisk och mental hälsa, vilket kan vara till hjälp för att hantera olika andningsproblem.

I nuläget finns jag på Naprapatlandslaget i Nyköping

Det är inte alltid lätt att själv veta vad sina andningsproblem beror på. Genom att boka en tid hos en naprapat kan du få professionell hjälp att undersöka och utreda vad som orsakar dina andningssvårigheter. De kan även ge dig råd och behandling för att hjälpa dig att må bättre.

Adress Norrköpingsvägen 13, 611 38 Nyköping (Google Maps)
Öppettider: Måndag – fredag: 07-18
Vi har även öppet vissa helger.
Akuta tider varje dag!

Vanliga frågor

Vilken roll spelar stress i andningsbesvär, och hur kan jag hantera den?

Stress kan spela en betydande roll i andningsbesvär, och det finns flera sätt det kan påverka andningsprocessen. När en person upplever stress eller ångest, kan kroppens "kamp-eller-flykt" -respons aktiveras. Detta leder till en ökad frisättning av stresshormoner som adrenalin och kortisol, och det kan orsaka fysiska reaktioner som påverkar andningen:

 1. Snabbare andning: Stress kan leda till en ökad andningshastighet, vilket kan resultera i ytlig andning. Detta kan göra det svårare att andas djupt och effektivt.

 2. Spända muskler: Stress kan orsaka muskelspänningar i nacke, axlar och bröstkorg. Detta kan begränsa rörligheten i andningsmuskler och göra det svårare att andas ordentligt.

 3. Hyperventilering: Stress kan också leda till hyperventilering, där du andas för snabbt och ytligt. Detta kan minska koldioxidhalten i blodet och resultera i symtom som yrsel, domningar och en känsla av att inte få tillräckligt med luft.

Kan andningsbesvär skapa smärta?

Ja, andningsbesvär kan ibland skapa smärta eller obehag. Smärtan kan vara relaterad till flera faktorer och variera i intensitet och plats beroende på orsaken till andningsbesvären

Några troliga orsaker till andningsbesvär kan vara:

 • Stress och ångest, där snabb andning och muskelspänningar kan göra andningen svår.
 • Andra orsaker: luftvägsinfektioner som bronkit eller lunginflammation, vilka kan leda till smärta i bröstet och övre ryggen.
 • Skador på bröstet: såsom brustna revben eller bröstben, kan också resultera i smärtsamma andningsbesvär.
 • Underliggande medicinska tillstånd som astma, KOL eller hjärtproblem vara faktorer som påverkar din andning och orsakar obehag. 

När bör jag besöka en naprapat för mina andningsbesvär?

Om du tror att dina besvär beror på muskulära problem och de inte upplevs som akuta, kan det vara värt att överväga att ta kontakt med en naprapat. Naprapater är specialister på muskuloskeletala besvär och kan hjälpa till att bedöma och behandla problem relaterade till muskler, leder och rörelseapparaten. 

Vad kan jag själv göra åt mina andningsbesvär? 

Om du upplever andningsbesvär finns det flera saker du själv kan göra för att hantera dem:

 1. Djupandning: Öva djupandningstekniker för att sänka andningsfrekvensen och öka syreupptaget. Ta långsamma, djupa andetag och fokusera på att fylla hela lungkapaciteten.

 2. Avslappningstekniker: Använd avslappningstekniker som meditation, progressiv muskelavslappning eller yoga för att minska stressnivåerna och slappna av kroppen.

 3. Motion: Regelbunden fysisk aktivitet kan hjälpa till att minska stress och förbättra andningskapaciteten. Fokusera på övningar som stärker andningsmuskulaturen.

 4. Mindfulness och medveten närvaro: Att vara medveten om din andning och kroppens reaktioner på stress kan hjälpa dig att hantera det bättre. Praktisera mindfulness för att öka medvetenheten om dina reaktioner.

 5. Undvikande av utlösande faktorer: Om du vet vad som utlöser dina andningsbesvär, försök att undvika dessa faktorer. Till exempel, om allergener utlöser besvären, håll ditt hem rent och fritt från allergener.

 6. Vätskeintag: Se till att du är ordentligt hydrerad eftersom uttorkning kan påverka andningen negativt.

Kan massage eller träning hjälpa mot andningssvårigheter?

Ja, både massage och träning kan vara användbara som komplement till andra behandlingar för att hjälpa till att lindra andningssvårigheter, särskilt om de är relaterade till spända muskler och stress.

Kan mindfulness hjälpa vid andningssvårigheter?

Ja, mindfulness kan vara en användbar metod vid andningsbesvär som orsakar bl.a. muskelspänningar. Här är hur mindfulness kan vara till hjälp:

 1. Medvetenhet om andning: Mindfulness fokuserar på att vara medveten om varje andetag. Genom att öva medveten andning kan du förbättra din andningsteknik och minska spänningar i andningsmuskulaturen.

 2. Avslappning: Mindfulness-praxis inkluderar ofta avslappningsövningar som kan minska överdrivna muskelspänningar, inklusive de som kan uppstå som ett svar på andningsbesvär.

 3. Stressreduktion: Mindfulness har visat sig minska stress och ångest, vilket kan vara bidragande faktorer till muskelspänningar vid andningsbesvär. Genom att minska överdriven stress kan mindfulness hjälpa till att lindra spänningar.

 4. Acceptans och förändrad attityd: Mindfulness lär ut acceptans av nuvarande känslor och situationer. Att acceptera andningsbesvären utan överdriven rädsla eller oro kan minska spänningarna.

 5. Djupandningsövningar: Inom mindfulness ingår ofta djupandningsövningar som kan bidra till att förbättra lungkapaciteten och minska muskelspänningar kring andningsorganen.

Det är viktigt att komma ihåg att mindfulness kan vara ett komplement till andra medicinska behandlingar

Läs mer om mindfulness här

Snabblänkar

Dela den här artikeln